Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 6 сесія

05 квітня 2017, 12:47

Рішення до протоколу Комітету № 60

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

До протоколу № 60

від 5 квітня 2017 року

 

Про проект Закону України про внесення змін до статті 37 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо відновлення права

подавати для обчислення пенсії довідки про заробіток за будь-які 60 місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року (реєстр. № 5423 від 17.11.2016),

поданий народним депутатом України Шухевичем Ю.Б.

 

Комітет розглянув проект Закону України про внесення змін до статті 37 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо відновлення права подавати для обчислення пенсії довідки про заробіток за будь-які 60 місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року (реєстр. № 5423 від 17.11.2016), поданого народним депутатом України Шухевичем Ю.Б., та з урахуванням проведеного обговорення, а також беручи до уваги висновки Комітету з питань запобігання і протидії корупції, Комітету з питань бюджету, Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Профспілки працівників освіти і науки України, в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту першого частини першої та частини другої статті 114 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Закону України про внесення змін до статті 37 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо відновлення права подавати для обчислення пенсії довідки про заробіток за будь-які 60 місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року (реєстр. № 5423 від 17.11.2016), поданий народним депутатом України Шухевичем Ю.Б., за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу і в цілому.

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” щодо захисту дисертацій аспірантів і здобувачів, діяльності спеціалізованих вчених рад та видачі дипломів доктора філософії (реєстр. № 5719 від 26.01.2017),

 поданий народним депутатом України Скрипником О.О.

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” щодо захисту дисертацій аспірантів і здобувачів, діяльності спеціалізованих вчених рад та видачі дипломів доктора філософії (реєстр.№ 5719 від 26.01.2017), поданий народним депутатом України Скрипником О.О., Комітет в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” щодо захисту дисертацій аспірантів і здобувачів, діяльності спеціалізованих вчених рад та видачі дипломів доктора філософії (реєстр. № 5719 від 26.01.2017),  поданий народним депутатом України Скрипником О.О., прийняти за основу.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету з питань науки і освіти О. Співаковському.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

«Нормативно-правове забезпечення навчання іноземців в країні:

стан, проблеми, перспективи».

 

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо нормативно-правового забезпечення навчання іноземців в Україні Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Співаковського О.В., народного депутата України Кременя Т.Д., Голови Харківської обласної державної адміністрації Світличної Ю.О., заступника Міністра освіти і науки України Греби Р.В., віце-президента Національної академії педагогічних наук України Гуржія А.М., ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Бакірова В.С., директора державного підприємства “Український державний центр міжнародної освіти” Міністерства освіти і науки України Шаповалової О.О., Комітет відзначає, що в цій царині є певні здобутки. З метою реалізації Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабонської конвенції), підписаної від імені України 11 квітня 1997 року в м. Лісабон (Португалія) та ратифікованої Законом України “Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні” № 1273-ХІV від 3 грудня 2009 року Міністерством освіти і науки України  була здійснена робота з вдосконалення механізмів визнання іноземних документів про освіту, зокрема на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 924 “Питання національного інформаційного центру академічної мобільності” було створено та забезпечено  функціонування  інформаційного центру з метою доступу до надійної і точної інформації про системи освіти іноземних держав, про документи про освіту та кваліфікації, про процедури визнання та критерії оцінювання кваліфікацій; врегульовані питання визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав; прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 576 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність”.

За даними Міністерства освіти і науки України, в Україні станом на 1 січня 2016 р. в 185 вищих навчальних закладах здобувають освіту 63906 іноземних студентів із 148 країн світу.

Майже половина іноземних студентів, які навчаються в Україні (44,61%) є громадянами таких країн: Азербайджанської Республіки (16,14%), Туркменістану (15,34%), Грузії (4,48%), Республіки Узбекистан (2,69%), Російської Федерації (2,49%), Республіки Молдова (1,6 %), Республіки Вірменія (0,68%), Республіки Білорусь (0,46%), Республіки Таджикистан (0,44%), Республіки Казахстан (0,19%), тощо. До основних країн, з яких прибувають на навчання студенти, відносяться також країни Азії та Африки – Республіки Індія (9,6%), Федеративної Республіки Нігерія (5,63%), Королівства Марокко (5,36%), Йорданського Хашимітського Королівства (3,94%), Республіки Ірак (3,85%) та Китайської Народної Республіки (3,26%).

Іноземні студенти здобувають вищу освіту переважно в державних вищих навчальних закладах України (89,63%), які мають визнання за кордоном і входять до міжнародних рейтингів. Найбільш популярними серед іноземців є Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (4528 осіб), Харківський національний медичний університет (3565 осіб), Одеський національний медичний університет (2652 особи), Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (2025 осіб), Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова (2004 особи), Запорізький державний медичний університет (1977 осіб), Івано-Франківський національний медичний університет (1641 особа), Національний фармацевтичний університет (1610 осіб), Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (1588 осіб), Тернопiльський державний медичний університет імені I. Я. Горбачевського (1520 осіб).

Відповідно, до регіонів лідерів за кількістю іноземних студентів відносяться Харківська, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька, Вінницька, Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська та Полтавська області. Лише в Харкові навчається 20925 іноземців.

Іноземні студенти традиційно вибирають медичні (40,12%), економічні (7,31%), інженерні (4,37%) та правові (3,79%) напрями підготовки, зокрема до трендових серед іноземців спеціальностей можна віднести лікувальну справу (30%), менеджмент (6,51%), стоматологію (5,38%), фінанси і кредит (5,29%), правознавство (3,5%), фармацію (3,68 %), економіку підприємства (2,51%), облік і аудит (2,42%), міжнародну економіку (2,34%), будівництво (2,13%).

Переважна більшість іноземців (70,58%) навчаються на денній формі навчання.

Мова навчання іноземних студентів в Україні переважно українська – 49,30% (порівняно із 2014 р. цей показник зріз на 32,7%). Попитом користуються також програми навчання російською (31,8%) та англійською (18,9%) мовами.

Разом з тим, Комітет констатує наявність низки проблем, які потребують вирішення:

- відсутність акредитації національної системи забезпечення якості освіти міжнародними інституціями, а також сертифікованої Національної рамки кваліфікацій;

- незрозумілість і непрозорість національної системи вищої освіти через обмежену представленість вищої освіти України на світовому ринку освітніх послуг, зокрема внаслідок відсутності скоординованого консультаційного, інформаційного, організаційного та логістичного супроводу іноземних студентів;

- відсутність можливості реєстрації іноземних студентів та стажерів – учасників короткотермінових програм академічної мобільності (до 1 року) у Єдиній державній базі з питань вищої освіти тощо.

Комітет відзначає, що правове регулювання розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні потребує подальшого удосконалення відповідно до міжнародних освітніх стандартів і потреб освітньої галузі. Зокрема, першочерговими завданнями міжнародної інтеграції у сфері вищої освіти та навчання іноземних студентів в Україні повинні стати:

-      удосконалення процедури оформлення в’їзних віз іноземним громадянам, які прибувають до України з метою участі у програмах академічної мобільності та викладання;

-      мінімізація низки негативних тенденцій української системи підготовки фахівців для зарубіжних країн, таких як зниження контролю якості набору іноземців та їх підготовки, соціально-побутового забезпечення, інформаційно-роз’яснювальної роботи;

-      здійснення низки заходів з метою поширення в інформаційному просторі іноземних країн відомостей щодо переваг отримання вищої освіти в Україні.

На підставі вищезазначеного Комітет вирішив рекомендувати:

1. Кабінету Міністрів України:

1.1. Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, в якому передбачити отримання посвідки на тимчасове проживання, у тому числі на підставі довгострокової візи типу “Д” для іноземців ? учасників програм академічної мобільності.

1.2. Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 118 “Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію”, передбачивши можливість отримання довгострокової візи типу “Д” на весь період навчання або працевлаштування у державних навчальних закладах для іноземців ? учасників програм академічної мобільності.

1.3. Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”, передбачивши додання до переліку платних послуг, які можуть надаватися вищими навчальними закладами, визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав.

1.4. Відповідно до частини другої статті 4 Закону України “Про вищу освіту” прийняти постанову Кабінету Міністрів України “Деякі питання здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства”, передбачивши втрату чинності постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні”. Новою постановою передбачити:

1) виділення щороку для здобуття вищої освіти до однієї тисячі місць державного замовлення, в межах якої встановлюються квоти:

- іноземцям та особам без громадянства, які прибувають на навчання відповідно до  міжнародних договорів України;

- закордонним українцям, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця і які прибувають в Україну з метою здобуття вищої освіти;

2) виділення щороку для здобуття вищої освіти до ста п’ятдесяти місць державного замовлення, в межах яких встановлюються квоти:

- іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, особам, яким надано статус біженця в Україні, особам, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особам, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах.

2. Міністерству освіти і науки України:

2.1. Розробити Державну стратегію інтернаціоналізації вищої освіти в Україні.

2.2. Розробити і затвердити за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством культури України:

- порядок розподілу квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України;

- порядок розподілу квот для здобуття вищої освіти закордонними українцями, які прибувають в Україну з метою навчання в межах обсягів державного замовлення;

- порядок розподілу квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, особами, яким надано статус біженця в Україні, особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особами, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах.

2.3. Передбачити ліцензування надання освітніх послуг для здобуття вищої освіти іноземцями, які прибувають в Україну з метою навчання.

2.4. Внести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272) “Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зокрема передбачивши вступ іноземців до навчальних закладів за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання; можливість видачі іноземцю за його особистим проханням другого запрошення іншим вищим навчальним закладом; отримання іноземцем (особою без громадянства) сертифікату мовного іспиту з мови навчання, який іноземець отримує після проходження сертифікаційного оцінювання з мови навчання у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Сертифікат мовного іспиту повинен бути поданий до вищого навчального закладу до закінчення першого курсу навчання.

У разі відсутності сертифікату мовного іспиту, іноземець повинен бути відрахований з навчального закладу або направлений на повторний курс навчання.

Ця вимога не поширюється на осіб, які зараховуються на навчання в аспірантуру (докторантуру), а також за програмами академічної мобільності.

2.5. Внести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 р. № 504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 р. за № 614/27059, передбачивши можливість анулювання Міністерством освіти і науки України рішення вищого навчального закладу про визнання іноземного документа про освіту у разі його невідповідності міжнародному та українському законодавству.

2.6. Продовжити роботу над розробкою Державного освітнього стандарту з української мови як іноземної, навчальних програм та тестових завдань та запровадження Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної.

2.7. З метою оптимізації роботи щодо введення персональних даних іноземних громадян, які вступають на навчання до вищих навчальних закладів, їх уніфікації та забезпечення моніторингу і контролю Міністерства освіти і науки України у сфері визнання іноземних документів про освіту, забезпечити можливість обміну даними між Єдиною державною базою з питань вищої освіти, Електронним журналом Державного підприємства “Український державний центр міжнародної освіти” Міністерства освіти і науки України та Державним підприємством “Інформаційно-іміджевий центр” Міністерства освіти і науки України.

2.8. Розглянути можливість створення окремого відділу в Державному підприємстві “Український державний центр міжнародної освіти” Міністерства освіти і науки України з питань роботи з випускниками вищих навчальних закладів України з числа іноземців.

2.9. Розглянути можливість запровадження розподілу місць ліцензованого обсягу між українськими та іноземними студентами, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра.

3. Міністерству закордонних справ України:

3.1. Забезпечити інформування дипломатичними місіями України громадськості країн перебування про можливості отримання освіти в Україні.

3.2. Забезпечити іноземцям, які бажають здобути освіту в Україні, умови для подання документів з метою своєчасного отримання ними візи типу “Д”.

3.3. Вжити заходів з метою контролю працівників консульств і посольств України щодо недопущення здійснення ними некоректних перекладів українською мовою прізвищ та імен іноземних громадян, які отримують візу для навчання в Україні.

3.4. На період активної фази набору іноземців на навчання у вищих навчальних закладах України розпочати практику роботи виїзних освітніх консулів, які працюють в країнах, де відсутні закордонні дипломатичні установи України, з метою оптимізації процесу оформлення віз іноземним кандидатам на навчання.

4. Державній міграційній службі України:

Внести необхідні зміни до нормативних документів, що регулюють реєстрацію іноземних громадян на період навчання в Україні, які передбачають передачу до територіальних органів Державної міграційної служби України та їх підрозділів повноваження щодо прийняття рішення з питань продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства понад встановлені Порядком продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 150 “Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України”, строки, що стосується категорії іноземців, які прибули на навчання.

5. Державному підприємству “Український державний центр міжнародної освіти” Міністерства освіти і науки України, вищим навчальним закладам України:

5.1. Створити і забезпечити підтримку закордонних рекрутаційних центрів Державного підприємства “Український державний центр міжнародної освіти” та українських вищих навчальних закладів при закордонних дипломатичних представництвах України.

5.2. Організовувати на систематичній основі інформаційно-рекламні заходи (семінари, конференції, виставки) “Україна запрошує на навчання”.

6. Державній інспекції навчальних закладів України:

Провести вивчення (моніторинг) організації та реалізації надання освітніх послуг вищими навчальними закладами студентам із числа іноземних громадян.

7. Вищим навчальним закладам України:

7.1. Забезпечити інтеграцію іноземних громадян в україномовне соціокультурне середовище, у тому числі шляхом їх навчання в україномовних групах разом з українськими студентами.

7.2. Розглянути можливість створення асоціації викладачів української мови як іноземної.

7.3. Розвивати систему підвищення кваліфікації всіх залучених до роботи з іноземними студентами (адміністративного і викладацького персоналу), підвищення рівня володіння англійською мовою та інтеркультурної обізнаності.

7.4. Збільшувати кількість англомовних освітніх програм для студентів-іноземців, викладання на яких забезпечується викладачами, які мають міжнародно визнані сертифікати відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче, ніж В2).

7.5. З метою забезпечення набору до українських вищих навчальних закладів іноземних громадян, здатних опанувати запропоновані освітні програми, посилити контроль дотримання вимог співробітниками вищих навчальних закладів міжнародних і українських нормативно-правових актів у сфері освіти і науки та визнання кваліфікацій.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

Про проект Постанови Верховної Ради України

про зміну порядку обчислення часу на території України

(скасування запровадження на території України дії літнього часу)

(реєстр. № 4234 від 15.03.2016),

поданий народним депутатом України Бубликом Ю.В.

 

Комітет розглянув проект Постанови Верховної Ради України про зміну порядку обчислення часу на території України (скасування запровадження на території України дії літнього часу) (реєстр. № 4234 від 15.03.2016), поданий народним депутатом України Бубликом Ю.В., та з урахуванням проведеного обговорення в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту другого частини першої статті 114, частини третьої статті 138 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Постанови Верховної Ради України про зміну порядку обчислення часу на території України (скасування запровадження на території України дії літнього часу) (реєстр. № 4234 від 15.03.2016), поданий народним депутатом України Бубликом Ю.В., за наслідками розгляду у першому читанні відхилити.

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

Про затвердження внесення до порівняльної таблиці

проекту Закону України “Про освіту” (реєстр. № 3491-д від 04.04.2016)

додаткових пропозицій народних депутатів України

 

Заслухавши інформацію члена Комітету з питань науки і освіти Констанкевич І.М. щодо пропозицій народних депутатів України до проекту Закону України “Про освіту”, який готується в комітеті з питань науки і освіти до розгляду у другому читанні, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Інформацію члена Комітету з питань науки і освіти Констанкевич І.М. взяти до відома.

2. Відповідно до пункту четвертого частини першої статті 15 Закону України “Про комітети Верховної Ради України” внести пропозиції народного депутата України О. Скрипника до порівняльної таблиці проекту Закону України “Про освіту” (реєстр. № 3491-д від 04.04.2016) та розглянути їх у встановленому порядку під час підготовки законопроекту до другого читання.

3. Контроль за виконанням Рішення покласти на голову підкомітету з питань освіти Т. Креміня.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський

 

 

Щодо внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих

навчальних закладів України в 2017 році

 

Заслухавши інформацію народного депутата України, члена Комітету з питань науки і освіти  Поплавського М.М., а також, враховуючи виступи інших учасників засідання з приводу внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, Комітет в и р і ш и в:

1. Затвердити проект звернення Комітету з питань науки і освіти до Міністерства освіти і науки України про внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на народного депутата України, Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О.В. Співаковський