Діяльність Комітету

09 вересня 2008, 15:02

32

       4 вересня 2008 року Верховною Радою України прийнято Постанову Верховної Ради України «Про призначення  у 2008 році іменних стипендій   Верховної Ради України  для найталановитіших  молодих учених».     

       Постанову прийнято на виконання  прийнятої у 2007 році Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України  для найталановитіших  молодих учених», згідно якої починаючи з 2008 року щорічно присуджується 30 іменних стипендій Верховної Ради України:  10  стипендій у розмірі 2 тисячі гривень щомісяця для  докторів наук (віком до 35 років) і молодих учених, які успішно пройшли захист докторської дисертації та 20 стипендій у розмірі 1 тисячі гривень щомісяця для докторантів та здобувачів наукового ступеня доктора наук віком до 35 років, матеріали докторської дисертації яких прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій.         

       Згідно з прийнятою 4 вересня Постановою, у 2008 році призначено 20 іменних стипендій Верховної Ради України  для найталановитіших  молодих учених. 

       Розмір іменних стипендій збільшено до 2 тисяч гривень щомісяця.

       Стипендії претендентам розподіляються за десятьма напрямами науки: технічні науки – шість робіт, фізико-математичні науки – три роботи,  медичні – три, хімічні – одна, біологічні – одна, психологічні – одна, академічні науки – дві, історичні науки – один, педагогічні – один, юридичні науки – один.

       Стипендіати представляють такі міста України як Київ (6 стипендій), Харків, Львів, Севастополь, Сімферополь, Дніпропетровськ, Ужгород, Луцьк, Вінниця, Черкаси, Одеса.

       Постанова набирає чинності з дня внесення змін  до  Постанови Верховної Ради України   «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України  для найталановитіших  молодих учених», в частині збільшення розміру іменних стипендій  для докторантів та здобувачів наукового ступеня доктора наук віком до 35 років, матеріали докторської дисертації яких прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій, до 2 тис. гривень щомісяця.  

 

 

Іменні стипендії Верховної Ради України у 2008 році  призначено таким найталановитішим молодим ученим:

 

10  стипендій у розмірі  2 тис.  гривень щомісяця кожна  для докторів наук (віком до 35 років) та молодих учених, які успішно пройшли захист докторської дисертації:

 

БОРЖІЄВСЬКОМУ Андрію Цезаровичу - професору кафедри урології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

 

ДАЦІЮ Олександру Івановичу  - професору, головному науковому співробітнику відділу інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування  Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України;

 

ЗАСЄКІНІЙ   Ларисі Володимирівні - професору кафедри загальної і соціальної психології Волинського національного університету ім. Лесі Українки; 

 

МОКІНУ Віталію Борисовичу  - доценту, завідувачу кафедри моделювання та моніторингу складних систем Вінницького національного технічного університету;

 

МУСІЄНКУ Максиму Павловичу -   професору кафедри комп’ютеризованих та інформаційних технологій у приладобудуванні Черкаського державного технологічного університету;

 

ПАТРИЛЯК Любові Казимирівні   - провідному науковому співробітнику Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;

 

ПРИКАРПАТСЬКОМУ Яремі Анатолійовичу - старшому науковому співробітнику Інституту  математики НАН України;

 

РОНТІ Андрію Миколайовичу - провідному науковому співробітнику Інституту  математики НАН України;

 

СМИНТИНІ Олені Валентинівні -  професору, завідувачу кафедри археології та етнології України   Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова;

 

ФЕДІРКО Наталії Вікторівні  - доценту кафедри фізіології людини і тварин Львівського   національного університету  ім. Івана Франка.

 

10 стипендій у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна для докторантів та здобувачів наукового ступеня доктора наук віком до 35 років, матеріали докторської дисертації яких прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій: 

 

ВАХНЕНКО  Тетяні Петрівні  - провідному науковому співробітнику відділу фінансового та бюджетного прогнозування Інституту економіки та прогнозування НАН України;

 

ГОНЧАРОВІЙ Оксані Миколаївні - доценту кафедри економічної кібернетики Таврійського національного університету  ім. В.І.Вернадського;

 

ЗАВЕРУСІ Ірині Богданівні - доценту кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Львівського   національного університету  ім. Івана Франка;

 

ЄВСТИГНЄЄВУ Максиму Павловичу -  доценту кафедри фізики Севастопольського національного технічного університету;

 

КОРЧИНСЬКІЙ Оксані Олександрівні - доценту кафедри акушерства та гінекології Ужгородського національного університету;

 

КСЕНДЗУКУ Олександру Володимировичу - доценту  кафедри проектування радіоелектронних систем літальних апаратів Національного аерокосмічного університет ім. М.Є.Жуковського;

 

КУЦИКУ Андрію Степановичу - доценту кафедри електроприводу і автоматизації промислових установок Національного університету «Львівська політехніка»;

 

ОПАРІНУ Олексію Анатолійовичу - доценту кафедри терапії та клінічної фармакології Харківської медичної академії;

 

ПЕТЕРГЕРІ  Юлії Сергіївні - доценту кафедри промислової електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут»;

 

СЕМЕНЕНКУ Євгену Володимировичу - старшому науковому співробітнику відділу геодинамічних систем та вібраційних технологій Інституту геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України.