Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІI скликання 3 сесія

05 лютого 2014, 11:14

Рішення засідання Комітету від 15.01.2014 року (до протоколу №20)

                         КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      До протоколу № 20

                                                                                               від 15 січня  2014 року

 

 

 

Про проект Рекомендацій за результатами парламентських слухань на тему: Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення (23 жовтня 2013 року)

 

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Рекомендацій та прийняти їх за основу.

 

2. Доручити Голові Комітету Гриневич Л.М. доповісти проект постанови на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

 

Голова Комітету                                                                 Л.М.Гриневич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

за результатами роботи круглого столу Освіта представників

національних меншин України: проблеми та шляхи вирішення

_____________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1. Затвердити рекомендації Комітету за результатами роботи круглого столу “Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи їх вирішення”, що додаються.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Комітету Гриневич Л. М.

 

 

 

Голова Комітету                                                    Л.М.Гриневич

 

 


Про  Рекомендації  круглого столу на тему:

“Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні”

__________________________________________________________________

 

Розглянувши узагальнені пропозиції щодо подальшого правового врегулювання міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні, висловлені учасниками круглого столу 8 листопада 2013 року в м. Київ, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендації круглого столу Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні ухвалити з урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених народними депутатами України – членами Комітету.

 

2. Направити зазначені Рекомендації Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству закордонних справ України, Українському державному центру міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України, Міністерству соціальної політики України, Державній міграційній службі України, Національній академії педагогічних наук України, Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАН України, Спілці ректорів вищих навчальних закладів України для розгляду та використання в роботі.

 

3. Рішення Комітету і Рекомендації оприлюднити  в засобах масової інформації та на сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

4. Контроль за виконанням Рішення Комітету покласти на Голову Комітету Л.Гриневич.

 

Голова Комітету                                                Л.М.Гриневич

 


 

Про практику застосування Житомирською обласною державною адміністрацією законодавства в реалізації державної політики у сфері освіти та забезпечення права громадян на якісну дошкільну, загальну середню

та позашкільну освіту

____________________________________________________________________

 

Комітет відзначає, що органи виконавчої  влади та  місцевого самоврядування, органи управління освітою Житомирської області з відповідальністю ставляться до реалізації державної політики у цій сфері,  розглядають створення умов для якісної дошкільної, загальної середньої і позашкільної  освіти як важливий елемент своєї практичної діяльності.

Вживаються заходи  щодо відновлення роботи дошкільних закладів. Забезпечення доступу жителів області до інформації про систему освіти, активне громадське обговорення шляхів її модернізації, наявна мережа загальноосвітніх навчальних закладів, кваліфіковані педагогічні кадри, задовільна навчальна база, неупереджене оцінювання навчальних досягнень учнів у цілому забезпечують  доступ до навчання усіх дітей шкільного віку, розвиток їхніх розумових та фізичних здібностей і   талантів, своєчасне здобуття повної загальної середньої освіти. Особлива увага приділяється навчанню окремих уразливих груп і дітей з особливими потребами.

Разом з тим в практиці роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, органів управління освітою  щодо реалізації державної політики у сфері освіти та забезпечення права громадян на якісну дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту мають місце не використані можливості і резерви.

В ряді випадків функціональний стан освіти ще не в повній мірі відповідає вимогам і викликам часу. При формуванні мережі загальноосвітніх навчальних закладів не завжди враховується специфіка регіону, демографічні зміни та економічна доцільність. Близько третини шкіл області знаходяться у пристосованих приміщеннях. Не приділяється належної уваги зміцненню навчальної бази опорних шкіл. Потребує подальшого розвитку мережа дошільних навчальних закладів. Так, у міських дошкільних навчальних закладах на 100 місцях виховується 113 дітей. Через недостатність фінансування практично не розвивається мережа закладів позашкільної освіти. Потребує модернізації мережа і оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів. Наявна кількість шкільних автобусів не в повному обсязі  забезпечує безперебійне підвезення дітей до місць навчання. Викликає занепокоєння організація харчування і стан здоров’я дітей. Не відповідає фізіологічним нормам харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій

В окремих закладах досить примітивна навчально-матеріальна база,  третина шкіл І-ІІ ступенів та майже усі початкові школи не комп’ютеризовані. В окремих випадках не відповідає сучасним вимогам  рівень організації навчального процесу і спроможність школи розвивати творчі здібності дітей.

 

Комітет Верховної Ради України  з питань науки і освіти в и р і ш и в :

 

1. Інформацію Житомирської обласної державної адміністрації стосовно практики застосування законодавства у реалізації державної політики у сфері освіти та забезпечення права громадян на якісну дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту взяти до відома.

 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування:

 

2.1.  Проаналізувати хід виконання комплексних програм розвитку освіти Житомирської області, доповнити їх конкретними заходами, необхідними для  активізації роботи щодо забезпечення функціонування та якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, формування збалансованої мережі навчальних закладів, які б повною мірою забезпечували освітні потреби учнів, розвиток опорних (базових) навчальних закладів, недопущення необґрунтованого закриття малокомплектних шкіл, особливо в сільській місцевості, облаштування під’їзних доріг, впровадження енергозберігаючих технологій, заміни вікон і вхідних дверей, виконання соціальних гарантій педагогічним працівникам, а саме: надання житла і належного преміювання працівників освіти.

 

3. Рекомендувати Верховній Раді України:

 

Передбачити в Законі України про Державний бюджет України на 2014 рік фінансування освіти не нижче 7,2 % від ВВП.

 

Прискорити  прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до статті 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, в частині виплати щомісячної грошової компенсації батькам дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, і відвідують групи короткотривалого перебування у дошкільних навчальних закладах без організації харчування, як таких, які не перебувають на повному державному забезпеченні, у розмірі середньої вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, встановленої органами місцевого самоврядування.

 

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 
 
Визначити шляхи формування  бюджету освітнього округу.  Розробити механізми фінансування закладів освіти в структурі освітнього округу та оплати праці керівників та педагогічних працівників опорних навчальних закладів.

 

Розпочати роботу з підготовки пакету законодавчих актів, спрямованих на підвищення соціального статусу педагогічних працівників,  забезпечення належного ресурсного, в першу чергу фінансового, кадрового, інформаційного  забезпечення та наукового супроводу галузі; Забезпечити відновлення  державних  гарантій педагогічним працівникам щодо оплати праці, які передбачалися статтею 57 Закону України Про освіту.  Запровадити для працівників освіти окрему тарифну сітку. Законодавчо встановити нижню межу заробітної плати вчителя не нижчою середньої заробітної плати в економіці. Забезпечити компенсацію  витрат сільським вчителям за ЖКП та за проїзд до місця роботи. Через кожні п’ять років неперервної педагогічної роботи надавати вчителям загальноосвітніх шкіл додаткову оплачувану відпустку терміном до трьох місяців для підвищення кваліфікації.

 

Розглянути питання про збільшення видатків на дошкільну освіту, змінивши формульний підхід при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

 

Внести зміни до чинного законодавства щодо запровадження нового механізму фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості.

 

Внести зміни до Бюджетного Кодексу України в частині запровадження фінансування позашкільних навчальних закладів із загального фонду Бюджету.

 

Внести  відповідні зміни до Закону України “Про освіту”, які забезпечать учням загальноосвітніх навчальних закладів, які обрали технологічний профіль навчання, здобувати робітничу професію на базі закладів професійно-технічної освіти.

 

Вивчити питання про доцільність внесення змін до ст.11 Закону України “Про загальну середню освіту”, про виключення з неї абзацу другого частини 6 щодо реорганізації і ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості лише за згодою територіальних громад.

 

Внести зміни до чинного законодавства щодо спрощення механізму державних закупівель, які здійснюють організації та установи освіти. З метою удосконалення збалансованого харчування дітей та повноцінного виконання  норм відмінити проведення тендерних торгів на продукти харчування для закладів освіти, які проводяться відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти”.

 

З метою обмеження доступу неповнолітніх користувачів Інтернету до сайтів, які пропагують людиноненависництво, жорстокість, порнографію, різні форми збочень тощо внести пропозиції до Верховної Ради України щодо законодавчого закріплення  механізму державного контролю за обігом інформації в мережі Інтернет.

Передбачити в проекті Закону України про Державний бюджет України на 2014 рік виділення  11 млн. грн. для завершення будівництва Олевської гімназії та необхідні кошти для добудови спортивного залу Житомирського педагогічного ліцею та приміщень Черняхівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

 

5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

Вдосконалити практику підготовки і забезпечення школярів підручниками, яка б передбачала проведення конкурсу серед авторів, вибір на тендерній основі видавництва, забезпечення надходження підручників  у вільний продаж, виділення коштів на придбання підручників безпосередньо навчальним закладам.

Розробити нове положення про ліцей-інтернат, гімназію-інтернат, колегіум-інтернат.

 

Ввести до типових штатів навчальних закладів посади працівників по обслуговуванню шкільних автобусів.

 

З метою створення належних умов для переходу загальноосвітніх навчальних закладів на профільне навчання вжити вичерпних заходів щодо забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою та навчальними кабінетами хімії, біології, фізики, географії, математики.

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на голову підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Дзоз В.О.

 

 

Голова Комітету                                                     Л.М.Гриневич

 


Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про освіту

щодо особливостей доступу інвалідів до освітніх послуг

(реєстр. № 3350 від 03.10.2013р., Кабінет Міністрів України)

____________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України Про освітущодо особливостей доступу інвалідів до освітніх послуг (реєстр. № 3350 від 03.10.2013р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

 

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

Голова Комітету                                                  Л.М.Гриневич


 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

Про дошкільну освіту

(щодо запровадження інклюзивної дошкільної освіти)

(реєстр. № 2348а від 19.06.2013р., н.д.Ю.Мірошниченко)

__________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України Про дошкільну освіту (щодо запровадження інклюзивної дошкільної освіти) (реєстр. № 2348а від 19.06.2013р.), внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю.Р., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

 

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

Голова Комітету                                                  Л.М.Гриневич

 

 

 

 

 

 


 

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

“Про дошкільну освіту” щодо доступності навчання для дітей

з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю

(реєстр. №  2594а від 15.07.2013р., н.д.Л.Гриневич, В.Сушкевич)

__________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” щодо доступності навчання для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю (реєстр. №  2594а від 15.07.2013р.), внесений народними депутатами України Гриневич Л.М., Сушкевичем В.М., за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

Голова Комітету                                                  Л.М.Гриневич

 

 

 

 

 


 

 

Про проект Закону про внесення зміни

до статті 16 Закону України Про загальну середню освіту

(про перенесення Дня знань, коли він збігається з вихідним днем)

(реєстр. № 3105-1 від 04.09.2013р., н.д.В.Медяник)

______________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення зміни до статті 16 Закону України Про загальну середню освіту (про перенесення Дня знань, коли він збігається з вихідним днем) (реєстр. № 3105-1 від 04.09.2013р.), внесений народним депутатом України Медяником В.Ю., за результатами розгляду у першому читанні відхилити.

 

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представити позицію Комітету щодо зазначеного проекту закону на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

Голова Комітету                                                  Л.М.Гриневич

 

 

 


 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про освіту

(щодо встановлення надбавок за вислугу років та виплату допомоги

на оздоровлення)

(реєстр. № 2461а від 02.07.2013р., н.д.В.Мошенський)

_________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України Про освіту (щодо встановлення надбавок за вислугу років та виплату допомоги на оздоровлення) (реєстр. № 2461а від 02.07.2013р.), внесений народним депутатом України Мошенським В.З., за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити виступити на пленарному засіданні під час розгляду цього проекту Гриневич Л.М. -  Голові Комітету Верховної Ради України  з питань науки і освіти.

 

 

Голова Комітету                                                  Л.М.Гриневич


 

 

 

Про проект Закону про внесення доповнень до статті 45 Житлового кодексу Української РСР (щодо забезпечення права педагогічних працівників дошкільних та позашкільних навчальних закладів на отримання житла

в першочерговому порядку)

(реєстр. № 2344а від 19.06.2013р., н.д.О.Сич)

_______________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення доповнень до статті 45 Житлового кодексу Української РСР (щодо забезпечення права педагогічних працівників дошкільних та позашкільних навчальних закладів на отримання житла в першочерговому порядку) (реєстр. № 2344а від 19.06.2013р.), внесений народним депутатом України Сичем О.М., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

 

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.

 

 

Голова Комітету                                                   Л.М.Гриневич

 


 

 

 

 

 

Про затвердження плану  роботи Комітету з питань науки і освіти

на період четвертої  сесії сьомого скликання

___________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період четвертої сесії сьомого скликання взяти до відома.

 

2. План роботи Комітету з питань науки і освіти на період четвертої сесії сьомого скликання прийняти за основу з врахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій.

 

 

 

Голова Комітету                                                              Л.М.Гриневич