Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VI скликання 6 сесія

06 квітня 2010, 17:38

Засідання Комітету 31 березня 2010 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

                                                                                                    До протоколу № 36

                                                                                                    від 31 березня 2010 року

 

Про забезпечення основних потреб освіти і науки у 2010 році

(пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України на 2010 рік)

______________________________________________________

 

У зв’язку з підготовкою Урядом України проекту закону про Державну програму економічного і соціального розвитку на 2010 рік та проекту закону про Державний бюджет України на 2010 рік Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти заслухав інформацію Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук, а також Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України про основні потреби  у фінансуванні освіти і науки у 2010 році та ухвалив:           

 

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки про забезпечення основних потреб освіти і науки у 2010 році взяти до відома.

 

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням під час підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на 2010 рік забезпечити стовідсоткове фінансування потреби навчальних закладів, установ освіти і наукових установ (пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України на 2010 рік в частині фінансування освіти і науки додаються).

 

3. Секретаріату Комітету з питань науки і освіти доопрацювати пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України на 2010 рік в частині фінансування освіти і науки з урахуванням висловлених народним депутатам України – членам Комітету зауважень.

 

4. Доручити народним депутатам України - членам Комітету довести рішення Комітету до відома відповідних парламентських фракції та груп, використовуючи під час зустрічей із виборцями.

 

5. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на Голову Комітету В.І.Полохала.

 

Голова Комітету                                                                          В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

                                                                                                    До протоколу № 36

                                                                                                    від 31 березня 2010 року

 

Про порушення чинного законодавства при реорганізації

Державного інституту інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України

__________________________________________________________________

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.Полохала щодо порушення чинного законодавства при реорганізації Державного інституту інтелектуальної власності МОН України, який наказом Міністерства освіти і науки України   від 02.03.2010р. № 163 позбавлений статусу юридичної особи і реорганізований у структурний підрозділ Одеської національної юридичної академії, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти  В.Полохала взяти до відома (додається).

 

2.  Керуючись статтею 24 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України” рекомендувати  Кабінету Міністрів України  відмінити наказ Міністерства освіти і науки України від 02.03.2010 р. № 163, як такий, що  суперечить Закону України “Про Кабінет Міністрів України”. 

 

3. Рішення Комітету направити до Кабінету Міністрів України.

 

Голова Комітету                                                               В.І.Полохало

 

Інформація

Про порушення чинного законодавства при реорганізації Державного інституту інтелектуальної власності МОН України

 

Сьогодні в державній системі правової охорони інтелектуальної власності України координацію діяльності щодо підготовки фахівців за спеціальністю 7(8)000002 “Інтелектуальна власність” освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр здійснює спеціалізований вищий навчальний заклад Державний інститут інтелектуальної власності, що функціонує  у складі Навчально-науково-виробничого комплексу “Академія інтелектуальної власності”, створеного наказом Міністерства освіти і науки України № 204 від 15 квітня 2004 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007р. № 863-р Про перетворення ЗАТ “Інститут інтелектуальної власності і права”, яким було створено вищий навчальний заклад післядипломної освіти Державний інститут інтелектуальної власності, було підписано Прем’єр-міністром України В. Януковичем.

 

  Ректором інституту є В.Д.Пархоменко - д.т.н., професор, член-кореспондент АПН України, Лауреат державної премії України, Заслужений працівник вищої школи. Серед викладачів інституту 10 докторів та 12 кандидатів наук, 7 професорів, 14 доцентів. До навчального процесу залучені провідні науковці НАН України, провідні фахівці органів управління, фахівці-практики державних систем правової охорони інтелектуальної власності, науково-технічної інформації та інноваційної діяльності, патентні повірені. В Інституті надаються послуги, пов'язані з підготовкою, та підвищенням кваліфікації фахівців за спеціальностями: 7(8).000002 "Інтелектуальна власність"; 8.000012 "Консолідована інформація";   8.000014 "Управління інноваційною діяльністю".

 

Державний інститут інтелектуальної власності має статус університетського Координатора з питань інтелектуальної власності Всесвітньої Академії інтелектуальної власності в Україні, входить до мережі вищих навчальних закладів, що координує Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), здійснює дистанційне навчання фахівців за програмою Академії ВОІВ. За період 2000-2009 рр. Державним інститутом інтелектуальної власності   підготовлено 857 спеціалістів і магістрів за спеціальністю “Інтелектуальна власність”, з яких близько 400 фахівців для державної системи правової охорони інтелектуальної власності, 240 патентних повірених та 159 професійних оцінювачів прав інтелектуальної власності.  В інституті також підвищують кваліфікацію у сфері інтелектуальної власності   спеціалісти МВС, митних органів, СБУ, судді, професійні оцінювачі прав інтелектуальної власності, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та інші спеціалісти. Підготовка фахівців у цій сфері має надзвичайно важливе  значення у формуванні інноваційної економіки держави.

 

Однак, з порушенням чинного законодавства, з ініціативи народного депутата України, Президента Одеської національної юридичної академії, академіка АПН, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, повного кавалера орденів “За заслуги” І, ІІ та ІІІ ступенів, С.В.Ківалова, Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.03.2010 р. № 163 Державний інститут інтелектуальної власності реорганізовано у структурний підрозділ Одеської національної юридичної академії.

 

Цим самим руйнується державна система правової охорони інтелектуальної власності, Державний інститут інтелектуальної власності втрачає статус юридичної особи і відповідно функції координації діяльності щодо підготовки фахівців за спеціальністю 7(8)000002 “Інтелектуальна власність” освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр, міжнародного університетського Координатора з питань інтелектуальної власності Всесвітньої Академії інтелектуальної власності.

 

Згідно Закону України  “Про Кабінет Міністрів України”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 321 рішення про реорганізацію державних наукових установ приймається Кабінетом Міністрів України, а не наказами МОН України. Відповідно  до статті 46 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” саме Міністр вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації урядових органів у системі міністерства.

 

Голова Комітету                                                     В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

                                                                                                    До протоколу № 36

                                                                                                    від 31 березня 2010 року

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України

(щодо приватних навчальних закладів)

(реєстр. № 5087-1 від 16.09.2009р., н.д.В.Марущенко)

______________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. За результатами розгляду в першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань (щодо приватних навчальних закладах) (реєстр.  № 5087-1  від  16.09.2009 р.),  внесений  народним  депутатом  України  В.Марущенком  відправити на доопрацювання.

 

2. Співдоповідачем від Комітету з зазначеного проекту закону визначити Голову підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю.

 

Голова Комітету                                                               В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

                                                                                                    До протоколу № 36

                                                                                                    від 31 березня 2010 року

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України

з питань освіти (щодо дотримання державних гарантій стосовно осіб,

які навчаються в приватних навчальних закладах)

(реєстр. № 5087 від 02.09.2009 р., н.д.В.Колесніченко)

____________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. За результатами розгляду в першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань освіти (щодо дотримання державних гарантій стосовно осіб, які навчаються в приватних навчальних закладах) (реєстр. № 5087 від 02.09.2009 р.), внесений народним депутатом України В.Колесніченком відправити на доопрацювання.

 

 2. Співдоповідачем від Комітету з зазначеного проекту закону визначити Голову підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю.

 

Голова Комітету                                                               В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

                                                                                                    До протоколу № 36

                                                                                                    від 31 березня 2010 року

 

Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті з питань науки і освіти на тему:

 “Промислова власність в інноваційній економіці України:

ефективність застосування законодавства та державного регулювання”

_______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Затвердити Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти “Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання” (5 жовтня 2009 року), підготовлені членами робочої групи, створеної Комітетом з питань науки і освіти, з урахуванням пропозицій народних депутатів України, наукових, творчих спілок та інших громадських організацій (додаються).

 

2. Направити відповідне рішення Комітету з питань науки і освіти та Рекомендації слухань Кабінету Міністрів України, міністерствам і відомствам, судовим і правоохоронним органам для інформації та реагування.

   

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Голови Комітету з питань науки і освіти С.А.Давимуку.

 

Голова Комітету                                                               В.І.Полохало

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти “Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання”

 

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

                                                                                                    До протоколу № 36

                                                                                                    від 31 березня 2010 року

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України

 щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти

та встановлення відповідальності за порушення під час його проведення

(реєстр. № 5544-1 від 12.02.2010р.,

н.д.В.Полохало, Л.Оробець, В.Курило, С.Давимука, О.Доній, С.Павленко)

_____________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. За результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та встановлення відповідальності за порушення під час його проведення (реєстр. № 5544-1 від 12.02.2010р.), внесений народними депутатами України В.Полохалом, Л.Оробець, В.Курилом, С.Давимукою, О.Донієм, С.Павленком прийняти за основу.

 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який є головним при розгляді зазначеного законопроекту.

 

3. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Полохалу В.І. висловити позицію Комітету під час обговорення зазначеного законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

Голова Комітету                                                               В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

                                                                                                    До протоколу № 36

                                                                                                    від 31 березня 2010 року

 

Про проект Закону про визнання такими, що втратили чинність,

деяких законодавчих актів України

(щодо первинних законодавчих актів України,

які фактично не діють, але не втратили чинність в

 установленому Законом порядку)

 (реєстр. № 5447 від 17.12.2009р.,

н.д.В.Бондик, Ю.Литвин, О.Боднар, О.Голуб)

_____________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України (щодо первинних законодавчих актів України, які фактично не діють, але не втратили чинність в установленому Законом порядку), внесений народними депутатами України В.Бондиком, Ю.Литвином, О.Боднар, О.Голубом, за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

 

Голова Комітету                                                               В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

                                                                                                    До протоколу № 36

                                                                                                    від 31 березня 2010 року

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України

з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти

(реєстр. № 5544 від 21.01.2010р., н.д.В.Кириленко)

_______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 1. За результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти (реєстр.№ 5544 від 21.01.2010р.), внесений народним депутатом України В.Кириленком відхилити.

 2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який є головним при розгляді зазначеного законопроекту.

 3. Доручити Голові Комітету Полохалу В.І. висловити позицію Комітету під час обговорення зазначеного законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

Голова Комітету                                                               В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

                                                                                                    До протоколу № 36

                                                                                                    від 31 березня 2010 року

 

Про проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему

“Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки

в умовах глобалізаційних викликів”

(реєстр. № 5421 від 08.12.2009р., н.д.В.Полохало)

_________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” (реєстр. № 5421 від 08.12.2009р.), внесений народним депутатом України В.Полохалом для прийняття за основу і в цілому.

 

2. Доповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

Голова Комітету                                                               В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

                                                                                                    До протоколу № 36

                                                                                                    від 31 березня 2010 року

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

“Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”

(узгодження із Цивільним кодексом України і

адаптація до законодавства ЄС)

(реєстр. № 2749 від 10.07.2008р., н.д.С.Давимука)

___________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (узгодження із Цивільним кодексом України і адаптація до законодавства ЄС) (реєстр. № 2749 від 10.07.2008р.) внесений народним депутатом України С.А.Давимукою розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

 

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

 

Голова Комітету                                                               В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

                                                                                                    До протоколу № 36

                                                                                                    від 31 березня 2010 року

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

“Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”

(узгодження із Цивільним кодексом України і

адаптація до законодавства ЄС)

(реєстр. № 2748 від 10.07.2008р., н.д.С.Давимука)

_____________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (узгодження із Цивільним кодексом України і адаптація до законодавства ЄС) (реєстр. № 2748 від 10.07.2008р.),  внесений народним депутатом України С.А.Давимукою розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

 

2. Співдоповідачем від Комітету ізбзазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

 

Голова Комітету                                                               В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

                                                                                                    До протоколу № 36

                                                                                                    від 31 березня 2010 року


Про проект Закону про вищу освіту (нова редакція)

(реєстр. № 6194 від 16.03.2010р., н.д.В.Полохало, С.Давимука, В.Курило)

_____________________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону про вищу освіту (нова редакція) (реєстр. № 6194 від 16.03.2010р.), внесений народними депутатами України В.Полохалом, С.Давимукою, В.Курилом; беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України № 16/3-240/6194 від 29.03.2010 року, Комітет відзначає, що законопроектом передбачається визначити структуру, зміст і стандарти вищої освіти; засади державного управління в цій галузі; типи вищих навчальних закладів та їх правовий статус; структуру управління вищими навчальними закладами; права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу; наукові ступені та вчені звання наукових і науково-педагогічних працівників; основи наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів; фінансово-економічні відносини; питання міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відправити на доопрацювання.

 

Враховуючи викладене, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про вищу освіту (нова редакція) (реєстр. № 6194 від 16.03.2010р.), внесений народними депутатами України В.Полохалом, С.Давимукою, В.Курилом, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання.

 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.Полохалу.

 

Голова Комітету                                                               В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

                                                                                                    До протоколу № 36

                                                                                                    від 31 березня 2010 року

 

Про позбавлення статусу юридичної особи Українського інституту

науково-технічної і економічної інформації

__________________________________________________________

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В. Полохало щодо Українського інституту науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ), який наказом Міністерства освіти і науки України (підписаний одним із заступників Міністра) від 23 березня 2010 року № 230 позбавлений статусу юридичної особи і реорганізований у структурний підрозділ Національного авіаційного університету, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти відзначає, що згідно Закону України  “Про Кабінет Міністрів України” та  постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року рішення про реорганізацію державних наукових установ приймається Кабінетом Міністрів України.

 

Комітет зазначає, що політика держави в сфері науково-технічної інформації визначається законами України “Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про науково-технічну інформацію”, “Про інформацію”, “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”. Основною стратегічною ціллю державної політики в  інформаційній сфері, як визначено законами,  є створення загальнодержавних інформаційних систем та  зміцнення  матеріально-технічних, фінансових, організаційних, правових і наукових основ інформаційної діяльності. 

 

УкрІНТЕІ створений у 1958 році, заснований на державній власності, у структурі Інституту налічувалося 26 регіональних центрів та філій. У 2001 році  УкрІНТЕІ переданий у підпорядкування Міністерству освіти і науки України. Загальна чисельність працівників Інституту сьогодні складає 220 осіб (зменшилась в тричі у порівнянні з 1991 роком). Фінансування УкрІНТЕІ здійснюється повністю з державного бюджету, в 2009 році складало 8,5 млн. гривень. 12 регіональних центрів, які залишилися, є самостійними юридичними особами і знаходяться під науково-методичним керівництвом УкрІНТЕІ.

 

УкрІНТЕІ здійснює міжнародну діяльність, він є представником України в Міжнародному центрі наукової і технічної інформації та Міждержавній координаційній раді з  науково-технічної інформації  країн СНД. В Інституті створено Технічний комітет стандартизації “Інформація і документація” (ТК-144), який відповідає міжнародному комітету ISO TC 46.  

 


Сьогодні УкрІНТЕІ є єдиною в Україні спеціалізованою організацією у сфері інформаційного забезпечення науково-технічною та економічною інформацією.  Інститут  здійснює державну реєстрацію всіх науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, що виконуються в Україні, забезпечує науково-методичне, експертне та інформаційно-аналітичне супроводження діяльності з  трансферу технологій, проводить прогнозно-аналітичні дослідження науково-технічної та інноваційної діяльності, готує аналітичні матеріали про стан розвитку науки і техніки та результати наукової і науково-технічної діяльності, що здійснені за рахунок коштів державного бюджету.

 

У цьому контексті  втрата статусу юридичної особи і передача Українського інституту науково-технічної і економічної інформації як структурного підрозділу до Національного авіаційного університету не відповідає державній політиці щодо розвитку національної інформаційної інфраструктури, її інтеграції  до світової інфраструктури.  

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Інформацію  Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти  В.Полохало взяти до відома.

 

2. Виходячи з того, що розвиток державної системи науково-технічної інформації є надзвичайно важливим елементом національної інноваційної системи, згідно статті 29 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України” визнати за доцільне провести у червні 2010 року слухання в  Комітеті  на тему: “Про реалізацію законів України щодо розвитку національної системи науково-технічної інформації”. 

 

3. Керуючись статтею 24 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України” рекомендувати  Кабінету Міністрів України проаналізувати ситуацію   щодо  стану розвитку національної системи науково-технічної інформації,  її відповідність законодавству України, у тому числі щодо статусу Українського інституту науково-технічної і економічної інформації, та до 25 травня 2010 року подати відповідну інформацію до Комітету.  

 

4. Контроль за реалізацією цієї постанови покласти на голову підкомітету з питань науки М.В.Зубця.

 

Голова Комітету                                                         В.І.Полохало