Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VI скликання 2 сесія

12 червня 2008, 11:03

Засідання 13 лютого 2008 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №6

 від 13 лютого 2008 року

 

Про проект Закону про наукові парки

(реєстр. № 0956 від 23.11.2007р.,

н.д.А.Мартинюк, К.Самойлик, Ю.Каракай, В.Полохало)

____________________________________________________________________

 

 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію голови підкомітету з питань науки М.В.Зубця щодо доопрацювання проекту Закону про наукові парки (реєстр. № 0956) за висновками Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України,  у х в а л и в:

 

1. Проект Закону про наукові парки (реєстр. № 0956), що підготовлений до другого читання, внести на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти його в цілому як закон.

 

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити голову підкомітету з питань науки М.В.Зубця.

 

Голова Комітету                                                          В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №6

 від 13 лютого 2008 року

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

“Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України Про освітупедагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів

(н.д.М.Садовий, В.Личук, реєстр. № 0957 від 23.11.2007р.)

________________________________________________________________

 

Комітет з питань науки і освіти, розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України Про освітупедагогічним, науково-педагогічним  та  іншим  категоріям  працівників  навчальних  закладів”, реєстр. № 0957 від 23.11.2007 р., внесений народними депутатами України М.Садовим, В.Личуком, підготовлений до другого читання,  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України Про освітупедагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” реєстр. № 0957 від 23.11.2007 р., внесений народними депутатами України М.Садовим, В.Личуком, підготовлений до другого читання, прийняти у другому читанні та в цілому.

 

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити секретаря Комітету Самойлик К.С.

 

Голова Комітету                                                        В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №6

 від 13 лютого 2008 року

 

Про хід реалізації законів України

“Про освіту”, “Про загальну середню освіту” щодо здійснення контролю

за атестацією та оцінюванням

знань учнів (вихованців)загальноосвітніх навчальних закладів

______________________________________________________________

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію Міністерства освіти і науки України та Українського центру оцінювання якості освіти про організацію, проведення та результати зовнішнього оцінювання якості освіти в 2007 році і хід підготовки до проведення оцінювання знань у 2008 році, Комітет з питань науки і освіти відзначає, що в Україні проведена відповідна робота щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до освіти, аналізу стану системи освіти та прогнозування її розвитку, посилення контролю за дотриманням Державного стандарту загальної середньої освіти. Створено Український центр оцінювання якості освіти і його регіональні підрозділи, апробовані технології і накопичений певний практичний досвід проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, закладені основи подальшого розвитку й удосконалення системи оцінювання.

          Разом з тим, доцільно зазначити, що перша постанова Кабінету Міністрів України щодо введення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти була прийнята ще у 2004 році. Проте, протягом наступних років Урядом України так і не були здійснені належні заходи щодо законодавчого та нормативно-правового врегулювання процедури його запровадження. Не вирішені питання щодо адміністративної та кримінальної відповідальності  за можливі порушення процедур зовнішнього незалежного оцінювання та розголошення змісту тестових завдань тощо.

Комітет також звертає увагу на наявність недоліків в організаційній роботі з підготовки до проведення оцінювання знань у 2008 році. Через недостатнє  інформаційне забезпечення  значна частина населення не обізнана з позитивним досвідом і результатами зовнішнього оцінювання якості освіти в 2007 році, з особливостями проведення цієї роботи в 2008 році, з тим, як це відобразиться  на організації вступної кампанії до вищих навчальних закладів тощо. Ситуація, що склалася, потребує вжиття оперативних заходів, спрямованих на усунення інших недоліків і проблем, пов’язаних із проведенням тестування, а саме: підвищенням якості тестових матеріалів, узгодженням їх із шкільними програмами, забезпеченням конфіденційності результатів тестування, залученням педагогічних працівників до роботи в центрах, оплати їх праці, забезпеченням організованого підвозу випускників до місць тестування, особливо в сільській місцевості.

         Комітет звертає увагу на необхідність законодавчого унормування зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти. Чинні документи, такі як Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» № 1013/2005, нормативні акти Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, лист Президента України до Уряду України від 28.11.2007 р. не повною мірою забезпечують нормативно-правові засади запровадження та подальшого вдосконалення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Комітет Верховної Ради України  з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Міністра освіти і науки України Вакарчука І.О. і директора   Українського центру оцінювання якості освіти Лікарчука І.Л. про організацію, проведення та результати зовнішнього оцінювання якості освіти в 2007 році і хід підготовки до проведення оцінювання знань у 2008 році  взяти до відома.

 

2. Підтримуючи ідею проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2008 році як експеримент, що дає адекватну картину про якість освіти і забезпечує рівні умови для вступу до вищих навчальних закладів, Комітет акцентує увагу Міністерства освіти і науки України, керівництва Українського центру оцінювання якості освіти на наявність серйозних ризиків і загроз щодо успішного проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2008 році.

 

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 

3.1. Підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України відповідні зміни до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідних кодексів України – Кримінального та Кодексу про адміністративні правопорушення, інших законодавчих актів щодо унормування процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів та визначення відповідальності за порушення процедур незалежного оцінювання, розголошення змісту тестових завдань.

 

3.2. Проаналізувати стан фінансового забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2008 році і вжити заходів щодо повного фінансового забезпечення його проведення.

 

3.3. Вжити додаткових заходів щодо збереження життя і здоров‘я дітей під час проведення заходів щодо зовнішнього незалежного оцінювання знань, перевезення їх до місць тестування.

 

4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України (Вакарчук І.О) та Українському центру оцінювання якості освіти (Лікарчук І.Л.):

 

4.1. Розробити і затвердити положення про громадський контроль і спостереження за проведенням зовнішнього оцінювання якості освіти в Україні, яким чітко окреслити обов`язки, повноваження громадських спостерігачів на всіх етапах зовнішнього оцінювання, зокрема транспортування тестових матеріалів, їх зберігання, експертиза відповідності тестових завдань та методик Державним стандартам загальної середньої освіти, зарахування до вищих навчальних закладів, а також порядок реєстрації громадських спостерігачів, лімітування їх кількості у приміщенні, де проводиться тестування, тощо.

 

4.2. Вжити оперативних заходів щодо усунення і мінімізації наявних ризиків під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

 

4.3. Встановити жорсткий контроль за дотриманням Умов прийому до вищих навчальних закладів під час проведення вступної кампанії 2008 року. Дати правову оцінку діям керівників вищих навчальних закладів, які проігнорували вимогу Міністерства освіти і науки України щодо визначення і своєчасного оприлюднення переліку сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, які будуть зараховуватися для конкурсного відбору вступників на підготовку за напрямами (спеціальностями) для здійснення прийому до вищих навчальних закладів у 2008 році.

 

4.4. Забезпечити всебічне інформування громадськості про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів і особливості вступної кампанії  до вищих навчальних закладів.

 

4.5. Врахувати пропозиції вищих навчальних закладів щодо збереження заочної форми навчання та надати право у 2008 році громадянам вступати на заочну форму навчання як за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, так і за результатами здачі вступних іспитів.

 

5. Рекомендувати вищим навчальним закладам при зарахуванні абітурієнтів до вищих навчальних закладів враховувати середній бал документу про загальну середню освіту в разі набору ними рівної кількості набраних балів за сертифікатами зовнішнього оцінювання.

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. та  голову підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю.

  

Голова Комітету                                                                    В.І. Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №6

 від 13 лютого 2008 року

 

Інформація щодо розвитку та координації онкологічних досліджень

у зв’язку  з передачею   Інституту онкології Академії медичних наук  України

до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України

_________________________________________________________________

 

 

Заслухавши інформацію секретаря Комітету Самойлик К.С. щодо стану розвитку та координації онкологічних досліджень у зв’язку з передачею Інституту онкології Академії медичних наук  України до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, а також інформацію  заступника Міністра охорони здоров’я України Лазоришинця В.В. президента Академії медичних наук України Возіанова О.Ф., в. о. директора Інституту онкології Щепотіна І.Б., віце-президента Академії медичних наук України Розенфельда Л.Г.  Комітет відзначає,  що згідно Закону України «Про особливості правового режиму діяльності  Національної академії наук України, галузевих  академій наук та статусу їх майнового комплексу»  галузеві академії наук України є вищими державними науковими установами України, які здійснюють фундаментальні дослідження,  організують, проводять та координують наукові дослідження в відповідних  галузях науки. Для забезпечення своїх функцій Законом України  “Про особливості правового режиму діяльності  Національної академії наук України, галузевих  академій наук та статусу їх майнового комплексу”   академіям наук наданий особливий правовий режим,  згідно з яким вилучення землі та майна Академії, що передано академіям наук державою, має здійснюватися  за  погодженням з їх Президіями.  

Комітет вважає, що процеси реорганізації в науковій сфері  мають відбуватися з огляду на вищезазначені обставини, з врахуванням  особливостей розвитку онкологічної науки та за умов  глибокого обґрунтування цього питання і  його доцільності. 


Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

І. Інформацію щодо стану розвитку та координації онкологічних досліджень у зв’язку з передачею Інституту онкології Академії медичних наук  України до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України взяти до відома.

 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України створити спеціальну комісію з метою вироблення узгоджених та обґрунтованих  пропозицій щодо розвитку онкологічної науки та забезпечення якісного лікування онкологічних хворих і у зв’язку з цим розглянути питання щодо призупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2007 року № 1186-р.  «Про підвищення ефективності онкологічної допомоги».

 

3. Враховуючи важливість розвитку та координації онкологічної науки в Україні,  провести  слухання в Комітеті з цього питання.

 

Голова Комітету                                                                    В.І. Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №6

 від 13 лютого 2008 року

 

Про створення Консультативної ради

Комітету з питань науки і  освіти

та затвердження координатора Консультативної ради

_______________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Затвердити склад позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (додається).

 

2. Створити Консультативну раду Комітету з питань науки і  освіти з позаштатних консультантів Комітету, затвердити координатора Консультативної ради та його заступників на її засіданні.

 

Голова Комітету                                                         В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

РІШЕННЯ

 

До протоколу №6

 від 13 лютого 2008 року

 

Про ситуацію навколо Юридичного інституту

Прикарпатського національного університету ім.Василя Стефаника

__________________________________________________________________

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію, представлену народними депутатами України В.Т.Деревляним, І.В.Деньковичем, Д.В.Шлемком з питання ситуації, що склалася навколо Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім..Василя Стефаника, Комітет   в и р і ш и в:

 

1. Інформацію народних депутатів України В.Т.Дерев’яного, І.В.Данькевича та Д.В.Шлемка взяти до відома.

 

 2. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України вирішити зазначене питання відповідно до чинного законодавства України.

 

Голова Комітету                                                        В.І.Полохало