Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 6 сесія

17 травня 2017, 12:50

Рішення до протоколу Комітету № 63

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

До протоколу № 63

від 17 травня 2017 року

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України

“Про освіту” щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг (реєстр. № 6437 від 12.05.2017),

поданий Президентом України Порошенком П.О.

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг (реєстр. № 6437 від 12.05.2017), поданий Президентом України П.Порошенком, Комітет відзначає, що законопроектом вносяться зміни до Закону України “Про освіту”, якими  пропонується врегулювати питання доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг у навчальних закладах, зокрема:

закріпити право на освіту осіб з особливими освітніми потребами і надати їм можливість отримувати освіту в усіх навчальних закладах, у тому числі безоплатно в державних і комунальних навчальних закладах, незалежно від “встановлення інвалідності”;

запровадити дистанційну та індивідуальну форми навчання;

визначити поняття “особа з особливими освітніми потребами”, “інклюзивне навчання”;

надати можливість особам з особливими освітніми потребами отримати психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу, створити для таких осіб інклюзивні та спеціальні групи (класи) у загальноосвітніх навчальних закладах.

Враховуючи вищезазначене, Комітет в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг (реєстр. № 6437 від 12.05.2017), поданий Президентом України П. Порошенком, прийняти за основу та в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (реєстр. № 5694 від 23.01.2017),

поданий Кабінетом Міністрів України

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (реєстр. № 5694 від 23.01.2017), зазначає наступне.

Проект Закону розроблений з метою забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом Європейського Союзу. Проект розроблено на виконання положень статей 224-227 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також Директиви Ради 87/54/ЄЕС від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій напівпровідникових виробів.

Насамперед, законопроектом пропонується змінити назву чинного Закону України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” на таку редакцію: “Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів”.

Відповідно пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, Закону України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” та Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”: зокрема, пропонується уточнити понятійну базу законодавства – запропоновано “компонування напівпровідникового виробу”, “напівпровідникового виробу”, визначення “комерційного використання”; уточнюється порядок реєстрації компонування напівпровідникового виробу; положення щодо використання компонування; дії, які не визнаються порушенням прав на зареєстроване компонування напівпровідникового виробу тощо.

До Комітету надійшли експертні висновки від Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, Комітетів Верховної Ради України з питань бюджету, з питань правової політики і правосуддя, з питань європейської інтеграції, з питань запобігання і протидії корупції, Національної академії наук України, Державного підприємства “Науково-дослідний інститут мікроприладів” Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності”.

Враховуючи недостатню обґрунтованість в пояснювальній записці до законопроекту введення терміну “компонування напівпровідникового виробу” та відповідні базові визначення, які вживаються у статтях 224-227 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також у Директиві Ради 87/54/ЄЕС від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій напівпровідникових виробів, доцільно змінити термін “компонування напівпровідникового виробу” на “топографії (компонування) напівпровідникових виробів”. При цьому дати визначення “топографії (компонування) напівпровідникових виробів”, змінити назву законопроекту, виклавши у такій редакції: “Проект Закону України про охорону прав на топографії (компонування) напівпровідникових виробів”, внести відповідні зміни по тексту законопроекту.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України висловило свої зауваження і пропозиції до проекту Закону, які можуть бути враховані при підготовці до другого читання та вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу.

Враховуючи наведене, вище Комітет підтримує прийняття цього законопроекту за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій Комітетами Верховної Ради України з питань бюджету, з питань правової політики і правосуддя, з питань європейської інтеграції, з питань запобігання і протидії корупції, Національною академією наук України, Національною академією правових наук України.

Зокрема, пропонується врахувати наступні пропозиції НАН України щодо врегулювання охорони прав на топографії (компонування) напівпровідникових виробів:

1. Внести зміни до частини 2 статті 474 Цивільного кодексу України, замінивши слово “володільцю” на “власника”.

2. Доповнити частину 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” проекту Закону наступним положенням:

“внести зміни до актів, що визначають порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, передбачивши у разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) свідоцтва про державну реєстрацію компонування напівпровідникового виробу є неприбуткові установи та організації, збори за дії, пов’язані з охороною прав на топографію (компонування) напівпровідникового виробу, сплачується у розмірі 10 відсотків установленого розміру”.

Враховуючи зазначене, Комітет з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (реєстр. № 5694 від 23.01.2017) за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням застережень та пропозицій, висловлених у висновках Національної академії наук України, Державного підприємства “Науково-дослідний інститут мікроприладів” Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності”.

2. Співдоповідачам на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного 
питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.
 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України про авторське право

на тексти законодавчих актів (реєстр. № 5689 від 20.01.2017),

поданий народним депутатом України Шухевичем Ю.Р.

 

Відповідно до пояснювальної записки законопроектом спрямований на захист від постійних порушень авторських прав суб’єктами законодавчої ініціативи, а також іншими особами, котрі беруть участь у законотворчому процесі (у статусі помічників-консультантів, експертів-співавторів, працівників Апарату Верховної Ради України тощо) та припинити копіювання суб’єктами законодавчої ініціативи один у одного текстів норм пропонованих законопроектів.

З цією метою пропонується встановити правові основи урегулювання відносин у сфері авторського права на тексти законодавчих актів, визначити об’єкт авторського права на тексти законодавчих актів, визначити суб’єкти авторського права на тексти законодавчих актів, право використання об’єкту авторського права на тексти законодавчих актів та заборона використання об’єкту авторського права на тексти законодавчих актів без письмового дозволу його авторів, встановити відповідальність за неправомірне використання об’єкту авторського права на тексти законодавчих актів.

Слід зазначити, що відповідно до положень Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів (1886 р.) правова охорона на офіційні тексти законодавчого, адміністративного і судового характеру і офіційні переклади таких текстів визначається національним законодавством країн-членів Бернського союзу.

Україна з 1995 року є повноправним членом Бернського союзу.

В Україні це питання врегульовано статтею 10 Закону України “Про авторське право і суміжні права” (далі – Закон), пунктом “в” частини першої якої передбачено, що не є об’єктами авторського права і не охороняються “видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади”.

Чинне законодавство у сфері авторського права має достатньо механізмів для регулювання окреслених правовідносин і не потребує додаткового втручання. Слід зазначити, що проекти нормативно-правових актів, пояснювальні записки, висновки тощо – не зазначені у статті 10 Закону як об’єкти, що не охороняються, - охороняються авторським правом на загальних підставах у повному обсязі.

Відсутність окремого визначення цих документів у переліку об’єктів авторського права, зазначених у статті 8 Закону, не є перешкодою для надання правової охорони, оскільки цей перелік не є вичерпним.

Автори проектів нормативно-правових актів, пояснювальних записок, висновків тощо користуються всіма передбаченими Законом правами відносно створених ними творів, в тому числі можуть звертатись до суду за захистом порушеного права у випадку вчинення плагіату – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору.

До Комітету надійшли експертні висновки від Комітетів Верховної Ради України з питань бюджету, з питань Регламенту та організаційної роботи Верховної Ради України, з питань запобігання і протидії корупції, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України, Державної служби інтелектуальної власності України, Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України.

В усі експертних висновках до проекту Закону містяться обгрунтовані зауваження до законопроекту та висловлюється позиція щодо неприпустимості його прийняття Верховною Радою України.

Зокрема, Комітет з питань з питань Регламенту та організаційної роботи Верховної Ради України вважає, що прийняття проекту Закону спричинеть відповідні зміни до низки статей Регламенту Верховної Ради України, призведе до низки проблем у роботі головних комітетів з підготовки поданих до Верховної Ради України законопроектів на повторне перше читання чи то на повторне друге читання (адже врахування пропозицій і поправок вимагатиме необхідно буде отримати погодження суб’єктів авторського права). Комітет з питань з питань Регламенту також вважає, що прийняття законопроекту знівелює інститут альтернативних законопроектів.

Комітет з питань бюджету 17 березня 2017 року ухвалив рішення, що проект Закону може призвести до збільшення видаткової частини державного та місцевих бюджетів, оскільки 15 статтею чинного Закону України “Про авторське право і суміжні права” передбачено, що автор має право вимагати винагороди за будь-яке використання твору, що прописується у відповідному авторському договорі.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство юстиції України, Державна служба інтелектуальної власності України дали негативну оцінку запропонованого проектом Закону механізму захисту авторського права на тексти законодавчих актів та не підтримують законопроект.

Національна академії правових наук України вважає, що проект Закону в запропонованій редакції не може бути прийнятим, оскільки не відповідає міжнародному і національному законодавству в сфері авторського права і суміжних прав. А з метою покращення правового регулювання відносин, які виникають на практиці в процесі законопроектної роботи, доцільно було б доповнити ст. 10 Закону про авторське право новим абзацом такого змісту: “Проекти офіційних документів та їх офіційні переклади, зазначені в пункті “в” частини першої цієї статті, до їх  офіційного  набрання чинності розглядаються як твори і охороняються відповідно до цього Закону”. Внесення таких доповнень дозволило б уточнити правовий режим текстів законопроектів та відповідних документів як літературних творів, що належать до об’єктів авторського права, які охороняються в рамках чинного законодавства в сфері авторського права і суміжних прав.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України не вважає доцільним прийняття окремого закону для забезпечення правової охорони авторського права на тексти законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України, оскільки суспільні відносини з цього приводу є частиною загальних суспільних відносин у відповідній сфері, які регулюються ЦК України та Законом України “Про авторське право та суміжні права” та пропонує за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію про проект Закону України про авторське право на тексти законодавчих актів (реєстр. № 5689 від 20.01.2017), в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про авторське право на тексти законодавчих актів (реєстр. № 5689 від 20.01.2017) за результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Співдоповідачам на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного 
питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

Про затвердження внесення до порівняльної таблиці

проекту Закону України “Про освіту” (реєстр. № 3491-д від 04.04.2016)

додаткових пропозицій народного депутата України П. Унгуряна

 

Заслухавши інформацію члена Комітету з питань науки і освіти Констанкевич І.М. щодо пропозиції народного депутата України П. Унгуряна до проекту Закону України “Про освіту”, який готується в Комітеті з питань науки і освіти до розгляду у другому читанні, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Інформацію члена Комітету з питань науки і освіти Констанкевич І.М. взяти до відома.

2. Відповідно до пункту четвертого частини першої статті 15 Закону України “Про комітети Верховної Ради України” внести пропозицію народного депутата України П. Унгуряна до порівняльної таблиці проекту Закону України “Про освіту” (реєстр. № 3491-д від 04.04.2016) та розглянути її у встановленому порядку під час підготовки законопроекту до другого читання.

3. Контроль за виконанням Рішення покласти на голову підкомітету з питань освіти Т. Креміня.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

Про затвердження внесення до порівняльної таблиці

проекту Закону України “Про освіту” (реєстр. № 3491-д від 04.04.2016)

додаткових пропозицій народного депутата України О. Марченка

 

Заслухавши інформацію члена Комітету з питань науки і освіти Констанкевич І.М. щодо пропозиції народного депутата України О. Марченка до проекту Закону України “Про освіту”, який готується в Комітеті з питань науки і освіти до розгляду у другому читанні, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Інформацію члена Комітету з питань науки і освіти Констанкевич І.М. взяти до відома.

2. Відповідно до пункту четвертого частини першої статті 15 Закону України “Про комітети Верховної Ради України” внести пропозицію народного депутата України О. Марченка до порівняльної таблиці проекту Закону України “Про освіту” (реєстр. № 3491-д від 04.04.2016) та розглянути її у встановленому порядку під час підготовки законопроекту до другого читання.

3. Контроль за виконанням Рішення покласти на голову підкомітету з питань освіти Т. Креміня.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський