Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІI скликання 4 сесія

06 квітня 2014, 14:03

Рішення засідання Комітету від 26.03.2014 року (Протокол №23)

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

До протоколу № 23

від 26 березня  2014 року

 

 

КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ  НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

Про випуск учнів загальноосвітніх навчальних закладів,  переведення студентів, які навчалися у вищих навчальних закладах АР Крим та м. Севастополь, на навчання до вищих навчальних закладів в інших регіонах України,

та умови функціонування вищих навчальних закладів, наукових установ на окупованій території

 

м. Київ                                                                                                                                                                26 березня 2014  року

Заслухавши інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Л.Гриневич, представників Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, наукові установи, що знаходяться на території АР Крим та у м. Севастополь, зокрема Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства оборони України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Національної академії наук України, представників вищих навчальних закладів, які мають відокремлені структурні підрозділи в АР Крим та м. Севастополь у контексті окупації території АР Крим військами Російської Федерації, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вважає за необхідне рекомендувати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України ухвалити відповідні нормативно-правові акти та внесення змін та доповнень до існуючих щодо забезпечення здобуття учнями загальної середньої освіти, доступності до вищої освіти громадян України, які перебувають на окупованій території; створення єдиного механізму переведення студентів з вищих навчальних закладів АР Крим та м. Севастополь до вищих навчальних закладів України. 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в рекомендувати:

1. Кабінету Міністрів України:

1.1. Першочергово розробити та прийняти Постанову, в якій чітко визначити для усіх центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться вищі навчальні заклади, єдиний спрощений механізм переведення студентів (денної, вечірньої та заочної форм навчання) з вищих навчальних закладів АР Крим та м. Севастополь до вищих навчальних закладів, які розташовані в інших регіонах України. Враховуючи ситуацію, що склалася, дозволити:

- здійснювати таке переведення студентів першого курсу без погодження з центральним органом виконавчої влади, у підпорядкування якого знаходиться вищий навчальний заклад, та під час навчального семестру;

- у разі відсутності вільних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, на напрямах (спеціальностях), на які здійснюється переведення студентів, використовувати вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, з інших напрямів (спеціальностей) відповідних курсів навчання;

- у разі відсутності місць ліцензованого обсягу здійснити перерозподіл ліцензованого обсягу між вищим навчальним закладом АР Крим та м. Севастополь, з якого вибув студент, на  користь вищого навчального закладу в іншому регіоні України, куди такий студент переведений;

- переведення осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах Автономної Республіки Крим та м. Севастополя за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб і виявили бажання навчатися в акредитованому державному, комунальному або приватному вищому навчальному закладі, що знаходиться на території іншого регіону України, здійснювати на договірній основі із збереженням умов оплати, що були передбачені попередньою угодою особи з відповідним вищим навчальним закладом Автономної Республіки Крим або м. Севастополь;

- забезпечити  на пільгових умовах переведення осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах Автономної Республіки Крим та м. Севастополя за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, здійснили повну оплату вартості навчання за поточний навчальний семестр та виявили бажання навчатися в акредитованому державному, комунальному або приватному вищому навчальному закладі, що знаходиться на території іншого регіону України;

- визначити порядок переведення студентів з вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у разі відмови керівниками вищих навчальних закладів АР Крим та м. Севастополь погодити письмову заяву студента щодо переведення до іншого навчального закладу України або видати йому академічну довідку за умови відрахування за власним бажанням.

- визначити граничні терміни переведення студентів з вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до 1 вересня 2014 року.

1.2. Внести зміни до пункту 15 заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету Постанови Кабінету Міністрів України № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» від 1 березня 2014 року щодо непоширення норми припинення заповнення вакантних посад для педагогічних, науково- та науково-педагогічних працівників.

1.3. Передбачити можливість майбутнім абітурієнтам, які постійно проживають на окупованій території АР Крим та м. Севастополь, продовжити терміни перереєстрації місця проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

1.4. Передбачити можливість і фінансове забезпечення проведення у разі  для абітурієнтів, які проживають на окупованій території АР Крим та м. Севастополь, ІІІ сесії зовнішнього незалежного оцінювання безпосередньо на базі вищих навчальних закладів, до яких вони планують вступати на навчання.

1.5. Забезпечити можливість отримання усіма випускниками системи загальної середньої та вищої освіти документів про освіту українського зразка.

1.6. Розробити заходи щодо збереження об’єктів державної власності, у тому числі  майнових комплексів та земельних ділянок Національної академії наук України, галузевих академій наук України, вищих навчальних закладів України.

1.7. Звернутися до МАГАТЕ та інших міжнародних організацій з метою збереження унікального майнового комплексу Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. 

2. Міністерству фінансів України:

2.1. Дозволити відкриття в українських банках поточних особистих рахунків педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників і студентів, які працюють і навчаються у вищих навчальних закладах, наукових установах АР Криму та м. Севастополь з метою відшкодування витрат на оплату праці і стипендій зазначених працівників і студентів.

3. Міністерству фінансів України, Міністерству освіти і науки України:

3.1. Здійснити перерозподіл бюджетних асигнувань між регіональними центрами оцінювання якості освіти в межах бюджетної програми 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами» у зв’язку із зміною умов функціонування Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти.

4. Центральним органам виконавчої влади України, Національній академії наук України, Національній академії аграрних наук України та вищим навчальним закладам, які мають відокремлені структурні підрозділи в АР Крим та м. Севастополь:

4.1. Вжити заходи з метою збереження  в АР Крим та м. Севастополь навчальних закладів, наукових установ і відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів, підпорядкованих Центральним органам виконавчої влади України, Національній академії наук України та Національній академії аграрних наук України.

5. Контроль за виконанням даного Рішення покласти на народного депутата України, Голову Комітету Л.Гриневич.

Голова КОМІТЕТУ                                                Лілія ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Про проект Постанови про забезпечення доступності отримання

вищої освіти абітурієнтами та студентами вищих навчальних закладів

з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

(реєстр. № 4517 від 21.03.2014р., н.д.С.Тігіпко)

_________________________________________________________

 

Розглянувши проект Постанови про забезпечення доступності отримання вищої освіти абітурієнтами та студентами вищих навчальних закладів з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (реєстр. № 4517 від 21.03.2014 р.), поданий народним депутатом України Тігіпком С.Л., Комітет в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про забезпечення доступності отримання вищої освіти абітурієнтами та студентами вищих навчальних закладів з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (реєстр. № 4517 від 21.03.2014 р.), поданий народним депутатом України Тігіпком С.Л., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич. 

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич

 


 

Про проект Закону про внесення змін до статті 64 Закону України

Про вищу освіту (щодо підвищення розміру стипендій)

(реєстр. № 3694 від 25.11.2013р.,

н.д.О.Присяжнюк, О.Зубчевський)

__________________________________________________________________

 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до статті 64 Закону України Про вищу освіту (щодо підвищення розміру стипендій) (реєстр. № 3694 від 25.11.2013р.), внесений народним депутатом України Присяжнюком О.А., Зубчевським О.П., Комітет в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до статті 64 Закону України Про вищу освіту (щодо підвищення розміру стипендій) (реєстр. № 3694 від 25.11.2013р.), внесений народними депутатами України Присяжнюком О.А., Зубчевським О.П., повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич.

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич


 

Про проект Закону про ліквідацію надмірного регулювання

(реєстр. № 3256 від 17.09.2013р.,

н.д.В.Кличко, В.Ковальчук, О.Продан,

В.Чумак, Р.Павленко, П.Розенко)

_________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про ліквідацію надмірного регулювання (реєстр. № 3256 від 17.09.2013р.), внесений народними депутатами України Кличком В.В., Ковальчуком В.А., Продан О.П., Чумаком В.В., Павленком Р.М., Розенком П.В., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

 

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики.

 

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич

 


 

Про проект Закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV Прикінцеві положення Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (щодо відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій вищими навчальними закладами)

(реєстр. № 3732 від 05.12.2013р., н.д.К.Ващук, І.Шаров)

_____________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV Прикінцеві положення Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (щодо відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій вищими навчальними закладами) (реєстр. № 3732 від 05.12.2013р.), внесений народними   депутатами   України   Ващук К.Т.  та Шаровим І.Ф., Комітет в и р і –

ш и в:

 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV Прикінцеві положення Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (щодо відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій вищими навчальними закладами) (реєстр. № 3732 від 05.12.2013р.), внесений народними депутатами України Ващук К.Т. та Шаровим І.Ф., повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, визначеного головним з підготовки цього законопроекту. 

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич