Діяльність Комітету

23 грудня 2015, 13:28

Пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2016 рік (реєстр. № 3000 ), поданий Кабінетом Міністрів України

Пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2016 рік 

(реєстр. № 3000 ), поданий Кабінетом Міністрів України

_________________________________________________________________

 

Комітет з питань науки і освіти, обговоривши проект Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік відзначає, що освіта  і наука не зважаючи на складні економічні умови завжди залишались пріоритетними у формуванні бюджетної політики  розвинених країн світу.  З визначенням курсу України на інтеграцію до Європейського Співтовариства   сфера науки і освіти набуває особливого значення. Саме наука і освіта закладають основи майбутнього розвитку країни, становлення конкурентної економіки,  забезпечення високого рівня життя людини.  

  Комітет зазначає, що видатки загального фонду Державного бюджету України на 2016 рік плануються у розмірі 635 346, 9736 млн. гривень, що на 14,5% (80755,4385 млн. грн.) більше ніж було передбачено Державним бюджетом на 2015 рік.

  Разом з тим видатки загального фонду Державного бюджету України що спрямовуються Міністерству освіти і науки України становлять 13 347,3242 млн. грн., що на 20,7% (на 3 499,4105 млн. грн.)  менше ніж у 2015 році.  У порівнянні з 2015 роком зменшено на 8,22% (на 338,9554 млн. грн.)  фінансування Національної академії наук України  та національних галузевих академій наук. Обсяг цих коштів  не покриває витрати на заробітну плату та комунальні послуги. І це при тому,  що у 2015 році фінансування національних академій наук було зменшено  на 28% у порівнянні з  2014 роком.

  При цьому, Кабінетом Міністрів України вносяться зміни та призупиняється дія  більшості важливих положень законів щодо сфери освіти та науки, що має на меті зекономити бюджетні кошти. Проте двічі проведений секвестр державного бюджету у 2014 році, а також секвестр державного бюджету у 2015 році вже заклали негативний вплив на розвиток освіти і науки в державі.

   

Середньомісячна заробітна плата працівників НАН України у 2015 році становила 3650 гривень, що на 995 грн. (або на 21,4%) менше, ніж середня заробітна плата по Україні за жовтень 2015 року. Більшість наукових установ працюють неповний робочий тиждень, проводиться скорочення чисельності науковців, а тих хто залишається відправляють у відпустку за власний рахунок,

За результатами обговорення проекту Закону України про Державний Бюджет України на 2016 рік (реєстр. 3000) Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Державний Бюджет України на 2016 рік, реєстр. № 3000, поданий Кабінетом Міністрів України, відправити суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. При доопрацюванні проекту зазначеного закону рекомендувати Кабінету Міністрів України врахувати пропозиції Комітету, що наведені у додатку. 

3. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України  з питань бюджету.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                    Л.М. Гриневич


 

Додаток до рішення Комітету

від 17 грудня 2015 року, протокол №29

 

Пропозицій Комітету до проекту Закону України

про Державний бюджет України на 2016 рік 

(реєстр. № 3000 )

 

1. Статтю 28 законопроекту викласти у такій редакції:

Стаття 28. Установити, що видатки на підготовку кадрів у державних професійно-технічних навчальних закладах, а також на підготовку робітничих кадрів за державним замовленням в інших навчальних закладах, плануються у 2016 році в обласних бюджетах та бюджеті м. Києва за рахунок субвенції з Державного бюджету.

2. Статтю 29 законопроекту вилучити.

3. Статтю 30 законопроекту викласти у такій редакції:

“Стаття 30. Кабінету Міністрів України з метою концентрації бюджетних видатків та науково-технічного потенціалу на здійсненні фундаментальних та прикладних наукових досліджень з найважливіших проблем забезпечити проведення до 1 серпня 2016 року аудиту науково-технічної сфери України експертною групою Комітету європейського дослідницького простору в рамках програми ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” та з урахуванням висновків і рекомендацій цього аудиту до 31 грудня 2016 року разом з Національною академією наук України та галузевими національними академіями наук вжити заходів щодо оптимізації мережі установ, закладів, організацій науково-технічної сфери України, чисельності їх працівників.”

4. Вилучити додаток 11 законопроекту, виклавши частину другу Прикінцевих положень у такій редакції

“2. Додатки № 1-10 до цього Закону є його невід’ємною частиною.”

 

5. Міністерству освіти і науки України:

  5.1. Вилучити бюджетну програму Міністерству освіти і науки України:

КПКВК  2211200 Субвенція на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації з державного бюджету місцевим бюджетам.

5.2. Збільшити обсяги видатків на 12 млрд. 166,8 млн. гривень за загальним фондом, 1 млрд. 040,8 млн. гривень за спеціальним фондом за наступними бюджетними програмами:

КПКВК 2201010 – на  19,1 млн. гривень за загальним фондом  - “Загальне керівництво та управління  у сфері освіти і науки» (зокрема, для забезпечення діяльності центрального апарату МОН – 17,9 млн. гривень, Державної інспекції навчальних закладів – 1,1 млн. гривень, передплату “Офіційного вісника України», захист інформації в інформаційно – телекомунікаційних системах, легалізацію комп’ютерних програм);

КПКВК 2201100 – на  10,9 млн. гривень за загальним фондом  - “Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності” (для покриття витрат на харчування у зв’язку з різким підвищенням вартості продуктів, для оплати за спожиті комунальні послуги у зв’язку з збільшенням тарифів);

КПКВК 2201120 – на  12,7 млн. гривень за загальним фондом – Забезпечення діяльності Національного центру Мала академія наук України, надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи;

КПКВК 2201170 - на 323,0 млн. гривень за загальним фондом – “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів” (для видання, придбання та доставки підручників і посібників для учнів  ЗНЗ державної та комунальної форми власності);

КПКВК 2201160 - на 1 млрд. 393,6 млн. гривень  за загальним фондом – Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики (з них: 606,4  млн. гривень на виплату стипендій, на  787,2  млн. гривень – на видатки за комунальні послуги та за спожиті енергоносії);

КПКВК  2201180 на 6,5 млн. гривень за загальним фондом – Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад  у сфері освіти, всеукраїнського конкуру Учитель року (для  проведення інтелектуальних змагань серед учнівської та студентської молоді на загальнодержавному рівні, всеукраїнського конкуру  Учитель року);

КПКВК  2201200 на 122,7  млн.  гривень за загальним фондом - Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті (недостатній обсяг у коштах призводить до судових позовів тата блокуванню рахунків МОН);

КПКВК  2201210 на  5,0  млн.  гривень за загальним фондом - Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти (забезпечення закінчення навчання особам, які отримував кредити на навчання у попередня роки);

КПКВК 2201470 на 51,7 млн. гривень за загальним фондом Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами” (для оплати праці залучених працівників);

 

5.3. Поновити бюджетні програми Міністерству освіти і науки України:

КПКВК  2201150 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики” та передбачити її фінансування в обсязі 4 млрд. 385,6 млн. гривень за загальним фондом (з них 398, 5 млн. гривень – на оплату комунальних послуг) та 1 млрд. 040,8 млн. гривень за спеціальним фондом.

КПКВК 2211180 “Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам” та  передбачити її фінансування в обсязі 5 млрд. 836,0 млн. гривень за загальним фондом (для фінансування підготовки кваліфікованих робітників).

 

6. Збільшити обсяги видатків Національній академії наук України на 772 млн. 691,7 тис. гривень за бюджетними програми:

КПКВК 6541030 – 743 млн. 663,1 тис. гривеньФундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек”.

КПКВК 6541140 – 9 млн. 667,3 тис. гривень - “Здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт  Інститутом  проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України”.

КПКВК 6541020 – 14 млн. 282,6 тис. гривень - “Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України” .

 КПКВК 6541200 – 919,7 тис. гривень - “Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України”.

КПКВК 6541100 – 4 млн. 159,0 тис. гривень - “Медичне обслуговування працівників НАН України”.

 

7. Встановити коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету національних галузевих академій наук як головним розпорядникам бюджетних коштів та збільшити обсяги видатків:

7.1. Збільшити обсяги видатків Національній академії педагогічних наук України на 39 млн. 556,3 тис. грн за бюджетними програмами:

КПКВК 6551020 “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України на 2 млн. 343,5 тис. грн., зокрема видатки на заробітну плату з нарахуванням (2200,1 тис. грн.), оплату комунальних послуг (124,1 тис. грн.), оплату послуг звязку, обслуговування обладнання (19,3 тис. грн.), оскільки при доопрацюванні проекту Закону видатки Академії були скорочені на 20 відсотків від граничних обсягів видатків;

КПКВК 6551030 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури на 35 млн. 449,1 тис. грн. (видатки на оплату праці з нарахуванням, оплату комунальних послуг) оскільки при доопрацюванні проекту Закону видатки Академії були скорочені на 20 відсотків від граничних обсягів видатків;

КПКВК 6551060 “Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації” на 1млн. 763,7 тис. грн.. зокрема видатки на заробітну плату з нарахуванням (1752,5 тис. грн.), оплату комунальних послуг (11,2 тис. грн.), оскільки при доопрацюванні проекту Закону видатки Академії були скорочені на 20 відсотків від граничних обсягів видатків;

 

7.2. Збільшити обсяги видатків Національній академії медичних наук України на 158 млн. 539,7 тис. гривень за бюджетними програмами:

КПКВК 6561090 - на 2 млн. 498,1 тис. гривеньНаукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України;

КПКВК 6561040 – на 78 млн. 877,4 тис.гривень – “Фундаментальні дослідження, прикладні   наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання”

КПКВК 6561060 - на 77 млн. 164,2 тис. гривень

“Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України”.

 

7.3. Збільшити обсяги видатків Національній академії мистецтв України  на 4 млн. 773.5 тисрн. за бюджетними програмами:

КПКВК 6571020 – на 2 млн. 112.9 тис.грн. “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України” (зокрема виплата заробітної плати з нарахуваннями, виплата довічної плати за звання дійсним членам та членам-кореспондентам).

КПКВК 6571030 – на 2 млн. 660.6 тисрн. Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства (зокрема видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, виплату стипендій аспірантам, видатки на випуск друкованої продукції за результатами завершених досліджень, видатки на оплату послу зв’язку та інших комунальних послуг, технічне обслуговування обладнання).

 

7.4. Збільшити обсяги видатків Національній академії правових наук України на 7 млн. 514,0 тис. грн. за бюджетними програмами:

КПКВК 6581020  - на  1 млн. 483,4 тис. грн.Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України, у тому числі: заробітна плата – 671,7 тисрн., комунальні послуги – 80,0 тис.грн.

КПКВК 6581040 – на 6 млн. 30,6 тис. грн.  Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури.

 

7.5. Збільшити обсяги видатків Національній академії аграрних наук України на  160  млн. 526,2 тис. грн. за бюджетними програмами:

КПКВК 6591020 -  на 3 млн. 908,2 тис. гривеньНаукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України;  

КПКВК 6591060 - на 155 млн. 284,9 тис. гривень – “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури  та об'єктів, що становлять національне надбання”;

КПКВК 6591100 -  на 1 млн. 333,1 тис. гривеньЗбереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику Асканія-Нова. 

 

 

Голова Комітету

Верховної Ради України

з питань Науки і освіти                                                                                                     Лілія ГРИНЕВИЧ