Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VI скликання 3 сесія

09 жовтня 2008, 11:38

Засідання 1 жовтня 2008 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №19

від 1 жовтня 2008 року

 

 

Про проект Закону про Державний бюджет України на 2009 рік

(реєстр. № 3000 від 15.09.2008р., Кабінет Міністрів України)

_______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, розглянувши поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону про Державний бюджет України на 2009 рік (реєстр. № 3000 від 15.09.2008р.), відзначає, що в певній мірі він спрямований на вирішення проблем освіти і науки. Разом з тим, представлений проект Державного бюджету України на 2009 рік не створює необхідних умов для розвитку науки та інноваційної діяльності в Україні.

 

Комітет з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Підтримати проект Закону про Державний бюджет України на 2009 рік в частині фінансування науки і освіти (реєстр. № 3000 від 15.09.2008 р.) і рекомендувати Кабінету Міністрів України доопрацювати структуру видатків у галузях освіти,  науки та інноваційної діяльності з забезпеченням належного фінансування зазначених галузей  (пропозиції додаються).

 

2. Доручити народним депутатам України - членам Комітету довести рішення Комітету до відома відповідних парламентських фракції.

 

3. Пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти до проекту закону України про Державний бюджет України на 2009 рік в частині фінансування освіти, науки та інноваційної діяльності надіслати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерству фінансів України та Кабінету Міністрів України.

 

Голова Комітету                                                             В.І.Полохало

 

 

Додаток

до рішення Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

від 01 жовтня 2008 року

протокол №19

 

Пропозиції та зауваження

до проекту закону про Державний бюджет України на 2009 рік

(в частині фінансування науки, освіти та інноваційної діяльності)

(реєстр. № 3000 від 15.09.2008 р.)

 

       Комітет з питань науки і освіти, розглянувши поданий Кабінетом Міністрів України проект закону про Державний бюджет України на 2009 рік (реєстр. № 3000 від 15.09.2008 р.), висловлює свою занепокоєність з приводу запланованого обмеження законодавчо встановлених трудових та соціально-економічних прав і гарантій працівникам освіти.

       Неприпустимим є скасування та обмеження гарантій педагогічним, науково-педагогічним працівникам та середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних працівників середньомісячній (подвійній) заробітній платі працівників промисловості та встановлення доплат спеціалістам, які працюють у системі освіти, до рівня середньомісячної заробітної плати працівників народного господарства, а також звуження прав педагогічних працівників та пенсіонерів з їх числа на безоплатне забезпечення житлом з опаленням і освітленням, встановлених статтею 57 Закону України “Про освіту”.

       Не виконуються норми законів щодо фінансування наукової та науково-технічної сфери та реалізації моделі інноваційного розвитку економіки.  На фінансування наукової та науково-технічної сфери у 2009 році передбачається коштів менше ніж у  2008 році. Загальні обсяги видатків на наукову і науково-технічну діяльність досягли катастрофічно низького рівня менше 0,8%ВВП.  До 2005 року цей показник був завжди вищий  1%ВВП.

      Практично відсутні видатки на забезпечення  розвитку інноваційної інфраструктури та виконання пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, що визначені законом.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти пропонує:

 

        Внести зміни до проекту Закону про Державний бюджет України на 2009 рік:

       Додати до проекту закону статтю такого змісту: “Дозволити Національній академії наук України у 2009 році придбати без застосування процедури тендера у безпосередніх виробників імпортне наукове обладнання для виконання пріоритетних фундаментальних досліджень і прикладних розробок на суму 125 млн. гривень за переліком, що затверджується Президією Національної академії наук України, звільнивши від сплати ввізного мита та податку на додану вартість операції із закупівлі цього обладнання”.

 

       Додати до проекту закону статтю такого змісту: “Дозволити головному розпоряднику коштів - Міністерству освіти і науки України у 2009 році придбати без застосування процедури тендера у безпосередніх виробників імпортне наукове обладнання для модернізації науково-дослідних лабораторій національних університетів на суму 70 млн. гривень за переліком, що затверджується Міністерством освіти і науки України, звільнивши від сплати ввізного мита та податку на додану вартість операції із закупівлі цього обладнання”.

 

       2. Внести зміни у додатку № 3 проекту закону про Державний бюджет України на 2009 рік щодо розвитку освіти:

 

       2.1. Збільшити Міністерству науки і освіти України видатки розвитку загального фонду Державного бюджету  на 439850,0 тис. гривень за бюджетними програмами:

1). 2201130 „Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах” на 84350  тис. гривень;

2). 2201150 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації» на 20 000, 0 тис. гривень;

3). 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» на 150 000, 0 тис. гривень;

4). 2201200 «Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті» на 50 000, 0 тис. гривень;

5). 2201230 «Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальних і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів» на 85 500,0 тис. гривень;

6). 2201390 «Будівництво, реконструкція та ремонт гуртожитків для учнів професійно-технічних  училищ та студентів вищих навчальних закладів» на 50 000,0 тис. гривень;

 

      2.2. Збільшити  Національному технічному університету «Київський політехнічний інститут» видатки розвитку загального фонду Державного бюджету за бюджетною програмою 2201430 «Підготовка кадрів Національним технічним університетом „Київський політехнічний інститут» на 72400 тис. гривень;

 

        2.3. Збільшити  Національному авіаційному університету видатки розвитку загального фонду Державного бюджету за бюджетною програмою 2201500 «Підготовка кадрів Національним авіаційним університетом» на 2 000 тис. гривень;

 

        2.4. Збільшити Київському національному університету імені Тараса Шевченка видатки розвитку загального фонду Державного бюджету за бюджетною програмою 2206050 «Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» на 658892,6 тис. гривень (у т.ч. видатки споживання – на 86433,8 тис. грн. (оплата праці) та видатки розвитку – на 572458,8 тис. грн.).

 

         2.5. Збільшити Національному  аграрному університету видатки загального фонду Державного бюджету на 98444,2 тис. гривень за наступними бюджетними програмами:

1). 2809020 „Фундаментальні дослідження Національного  аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук” на 2000 тис. гривень (у т.ч. на видатки споживання – на 1700 тис. гривень, видатки розвитку – на 300 тис. гривень).

2).   2809030 „Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва” на 7000 тис. гривень (у т.ч. на видатки споживання – на 5700 тис. гривень, видатки розвитку – на 1300 тис. гривень).

3).  2809040 „Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами 1 і П рівнів акредитації Національного аграрного університету на 20366 тис. гривень (у т.ч. на видатки споживання – на 10966,3 тис. гривень, видатки розвитку – на  9 400 тис. гривень.

4). 2809050 „Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом” на 40881,7 тис. гривень (у т.ч. видатки споживання – на 12331,7 тис. гривень, видатки розвитку – на 28550 тис.грн.).

5).   2809060 „Підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного аграрного університету” на 1296,1 тис. грнивень (у т.ч. видатки споживання – на 1096,1 тис. гривень, видатки розвитку – на 200 тис. гривень).

6).  2809070 „Фінансова підтримка Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу” на 26900,4 тис. гривень (у т.ч. видатки споживання – на 7645,7 тис. гривень, видатки розвитку – 19254,7 тис. гривень).

 

       2.6. Ввести для Національного аграрного університету фінансування окремим рядком бюджетної програми „Створення та функціонування Українського навчально-наукового інституту інформаційного та телекомунікаційного забезпечення агропромислової і природоохоронної галузей економіки” у сумі 6614,0 тис. гривень (у т.ч. видатки споживання – 3614 тис. гривень, видатки розвитку – 3000 тис. гривень).

 

      2.7. Перерозподілити  видатки загального фонду Державного бюджету збільшивши фінансування головного розпорядника коштів – Міністерства освіти і науки України за бюджетною програмою 2201020 “Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах”  на 65000,0 тис. гривень, за рахунок:

1). Зменшення видатків загального фонду Державного бюджету головного розпорядника коштів - Міністерства культури і туризму України за бюджетною програмою 1801330 “Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва Київським національним університетом культури і мистецтв” на 40000 тис. гривень (з 128151,4 тис.грн. до 88151,4 тис.грн.);

2). Зменшення видатків загального фонду Державного бюджету головного розпорядника коштів – Державного агентства України з інвестицій і інновацій за бюджетною програмою 6241020 “Державна програма розвитку Національної депозитарної системи України” на 25000 тис.грн. (з 25000 тис. грн.. до 0 тис.грн.);

3). Вищезазначені кошти у сумі 65000 тис.грн. рівними частинами спрямувати цільовим призначенням на збільшення фінансування за бюджетною програмою 2201020 “Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах” Київському національному університету ім.Тараса Шевченка, Національному технічному університету “Харківський політехнічний інститут”, Донецькому національному технічному університету, Одеському національному політехнічному університету”, Вінницькому державному технічному університету.

 

       2.8. Ввести додатково для Міністерства науки і освіти України фінансування в обсягах 85300,0 тис. гривень за наступними окремими бюджетними програмами:

1). «Створення центрів професійно-технічної освіти» у сумі 56700 тис. гривень.

2). «Будівництво спортивно-культурного комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» у сумі 12 000, 0 тис. гривень;

3). «Будівництво Українсько-Японського центру» у сумі 9 600 тис. гривень;

4). «Створення Українсько-польського європейського колегіуму відповідно до Декларації щодо утворення Українсько–польського колегіуму, підписаною Прем’єр-міністром України та Прем’єр-міністром Польщі» у сумі 7 000,0 тис. гривень.

 

       3. Внести зміни у додатку № 3 проекту закону про Державний бюджет України на 2009 рік щодо розвитку науки і стимулювання інноваційної діяльності:

 

       3.1. Збільшити Міністерству освіти і науки України видатки загального фонду Державного бюджету на 46000,0 тис. гривень за бюджетними програмами:

1). 2201060 «Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державними замовленнями» на 37 500,0 тис. гривень;

2). 2201090 «Фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання» на 2 500, 0 тис. гривень;

3). 2201340 «Фінансова підтримка розвитку інфраструктури у сфері наукової діяльності» на 6 000,0 тис. гривень;

 

       3.3. Збільшити Національній академії наук України з врахуванням положень Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України» видатки загального фонду Державного бюджету  на 976747,9 тис. гривень за наступними бюджетними програмами:

1). 6541020 “Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України” на 10972, 3 тис. гривень;

2). 6541030 “Фундаментальні дослідження наукових установ НАН України” на 634393,5 тис. гривень;

3). 6541050 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку галузей економіки, технічне забезпечення Національної академії наук України” на 229 897, 3 тис. гривень;

4). 6541130 “Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури НАН” на 28295, 0 тис. гривень;

5). 6541140 “Здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій НАН України” на 11207,9 тис. гривень;

6). 6541160 “Сейсмічні та геофізичні спостереження” на 2652,4 тис. гривень;

7). 6541170 “Збереження та розвиток садово-паркового комплексу “Феофанія” на 18352,9 тис. гривень ;

8). 6541180 “Забезпечення діяльності Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського” на 14290,7 тис. гривень;

9). 6541100 “Медичне обслуговування працівників НАН України” на 2290,7 тис. гривень;

10). 6541080 “Підготовка кадрів фізико-технічного напряму вищими навчальними закладами Ш і IV рівнів акредитації” на 3129 тис. гривень;

11). 6541200 “Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів НАН України” на 66,4 тис. гривень;

12). 6541850 “Реконструкція та будівництво об’єктів на території Державного музею народної архітектури та побуту України” на 3000 тис. гривень;

13). 6541830 “Забезпечення житлом вчених НАН України” на 15000 тис. гривень;

14). 6541860 “Реконструкція та будівництво об’єктів на території Національного дендрологічного парку “Софіївка” на 3000 тис. гривень.

 

       3.6. Збільшити для Академії педагогічних наук України видатки загального фонду Державного бюджету на 17 603,7 тис. гривень за наступними бюджетними програмами:

1). 6551020 „Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук України” на 2264,4 тис. гривень;

2).  6551030 „Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук” 8413,6 тис. гривень (на оплату праці), видатки розвитку – на 1120 тис. гривень;

3).  6551050 „Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням на підготовку кадрів” на 4428,6 тис. гривень (на оплату праці);

4). 6551060 „Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти Ш і IV рівнів акредитації” на 5341,6 тис. гривень (оплату праці), видатки розвитку  - на 3662 тис. гривень;

5).  6551070 ”Підготовка  та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України” на 1580,4 тис. гривень;

6). 6551100 „Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики” на 3,7 тис. гривень (на комунальні послуги та енергоносії).

 

       3.7. Збільшити для Української академії аграрних наук видатки загального фонду Державного бюджету на 80268 тис. гривень за наступними бюджетними програмами:

1). 6591030 „Фундаментальні дослідження з природничих і технічних наук у сфері агропромислового комплексу” на видатки розвитку на 42000 тис. гривень, на комунальні послуги та енергоносії – на 8243,1 тис. гривень;

2).   6591060 „”Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовка наукових кадрів Української академії аграрних наук” на 28000 тис. гривень  (на видатки розвитку);

3). 6591110 „Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Української академії аграрних наук” на видатки розвитку 1700 тис. гривень, на комунальні видатки та енергоносії – 325,8 тис. гривень;

 

       3.8. Збільшити Академії медичних наук України  видатки загального фонду Державного бюджету на 104412,6 тис. гривень за наступними бюджетними програмами:

1). 6561020 „Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини” на 18266,2 тис.грн. (на видатки розвитку).

2). 6561040 „Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів” на 86146,4 тис.грнивень (на видатки розвитку).

 

       3.9. Ввести для Державного агентства України з інвестицій і інновацій окремим бюджетним рядком фінансування у сімі 289600, 0 тис. гривень за наступними додатковими бюджетними програмами:

1). 6241080 «Розробка та впровадження регіональних і галузевих інноваційних програм та проектів інноваційного розвитку, в тому числі інноваційних програм наукових та технологічних парків» у сумі  285 000,0 тис. гривень (на видатки розвитку);

2.) «Заходи щодо забезпечення виконання стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності» у сумі 4 600 тис. гривень.

 

Комітет пропонує збільшити бюджетне фінансування (загальний фонд) освіти на 756042,0 тис. гривень, науки і інноваційної діяльності на 1514632,2 тис. гривень за рахунок:

 

        4.1. Уточнення прогнозного обсягу внутрішнього валового продукту України на 2009 рік, зростання якого в проекті бюджету за експертними оцінками є дещо заниженим.

 

      4.2. Прогнозні надходження рентної плати за такі високоліквідні енергоресурси, як нафта, газ та газовий конденсат, що видобувається в Україні, за експертними розрахунками є заниженими та такими, що не відповідають світовій практиці. Пропонується врахувати прогнозні показники продажу нафти та газового конденсату за світовими цінами, а також зниження планової рентабельності їх видобутку.  Зазначене вилучення надприбутків за видобування нафти, газу та газового конденсату може збільшити рентні доходи бюджету приблизно вдвічі, додаткові доходи спрямувати на збільшення видатків освіти і науки.

 

       5. Під час доопрацювання проекту бюджету доручити Кабінету Міністрів України розглянути питання щодо:

 

      5.1. Відновлення гарантій науковим, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів стосовно житлово-побутового та соціального забезпечення, встановлених статтею 57 Закону України “Про освіту”.

 

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №19

від 1 жовтня 2008 року

 

Про проект Закону про Державну програму

економічного і соціального розвитку України на 2009 рік

(реєстр. № 3175 від 17.09.2008р., Кабінет Міністрів України)

_______________________________________________________________

 

       Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, розглянувши поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2009 рік (реєстр. № 3175 від 19.09.2008р.) відзначає, що проект Програми розроблено відповідно до законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про державні цільові програми” та інших нормативно-правових актів.

       Основною метою прийняття Державної програми є визначення збалансованої державної політики економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, що створить умови для забезпечення достатнього рівня стабільності та можливості прискореного розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації програм розвитку регіонів, сприятливого інвестиційного клімату, ефективної політики зайнятості, зростання заробітної плати та доходів населення.

       Разом з тим, запропоновані програмою заходи не стимулюють подальший розвиток освіти, положення щодо проведення науково-технічної та інноваційної політики значною мірою мають деклараційний характер і не вказують шляхів їх реалізації. Програма не кореспондується з багатьма  нормами чинних законів та не бере до уваги прийняті рішення Комітету щодо розвитку освіти, науки та інноваційної діяльності.

 

Комітет з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону України про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2009 рік  прийняти за основу з врахуванням зауважень та пропозицій згідно з  додатком.

 

2. Співдоповідачем від Комітету з зазначеного питання визначити Голову Комітету Полохало В.І.

 

3. Просити народних депутатів України - членів Комітету врахувати позицію Комітету під час подальшої роботи над Державною програмою економічного і соціального розвитку України на 2009 рік.

 

4. Доручити народним депутатам України - членам Комітету довести позицію Комітету до відома відповідних парламентських фракцій, використовувати під час зустрічей із представниками наукової та науково-педагогічної громадськості, засобів масової інформації, виборцями.

 

5. Рішення Комітету направити Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та Кабінету Міністрів України, яким рекомендувати доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.

 

Голова Комітету                                                           В.І.Полохало

 

Додаток

до рішення Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

від 01 жовтня 2008 року

протокол №19

 

Зауваження та пропозиції

Комітету з питань науки і освіти до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2009 рік

 

       У проекті закону України про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2009 рік (надалі - проект Програми), поданим Кабінетом Міністрів України  (реєстр. № 3175 від 17.09.2008 р.), який розроблено відповідно до законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми» та інших нормативно-правових актів, присутні елементи аналізу соціально-економічного розвитку країни за 2007-2008 роки, наводяться проблемні питання, завдання та основні заходи державної політики, реалізація яких дасть змогу досягти у 2009 році визначених цілей.

       Основною метою прийняття Державної програми є визначення збалансованої державної політики економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, що створить умови для забезпечення достатнього рівня стабільності та можливості прискореного розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації програм розвитку регіонів, сприятливого інвестиційного клімату, ефективної політики зайнятості, зростання заробітної плати та доходів населення.

       Разом з тим, є певні проблемні питання щодо формування ефективної державної політики із забезпечення наукової, науково-технічної, інноваційної та освітньої діяльності на 2009 рік та наступні роки.

 

Проблема 1. Є певні розбіжності показників та заходів проекту закону України про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2009 рік  (реєстр. № 3175 від 17.09.2008 р.) з проектом закону України про Державний бюджет України на 2009 рік (реєстр. № 3000 від 15.09.2008 р.).

 

1.1. Є неузгодженості із формулюванням цілей та пріоритетів розвитку, які надано у обох зазначених законопроектах.

Якщо виходити з конституційного визначення України як соціальної і демократичної держави, то до її основних функцій слід віднести забезпечення соціальних гарантій у сфері освіти, охорони здоров'я, безпеки і захищеності громадян. Окрім цього, для реалізації конституційного права кожного громадянина на гідне життя і вільний розвиток держава зобов'язана гарантувати право на високо оплачувану працю, житлові умови за визначеними стандартами, вільний доступ до світових та національних інформаційних ресурсів і культурних цінностей. Сучасна держава виконує також функцію стимулювання розвитку, організовуючи і підтримуючи наукові дослідження, стимулюючи науково-технічний прогрес, створюючи сприятливі умови для зростання інвестиційної і інноваційної активності. Зрозуміло, у держави залишаються і традиційні функції щодо забезпечення оборони і безпеки, захисту прав власності, підтримки правопорядку.

Запропоновані у проекті Програми заходи щодо розвитку науки і освіти не в повному ступені забезпечують комплекс середньострокових заходів, сформульований у Прогнозі показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2010-2012 роки (додаток до проекту Державного бюджету на 2009 рік).

 

1.2. У наведеному у проекті Програми Переліку відкритих державних (цільових) програм, які передбачається виконувати з використанням коштів державного бюджету у 2009 році визначено 100 програм. Однак, у проекті закону України про Державний бюджет України на 2009 рік зафіксовано завдання щодо виконання дещо більшої кількості - 122 програми.

Є також певні розбіжності у показниках загального обсягу фінансування програм, у т. ч. – за рахунок коштів загального та спеціального фондів.

 

1.3. У наведеному проекті Програми Переліку державних програм і програм розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя, які планується виконувати у 2009 році з використанням коштів Державного бюджету не враховано виконання наступних програм, які передбачено виконувати проектом Держбюджету на 2008 рік:

«121. Міжвідомча науково-технічна програма «Нанофізика і наноелектроника», затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2001 р. № 85-р» (обсяги фінансування - 20,0 млн. грн.);

«160. Державна науково-технічна програма «Образний комп’ютер», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. № 1652, обсяги фінансування 4371,0 тис. грн.»;

«339. Державна програма фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів, ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки на 2004-2010 рр., затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 р. № 1165, обсяги фінансування 19,9 млн. грн.»;

«418. Державна програма прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 рр., затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. № 1118, обсяги фінансування 1000,0 тис. грн.».

 

Пропозиції:

1) Узгодити показники та заходи проекту закону України про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2009 рік  та проекту закону України про Державний бюджет України на 2009 рік, усунути розбіжності по тексту;

3)  Включити до тексту проекту Програми наступні програми: міжвідомчу науково-технічну «Нанофізика і наноелектроника», державну науково-технічну програму «Образний комп’ютер», державну програму фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів, ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки на 2004-2010 рр., державну програму прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 рр.

 

Проблема 2. Є певні внутрішні неузгодженості щодо цілей, пріоритетів, запропонованих проектом Програми та критеріїв їх оцінки.

 

2.1. У розділі «3.1.1. Розвиток високоякісної та сучасної освіти» визначено три основні цілі політики на 2009 рік:

забезпечення вільного доступу до високоякісної загальної середньої освіти та поширення на всій території країни єдиної системи оцінювання знань учнів;

продовження адаптації системи української вищої школи до європейських стандартів і вимог Болонського процесу;

підготовка кваліфікованих кадрів.

 

Однак, перша та друга основні цілі не отримали належного висвітлення в основних завданнях та заходах державної політики на 2009 рік у сфері освіти.

Не сформульовано завдань та заходів, пов’язаних з:

а) позашкільною освітою[1];

б) переходом на 12-річне навчання.

Фактично не надано основних завдань та заходів державної політики на 2009 рік стосовно вищої школи (окрім завдань: а) забезпечення підготовки і впровадження освітніх програм «Громадянське суспільство» для загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти; б) забезпечення реалізації Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008-2012 роки»).

 

2.2. Встановлено два критерії реалізації цілей розвитку освіти, один з яких: «чистий показник охоплення вищою освітою осіб віком від 18 до 22 років – 64%».

 

На жаль, стосовно зазначеного показника не надано формули його розрахунку, однак він дещо відрізняється від офіційних статистичних даних минулих років, які надавалися Держкомстатом України (рис. 1. і 2).

По-перше, як можна бачити з рис. 2, значна кількість студентів у 17-рячному віці навчається у вищих навчальних закладах, у першу чергу - закладах І-ІІ рівнів акредитації. Загальна кількість студентів складала у 2007/2008 навчальному році половину чисельності цієї вікової групи.

По-друге, загальна чисельність студентів всіх форм навчання та закладів  всіх рівнів акредитації  складала у 2007/2008 навчальному році:

віком від 18 до 22 років – 44,6% зазначених вікових категорій;

віком від 17 до 22 років – 45,4% зазначених вікових категорій.

 

Джерело даних: Розподіл постійного населення України[2] за статтю та віком. Станом на 1 січня 2007 р. Стат. збірн. – К.: Держкомстат України, 2007. – с. 42-44.

 

Джерело даних:  Приведена чисельність студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації (кількість повних років, що досягнуто на 01.01.2008 р.).

Источник данных:  Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2007/2008 навчального року. Стат. бюл. – К.: Держкомстат України, 2008. –  с. 40.

 

2.3. Стосовно розвитку профтехосвіти в проекті Програми визначено загалом три заходи: два – про забезпечення створення центрів інноваційних технологій, один – розроблення нормативів технічного забезпечення структурних підрозділів закладів профтехосвіти.

 

2.4. В програмі визначені основні цілі і заходи державної науково-технічної та інноваційної політики на 2009 рік, які не кореспондуються з нормами чинних законів щодо цієї сфери. Більшість заходів цього розділу  значною мірою мають деклараційний характер і прописують функціональні обов’язки відповідних центральних органів виконавчої влади. Відсутні прогнозні данні щодо можливих результатів та показників реалізації політики інноваційного розвитку, невиправдано ігноруються питання створення ринкових механізмів  використання інтелектуальної власності та її врахування в економічному обороті, підтримки та стимулювання розвитку технопарків та інших інноваційних структур.

 

Пропозиція: Підвищити ступінь узгодженості цілей, пріоритетів та критеріїв оцінки їх виконання, що надано у проекті закону України про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2009 рік, та їх відповідність законам та прийнятим рішень Верховної Ради України щодо освіти,  науки та інноваційної діяльності.

 

Проблема 3. Відсутнє визначення прогнозних обсягів фінансування науки і освіти та заходів щодо проведення науково-технічної та інноваційної політики у 2009 та наступних роках за рахунок всіх джерел фінансування та їх відповідність чинним законам.

 

Пропозиція: Надати повну картину фінансування галузей освіти і науки, інноваційної діяльності України за рахунок всіх джерел фінансування та дані щодо їх відповідності нормам закону.

 

Проблема 4. У 2009 році прогнозований випуск з 9-го класу скоротиться майже на третину у порівнянні з випуском 2008 року, а в 2010 році випуску з 9-го класу взагалі не відбудеться.

Наслідки зазначеного ризику першими відчують професійно-технічні навчальні заклади та вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації: у 2009 році – можна прогнозувати скорочення прийому випускників 9-их класів майже наполовину, у 2010 році взагалі прийому цієї категорії майже не буде у зв’язку з відсутністю випуску з 9-их класів  (рис.3).

 

Примітка: Вісь Х – рік випуску, в дужках – клас, в якому навчалися учні на початок 2007/2008 навчального року.

Джерело даних: Загальноосвітні навчальні заклади України на початок 2007/2008 навчального року. Стат. бюл. – К.: Держкомстат України, 2007. –  с. 38-39.

 

Пропозиція: Сформулювати комплекс середньо- та короткострокових заходів підтримки професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у зв’язку з проблемами з прийомом на навчання, які пов’язано з переходом на 12-річне навчання.

 

Проблема 5. У додатку ІІ. «План співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009 рік» проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2009 рік є суттєві розбіжності з програмою державного запозичення України на 2009 рік проекту Державного бюджету 2009 року.

 

Показник

Проект Програми

Проект Держбюджету

1. Фінансування проектів розвитку міжнародними фінансовими організаціями у 2009 році

1,8 млрд. дол. США та більш ніж 1 млрд. євро

7657,9 млн. грн. (екв. 1345,0 млн. дол. США)

2. Кількість проектів розвитку

18

17

3. Проекти розвитку, що визначено лише в одному акті:

3.1. Покращення автомобільних доріг та безпеки руху (МБРР)

+

-

3.2. Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України (ЄБРР)

+

-

3.3. Будівництво високовольтної повітряної лінії в Одеській області (ЄБРР)

+

-

3.4. Будівництво високовольтної повітряної лінії «Рівненська АЕС – Київська» (ЄБРР)

+

-

3.5. Морський старт (МБРР)

+

-

3.6. Розвиток ДМА «Бориспіль» (Японський банк міжнародного співробітництва)

-

+ 322,3 млн. грн. (екв. 65,1 млн. дол. США)

3.7. Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні (МБРР)

-

+ 17,0 млн. грн. (екв. 3,4 млн. дол. США)

3.8. Рівний доступ до якісної освіти в Україні (МБРР)

-

+ 15,76 млн. грн. (екв. 3,2 млн. дол. США)

 

Пропозиції:

4.1. Надати повну узгоджену панораму проектів розвитку, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями у 2009 році.

4.2. Проаналізувати стан та перспективи виконання проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні».

 

 

 [1] Державним бюджетом на 2008 рік передбачено фінансування Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 рр. у сумі 61,5 тис. грн.

[2] К постоянному населению относиться население, которое постоянно проживало на момент переписи (учитывая временно отсутствующих, если их отсутствие не превышало года). Ежегодно проводится корректировка базовых данных переписи путем прибавления новорожденных и прибывших и отнятия умерших и выбывших.