Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІI скликання 5 сесія

09 жовтня 2014, 09:17

Рішення засідання Комітету від 16.10.2014 року (Протокол №33)

 

 

 

 

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                                  

                                                                                      33

 

                                                                                   16           вересня           14

                                                                        

                                                                          м.Київ

                                                                  вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 14.30

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ:  члени  Комітету  -  Сорока М.П.,  Дорохов  А.М.,  Ревен-ко А.Д., Чубатенко О.М.; працівники секретаріату Комітету - заступник завідувача секретаріату Комітету Шевченко М.М., головні консультанти: Гарбуза С.А., Головінов В.П., Красняков Є.В., Семенюк С.В.

 

ВІДСУТНІ: Фаріон І.Д., Зубчевський О.П., Дзоз В.О.

 

ЗАПРОШЕНІ: Полянський Павло Броніславович - заступник Міністра освіти і науки України, Стріха Максим Віталійович - заступник Міністра освіти і науки України, Романюк Сергій Михайлович – заступник голови ЦК профспілки працівників освіти і науки України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Постанови про ухвалення Рекомендацій парламентських слухань на тему: Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави.

2. Про внесення змін до плану роботи Комітету та затвердження  плану заходів, складу робочої групи з підготовки та проведення комітетських слухань на тему: Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку.

3. Про проект Закону про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні.

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. про проект Постанови про ухвалення Рекомендацій парламентських слухань на тему: Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави.

 

В   обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М.,  Сорока М.П.,  Дорохов А.М., Ревенко А.Д., Чубатенко О.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити проект  Рекомендацій  парламентських слухань Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави, що відбулися 2 липня 2014 року (проект додається).

2.  Підтримати відповідний проект Постанови Верховної Ради України  (додається) і рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу і у цілому.

3. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Л.М.Гриневич

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти та інтелектуальної власності Ревенка А.Д. про внесення змін до плану роботи Комітету та затвердження  плану заходів, складу робочої групи з підготовки та проведення комітетських слухань на тему: “Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку.

 

В   обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М.,  Сорока М.П.,  Дорохов А.М., Чубатенко О.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Перенести дату проведення комітетських слухань на тему: Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку з 05 листопада 2014 року на 15 жовтня 2014 року. Відповідні зміни внести до плану роботи Комітету.

2. Затвердити План заходів з підготовки та проведення 15 жовтня 2014 року Комітетських слухань на тему: Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку  (додаток 1).

3. Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення Комітетських слухань на тему: Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку” (додаток 2).

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

3. СЛУХАЛИ: доповіді  заступника Міністра освіти і науки України Полянського П.Б. та заступника голови ЦК профспілки працівників освіти і науки України Романюка С.М. про проект Закону про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні.

 

В   обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М.,  Сорока М.П.,  Дорохов А.М., Ревенко А.Д., Чубатенко О.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України та Центрального Комітету профспілки працівників освіти і науки України взяти до відома.

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією не вносити на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні”, як такий, що звужує трудові та соціально-економічні права педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших працівників навчальних закладів та установ освіти та взагалі всіх громадян України, які користуються конституційними правами щодо освіти.

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

Голова Комітету                                                                                                                                                      Л.ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Секретар Комітету                                                 О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ