Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІI скликання 4 сесія

06 липня 2014, 14:02

Рішення засідання Комітету від 18.06.2014 року (Протокол №28)

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

 

До протоколу № 28

від 18 червня  2014 року

 

 

 

Про хід підготовки до парламентських слухань на тему:

“Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки

та науково-технічної сфери держави”

(2 липня 2014 року)

__________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію про хід підготовки до проведення парламентських слухань “Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави” взяти до відома.

 

2. Рекомендувати членам Комітету ознайомитися з Інформаційно-аналітичними матеріалами Кабінету Міністрів України та проектом Рекомендацій парламентських слухань “Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави”  і до 25  червня  2014 року внести свої пропозиції.

 

 

 

Голова Комітету                                                                      Л.М.Гриневич


 

Про роботу місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Херсонської області щодо забезпечення виконання Постанови Верховної Ради України від 7 червня 2012 року № 4949-VI

“Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання”

___________________________________________________________________

 

Комітет відзначає, що органи виконавчої  влади та  місцевого самоврядування, органи управління освітою Херсонської області  відповідально поставилися до виконання Постанови Верховної Ради України від 7 червня 2012 року № 4949-VІ “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання”. Наявність кваліфікованих педагогічних кадрів, існуюча мережа і задовільна база навчальних закладів, впровадження в освітній процес передових технологій навчання і виховання, сучасних методик оцінювання навчальних досягнень учнів у цілому забезпечують  своєчасне здобуття повної загальної середньої освіти.

Разом з тим у практиці роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, органів управління освітою  щодо реалізації державної політики у сфері освіти та забезпечення права громадян на якісну дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту мають місце не використані можливості і резерви. Необхідно активізувати роботу щодо відновлення діяльності  раніше призупинених дошкільних навчальних закладів, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, завершення комп’ютеризації та оновлення комп’ютерної техніки загальноосвітніх навчальних закладів  та підключення їх до мережі Інтернет, завершення впровадження системи електронного обліку дітей дошкільного віку, які потребують влаштування у дошкільні навчальні заклади.

 

Комітет Верховної Ради України  з питань науки і освіти в и р і ш и в :

 

1. Інформацію Херсонської обласної державної адміністрації про роботу місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення виконання Постанови Верховної Ради України від 7 червня 2012 року № 4949-VІ “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання” взяти до відома.

 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування:

 

2.1. Проаналізувати хід виконання комплексних програм розвитку освіти  в розрізі районів і міст, доповнити їх конкретними заходами, необхідними для  активізації роботи щодо забезпечення функціонування та якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; з урахуванням демографічної ситуації і прогнозованих перспектив економічного і соціокультурного розвитку області забезпечити формування збалансованої мережі навчальних закладів, які б повною мірою забезпечували освітні потреби учнів; вишукати додаткові ресурси для розвитку опорних (базових) навчальних закладів, облаштування під’їзних доріг, впровадження енергозберігаючих технологій, заміни вікон і вхідних дверей у будівлях; не допускати необґрунтованого закриття малокомплектних шкіл, особливо в сільській місцевості;  забезпечити виконання передбачених чинним законодавством соціальних гарантій педагогічним працівникам, а саме: надання житла і належного преміювання працівників освіти, тощо. З урахуванням економічної, соціокультурної і демографічної ситуації вжити невідкладних заходів для поліпшення умов щодо динамічного розвитку загальної середньої освіти в сільській місцевості.

2.2.  Вишукати ресурси і можливості для оновлення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх установ, приведення обладнання і засобів навчання  до вимог сучасного навчального процесу, забезпечення їх лабораторним і демонстраційним обладнанням, наочними посібниками, спортивним інвентарем.

3. Рекомендувати Верховній Раді України:

3.1. Продовжити роботу щодо удосконалення нормативно-правової бази освіти. Домогтися прийняття нового Закону України “Про вищу освіту” та рамкового закону України “Про освіту”. Вжити заходів щодо оптимізації взаємодії норм законодавства про освіту з нормами законодавства інших галузей права.

3.2. Під час повторного розгляду розробленого Кабінетом Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)” (р.№ 4648) забезпечити дотримання  вимог статті 22 Конституції України, якою заборонено при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод,  не допустити зниження трудових гарантій працівників освіти, які можуть призвести до погіршення якості навчального процесу, до проблем з класним керівництвом, перевіркою зошитів тощо. Не допустити порушення статті 53 Конституції України щодо забезпечення державою доступності та безоплатності вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах для всіх громадян.

3.3. Передбачити в Законі України про Державний бюджет України на 2015 рік фінансування освіти не нижче 7,2 % від ВВП. Забезпечити відновлення  державних  гарантій педагогічним працівникам щодо оплати праці, які передбачалися статтею 57 Закону України “Про освіту”. 

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 

4.1. Вважати недопустимим вирішення питань покращення фінансово-економічного стану держави за рахунок освітньої галузі.

 

4.2.  Відкликати поданий до Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)” (р.№ 4648) як такий, що суперечить статті 22 Конституції України і суттєво звужує соціальні гарантії держави педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

 

4.3. Внести зміни до Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 01 червня 2010 року № 2289-VI щодо спрощення процедури закупівель товарів,  робіт і послуг закладами освіти, передбачити можливість проведення конкурсних торгів за участю одного учасника у разі нагальної потреби здійснення закупівлі, зокрема,паливно-мастильних матеріалів для підвезення учнів сільської місцевості, що мешкають за межею пішохідної доступності до навчальних закладів, у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення торгів. Передбачити віднесення закупівлі електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, природного газу та послуг з його транспортування до таких, на які дія Закону “Про здійснення державних закупівель” не поширюється.

 

4.4. Внести зміни до затверджених Постановою Кабінету Міністрів “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” № 65 від 1 березня 2014 року Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, підприємств та організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, які використовують кошти державного бюджету і вилучити пункти зазначені у листі Комітету №04-24/10-304 від 10.04.2014р., які матимуть згубний вплив на діяльність наукових і освітніх установ.

 

4.5. Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України № 963 від 14.06.2000 р. “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників” щодо включення до переліку педагогічних працівників  посадових осіб дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а саме: директор, заступник директора, методист, тренер-викладач.

 

4.6. Внести зміни до чинного законодавства щодо запровадження нового механізму фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості; визначити шляхи формування  бюджету освітнього округу.  Розробити механізми фінансування закладів освіти в структурі освітнього округу та оплати праці керівників та педагогічних працівників опорних навчальних закладів;  внести зміни до Бюджетного Кодексу України в частині запровадження питання про збільшення видатків на дошкільну освіту, змінивши формульний підхід при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Забезпечити удосконалення положень чинного бюджетного законодавства в частині посилення відповідальності за несвоєчасне обслуговування розпорядників бюджетних коштів, установлення чітких термінів оплати платіжних документів та відповідальності за неякісне касове обслуговування, не допускати Державною казначейською службою України затримку платежів пов’язаних  з оплатою робіт   з підготовки закладів освіти до нового навчального року, проведення капітальних ремонтів, придбання матеріалів тощо.

 

4.7. Прискорити  вирішення питання про передачу у власність територіальної громади м. Нова Каховка комплексу будівель і споруд ліквідованої згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 734 від 8 серпня 2012 р. Корсунської школи соціальної реабілітації І-ІІ ступенів для розміщення у них загальноосвітнього навчального закладу.

 

5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

 

5.1. Забезпечити розробку проектів законодавчих актів у сфері вищої освіти щодо адаптації системи вищої освіти до європейських вимог шляхом передбачення таких законодавчих норм:

- запровадження прямих правових гарантій академічної свободи учасників навчально-виховного процесу;

- унормування механізмів академічної мобільності студентів та науково-педагогічних працівників;

- розмежування повноважень щодо управління системою вищої освіти для гарантування автономії вищих навчальних закладів;

- усунення дублювання в питаннях ліцензування і акредитації;

- запровадження системи внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, гармонізованої з практикою Болонського процесу;

- посилення майнових прав вищих навчальних закладів, зокрема: шляхом передачі майна на правах господарського відання; надання ВНЗ права власності на результати наукової і науково-технічної діяльності;

- законодавче запровадження статусу дослідницького вищого навчального закладу, розширення змісту його автономних прав, зокрема, надання права на присвоєння наукового ступеня доктора наук і вченого звання професора;

- зміна процедур присвоєння наукових ступенів і вчених звань, зокрема, надання університетам, академіям і консерваторіям права присвоювати освітньо-науковий ступінь доктора філософії, вчених звань доцента і старшого наукового співробітника.

 

5.2. Вжити невідкладних заходів щодо  удосконалення змісту освіти, посилення його ідеологічної, патріотичної, культурологічної  спрямованості; удосконалення освітніх стандартів загальної середньої освіти, які б забезпечували наступність і неперервність рівнів і ступенів освіти, узгоджувалися з вимогами до підготовки випускників у рамках єдиного європейського і світового простору;  розвитку високотехнологічного освітнього середовища загальноосвітніх установ, удосконалення освітнього процесу шляхом активного впровадження продуктивних технологій навчання та виховання, підвищення якості науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти і ефективності  використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі. Розглянути питання про доцільність включення до інваріативної  частини навчального плану предмет “Етика”  і  до переліку предметів за вибором предмету “Основи християнської етики”.

5.3.  Забезпечити новий порядок підготовки і створення підручників та навчальних посібників, своєчасної доставки їх до навчальних закладів. Зосередити зусилля на створені нового покоління навчально-методичних комплексів з усіх навчальних предметів, створені електронних освітніх ресурсів, розширення доступу до ІНТЕРНЕТУ, програмним забезпеченням і сервісним обслуговуванням, перетворення шкільних бібліотек у центри інформаційних ресурсів. Розробити, забезпечити друкування та впровадження у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з вадами слуху підручників, посібників, зошитів з друкованою основою для викладання предмету “Українська жестова мова”.

5.4.  Розпочати роботу з підготовки пакету законодавчих актів, спрямованих на впровадження ефективних механізмів управління у системі загальної середньої освіти, підвищення соціального статусу педагогічних працівників,  забезпечення належного ресурсного, в першу чергу фінансового, кадрового, інформаційного  забезпечення та наукового супроводу галузі, підвищення рівня професіональної кваліфікації педагогічних працівників, готовності працювати в інноваційному режимі. Розглянути питання про доцільність надання  права фахівцям, які займаються науково-викладацькою роботою у вищих навчальних закладах  і мають звання “капітан далекого плавання”, “механік першого розряду” та “електромеханік першого розряду” на отримання ними звань доцента та професора. Внести пропозиції з удосконалення положень чинного законодавства у галузі освіти щодо призначення на посаду чи звільнення з посади керівників комунальних навчальних закладів.

 

5.5. Вивчити питання щодо можливостей спільного використання земель навчальних господарств професійно-технічних навчальних закладів сільськогосподарського профілю шляхом укладання угод з фізичними та юридичними особами та надання дотацій професійно-технічним навчальним закладам аграрного профілю на вирощування сільськогосподарської продукції в зоні ризикованого землеробства.

 

5.6.  Розглянути питання про створення у Херсонській області регіонального центру оцінювання  якості освіти.

6.   Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Сороку М.П.

 

 

 

Голова Комітету                                                                      Л.М.Гриневич


 

 

 

Про проект Закону про внесення зміни до статті 63 Закону України

“Про вищу освіту” щодо відкриття рахунків у державних банках

(реєстр. № 3763 від 17.12.2013р., н.д.С.Тігіпко)

_______________________________________________________________

 

 

Розглянувши проект Закону про про внесення зміни до статті 63 Закону України “Про вищу освіту” щодо відкриття рахунків у державних банках (реєстр. № 3763 від 17.12.2013р.),  внесений  народним  депутатом України Тігіпком С.Л., Комітет в и -р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення зміни до статті 63 Закону України “Про вищу освіту” щодо відкриття рахунків у державних банках (реєстр. № 3763 від 17.12.2013р.), внесений  народним депутатом України Тігіпком С.Л., прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання.

 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

 

Голова Комітету                                                                      Л.М.Гриневич


 

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України

щодо застосування контракту як особливої форми трудового договору

(реєстр. № 3196 від 05.09.2013р., н.д.Ю.Вознюк)

_______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо застосування контракту як особливої форми трудового договору (реєстр. № 3196 від 05.09.2013р.), внесений народним депутатом України Вознюком Ю.В., за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи  на доопрацювання.

 

2. Доручити народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представити рішення з цього питання на засіданні Верховної Ради України.

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                      Л.М.Гриневич


 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань освіти (щодо розширення доступу до загальноосвітньої та дошкільної освіти) (реєстр. № 4888 від 15.05.2014р., н.д.Л.Гриневич)

_______________________________________________________________________

 

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань освіти (щодо розширення доступу до загальноосвітньої та дошкільної освіти) (реєстр. № 4888 від 15.05.2014р.), внесений народним депутатом України Гриневич Л.М., прийняти за основу.

 

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

Голова Комітету                                                                      Л.М.Гриневич


 

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України

щодо удосконалення застосування податкового законодавства

у сфері освіти

(реєстр. № 4961 від 29.05.2014р., н.д.Л.Гриневич, Ю.Вознюк)

______________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення застосування податкового законодавства у сфері освіти (реєстр. № 4961 від 29.05.2014р.), внесений народними депутатами України Гриневич Л.М. та Вознюком Ю.В., розглянути у першому читанні та прийняти за основу.

 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань  податкової та митної політики.

 

 

Голова Комітету                                                                      Л.М.Гриневич


 

 

Про проект Постанови про відзначення 170-річчя утворення

Уманського національного університету садівництва

(реєстр. № 4087 від 05.02.2014р., н.д.О.Парубок, А.Яценко, С.Гордієнко)

_______________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про відзначення 170-річчя утворення Уманського національного університету садівництва (реєстр. № 4087 від 05.02.2014р.),  внесений  народними  депутатами України н.д.Парубком О.Н., Яценком А.В., та Гордієнком С.В., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу і в цілому.

 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

 

 

 

Голова Комітету                                                                      Л.М.Гриневич

 


 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

“Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”

(щодо впровадження механізму разового грошового стягнення для

 ефективного захисту права власників товарних знаків)

(реєстр. № 2148а від 27.05.2013р., н.д.О.Фельдман)

____________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (щодо впровадження механізму разового грошового стягнення для ефективного захисту права власників товарних знаків) (реєстр. № 2148а від 27.05.2013 р.),  внесений  народним депутатом України Фельдманом О.Б., в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (щодо впровадження механізму разового грошового стягнення для ефективного захисту права власників товарних знаків) (реєстр. № 2148а від 27.05.2013р.), внесений  народним депутатом України Фельдманом О.Б., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи  на доопрацювання.

 

2. Визначити співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного законопроекту Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

 

 

Голова Комітету                                                                      Л.М.Гриневич


Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення додаткових умов для реалізації конституційних прав громадян шляхом використання інформаційних комунікаційних технологій

(реєстр. № 3681 від 22.11.2013р.,

н.д.О.Кужель, П.Петренко, А.Пишний, Р.Князевич)

___________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення додаткових умов для реалізації конституційних прав громадян шляхом використання інформаційних комунікаційних технологій (реєстр. № 3681 від 22.11.2013 р.), внесений народними депутатами України Кужель О.В., Пишним А.Г., Князевичем Р.П., в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення додаткових умов для реалізації конституційних прав громадян шляхом використання інформаційних комунікаційних технологій (реєстр. № 3681 від 22.11.2013р.), внесений народними депутатами України Кужель О.В., Пишним А.Г., Князевичем Р.П., розглянути у першому читанні та прийняти за основу.

 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань інформатизації та інформаційних технологій.

 

 

 

Голова Комітету                                                                      Л.М.Гриневич


 

Про проект Закону про Концепцію державної

етнонаціональної політики України

(реєстр. № 2560а ві       д 05.07.2013р., н.д.М.Джемілєв)

_____________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про Концепцію державної етнонаціональної політики України (реєстр. № 2560а від 05.07.2013р.), внесений народним депутатом України Джемілєвим М., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Рішення надіслати до Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

 

 

 

Голова Комітету                                                                      Л.М.Гриневич


Про проект Закону про внесення змін до Закону України

“Про державно-приватне партнерство”

(щодо розвитку і функціонування у сфері освіти)

(реєстр. № 3598 від 12.11.2013р., н.д.В.Дзоз)

____________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про державно-приватне партнерство” (щодо розвитку і функціонування у сфері освіти) (реєстр. № 3598 від 12.11.2013р.), внесений народним депутатом України Дзоз В.О., розглянути у першому читанні та прийняти за основу.

 

2. Рішення надіслати до Комітету з питань промислової та інвестиційної політики.

 

 

 

Голова Комітету                                                                      Л.М.Гриневич


 

 

Про проект Закону про ремісничу діяльність в Україні

(реєстр. № 4458 від 14.03.2014р., н.д.А.Денисенко)

_________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про ремісничу діяльність в Україні (реєстр. № 4458 від 14.03.2014р.), внесений народним депутатом України Денисенком А.П., за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи  на доопрацювання.  

 

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики.

 

 

 

Голова Комітету                                                                      Л.М.Гриневич


 

Про проект Закону про ліцензування певних

видів господарської діяльності

(реєстр. № 4743 від 18.04.2014р.,

н.д.О.Кужель, С.Баландін, Я.Гінка, П.Кириленко, О.Коваль,

М.Кучерук, В.Лук’янов, С.Мошак, Ю.Шаповалов, І.Шаров)

________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про ліцензування певних видів господарської діяльності (реєстр. № 4743 від 18.04.2014р.), внесений народними депутатами України Кужель О.В. та іншими, за результатами розгляду у першому читанні відхилити.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики.

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                      Л.М.Гриневич


 

 

Про підтримку Меморандуму про співпрацю в галузі освіти,

укладеного між Міністерством освіти і науки України та

громадською спілкою “Центр освітніх комунікацій”

____________________________________________________________

 

 

Заслухавши та обговоривши звернення голови громадської спілки “Центр освітніх комунікацій” Б.Будного та інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Л.Гриневич щодо підтримки Меморандуму про співпрацю в галузі освіти, укладеного між Міністерством освіти і науки України та громадською спілкою “Центр освітніх комунікацій”,   Комітет  Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Л.Гриневич взяти до відома.

 

2. Підтримати Меморандум про співпрацю в галузі освіти, укладеного між Міністерством освіти і науки України та громадською спілкою “Центр освітніх комунікацій”.

 

3. Надіслати рішення Комітету з питань науки і освіти до Міністерства освіти і науки України.

 

 

 

Голова Комітету                                                              Л.М.Гриневич