Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VI скликання 3 сесія

15 січня 2009, 16:10

Засідання 24 грудня 2008 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу № 21

від 24 грудня 2008 року

 

Про проект Постанови про присудження премії Верховної Ради України

найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік

 (реєстр. № 3510 від 19.12.2008р.,

н.д.К.Самойлик, М.Зубець, В.Полохало)

__________________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про проект Постанови Верховної Ради України про присудження  премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік (реєстр № 3510), Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про присудження  премії Верховної Ради України   найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік (реєстр № 3510) прийняти за основу і в цілому. 

 

2. Доповідачем та співдоповідачем із зазначеного питання визначити Секретаря  Комітету з питань науки і освіти К.Самойлик.

 

Голова Комітету                                                            В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу № 21

від 24 грудня 2008 року

 

Про проект Постанови про призначення у 2009 році стипендій

Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

(реєстр. № 3511 від 19.12.2008р.,

н.д.К.Самойлик, М.Зубець, В.Полохало)

_____________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про проект Постанови про призначення у 2009 році іменних стипендій  Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (реєстр. № 3511), Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект  Постанови про призначення у 2009 році іменних стипендій  Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (реєстр. № 3511) прийняти за основу і в цілому.

 

2. Доповідачем та співдоповідачем із зазначеного питання визначити Секретаря  Комітету з питань науки і освіти К.Самойлик.

 

Голова Комітету                                                            В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

До протоколу № 21

від 24 грудня 2008 року

 

Про проект Закону про державну підтримку галузевої науки

(р. № 2678 від 19.06.2008р.,

н.д.О.Вілкул, Д.Колєсніков, Д.Шпенів, С.Глазунов)

________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію про проект Закону про державну підтримку галузевої науки (р. № 2678 від 19.06.2008р.), внесений народними депутатами України О.Вілкулом, Д.Колєсніченком, Д.Шпеновим, С.Глазуновим  та враховуючи висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України та рішення Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, в и р і ш и в:

 

Підтримати запропоновані в законопроекті засади державної підтримки галузевої науки і вважати за доцільне доручити робочій групі, створеної згідно з рішенням Комітету від 17 вересня 2008 року, врахувати їх при опрацюванні законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

 

Голова Комітету                                                            В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

До протоколу № 21

від 24 грудня 2008 року

 

Про проект Закону про присвоєння юридичним особам та

обєктам права власності імен фізичних осіб

(реєстр. № 2447 від 05.05.2008р., Кабінет Міністрів України)

____________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про присвоєння юридичним   особам   та   об’єктам   права   власності  імен  фізичних  осіб  (реєстр. № 2447 від 05.05.2008р.), поданий Кабінетом Міністрів України, розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання  визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку С.А.

 

Голова Комітету                                                            В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

До протоколу № 21

від 24 грудня 2008 року

 

Про проект Закону про внесення змін та доповнень до статті 25

Закону України “Про вищу освіту” (щодо Вищих шкіл мистецтва)

(реєстр. № 2055 від 13.02.2008р., н.д.Є.Суслов, А.Шевченко)

___________________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін та доповнень до статті 25 Закону України “Про вищу освіту” (щодо Вищих шкіл мистецтва) (реєстр. № 2055 від 13.02.2008р.), внесений народними депутатами України Є.Сусловим, А.Шевченком, беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України з питань бюджету № 04-14/7-1168 від 04.08.2008р., висновок Комітету з питань культури і духовності № 04-21/10-261(80091) від 16 квітня 2008 року, висновок Міністерства освіти і науки України№ 1/10-740 від 26.03.2008р., Комітет відзначає, що законопроектом передбачається внести до переліку типів вищих навчальних закладів Вищі школи мистецтва, які проводять освітню діяльність із здобуття вищої освіти та кваліфікації у певній галузі мистецтв.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін та доповнень до статті 25 Закону України “Про вищу освіту” (щодо Вищих шкіл мистецтва) (реєстр. №2055 від 13.02.2008 р.), внесений народними депутатами України Є.Сусловим, А.Шевченком, відхилити.

 

2.  Розглянути законодавчі пропозиції народних депутатів України Є.Суслова та А.Шевченка під час підготовки нової редакції Закону України “Про вищу освіту” до другого читання.

 

3. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові підкомітету з питань фахової освіти В.Курилу.

 

Голова Комітету                                                            В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

До протоколу № 21

від 24 грудня 2008 року

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України

(щодо створення умов функціонування державної системи цивільного захисту)

(реєстр. № 2637 від 12.06.2008р., Кабінет Міністрів України)

_____________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо створення умов функціонування державної системи цивільного захисту) (реєстр. № 2637 від 12.06.2008 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет відзначає, що законопроектом передбачається внести зміни до законів України “Про державні нагороди України”, “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”, “Про об’єкти підвищеної небезпеки”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про вищу освіту”, “Про боротьбу з тероризмом”, “Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період”, а також пропонується визнати такими, що втратили чинність закони України “Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної оборони” та “Про війська цивільної оборони» відповідно до вимог розділу ІV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про правові засади цивільного захисту”.

 

Комітет  Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо створення умов функціонування державної системи цивільного захисту) (реєстр. № 2637 від 12.06.2008 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи підготувати його до другого читання.

 

2. Затвердити пропозицію Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

3. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, визначеного головним з підготовки даного законопроекту.

 

Голова Комітету                                                            В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

До протоколу № 21

від 24 грудня 2008 року

 

Про проект Закону про приєднання України до Віденської угоди

 про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків

(реєстр. № 0097 від 08.09.2008р., Кабінет Міністрів України)

_____________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про приєднання України до Віденської угоди про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (реєстр. № 0097 від 08.09.2008р.), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти в цілому.

 

2. Рішення Комітету до зазначеного законопроекту надіслати Комітету Верховної Ради України у закордонних справах.

 

Голова Комітету                                                            В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

До протоколу № 21

від 24 грудня 2008 року

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення надання якісних послуг навчальними закладами)

(реєстр. № 3516 від 22.12.2008 р., Кабінет  Міністрів України)

________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1.  Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України  (щодо  удосконалення надання якісних послуг навчальними закладами) (реєстр. № 3516 від 22.12.2008 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу.

 

2. Доручити Комітету з питань науки і освіти доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб`єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

 

Голова Комітету                                                            В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

До протоколу № 21

від 24 грудня 2008 року

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України

(щодо права закордонних українців на безоплатне

здобуття вищої освіти в Україні)

(реєстр. № 3229 від 26.09.2008 р., н.д.Б.Тарасюк)

_________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо права закордонних українців на безоплатне здобуття вищої освіти в Україні) (реєстр. №3229 від 26.09.2008 р.), внесений народним депутатом України Б.Тарасюком, Комітет відзначає, що законопроектом пропонується надати особам, які набули статусу закордонного українця, право на безоплатне здобуття вищої освіти в державних і комунальних вищих навчальних закладах України шляхом внесення відповідних змін до Законів України “Про правовий статус закордонних українців”, “Про освіту” та “Про вищу освіту”.

 

Комітет  Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо права закордонних українців на безоплатне здобуття вищої освіти в Україні) (реєстр. №3229 від 26.09.2008 р.), внесений народним депутатом України Б.Тарасюком, прийняти за основу з дорученням головному Комітету підготувати його до другого читання.

 

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, визначеного головним з підготовки даного законопроекту.

 

Голова Комітету                                                            В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

До протоколу № 21

від 24 грудня 2008 року

 

Про проект Закону про Державний бюджет України на 2009 рік  

(реєстр. № 3000 від 23.12.2008р., Кабінет Міністрів України)

 

______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, розглянувши поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону про Державний бюджет України на 2009 рік  (реєстр. № 3000 від 23.12.2008р.), відзначає, що в певній мірі він спрямований на вирішення проблем освіти. Разом з тим, у представленому проекті державного бюджету суттєво скорочено видатки на науково-технічну сферу і інноваційну діяльність в Україні. Це може привести до вкрай важких наслідків не лише для академічної та вузівської науки, а й науково-технічного прогресу в цілому.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Підтримати проект Закону про Державний бюджет України на 2009 рік  (реєстр. № 3000 від 23.12.2008р.) і рекомендувати Кабінету Міністрів України доопрацювати структуру видатків у галузях освіти, науки та інноваційної діяльності з забезпеченням належного фінансування зазначених галузей (пропозиції додаються).

 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету довести рішення Комітету до відома відповідних парламентських фракцій.

 

3. Пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти до проекту Закону про Державний бюджет України на 2009 рік  в частині фінансування освіти, науки та інноваційної діяльності надіслати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерству фінансів України та Кабінету Міністрів України.

 

Голова Комітету                                                            В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу № 21

від 24 грудня 2008 року

 

Про  призначення премій Верховної Ради України  за 2008 рік та присудження у 2009 році іменних стипендій Верховної Ради України      найталановитішим молодим ученим

______________________________________________

 

Розглянувши подання від 16 грудня 2008 року Конкурсної комісії з присудження іменних стипендій Верховної Ради України  та призначення Премій Верховної Ради України  найталановитішим молодим ученим щодо  призначення у 2008 році Премій Верховної Ради України   та присудження у 2009 році іменних стипендій Верховної Ради України      найталановитішим молодим ученим, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив рекомендувати Верховній Раді України:

         

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України  «Про  встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для  найталановитіших молодих учених  призначити у 2009 році  14 іменних стипендій Верховної  Ради України для найталановитіших молодих учених віком до 35 років, які успішно пройшли  захист  докторської  дисертації  або  підготували матеріали   докторської   дисертації,   що  прийняті  до  розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій, у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна:

 

АЛЕКСІЄВЕЦЬ Лесі Миколаївні – професору  кафедри нової і новітньої історії і методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

 

ВАСИЛЬЄВУ  Олексію Миколайовичу - доценту кафедри теоретичної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


 

ВАХНЕНКО  Тетяні Петрівні  - провідному науковому співробітнику відділу фінансового та бюджетного прогнозування Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України;

 

ВАХОВИЧ Ірині  Михайлівні  - декану факультету бізнесу Луцького національного  технічного університету;

 

ЗУЄВУ Олександру Леонідовичу – старшому  науковому співробітнику  відділу  технічної механіки Інституту прикладної математики і механіки Національної академії наук України;

 

ЄВСТЕГНЄЄВУ Максиму Павловичу -  професору кафедри фізики Севастопольського національного технічного університету;

 

ЄМЕЦЮ Олександру Вікторовичу  -  старшому науковому співробітнику  відділу геології та геохімії Інституту рудних родовищ геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка Національної академії наук України,

 

КАПУСТЯНУ Олексію  Володимировичу - доценту кафедри диференціальних і інтегральних рівнянь Київського  національного університету імені Тараса Шевченка,

 

ЛОБОДІ Андрію  Володимировичу -  доценту кафедри вищої та прикладної математики Одеського державного екологічного  університету;

 

МОРСЬКІЙ  Лілії Іванівні -  доценту  кафедри педагогіки Тернопільського  національного  педагогічного  університету  імені Володимира Гнатюка,

 

НОМІРОВСЬКОМУ Дмитру Анатолійовичу – професору  кафедри обчислювальної математики Київського  національного університету імені Тараса Шевченка,

 

ПАВЛЕНКО Ірині Ігорівні -  декану фінансово-економічного факультету Національного  гірничого університету;

 

САРІБЄКОВІЙ Діані  Георгіївні -  професору  кафедри хімічної технології і дизайну волокнистих матеріалів Херсонського  національного технічного  університету;

 

ЧИЖЕВСЬКІЙ Людмилі  Віталіївні  - професору  кафедри бухгалтерського обліку і контролю Житомирського  державного  технологічного  університету;

 

2. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про  Премію  Верховної Ради  України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок»   присудити  у 2008 році  20  премій    Верховної Ради  України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок:   

 

- за роботу «Чисельне моделювання обтікання роторів вітроагрегатів турбулентним потоком на основі рівнянь Нав’є Стокса»:

РЕДЧИЦЮ Дмитру Олександровичу - кандидату фізико-математичних наук Інституту транспортних систем і технологій Національної академії наук України;

 

 - за роботу «Самоочищення морського середовища від вуглеводнів нафти в прибійній зоні Чорного моря»:

РУБЦОВІЙ Світлані Іванівні - кандидату біологічних  наук,  старшому науковому співробітнику  Інституту біології південних морів ім. О.О.Ковалевського Національної академії наук України;

 

- за роботу «Податкове регулювання економічного зростання в Україні»:

МАЗУР Юлії Олександрівні –молодшому науковому співробітнику  Інституту економіки промисловості Національної академії наук України;

 

- за роботу «Симетрія, інтегрованість та точні розв'язки рівнянь еволюційного типу»:

ЖАЛІЙ Олександру Юрійовичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту математики Національної академії наук України;

ІВАНОВІЙ Наталії Миколаївні - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту математики Національної академії наук України;

РЯБУХІ Тетяні Вікторівні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики Національної академії наук України.

 

- за цикл робіт «Фізичні основи створення нових перспективних матеріалів на основі Fe та Al»:

СЕГІДІ  Олені Олександрівні - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України;

ТЕУСУ  Сергію Мироновичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України;

ТИЩЕНКУ Андрію Івановичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику  Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України;

 

- за цикл робіт «Функціональні матеріали для комплексного контролю радіаційного фону»:

АНДРЮЩЕНКО Ганні Юріївні – кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Державної наукової установи «НТК «Інститут монокристалів» Національної академії наук України;

РИБАЛЦІ Ірині Анатоліївні - молодшому науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України;

ПАРХОМЕНКУ Сергію Володимировичу -  молодшому науковому співробітнику Державної наукової установи «НТК «Інститут монокристалів» Національної академії наук України;

   

- за цикл робіт «Інтелектуальні  інформаційні технології  оброблення даних у прикладних задачах кібернетики»:

ГРЕЧКО Анастасії Валеріївні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту  кібернетики ім. В.М.Глушкова Національної академії наук України;

КОШУЛЬКУ Олексію Анатолійовичу - кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту  кібернетики ім. В.М.Глушкова Національної академії наук України;

ШАТКОВСЬКОМУ Миколі Миколайовичу - молодшому науковому співробітнику Інституту  кібернетики ім. В.М.Глушкова Національної академії наук України;

 

- за цикл робіт «Гіпоксія пухлини та її вплив на злоякісну прогресію: молекулярні механізми і прикладне значення»:

 КОВЕЛЬСЬКІЙ Антоніні Василівні -  молодшому науковому співробітнику Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України;

ВАЛЬКОВСЬКІЙ Наталії Вікторівні -  провідному інженеру Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України;

ГУМЕНЮК Лілії Дмитрівні -  провідному інженеру  Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України;

 

- за роботу «Основи термобаричного синтезу та спікання наноструктурних надпровідних керамічних матеріалів для кріогенних електричних машин»:

САВЧУКУ Ярославу Михайловичу – кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Національної академії наук України;

 

- за роботу «Інноваційні технології формування бюджетів підприємств у конкурентному середовищі»:

МЕЛЬНИК Ользі Григорівні – кандидату економічних наук,   доценту Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.

 

- за цикл робіт «Комплексне вирішення питань поводження з органічними побутовими відходами на основі енергозберігаючих та екологічно чистих інноваційних технологій»:

МАРКІНІЙ Людмилі Миколаївні – кандидату технічних наук, доценту Національного університету  кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України;

РИЖКОВУ Олександру Сергійовичу – аспіранту Національного університету  кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України; 

ХАРИТОНОВУ Михайлу Юрійовичу – науковому співробітнику Центру прикладних досліджень в енергетиці Національного університету  кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України; 

 

- за роботу  «Вибір раціональної тактики лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози»:

БОНДАРЕНКУ Юрію Миколайовичу – кандидату медичних наук Державної установи «Інститут урології» Академії медичних наук України.

 

- за роботу «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування мовленєвої компетентності при вивченні української мови у загальноосвітніх навчальних закладах»:

РОЖДЕСТВЕНСЬКІЙ Діні Борисівні – науковому співробітнику  Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Академії педагогічних наук України;

 

- за цикл робіт «Молекулярна генетика автономних генетичних елементів та перспективи їх застосування в біотехнології»:

КУЧИКІНІЙ Аллі Іванівні – кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного Національної академії наук України; 

ЧЕРВАТЮК Ніні Володимирівні -  молодшому науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного Національної академії наук України; 

ПАНЩИНІЙ Ганні Іванівні - молодшому науковому співробітнику Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова Міністерства освіти і науки України; 

ІВАНИЦІ Тетяні Володимирівні - молодшому науковому співробітнику Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова Міністерства освіти і науки України;

 

- за роботу «Застосування багатоспектрального космічного сканування та геоінформаційних систем в моніторингу ґрунтів Полісся України та їх картографуванні»:

ТРУСКАВЕЦЬКОМУ Станіславу Романовичу – кандидату біологічних наук, завідуючому сектором Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Української аграрної академії наук;

  

- за цикл робіт «Розробка вітчизняних засобів специфічної профілактики високопатогенного грипу птиці в Україні»:

МУЗИЦІ Денису Васильовичу – кандидату ветеринарних наук, виконуючому обов’язки завідуючого лабораторією Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Української аграрної академії наук;

ГЕРІЛОВИЧУ Антону Павловичу - кандидату ветеринарних наук, завідуючому лабораторією Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Української аграрної академії наук;

СТЕГНІЮ Антону Борисовичу – молодшому науковому співробітнику Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Української аграрної академії наук;

 

- за цикл робіт «Нейро–імунні механізми радіаційного ураження головного мозку»:

БОМКО Марії Олександрівні – кандидату медичних наук, старшому науковому співробітнику Державної установи «Науковий центр радіаційної медицини» Академії медичних наук України;

ГОЛЯРНИК Наталії Анатоліївні – кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Державної установи «Науковий центр радіаційної медицини» Академії медичних наук України;

ПЕРЧУК Ірині Вадимівні – аспіранту Державної установи «Науковий центр радіаційної медицини» Академії медичних наук України;

АРЯСОВУ Петру Борисовичу - старшому науковому співробітнику Державної установи «Науковий центр радіаційної медицини» Академії медичних наук України;

 

- за роботу «Нові технології зміцнення грунтових основ та конструкцій фундаментів будівельних об’єктів»:

КОВАЛЬСЬКОМУ Руслану Корольовичу – кандидату технічних наук Державного  науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Міністерства регіонального розвитку та будівництва  України.

 

- за цикл робіт «Розробка і впровадження в агропромислове виробництво новітніх технологій біологічного захисту рослин»:

ЮЩЕНКО Людмилі Петрівні - кандидату сільськогосподарських наук, доценту кафедри біоенергоконверсій та біотехсервісу Національного аграрного університету Міністерства аграрної політики України;

ДЕМ’ЯНЧУК Наталії Петрівні - асистенту кафедри біоенергоконверсій та біотехсервісу Національного аграрного університету Міністерства аграрної політики України;

ГАВРАНУ Івану Івановичу -  завідувачу лабораторії маточних культур трихограми Інженерно-технологічного інституту «Біотехніка» Української академії аграрних наук;

СТАРЧЕВСЬКОМУ Юрію Ігоровичу -  завідувачу відділом наукового забезпечення інноваційних проектів Інженерно-технологічного інституту «Біотехніка»  Української академії аграрних наук;

             

- за роботу «Наукові основи ефективного шліфування зі схрещеними осями абразивного інструменту та оброблювальної деталі»:

КАЛЬЧЕНКУ Володимиру Віталійовичу – доктору технічних наук, заступнику завідуючого кафедрою Чернігівського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України.

 

Голова Комітету                                                          В.І.Полохало