Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету

28 січня 2011, 12:05

Звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти протягом сьомої сесії шостого скликання Верховної Ради України

Про роботу Комітету з питань науки і освіти

протягом сьомої сесії

шостого скликання Верховної Ради України

 

 

Протягом сьомої сесії шостого скликання Верховної Ради України Комітет з питань науки і освіти продовжував роботу щодо удосконалення та створення законодавчої бази для забезпечення розвитку освіти і науки України. Основна діяльність Комітету зосереджувалась на підвищенні якості освіти, розвитку науки, покращенні умов праці педагогічних кадрів, адаптації вітчизняного законодавства в галузі освіти і науки до міжнародних норм і стандартів.

Комітетом за період сьомої сесії Верховної Ради України проведено 5 засідань Комітету, на яких розглянуто 50 питань, 37 з яких присвячено обговоренню законопроектів та проектів постанов Верховної Ради України.

 

За ініціативою Комітету з питань науки і освіти протягом сьомої сесії шостого скликання прийнято два закони та три постанови Верховної Ради України. Серед них:

-                    Закон України “Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;

-                    Закон України “Про внесення змін до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (щодо подання та оформлення документів для призначення пенсій);

-                    Постанова про Рекомендації парламентських слухань на тему «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізацій них викликів»;

-                    Постанова Верховної Ради України “Про призначення у 2011 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених”;

-                    Постанова Верховної Ради України “Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2010 рік».

 

А також прийнято Верховною Радою України у першому читанні:

- проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків (реєстр. № 6553);

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності (реєстр. № 7205);

- проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності (реєстр. № 7333).

 

Повернено на доопрацювання проект Закону України про кредитування на здобуття вищої освіти (реєстр. № 1084) та направлено на повторне перше читання  проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (реєстр. № 4271);

 

 

9 вересня 2010 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», який передбачає викладення в новій редакції пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки до 2017 року та перегляд механізмів їх реалізації. Передбачається, що з метою реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Кабінетом Міністрів кожні п’ять років затверджується Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень та науково-технічних розробок, на підставі якого формуються та реалізуються відповідні державні цільові програми та формується та реалізуються відповідні державні цільові програми та формується державне замовлення на науково-технічну продукцію, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень і науково-технічних розробок.

 

19 жовтня 2010 року Верховною Радою України передано на доопрацювання в Комітет проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (щодо порядку організації нових академій наук) (раєстр. № 4271).

На думку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, з численних зауважень є те, що законопроектом пропонується надмірно ускладнений порядок створення нових академій наук, у якому задіяні принаймні 6 суб’єктів, а саме: не менше п’ятдесяти відомих вчених, Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України, Кабінет міністрів України та Верховна Рада України.

 

21 жовтня 2010 року Верховною Радою України прийнято Постанову про Рекомендації парламентських слухань на тему «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів». Значна частина положень Рекомендацій стосується удосконалення структури державного управління у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності в напрямі розмежування та уникнення дублювання функцій центральних органів виконавчої влади, розвитку інноваційної інфраструктури, застосування інструментів державної підтримки інноваційної діяльності, модернізації вищої освіти, вдосконалення чинного законодавства та унормування підзаконних правових актів.

 

2 листопада 2010 року Верховною Радою України прийнято у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків» (реєстр. № 6553), який спрямовано на врегулювання господарської діяльності наукових парків з метою уточнення визначення суб’єктів господарювання, яким надається державна підтримка при виконанні проектів наукового парку, що передбачена діючим Законом України «Про наукові парки», а також уточнення окремих положень стосовно прав оренди майна вищого навчального закладу та/або наукової установи. Для цього у проекті передбачається внесення змін до чинних Законів України «Про оренду державного та комунального майна» та «Про наукові парки», спрямованих на упорядкування господарської діяльності як самих наукових парків так і їх партнерів.

 

30 листопада 2010 року Верховною Радою України повернено на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи проект Закону про кредитування на здобуття вищої освіти (реєстр. № 1084).

На думку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, з численних зауважень є те, що проект не визначає підстав, за яких може надаватися державна підтримка освітнього кредитування. Більш того, проект не врегульовує питання відміни чи надання такої підтримки в період дії освітнього кредитного договору у зв’язку зі зміною матеріального стану позичальника. Проект також не визначає термін дії державної підтримки.

 

2 грудня 2010 року Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення зміни до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність”, яким пропонується доповнити статтю 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» положенням, яке передбачає встановлення окремого порядку подання документів для призначення та перерахунку пенсій науковим працівникам.

 

3 грудня 2010 року Верховною Радою України прийнято у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності», метою якого є подальше удосконалення відносин, пов’язаних з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, топографії інтегральних мікросхем, географічні зазначення, упорядкування чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності щодо цих об’єктів та врахування положень законодавства Європейського Союзу стосовно інтелектуальної власності, що відповідатиме основним напрямам зовнішньоекономічної політики держави та поліпшенню інвестиційного клімату в Україні.

 

17 грудня 2010 року Верховною Радою України прийнято у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності», який спрямований на забезпечення концентрації інтелектуальних та фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах інноваційного розвитку для забезпечення випуску високотехологічної наукоємної продукції, наповнення нею внутрішнього ринку та виходу на світовий ринок. Законопроектом передбачається уточнити стратегічні пріоритети інноваційної діяльності, скоротивши їх кількість до п’яти. З метою більш оперативного реагування на потреби національної економіки, визначення і затвердження середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності покладається на Кабінет Міністрів України.

 

Комітет постійно приділяє першочергове значення питанням фінансування галузей освіти і науки, а також  соціальному забезпеченню педагогічних та науково-педагогічних працівників. Комітетом було уважно вивчено та подано свої пропозиції до проектів Податкового та Бюджетного кодексів, а також до проекту Закону про Державний бюджет України на 2011 рік в частині фінансування галузей освіти і науки.

 

Реалізовуючи контрольну функцію, Комітет з питань науки і освіти 17 листопада 2011 року заслухав інформацію про виконання постанов Верховної Ради України «Про відзначення 75-річчя Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України» та «Про невідкладні заходи зі збереження територііальної цілісності Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України». На засіданні Комітету було відзначено, що реалізація Постанови Верховної Ради України «Про відзначення 75-річчя ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України» сприяла підвищенню престижу української науки, просвітницької діяльності досягнень вітчизняних учених щодо збереження генофонду рослин, розвитку біологічної науки, використання рослин та охорони довкілля.

 

Комітет приділяє особливу увагу досягненням працівників освіти і науки у сприянні становленню правової держави, у розбудові національного права у сфері освіти і науки, здійсненні заходів щодо розширення прав громадян на  якісну освіту, проведення інтелектуальної діяльності та підтримує клопотання щодо нагородження їх відзнаками Верховної Ради України та іншими видами морального та матеріального заохочення. Протягом скликання на засіданнях Комітету прийняті рішення та підготовлені клопотання про нагородження 14 наукових та науково-педагогічних працівників відзнаками Верховної Ради України. Зокрема, Почесною грамотою Верховної Ради України – 5, Грамотою Верховної Ради України – 3, цінним подарунком – 6.

До висвітлення роботи Комітету неодноразово залучались представники засобів масової інформації, які брали участь у його засіданнях. Всі вищезазначені заходи знайшли відображення на веб-сторінках сайту Верховної Ради України та Комітету з питань науки і освіти, у численних статтях та інтерв’ю друкованих засобів масової інформації та телепередачах.

Протягом сьомої сесії шостого скликання на адресу Комітету надійшло понад тисячі п’ятдесяти заяв і звернень від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян, які було уважно розглянуто та узагальнено для завдань вдосконалення українського законодавства.