Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІI скликання 3 сесія

05 лютого 2014, 10:56

Рішення засідання Комітету від 20.11.2013 року (до протоколу №19)

                         КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      До протоколу № 19

                                                                                               від 20 листопада  2013 року

 

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України

(щодо впровадження духовно-моральних цінностей

у навчально-виховний процес)

(реєстр. № 3026 від 25.07.2013р., н.д.Ю.Мірошниченко)

_________________________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження духовно-моральних цінностей у навчально-виховний процес) (реєстр. № 3026 від 25.07.2013р.), внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю.Р., за результатами розгляду у першому читанні відхилити.

 

2. Доручити голові підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О. представити позицію Комітету щодо зазначеного проекту закону на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

 

 

Голова Комітету                                                  Л.М.Гриневич


 

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, а також осіб із їх числа

(реєстр. № 2534а від 05.07.2013р., н.д.Ю.Шаповалов, В.Пазиняк)

__________________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (реєстр. № 2534а від 05.07.2013р.), внесений народними депутатами України Шаповаловим Ю.А., Пазиняком В.С., за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань  сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, який визначено головним при розгляді зазначеного проекту закону.

 

 

 

 

Голова Комітету                                                   Л.М.Гриневич


Про проект Постанови про повернення у державну власність

приміщень дошкільних навчальних закладів державної і

комунальної форм власності

(реєстр. № 2351 від 17.09.2013р., н.д.С.Лабазюк)

________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про повернення у державну власність приміщень дошкільних навчальних закладів державної і комунальної форм власності (реєстр. № 2351 від 17.09.2013р.), внесений народним депутатом Лабазюком С.П., за результатами розгляду у першому читанні відхилити.

 

2. Рішення та висновки Комітету надіслати до Комітету з питань  економічної політики, який визначено головним під час розгляду зазначеного законопроекту.

 

 

Голова Комітету                                                   Л.М.Гриневич


 

Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України

щодо врегулювання окремих питань організації

фінансово-економічних відносин в системі вищої освіти

(реєстр. № 1189 від 28.12.2012р., н.д.С.Ківалов, Г.Калетнік, М.Сорока)

__________________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання окремих питань організації фінансово-економічних відносин в системі вищої освіти (реєстр. № 1189 від 28.12.2012р.), внесений народними депутатами Ківаловим С.В., Калетніком Г.М., Сорокою М.П.; беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України № 16/3-1164/1189 від 05 вересня 2013 року, Міністерства фінансів України № 31-07110 від 21.01.2013 року, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана № 01/13-153 від 28.01.2013р., Комітет відзначає, що у законопроекті шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України для вищих навчальних закладів визначається особливий порядок використання їх “власних надходжень”. Зокрема, пропонується надати вищим навчальним закладам право розміщувати на депозитах і поточних рахунках банків всі “власні надходження” (зміни до п.4 та п.9 ст.13) та не поширювати та такі надходження вимоги ст.43 Кодексу щодо загального казначейського обслуговування бюджетних коштів, а також вимоги ст.51 щодо особливостей здійснення окремих видатків бюджету. Також пропонується надати можливість вищим навчальним закладам самостійно розпоряджатися власними надходженнями, здійснюючи розрахунково-касове обслуговування як в органах Державної казначейської служби України, так і в банківських установах.

Враховуючи викладене, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання окремих питань організації фінансово-економічних відносин в системі вищої освіти (реєстр. № 1189 від 28.12.2012р.), внесений народними депутатами України Ківаловим С.В., Калетніком Г.М., Сорокою М.П., прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань бюджету підготувати його до другого читання.

 

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, визначеного головним з підготовки даного законопроекту.

 

Голова Комітету                                                    Л.М.Гриневич

 


 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо усунення дискримінації у пенсійному забезпеченні громадян України (реєстр. № 3223 від 09.09.2013р.,

н.д.О.Мирний, І.Мірошниченко, О.Кайда, А.Вітів, О.Сиротюк,

Б.Бенюк, І.Янків, Е.Леонов, В.Черняков, І.Сабій)

_________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення дискримінації у пенсійному забезпеченні громадян України (реєстр. № 3223 від 09.09.2013р.), внесений народними депутатами України Мирним О.Б., Мірошниченком І.М., Кайдою О.П., Вітівим А.М., Сиротюком О.М., Бенюком Б.М., Янківим І.Т., Леоновим Е.В., Черняковим В.В., Сабієм І.М., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

 

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

 

 

 

Голова Комітету                                                   Л.М.Гриневич

 


 

 

Про проекти Постанов Верховної Ради України

“Про призначення у 2014 році іменних стипендій  Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”  та   “Про присудження  Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік”   
__________________________________________________________________              

 

   Заслухавши інформацію про результати роботи Конкурсної комісії з призначення премій Верховної Ради України  та присудження іменних стипендій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим та розглянувши проекти Постанови Верховної Ради України “Про призначення у 2014 році іменних стипендій  Верховної Ради України України для найталановитіших молодих учених”   та   “Про присудження  Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік”, що підготовлені на підставі рішення Конкурсної комісії,  Комітет  Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України  прийняти проекти   Постанов Верховної Ради України “Про призначення у 2014 році іменних стипендій  Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених” та “Про присудження  Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік” за основу і у цілому.

 

 2. Доповідачем та співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Голову  Комітету  Л.Гриневич.

 

Голова Комітету                                                    Л.М.Гриневич


 

 

Про рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

за результатами розгляду круглого столу Освіта представників

національних меншин України: проблеми та шляхи вирішення

_____________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1. Рекомендації Комітету за результатами роботи круглого столу “Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи їх вирішення” прийняти за основу із врахуванням пропозицій народних депутатів України - членів Комітету з питань науки і освіти (додаються).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Комітету Гриневич Л. М.

 

 

Голова Комітету                                                    Л.М.Гриневич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Про проект Рекомендацій за результатами парламентських слухань на тему: Доступність та якість загальної середньої освіти:

стан і шляхи поліпшення (23 жовтня 2013 року)

_______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Рекомендацій за результатами парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” (23 жовтня 2013 року) взяти до відома.

 

2. Прийняти за основу зазначений проект Рекомендацій із врахуванням пропозицій народних депутатів – членів Комітету з питань науки і освіти.

 

3. Доручити робочій групі доопрацювати проект Рекомендацій та внести його на розгляд Комітету 4 грудня 2013 року.

 

 

 

Голова Комітету                                                     Л.М.Гриневич

 

 

 


 

Про Рекомендації круглого столу на тему:

“Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні”

_________________________________________________________

 

 

Розглянувши узагальнені пропозиції щодо подальшого правового врегулювання міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні, висловлені учасниками круглого столу 8 листопада 2013 року в м.Київ, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич  щодо круглого столу “Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні” (8 листопада 2013 року) взяти до відома.

 

2. Доопрацювати Рекомендації зазначеного круглого столу із врахуванням пропозицій народних депутатів – членів Комітету з питань науки і освіти, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та вищих навчальних закладів України.

 

3. Контроль за  виконанням Рішення Комітету покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич.

 

 

 

Голова Комітету                                                    Л.М.Гриневич