Діяльність Комітету

04 вересня 2008, 15:23

30

       Механізм охорони авторського права і суміжних прав в Україні вкрай неефективний, що, як наслідок, унеможливлює створення цивілізованого ринку об’єктів авторського права. Така ситуація викликає справедливі нарікання з боку творців інтелектуальної власності, які ви­ма­га­ють не­гай­них сут­тє­вих змін в сис­те­мі управ­лін­ня ін­те­лек­ту­аль­ною влас­ніс­тю в Укра­ї­ні.

       Це стало основною темою доповідей на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав», які відбулись 3 вересня 2008 року. У слуханнях взяли участь народні депутати України, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органів, політичних партій, творчих спілок, інших об'єднань громадян, провідні вчені та викладачі, правники та фахівці у сфері охорони  інтелектуальної власності.

       Голова Комітету Володимир Полохало підкреслив, що “в державі не створено ефективної системи збору та виплати винагороди авторам, виконавцям, виробникам фонограм”.

       За даними Рахункової палати України, в державі щороку збирається лише близько 30 млн. гривень нагороди, що за оцінками експертів складає 3% потенційної суми надходжень. Це пояснюється тим, що в Україні за використання авторського права збори сплачують лише 7% користувачів.

       Мають місце порушення у діяльності організацій колективного управління, що уповноважені охороняти авторські і суміжні права.

Телерадіокомпанії та кабельні оператори, наприклад, відмовляються визнавати механізм колективного управління правами та виплачувати винагороду за використання об’єктів авторського права і суміжних прав, оскільки різні органи колективного управління, яких в Державному департаменті інтелектуальної власності  зареєстровано 14, збирають винагороди для одних і тих же первинних суб’єктів авторського права і суміжних прав. Полохало наголосив, що “існування такої кількості органів колективного управління свідомо спрямоване на створення штучної конкуренції, виникнення “тарифних війн”, нанесення збитків авторам і користувачам”.

       Учасники слухань зосередили увагу на темі комп’ютерного піратства в країні. Сьогодні в тіньовому сегменті ринку програмного забезпечення та комп’ютерних ігор працюють від 20 до 35 тис. спеціалістів. Рівень використання неліцензійного програмного забезпечення в Україні у 2007 році становив 84%, що є одним із найвищих в Європі, а втрати національної економіки від комп’ютерного піратства склали більше ніж 400 млн. доларів США на рік.

        Більш того, Служба безпеки України інформує про механізм вимивання державних коштів шляхом використання системи захисту інтелектуальної власності . Так, керівники окремих державних установ, організацій та підприємств укладаються угоди з приватними структурами і декларують за останніми виключне право на комп’ютерні програми, виготовлені за держаний кошт. Надалі державні органи перераховують кошти на користь приватних структур-розробників цих програм в якості роялті.

       Зниження комп’ютерного піратства протягом наступних чотирьох років на 10 % дало б можливість додатково створити 2 629 робочих місць, збільшити оборот українського ІТ сектора на 941 млн. доларів, а суму податкових надходжень на 69 млн. доларів США!

       Як наслідок ситуації, яка склалась у сфері охорони авторського права і суміжних прав, збільшилась кількість порушених у судах цивільних справ про авторське право. Проте, аналіз судових рішень демонструє доволі різноманітні підходи судів щодо застосування матеріальних та процесуальних норм  при їх розгляді, що призводить до прийняття неправосудних рішень і формування неправильної судової практики.

       З метою докорінних змін у сфері захисту інтелектуальної власності в проекті рекомендацій слухань наголошується на необхідності визначити систему охорони і захисту інтелектуальної власності як один з найважливіших пріоритетів діяльності уряду.

       Зокрема, Кабінету Міністрів України рекомендується притягнути до адміністративної відповідальності керівників підвідомчих Міністерству освіти і науки, Міністерству культури і туризму України підрозділів за факти порушень, наведених у звіті Рахункової палати України та Контрольно-ревізійного управління. Також, створити координаційні ради з питань інтелектуальної власності при Кабінеті міністрів України, Раді Міністрів Автономної республіки Крим, обласних адміністраціях та міськдержадміністраціях міста Києва та Севастополя.

        У проекті рекомендацій Комітет звертає увагу на невиконання Рекомендацій парламентських слухань “Захист прав інтелектуальної власності в Україні : проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” від 21 березня 2007 року, які мали бути виконані ще у 2003 році.

        Комітет рекомендує передбачити в бюджетах державних телерадіокомпаній, законах України про Державний бюджет України на 2009 рік та наступні роки видатки на виплату винагороди за використання об’єктів авторського права і суміжних прав.

        Міністерству внутрішніх справ України, Державній податковій адміністрації України, Генеральній прокуратурі України, Міністерству юстиції України рекомендується здійснити контрольну перевірку діяльності організацій колективного управління, взятих на облік Державним  департаментом інтелектуальної власності МОН України, стосовно збору, розподілу, нарахуванням та виплати винагороди авторам.

Комітет рекомендує Голові Верховної Ради України, керівникам фракцій, Голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України прискорити прийняття Постанови Верховної Ради України щодо утворення  Тимчасової  слідчої  комісії  Верховної Ради України для перевірки діяльності Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, підпорядкованих міністерству державних підприємств, що збирають авторську винагороду та видають контрольні марки, діяльності організацій колективного управління, які знаходяться на обліку в Державному департаменті інтелектуальної власності МОН України.

 

 

 

Список

виступаючих на слуханнях  у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти    “Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав”

 

Доповідач:

Полохало Володимир Іванович- Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти  

Співдоповідачі :

1. Стріха Максим Віталійович-  заступник Міністра освіти і науки України

2. Корнієнко Владислав Вікторович - перший заступник Міністра  культури і туризму України

 

Виступи в обговоренні:

Заїка П.В. - Перший заступник Голови Національної  всеукраїнської музичної Спілки

Базилевич В.Д. -  проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету ім. Т.Шевченко, доктор економічних наук, професор 

Тараненко І.І. - секретар правління Національної Спілки композиторів України

Андон  П. І. -  директор Інституту програмних систем НАН України, чл.-кор. НАН України

Злотник О. – Голова обєднання громадських організацій “Всеукраїнське агентство авторів, народний артист України, професор

Капранов В.В. - письменник, видавець

Мокін Б.І. - ректор Вінницького національного технічного університету,  доктор технічних наук, професор  

Танюк Л.С. - режисер, письменник, мистецтвознавець, Голова Національної спілки театральних діячів України, народний депутат України 1-5 скликань

Крайнєв П.П. - директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань  інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, доктор наук в галузі права, кандидат економічних наук, професор

Кузнєцова Н.С. - доктор юридичних наук, академік АПрН  України

Широков В.А. - директор Українського мовно-інформаційного центру НАН України, член-кореспондент НАН України

Полунєєв Ю.В. - народний депутат України,  секретар Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності

Стеценко К.В. - зав.  кафедрою менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв, Заслужений артист України

Крим А. - секретар Ради з економічних питань Національної Спілки Письменників України

Баранов О.А. -  директор Департаменту з питань зв'язку Мінтрансзв’язку України

Крищенко В.Д. - поет, письменник, професор кафедри культурології Національного аграрного університету,  Народний артист України, Заслужений діяч мистецтв України, Заслужений працівник культури України, Лауреат премії ім.  І. Нечуя-Левицького, ім.Д. Луценка, ім.П. Малишка

Мовчан П.М. - Народний депутат України, Голова підкомітету з питань творчої діяльності, мистецтва, культурно-просвітницької та мовної політики Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності

Бернатович О.С. - генеральний директор ІТ-консалтинг, кандидат фіз-мат.  наук

Капіца Ю.М. - директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, кандидат юридичних наук

Храпачов В.Ю.- композитор

Яцків Я.С. - академік НАН України

Паладій М.В. - Голова Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України

Петров В.В. - директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, член – кореспондент НАН України

Лі Артур - Президент Всеукраїнської професійної спілки “Гільдія  Акторів Кіно”

Кармазін Ю.А. - Народний депутат України