Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VI скликання 6 сесія

15 квітня 2010, 15:21

Засідання Комітету 14 квітня 2010 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

РІШЕННЯ


До протоколу № 37

                                                                                                    від 14 квітня 2010 року

 

Про затвердження Плану заходів з підготовки та проведення

9 червня 2010 року парламентських слухань на тему

“Запровадження 12-річної загальної середньої освіти

в Україні: проблеми та шляхи їх подолання”

______________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Затвердити План заходів з підготовки та проведення 9 червня 2010 року парламентських слухань на тему “Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання” (додається).

 

 2. Контроль за виконанням Плану заходів з підготовки та проведення парламентських слухань покласти на Голову підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю.

 

Голова Комітету                                                       В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

РІШЕННЯ


До протоколу № 37

                                                                                                    від 14 квітня 2010 року

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України

(щодо надання статусу державного службовця педагогічним працівникам державних загальноосвітніх навчальних закладів)”

(до № 3155 від 22.12.2009р., н.д.А.Павловський)

_____________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. За результатами розгляду у першому читанні Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо надання статусу державного службовця педагогічним працівникам державних загальноосвітніх навчальних закладів)” (до реєстр. № 3155 від 22.12.2009р.), внесений народним депутатом України А.Павловським відхилити, як такий, що в основному погіршує соціально-економічне становище педагогічних та медичних працівників та звужує їх права.

 

 2. Рішення направити до Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, який є головним при розгляді зазначеного законопроекту.

 

Голова Комітету                                                       В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

РІШЕННЯ


До протоколу № 37

                                                                                                    від 14 квітня 2010 року

 

Про проекти Законів про внесення змін до деяких законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (реєстр.  № 3155 від 16.09.2008р.), внесений народними депутатами України В.Литвином, О.Зарубінським, С.Павленком та

про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(щодо розширення соціальних гарантій працівників закладів охорони здоровя, навчальних закладів та установ освіти державної форми власності)

(реєстр. № 3155-1 від 03.02.2010р.),

 внесений народними депутатами України В.Швецем, Ю.Прокопчуком

________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Проекти Законів про внесення змін до деяких законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (реєстр.  № 3155 від 16.09.2008р.), внесений народними депутатами України В.Литвином, О.Зарубінським, С.Павленком та про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розширення соціальних гарантій працівників закладів охорони здоров’я, навчальних закладів та установ освіти державної форми власності) (реєстр. № 3155-1 від 03.02.2010р.),  внесений народними депутатами України В.Швецем, Ю.Прокопчуком, які були направлені до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування для підготовки на повторне перше читання (Постанова Верховної Ради України № 1922-IV від 19.02.2010р.) відхилити, як такі, що в основному погіршують соціально-економічне становище педагогічних та медичних працівників та звужує їх права.

 

2. Рішення направити до Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, який є головним при розгляді зазначеного законопроекту.

 

Голова Комітету                                                       В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

РІШЕННЯ


До протоколу № 37

                                                                                                    від 14 квітня 2010 року


Про проект Закону про державне прогнозування

та стратегічне планування в Україні

(реєстр. № 6198 від 16.03.2010р., н.д.В.Коновалюк)

_____________________________________________________________

 

Комітет з питань науки і освіти, розглянувши проект Закону про державне прогнозування та стратегічне планування в Україні (реєстр. № 6198 від 16.03.2010р.), приймає до уваги суттєві зауваження, висловлені Головним науково-експертним управлінням, яке вважає, що “за результатами в першому читанні поданий законопроект доцільно відправити на доопрацювання з поданням на повторне перше читання” (лист від 30.03.2010р. № 16/3-246/6198); Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (лист № 374 від 24.03.2010р.), Національною  академією педагогічних наук України (лист № 2-6/111 від 12.03.2010р.), в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про державне прогнозування та стратегічне планування в Україні (реєстр. № 6198 від 16.03.2010р.),  внесений н.д.В.Коновалюком, за результатами розгляду у першому читанні повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.  

 

Голова Комітету                                                       В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

РІШЕННЯ


До протоколу № 37

                                                                                                    від 14 квітня 2010 року

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів

щодо порушення законодавства про захист інформації про особу

(персональних даних)

(реєстр. № 5438 від 15.12.2009р., н.д.Р.Зварич)

__________________________________________________________________

 

Комітет з питань науки і освіти, розглянув проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порушення законодавства про захист інформації про особу (персональних даних), поданий народним депутатом України Р.М. Зваричем (реєстр. № 5438 від 15.12.2009 р.). Законопроектом пропонується нова редакція статті 23 Закону України “Про інформацію”; доповнення Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення новими статтями з метою встановлення відповідальності осіб за порушення законодавства у сфері захисту інформації про особу (персональних даних).

Поданий законопроект інтегрується з проектом закону про захист персональних даних, поданий народними депутатами України О. Шевчуком, В. Литвиним, В. Полохалом, К. Самойлик, реєстр. № 2273 від 25.03.2008 р., який підготовлено до другого читання, а  також Конвенцією Ради Європи № 108 «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних» (1981 р.), яку підписано Україною у 2005 році.

За висновками наукових експертиз, проведених по завданню Комітету Кабінетом Міністрів України (лист № 1888/0/2-10 від 06.03.2010 р. додається), Міністерством освіти і науки України (лист № 1/10-479 від 05.03.2010 р. додається), Інститутом держави і права Національної академії наук України (лист № 121/728-3 від 01.04.2010 р. додається), Національною академією правових наук України (лист № 373 від 24.03.2010 р. додається), Службою безпеки України (лист № 16/563 від 01.03.2010 р. додається), Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України (лист № 8/1-685 від 05.03.2010 р. додається):

1)  запропонована нова редакція статті 23 Закону України «Про інформацію» не є досконалою та потребує доопрацювання;

2)  введення додаткових статей 182-1 і 182-2 до Кримінального кодексу України є недоцільним у зв’язку з тим, що склад злочинів, наведений у цих статтях, фактично вміщує стаття 182 Кримінального кодексу України, а зазначене не покращить захист персональних даних (Кабінет Міністрів України,  Міністерство освіти і науки України,  Національна академія правових наук України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України);

3) введення додаткової статі 182-3 до Кримінального кодексу України  визначається або як зайве (Кабінет Міністрів України), або як більш доцільне  (Міністерство освіти і науки України,  Національна академія правових наук України, Служба безпеки України), однак при її введенні доцільно запропонувати зміни до статті 112  Кримінально-процесуального кодексу України з метою визначення підслідності даної категорії справ слідчим прокуратури (Служба безпеки України), узгодження запропонованих змін з статтею 364 Кримінального кодексу України (Національна академія правових наук України), одночасного доповнення Кримінального кодексу України статтею 363-2 тощо (Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України);

4) доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новими статтями 211-7, 211-8 та 211-9 доцільно за умови більш чіткого визначення обов’язків осіб щодо захисту персональних даних, реєстрації бази персональних даних, інформування власника персональних даних про його права (Міністерство освіти і науки України), а також внесення змін до глав 17 «Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення» та 19 «Протокол про адміністративне правопорушення» зазначеного Кодексу з метою визначення підвідомчості справ про такі адміністративні правопорушення та визначення органів, які складатимуть адміністративні протоколи про ці правопорушення  (Служба безпеки України);

5) пропозиції щодо одночасного розгляду зазначеного законопроекту разом із проектом закону про захист персональних даних, поданий народними депутатами України О. Шевчуком, В. Литвиним, В. Полохало, К. Самойлик, реєстр. № 2273 від 25.03.2008 р., прийнятому у першому читанні.

 

Приймаючи  до  уваги  висновки проведених науково-правових експертиз, Комітет в и р і ш и в:

 

1. За результатами розгляду у першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порушення законодавства про захист інформації про особу (персональних даних) може бути взятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

2. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підготувати проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порушення законодавства про захист інформації про особу (персональних даних), поданий народним депутатом України Р.М. Зваричем (реєстр. № 5438 від 15.12.2009 р.) для розгляду у першому читанні. 

 

Голова Комітету                                                       В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

РІШЕННЯ


До протоколу № 37

                                                                                                    від 14 квітня 2010 року

 

Про проект Закону про захист персональних даних

(реєстр. № 2273 від 25.03.2008р.,

н.д.О.Шевчук, В.Литвин, В.Полохало, К.Самойлик)

________________________________________________________________

 

Комітет з питань науки і освіти, розглянувши проект Закону про захист персональних даних (реєстр. № 2273 від 25.03.2008р.), внесений народними депутатами України О.Шевчуком, В.Литвиним, В.Полохалом, К.Самойлик підготовлений до другого читання, в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про захист персональних даних (реєстр. № 2273 від 25.03.2008р.), внесений народними депутатами України О.Шевчуком, В.Литвиним, В.Полохалом, К.Самойлик прийняти у другому читанні та в цілому.

 

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити секретаря Комітету Самойлик К.С.

 

Голова Комітету                                                       В.І.Полохало