Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VI скликання 3 сесія

15 січня 2009, 12:09

Засідання 3 грудня 2008 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №20

від 3 грудня 2008 року

 

 

Про проекти  законів України “Про внесення змін до Закону України

“Про наукову і  науково-технічну діяльність”

(реєстр. № 2166, № 2243,  № 3001, № 3185) та

“Про внесення змін до статті 24 Закону України

“Про наукову і  науково-технічну діяльність”

(реєстр. № 2691, № 2761)

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію  про проекти  законів України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну діяльність” (реєстр. №2166, №2243,  №3001, №3185) та “Про внесення змін до статті 24 Закону України “Про   наукову  і    науково-технічну   діяльність”   (реєстр.  №2691,  №2761),  в и р і ш и в:          

 

1. Рекомендувати  Верховній Раді України:

 

- проекти законів України  “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну діяльність” (реєстр. № 2166, № 2243,  № 3001, № 3 185) та “Про внесення змін до статті 24 Закону України “Про   наукову  і    науково-технічну   діяльність”   (реєстр.  № 2691,  № 2761),  розглядати у комплексі;

 

- прийняти у першому читанні законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну діяльність” (реєстр. № 3185), що підготовлений народним депутатом України К.Самойлик, і на його основі підготувати єдиний законопроект для розгляду у другому читанні, з врахуванням положень законопроектів “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну  діяльність”  (реєстр. № 2166, № 2243,  № 3001)  та “Про внесення змін до

статті 24 Закону України “Про   наукову  і    науково-технічну   діяльність”   (реєстр.  № 2691,  № 2761).

 

2. Доручити робочій групі (склад робочої групи додається) опрацювати внесені народними депутатам України  пропозиції до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та врахувати  їх при підготовці законопроекту до другого читання.

 

3. Співдоповідачем на Верховній Раді України з цього питання визначити  голову підкомітету з питань науки  Зубця М.В.

 

Голова Комітету                                                  В.І.Полохало

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №20

від 3 грудня 2008 року

 

Про підсумки  Всеукраїнського круглого столу на тему:

“Основні завдання та напрями реформування системи

вищої аграрної освіти України”

 

 

Розглянувши узагальнені пропозиції, висловлені учасниками Всеукраїнського круглого столу “Основні завдання та напрями реформування системи вищої аграрної освіти України” 19 листопада 2008 року у м.Полтава,  Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендації Всеукраїнського круглого столу “Основні завдання та напрями реформування системи вищої аграрної освіти України” ухвалити з урахуванням висловлених народними депутатами України – членами Комітету пропозицій і зауважень.

 

2. Направити Рекомендації круглого столу Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству аграрної політики України, Міністерству фінансів України, Міністерству праці та соціальної політики України, Українській академії аграрних наук, Міністру освіти АР Крим, начальникам управлінь освіти та науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, учасникам круглого столу для аналізу та використання в роботі.

 

3. Оприлюднити Рекомендації круглого столу в засобах масової інформації та на Інтернет-сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

4. Контроль за виконанням Рішення Комітету покласти на голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С.

 

Голова Комітету                                                  В.І.Полохало

 

Ухвалено

Рішенням Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

протокол № 20 від 03.12.2008 року

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Всеукраїнського круглого столу на тему: “Основні завдання та напрями реформування системи вищої аграрної освіти України”

 

 

Учасники Всеукраїнського круглого столу на тему: “Основні завдання та напрями реформування системи вищої аграрної освіти України”, який відбувся 19 листопада 2008 року у м.Полтава, відзначають, що в цій сфері є певні здобутки: з метою впорядкування мережі навчальних закладів створено 17 регіональних університетських центрів; для підвищення якості практичної підготовки студентів засновано 21 навчально-науково-виробничий комплекс; діють 12 регіональних навчально-практичних центрів, де зосереджено сучасну вітчизняну і зарубіжну техніку та обладнання; удосконалюється зміст підготовки фахівців для галузі. 

 

Разом з тим учасники круглого столу констатують наступне:

 

- Система вищої аграрної освіти України потребує реформування, оскільки була створена за умов планового сільського господарства і на сьогодні не відповідає сучасній структурі аграрного виробництва.

- Вкрай незадовільним є фінансування аграрної вищої освіти. Упродовж останніх років постійно недофінансовуються програми Державного бюджету "Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації" та "Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і IV рівнів акредитації". Не передбачається забезпечення в повному обсязі фінансування у 2009 році програм “Придбання обладнання та предметів довгострокового використання”, “Капітальний ремонт та реконструкція будівель та споруд”, “Капітальне будівництво (придбання)”.

- Відсутній ефективний механізм формування державного замовлення на підготовку фахівців вищої кваліфікації.

- Потребують законодавчого та нормативно-правового врегулювання питання стимулювання розвитку інноваційної складової діяльності вузів; фінансового забезпечення навчально-дослідних господарств, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів аграрного профілю і займаються  сільськогосподарським виробництвом; статусу педагогічних працівників тощо.

- Збереження підпорядкованості вищих аграрних закладів Міністерству аграрної політики України є доцільним та економічно виправданим на сучасному етапі, оскільки їх передача до відання Міністерства освіти  і науки України призведе до розриву налагоджених зв’язків аграрної освіти з галуззю;

 

З метою подальшого удосконалення законодавства у сфері вищої аграрної освіти та приведення його у відповідність до сучасних потреб розвитку країни учасники круглого столу рекомендують:

 

1. Верховній Раді України:

 

1.1. При затвердженні Державного бюджету України на 2009 рік та наступні роки передбачити видатки на розвиток вищої аграрної освіти з метою забезпечення гідної оплати праці науково-педагогічних, педагогічних та інших категорій працівників; оновлення матеріально-технічної бази; розвиток наукової та інноваційної діяльності; будівництво або придбання житла професорсько-викладацькому складу.

 

2. Кабінету Міністрів України:

 

2.1. Прискорити внесення на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

 

2.2. З метою якісної підготовки кадрів для агропромислового комплексу та забезпечення тісного зв’язку аграрного виробництва, науки та освіти залишити в новій редакції Закону України “Про вищу освіту” підпорядкування вищих аграрних навчальних закладів Міністерству аграрної політики України.

 

2.3. Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України нормативно-правовий акт, який регулює питання формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, кадрів вищої кваліфікації та кваліфікованих робітників.

 

2.4. Внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції щодо залучення сільськогосподарських підприємств до організації практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю та змін до Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” щодо надання можливостей вищим навчальним закладам отримувати державні кошти за програмою розвитку дорадництва.

 

2.5. З метою створення сприятливої податкової політики та державної фінансової підтримки структурних підрозділів державних аграрних вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України зміни до Бюджетного Кодексу України, Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок”, Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу”, а також зміни до постанов Кабінету Міністрів України, а саме:

 

2.5.1. У пункті 2 Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених державним  бюджетом для селекції в рослинництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 269 від 26 березня 2008 р. слова "(крім бюджетних установ)" виключити.

2.5.2. У Постанові Кабінету Міністрів України №352 від 17 квітня 2008 р. "Про внесення змін до Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва" доповнити останній абзац словами такого змісту "у пункті 6 слова "крім бюджетних установ".

2.5.3. Перше та останнє речення пункту 1 Порядку використання коштів  державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 959 від 28 липня 2004 р., доповнити після слів "сільськогосподарським товаровиробникам" словами "(включаючи навчально-дослідні господарства, які є структурними підрозділами державних вищих та професійно-технічних навчальних закладів і функціонують на госпрозрахунковій основі)".

2.5.4. Пункт 5 Порядку використання коштів у 2008 році, передбачених у  державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 126 від 27 лютого 2008 року, абзац перший після слів  "сільськогосподарським підприємствам" доповнити словами "(включаючи навчально-дослідні господарства, які є структурними підрозділами державних вищих та професійно-технічних навчальних закладів і функціонують на госпрозрахунковій основі)".

2.5.5. Перше та останнє речення пункту 2 Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному  бюджеті для підтримки виробництва продукції  рослинництва на зрошуваних землях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 345 від 9 квітня 2008 р.,  доповнити після слів "сільськогосподарським підприємствам" словами "(включаючи навчально-дослідні господарства, які є структурними підрозділами державних вищих та професійно-технічних навчальних закладів і функціонують на госпрозрахунковій основі)";

 

2.6. Негайно профінансувати капітальні видатки, передбачені Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” за бюджетними програмами 2801080 та 2801100 “Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І-IV рівнів акредитації” в обсязі 8700 тис. грн. - на листопад у другій декаді та на грудень – 18985,6 тис. грн. в першій декаді відповідно до запланованого помісячного плану асигнувань.

 

2.7. Розробити та запровадити науково обґрунтовані нормативи диференційованого державного фінансування підготовки фахівців з урахуванням специфіки спеціальностей.

 

2.8. З метою наближення якості підготовки учнів сільських шкіл до міських підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про Державну цільову програму розвитку сільських шкіл.

2.9. Удосконалити систему оплати праці викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук.

 

3. Міністерству освіти і науки України:

 

3.1. Ужити заходи щодо забезпечення вищих навчальних закладів, які знаходяться у підпорядкуванні центральних органів виконавчої влади, навчальною літературою з грифом Міністерства освіти і науки України, виданою централізовано за кошти державного бюджету. 

 

4. Міністерству аграрної політики України, Міністерству фінансів України, Українській академії аграрних наук

 

4.1.  З метою підтримки розвитку програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах змінити порядок розподілу бюджетних коштів шляхом виключення з “Порядку використання коштів Державного бюджету України на виконання програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах”, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук та Міністерства фінансів України  № 88/10/18 від 13 лютого 2007 року, слів “крім бюджетних установ”.

 

Голова Комітету                                                  В.І.Полохало

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №20

від 3 грудня 2008 року

 

Про проект Постанови про відзначення 125-річчя від часу заснування

Національного технічного університету

“Харківський політехнічний інститут”

(реєстр. № 2471 від 14.05.2008р., н.д.В.Камчатний, В.Полохало)

 

 

Розглянувши проект Постанови про відзначення 125-річчя від часу заснування Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (реєстр. № 2471 від 14.05.2008 р.), внесений народними депутатами України В.Камчатним, В.Полохалом,  Комітет відзначає, що проектом Постанови передбачається реалізувати низку заходів, спрямованих на відзначення 125-річчя від дня заснування Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

 

Комітет  вирішив:

 

1.  Верховій Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про відзначення 125-річчя від часу заснування Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (реєстр. № 2471 від 14.05.2008 р.), внесений народними депутатами України В.Камчатним, В.Полохалом, прийняти за основу та в цілому.

 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України,   Голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.Полохалу. 

 

Голова Комітету                                                  В.І.Полохало

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №20

від 3 грудня 2008 року

 

Про проект Закону про внесення змін до статті 36 Закону України

“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

(щодо соціального захисту дітей, які навчаються в закладах системи

загальної середньої освіти у зв’язку з втратою годувальника)

(реєстр. № 2597 від 03.06.2008р., н.д.Я.Сухий)

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. За результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (щодо соціального захисту дітей, які навчаються в закладах системи загальної середньої освіти у зв’язку з втратою годувальника) (реєстр. № 2597 від 03.06.2008р.), внесений народним депутатом України Сухим Я.М. прийняти за основу та в цілому.

 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, який є головним при розгляді зазначеного проекту Закону.

 

Голова Комітету                                                  В.І.Полохало

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №20

від 3 грудня 2008 року

 

Про проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України

“Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних

машин і механізмів” (щодо пільг по оподаткуванню для

професійно-технічних навчальних закладів)

(реєстр. № 2353 від 09.04.2008р., н.д.О.Васильєв)

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” (щодо пільг по оподаткуванню для професійно-технічних навчальних закладів), внесений народним депутатом України О.Васильєвим, розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

 

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

 

Голова Комітету                                                  В.І.Полохало

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №20

від 3 грудня 2008 року

 

Про підсумки круглого столу

“Про виклики для вітчизняної науки та освіти в

контексті світової фінансової та економічної кризи”,

проведеного 10 листопада 2008 року

 

Розглянувши  узагальнені пропозиції, висловлені 10 листопада 2008 року під час круглого столу “Про виклики для вітчизняної науки та освіти в контексті світової фінансової та економічної кризи”, а також ті, що надійшли на адресу Комітету за наслідками обговорення,  Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив:

1.     Рекомендації круглого столу “Про виклики для вітчизняної науки та освіти в контексті світової фінансової та економічної кризи” взяти до відома

2.     Направити Рекомендації круглого столу Президенту України, Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України, Міністерству праці та соціальної політики України, Міністерству охорони здоров’я України, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київської та Севастопольської міським державним адміністраціям, Національній академії наук України, галузевим академіям наук України та Центральному профспілковому комітету працівників освіти і науки України, Центральному профспілковому комітету працівників Національної академії наук України для аналізу та використання у практичній діяльності.

3.     Вважати за доцільне направити матеріали круглого столу засобам масової інформації з пропозицією їх використовувати у підготовці матеріалів з стратегічних питань розвитку науки, освіти і інноваційної діяльності, оприлюднити їх на Інтернет-сайті Комітету з питань науки і освіти з метою широкого громадського обговорення із зазначених проблем.

4. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

 

Голова Комітету                                                            В.І.Полохало       

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

круглого столу “Про виклики для вітчизняної науки та освіти

в контексті світової фінансової та економічної кризи“,

проведеного 10 листопада 2008 року

 

Поштовхом для проведення круглого столу “Про виклики для вітчизняної науки та освіти в контексті світової фінансової та економічної кризи” Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти слугувало прийняття Верховною Радою України та підписання Президентом України Закону України “Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, а також широкі суспільні дискусії, які торкаються можливих ризиків для України, що виникають під впливом фінансової та економічної кризи.

Сьогодні дуже багато приділяється уваги захисту фінансового та реального секторів, зокрема фінансово-банківського сектору, металургійній промисловості, хімічній та деяких інших.

Учасники круглого столу вважають, що, по-перше, потрібно провести експертизу можливих наслідків для вітчизняної науки та освіти. По-друге, визначити які пріоритети розвитку сфер науки і освіти, посилення їх впливу на мінімізацію втрат, послаблення наслідки цієї кризи.

Світовий досвід свідчить, що під час фінансових, економічних криз  експерти, політики та суспільство має консолідуватися навколо того, як зробити, щоб економіка була більш конкурентноспроможною і посилити роль в цьому процесі освіти, науки та інновацій.

Є багато прикладів інших країн таких, як Японія, Фінляндії, які змогли побудувати вдалу, оптимальну стратегію, на основі консолідованого, суспільного розуміння ролі науки і освіти в країні.

Учасники круглого столу зазначають, що на сьогодні ситуація в Україні ще більше загострилась в складних умовах, пов’язаних з викликами фінансової та економічної кризи.

 

Потребують невідкладного вирішення питання:

1. Запровадження науково обґрунтованого прогнозування розвитку ринку праці в Україні з урахуванням реального стану та тенденцій розвитку економіки.  Ліквідація перекосів у формуванні трудових ресурсів держави, їх професійній підготовці.

2. Розширення у 2009 році переліку професій, на які розповсюджується дія Закону України “Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю” та суттєве збільшення у проекті Закону про Державний бюджет на 2009 рік обсягів фінансування на ці потреби.

3. Концентрація фінансового, людського, адміністративного ресурсу на розвиток внутрішнього ринку (металургія, сільське господарство, будівництво тощо), здійснення експорту електроенергії та інтенсифікація видобутку нафти та газу.

4. Державна підтримка виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 369 від 04.07.1992 року “Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва”.

 

В галузі “Наука”:

1. Підвищення ролі науки у вирішенні і реалізації основних напрямів розвитку держави та подолання наслідків фінансово-економічної кризи.

2. Прийняття рішення на рівні Уряду України щодо постійного, починаючи з 2009 року збільшення бюджетного фінансування науки замовлення та програмного цільового фінансування науки, насамперед за рахунок випереджаючого зростання програмно-цільового фінансування, та доведення його протягом п’яти років до рівня 1,7 % ВВП.

3. Формування державного замовлення на 2009 рік та перегляд  і скорочення кількості цільових програм з метою подальшої концентрації фінансових та матеріально-технічних ресурсів  науки на вирішальних напрямах інноваційного розвитку та подоланні кризи.

4. Створення нових робочих місць шляхом ефективного стимулювання інноваційної політики, а саме - через державну підтримку технологічних парків.

5. Надання науковим установам права самостійно визначати напрямок використання коштів спеціального фонду.

6. Запровадження “дослідницького кредиту” у вигляді зменшення нарахованого податку на прибуток суб’єкту господарювання, який робить інвестиції в наукові дослідження.

7. Скасування тендерної процедури при закупівлі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір згідно з порядком проведення конкурсів наукових проектів, а також унікального наукового обладнання, що не виробляється в Україні.

В галузі “Освіта”:

1. Недопущення під час формування Державного бюджету на 2009 рік зменшення фінансування системи освіти порівняно з поточним роком.

2. Розгляд питання щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939, як такої, що звужує права  працівників бюджетної сфери та рівень оплати праці:

         - запровадження у повному обсязі законодавчо визначених гарантій педагогічним, науково-педагогічним працівникам щодо розмірів середніх посадових окладів на рівні середньої (подвійної) заробітної плати працівників промисловості та встановлення доплат спеціалістам освіти до рівня середньої заробітної плати у галузях економіки;

         - встановлення пенсійного забезпечення педагогічних працівників на рівні 80-90 відсотків заробітної плати;

        - підвищення рівня  стипендіального забезпечення відповідно до мінімальних державних стандартів;

         - надання педагогічним працівникам сільської місцевості та селищ міського типу і пенсіонерам з їх числа права на безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням.

3. Вивчення стану здоров`я учнів і студентів, дотримання санітарно-епідеміологічних вимог, у тому числі тривалості навчального процесу, запровадження нових ефективних засобів збереження здоров`я дітей, застосування нових (рухливих) методик навчання, які б виключали розвиток хвороб, пов`язаних із перевантаженням, безкінечним сидінням, психічними травмами, неякісним харчування і т.п.; запровадження в усіх навчальних закладах обов`язкового ефективного харчування дітей.

4.  Державна підтримка нових типів шкіл - типу школа – родина.

5. Внесення змін та доповнень до діючого законодавства, за якими підприємці мали б право відраховувати на підготовку кадрів, підтримку навчальних закладів, оновлення матеріально-технічної бази не менше 3-5 відсотків своїх доходів.

7. Введення освітнього податку, наприклад, на спирт, на тютюн і так далі, (можливо - один відсоток з обороту), який буде спрямовуватись на поповнення обігових коштів.

         

В тому числі в загальній середній освіті:

1. Запровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема в сільській місцевості. Ініціювання внесення змін та доповнень до чинного законодавства про освіту щодо зменшення мінімальної наповнюваності класів у сільській місцевості до трьох дітей, запровадження поділу класів на групи при вивчення окремих предметів за наявності в класі 16 учнів.

2. Забезпечення запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах профільного навчання. Створення на базі школи ліцеїв, із забезпечення викладання базових предметів та спецкурсів.

3. Поліпшення природничо-математичної освіти в школах та в університетах. Підвищення розміру стипендії студентам, які навчаються на таких факультетах.

4. Внесення зміни до розділу 14 Бюджетного кодексу України щодо фінансування позашкільної освіти за рахунок видатків, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

5. Продовження приведення мережі дошкільних навчальних закладів відповідність до потреб населення, а також будівництво нових та відновлення  діяльності раніше закритих. Уживати заходів щодо недопущення випадків їх закриття або перепрофілювання без згоди громадян, а також надання приміщень дошкільних навчальних закладів в оренду або використання не за призначенням. Збільшити охоплення дошкільною освітою до 75 % дітей дошкільного віку, як це передбачено Програмою діяльності Уряду України “Український прорив: для людей, а не для політиків”.

6. Забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок бюджетних коштів.

7. Завершення оснащення спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

 

В тому числі у професійно-технічній освіті:

1. Наукове опрацювання, оновлення та затвердження в установленому порядку в новій редакції Концепції розвитку професійно-технічної  освіти та Закону України “Про професійно-технічну освіту”.

2. Визначення та наукове обґрунтування напрямів нової стратегії (програми) розвитку професійно-технічної освіти, реалізації на кризовий період (2009-2010 роки) та найближчі 5-10 років.

3. Створення чіткого механізму взаємодії центральних та регіональних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів при формуванні державного замовлення на підготовку робітничих кадрів з метою недопущення необґрунтованих витрат на підготовку незатребуваних ринком кваліфікованих робітників та збільшення кількості безробітних на ринку праці.

4. Визначення концептуальних засад розбудови нових економічних засад професійно-технічної освіти та запровадження сучасної методики розрахунку вартості підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах з урахуванням складності, наукоємності та матеріалоємності професій,  розроблення дієвого механізму багатоканального, різнорівневого фінансування професійно-технічних навчальних закладів та стимулювання навчальних закладів до залучення позабюджетних коштів, нарощування обсягів навчально-виробничої діяльності.

5. Створення правових та економічних засад стимулювання роботодавців і інвесторів до участі у розвитку закладів профтехосвіти та відновленні трудових ресурсів держави, що має базуватись на взаємному інтересі та відповідальності.

6. Модернізація навчальної матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти, впровадження в навчальний процес нової техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.

7. Прискорення розробки та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій згідно з вимогами роботодавців, замовників робочих кадрів.

8. Прискорення темпів та  збільшення обсягів видання навчальної літератури.

9. Призупинення процесу  децентралізації системи управління професійно-технічною освітою в Україні, збереження  фінансування професійно-технічних навчальних закладів з державного бюджету.

10.  Зарахування 100 % надходжень коштів від сплати за оренду вільних приміщень до спеціального фонду професійно-технічних навчальних закладів, а не 50%, як передбачено  п.31 ст.2 та п.15 ст.6 проекту Закону про Державний бюджет України на 2009 рік, з подальшим використанням коштів на забезпечення життєдіяльності навчальних закладів.

11. Надання професійно-технічним навчальним закладам права оперативно спрямовувати власні кошти зі спеціального фонду на організацію та забезпечення професійного навчання учнів, оновлення навчальної матеріальної бази без обмежень, що передбачаються ст.57 проекту Закону про Державний бюджет України на 2009 рік.

12. Відновлення норми щодо звільнення професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної форми власності, які фінансуються з відповідних бюджетів, від сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів стосовно транспортних засобів, які використовуються для навчання.

13.  Включення у 2009 році професійно-технічних навчальних закладів сільськогосподарського профілю, які мають навчальні господарства, до переліку сільськогосподарських підприємств, що мають право на дотації з державного бюджету на підтримку виробництва продукції рослинництва.

14. Зняття обмеження для підприємств стосовно включення до валових витрат у розмірі до 3 відсотків  фонду оплати праці звітного періоду таких витрат, що  спрямовані на професійну підготовку, навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

15. Прискорення розробки та затвердження Кабінетом Міністрів України Положення про працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, що навчалися за державним замовленням.   

 

В тому числі у вищій освіті:

1. Підвищення конкурентоспроможності університетів шляхом їх укрупнення. Надання таким університетам більшого ступеня автономності, в тому числі фінансової, надавши можливість самостійно розпоряджатися заробленими коштами й відкривати рахунки в банківських установах.

2. Здійснення підтримки університетської науки з метою прискорення виходу країни з фінансово-економічної кризи. З цією метою усунення на законодавчому рівні різниці в оплаті праці між науково-педагогічними і науковими кадрами вищих навчальних закладів та наукових установ, а також різниці в оплаті праці науковців вищих навчальних закладів та Національної академії наук України.

3. Підвищення контролю за варіативною частиною навчальних планів та програм.

4. Надання вищим навчальним закладам більшої фінансової самостійності та незалежності.

5. Підвищення рівня економіко-правової підготовки фахівців різних напрямів та спеціальностей.

6. Запровадити процедуру формування проекту державного замовлення на фахівців різних напрямів та спеціальностей у залежності від вимог ринку праці.

7. Збереження норми у Законі України “Про вищу освіту”, яка стосується права вищого навчального закладу розпоряджатися коштами, заробленими шляхом надання платних освітніх, наукових та інших послуг відповідно до чинного законодавства. Це дасть можливість вищим навчальним закладам самостійно і оперативно розпоряджатися власними коштами, сприятиме поліпшенню їх діяльності, ефективному розвитку й підвищенню якості освіти.

 

 

Голова Комітету                                                            В.І.Полохало

 

         

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №20

від 3 грудня 2008 року

 

Про роботу органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо дотримання законодавства України щодо проведення зовнішнього

незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних

закладів України у 2008 році, забезпечення прав громадян на доступ до

 вищої освіти та створення належних умов для навчання і виховання

учнів на початок 2008/2009 навчального року

______________________________________________________________

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Міністерства освіти і науки України про роботу органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо дотримання законодавства України щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2008 році, забезпечення прав громадян на доступ до вищої освіти та створення належних умов для навчання учнів на початок 2008/2009 навчального року, Комітет з питань науки і освіти відзначає, що у 2008 році Міністерством освіти і науки України, Українським центром оцінювання якості освіти вживалися заходи щодо виконання Указів Президента від 4 липня 2005 року №1013 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, від 20 березня 2008 року № 244 “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”, від 25 вересня 2008 року №857 «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1095 “Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” (із змінами), а також рішень Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти “Про хід реалізації законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” щодо здійснення контролю за атестацією та оцінюванням знань учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів” (від 13 лютого 2008 року), “Про виконання Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки Укра-


їни, Українським центром оцінювання якості освіти рішення Комітету Верховної Ради України від 13.02.2008 року” (від 16 квітня 2008 року).

Зовнішнє незалежне оцінювання 2008 року стало наймасовішим в історії освітньої системи України. Усього для участі в зовнішньому незалежному оцінювання зареєструвалися понад 512 тисяч осіб, кожен з яких мав можливість пройти зовнішнє оцінювання із трьох навчальних предметів. У процесі зовнішнього незалежного оцінювання проведено 1 009 731 тестів з одинадцяти предметів.

Основними чинниками, що сприяли підвищенню якісного рівня проведення зовнішнього незалежного оцінювання стали:

- зміна статусу оцінювання з альтернативної на основну форму складання конкурсних іспитів для вступу до вищих навчальних закладів;

- розширення переліку загальноосвітніх навчальних предметів, із яких проводилося тестування;

- розроблення та затвердження нормативно-правових актів, що сприяли організації зовнішнього незалежного оцінювання;

- надання можливості кожному учасникові зовнішнього незалежного оцінювання здійснити вибір мови складання тесту;

- проведення широкомасштабної інформаційно-роз`яснювальної роботи, удосконалення системи інформаційної безпеки;

- створення умов для здійснення громадського контролю на всіх етапах проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

- подальша розбудова інфраструктури системи зовнішнього незалежного оцінювання, тощо.

Водночас під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року були певні недоліки та прорахунки, а саме:

- не були здійснені належні заходи щодо законодавчого врегулювання процедури запровадження зовнішнього незалежного оцінювання;

- на законодавчому рівні не були вирішені питання щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за можливі порушення процедур зовнішнього незалежного оцінювання та розголошення змісту тестових завдань тощо;

- вищими навчальними закладами допускалися порушення Умов прийому до вищих навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1172 від 25 грудня 2007 року;

- недосконалою виявилася схема звільнення громадян від проходження зовнішнього оцінювання за медичними висновками;

- недостатньо ефективною виявилася система стимулювання педагогічних і науково-педагогічних працівників, які залучалися до проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

- неузгодженість термінів проведення навчальних занять протягом навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах, створювало напругу щодо здійснення навчально-виховного процесу протягом квітня-травня у 1-10 класах;

- відсутність у районних (міських) бюджетах цільових коштів на організацію перевезення учасників зовнішнього незалежного оцінювання;

- зменшення кількості вступників до вищих навчальних закладів на заочну форму навчання, зокрема до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, тощо.

 

Враховуючи вищезазначене, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України про роботу органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо дотримання законодавства України щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2008 році, забезпечення прав громадян на доступ до вищої освіти та створення належних умов для навчання учнів на початок 2008/2009 навчального року взяти до відома.

При цьому відзначити, що Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки України проігноровано рекомендації Комітету від 13 лютого та 16 квітня 2008 року щодо підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України пакету змін та доповнень до чинного законодавства в частині унормування процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів та визначення відповідальності за порушення процедур незалежного оцінювання, розголошення змісту тестових завдань,  а також  щодо надання права у 2008 році громадянам вступати на заочну форму навчання як за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, так і за результатами здачі вступних іспитів. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

2.1. Уважно проаналізувати причини невиконання рекомендацій Комітету від 13 лютого та 16 квітня 2008 року, а також доручення Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2008 року та вжити невідкладних заходів щодо законодавчого унормування зовнішнього незалежного оцінювання в 2009 році.

2.2. Розробити та затвердити новий порядок оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників, які залучені для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

2.3. Передбачити у Державному бюджеті України бюджетні асигнування на створення у кожному обласному центрі навчально-екзамінаційних центрів системи зовнішнього незалежного оцінювання, а також кошти у міжбюджетних трансфертах на 2009 рік для місцевих бюджетів на фінансування підвезення учасників зовнішнього незалежного оцінювання, оплату відряджень педагогічним працівникам та оплату праці технічному персоналу навчальних закладів, в яких створено пункти реєстрації та тестування.

2.4. Запровадити на загальнодержавних телевізійних каналах телепередачі з роз`яснення процедур зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до вищих навчальних закладів за його результатами.

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

3.1. Здійснити перевірку правильності зарахування приймальними комісіями вищих навчальних закладів результатів зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів, вказаних у сертифікатах.

3.2. З метою недопущення у подальшому порушень керівниками вищих навчальних закладів норм та положень Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених Міністерством освіти і науки України провести необхідні організаційні заходи щодо відповідальності посадових осіб за можливі порушення. 

3.3. Внести зміни та доповнення до наказу Міністерства освіти і науки України № 802 від 02.09.2008 р. «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України», які зобов’яжуть приймальні комісії вищих навчальних закладів при отриманні абітурієнтами однакової кількості балів за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти під час зарахування на навчання надавати перевагу тим вступникам, які мають більш високий бал документу державного зразка про повну загальну середню освіту.

3.4. Вжити заходи щодо удосконалення процедур звільнення громадян від проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти за медичними висновками та рекомендаціями.

4. Рекомендувати Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

4.1. Передбачити у місцевих бюджетах на 2009 рік кошти для підвезення випускників до пунктів тестування, вжити додаткові заходи щодо збереження життя і здоров`я дітей під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань та перевезення їх до місць тестування.

4.2. Провести широкомасштабну інформаційну компанію з питань організації зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти в 2009 році, особливо серед випускників минулих років. Запровадити на обласних телеканалах тематичні передачі для абітурієнтів та їх батьків щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. та голову підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю.

 

 

Голова Комітету                                                       В.І.Полохало