Діяльність Комітету

18 вересня 2008, 09:46

34

Комітет з питань науки і освіти рекомендує Кабінету Міністрів України доопрацювати проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту», врахувавши рекомендації комітетських слухань, які відбулись 18 червня цього року, та внести його на розгляд Верховної Ради України до 1 листопада 2008 року.

 

Згідно з рекомендаціями слухань Комітет наголошує на необхідності посилення контролю Президентом України за виконанням норм Конституції України та вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про Державний бюджет України», а також інших нормативно-правових актів з питань вищої освіти.

 

При затвердженні Державного бюджету України на 2009 рік та наступні роки Верховній Раді України рекомендується передбачити додаткові видатки на розвиток освітянської та наукової галузей.

 

Комітет рекомендує Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо адаптації системи вищої освіти України до вимог Болонської Декларації, підвищення її конкурентоспроможності та забезпечення рівного доступу громадян України до якісної освіти. Також рекомендується забезпечити повне фінансування державного замовлення та дозволити вищим навчальним закладам відкривати депозитні рахунки.

 

Члени Комітету вважають за необхідне внесення Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України змін до законодавчих актів України, що стосуються розширення автономії вищих навчальних закладів  і залучення роботодавців до участі в освітніх і наукових процесах.

 

Рекомендації слухань, звернені також і до керівників вищих навчальних закладів, передбачають вжиття заходів щодо викладання у вищих навчальних закладах українською мовою, посилення мотивації студентської молоді до участі у науково дослідній роботі, удосконалення форм і методів функціонування студентського самоврядування, недопущення випадків фінансових зловживань і хабарництва у вищих навчальних закладах.