Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІI скликання 4 сесія

26 квітня 2014, 14:01

Рішення засідання Комітету від 16.04.2014 року (Протокол №25)

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

 

До протоколу № 25

від 16 квітня  2014 року

 

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)

(реєстр. № 4648 від 07.04.2014р., Кабінет Міністрів України)

_______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики) (реєстр. № 4648 від 07.04.2014р.), внесений Кабінетом Міністрів України.

Законопроектом пропонується внести зміни до низки законів України, зокрема, до Законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову та науково-технічну діяльність”.

Попри усвідомлення загальної кризової ситуації в державі і необхідності в економії державних фінансів, Комітет не може погодитись з низкою положень законопроекту.

Внесені законопроектом пропозиції порушують цілу низку статей Конституції України, насамперед статтю 22. Схвалення запропонованих змін  різко погіршить і без того низьке соціальне забезпечення освітян. 

Зокрема, Комітет ухвалив рішення, в якому  категорично наполягає на вилученні змін до п.4 ст. 36 Закону України “Про освіту” щодо фактичного унеможливлення створення шкіл в сільській місцевості, змін до законів України “Про загальну середню освіту” (ст. 25), “Про позашкільну освіту” (ст. 22), якими пропонується зняти нижню межу ставки доплат вчителям за класне керівництво, перевірку зошитів, завідування майстернями, навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками.

Враховуючи інфляційні процеси в Україні Комітет вважає за можливе підтримати зміни до Законів України “Про освіту” (п.5 ст.61), “Про вищу освіту” (п.6 ст.64) про корегування протягом строку навчання розміру плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг.

Окремо наголошено, що проект Закону не має необхідного фінансово-економічного обґрунтування, що порушує статтю 91 Регламенту Верховної Ради України, потребує погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади, безпосередньо стосується питань розвитку регіонів, питань соціально-трудової сфери.

Враховуючи соціальну значимість законопроекту, було б доцільно провести його громадське обговорення з урахуванням вимог законодавства про соціальне партнерство.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики) (реєстр. № 4648 від 07.04.2014р.), внесений Кабінетом Міністрів України, повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань соціальної політики.

 

 

 

 

Голова Комітету                                                         Л.М.Гриневич          

 

 

 


 

Про проект Закону про внесення змін до статті 430 Цивільного кодексу України (щодо унеможливлення зловживання стосовно об’єктів інтелектуальної власності створених державним коштом)

(реєстр. № 3462 від 22.10.2013р., н.д.О.Фельдман)

_____________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію про проект Закону про внесення змін до статті 430 Цивільного кодексу України (щодо унеможливлення зловживання стосовно об’єктів інтелектуальної власності, створених державним коштом) (реєстр. № 3462 від 22.10.2013р.),  внесений  народним депутатом України Фельдманом О.Б., в и р і -ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 430 Цивільного кодексу України (щодо унеможливлення зловживання стосовно об’єктів інтелектуальної власності, створених державним коштом) (реєстр. № 3462 від 22.10.2013р.), внесений народним депутатом України Фельдманом О.Б., за результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

 

 

 

Голова Комітету                                                         Л.М.Гриневич          


 

Про проект Закону про внесення змін до статті 26 Закону України

“Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, а також осіб із їх числа

(реєстр. № 2534а від 25.02.2014р.,

н.д.Ю.Шаповалов, В.Пазиняк)

_______________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до статті 26 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (реєстр. № 2534а від 25.02.2014 року) (доопрацьований), поданий народними депутатами України Шаповаловим Ю.А., Пазиняком В.С. прийняти за основу з урахуванням пропозицій та зауважень Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

 

2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, який визначено головним при розгляді зазначеного проекту закону.

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич