Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 3 сесія

24 грудня 2015, 17:59

Рішення до протоколу Комітету № 29

                       

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                       До протоколу № 29

                                                                                                від 17 грудня 2015 року

 

Про проект Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України

(щодо стабілізації фінансового стану держави та

удосконалення окремих положень соціальної політики)

(реєстр. № 3628 від 11.12.2015р.),

внесений Кабінетом Міністрів України

_________________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики) (реєстр. № 3628 від 11.12. 2015 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет відзначає:

 

1. Норми проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики) (реєстр. № 3628 від 11.12.2015 р.), поданого Кабінетом Міністрів України, порушують ст. 22 Конституції України, відповідно до якої “при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод”, зокрема в частині, яка стосується  пенсійного забезпечення окремих категорій громадян, доступу до освіти тощо. У пояснювальній записці до законопроекту стверджується, що    законопроект не стосується питань соціально-трудової сфери. Втім, майже всі норми законопроекту безпосередньо регулюють питання соціально-трудової сфери. Зокрема, це питання освіти, охорони здоров’я, соціальної допомоги, інвалідів, сиріт, пенсійного забезпечення тощо. Комітет дотримується позиції щодо недопущення внесення змін до законодавчих актів України, наслідком яких стане зменшення рівня пенсійного забезпечення педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників.

 

2. Комітетом висловлюються такі застереження та зауваження до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики) (реєстр. № 3628 від 11.12. 2015 р.), поданого Кабінетом Міністрів України:

 

Закон України Про дошкільну освіту

 

Відповідно до “Заключних зауважень стосовно первинного звіту України CRPD/C/UKR/CO/1” Комітету ООН з прав людей з інвалідністю щодо статті 24 Конвенції ООН про права інвалідів змінити по тексту законопроекту слова “діти-інваліди” на слова “діти з інвалідністю”.

 

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні

 

Комітет категорично не підтримує внесення змін до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо передачі до повноважень органів місцевого самоврядування забезпечення підготовки фахівців у професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації та наполягаємо на збереженні чинної норми статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” .

Реформування країни в напрямку децентралізації є необхідним. Втім, не внесені зміни до Конституції і не розроблене законодавство, що визначає повноваження місцевого самоврядування, його права і обов’язки, фінансові ресурси в умовах децентралізації. У регіонах відсутні кадрові і фінансові ресурси для здійснення  таких функцій. До того моменту, коли вони з’являться, передана на фінансування з місцевих бюджетів система державних закладів і установ професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації буде втрачена.

Також професійно-технічна освіта управляється на обласному рівні, тому питання її управління не належить до відання сільських, селищних, міських рад. Окрім того, існує необхідність вивчення можливості утримання таких професійно-технічних закладів обласними управліннями без державної субвенції.

На сьогодні в Україні нараховується 506 державних і 217 комунальних вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації. Підготовка фахівців у закладах державної форми власності має в основному міжрегіональний характер (будівництво та архітектура, цивільна авіація, річковий, залізничний та автомобільний транспорт, лісове господарство тощо). Причому, окремі державні заклади є єдиними у країні або діють на декілька регіонів, що не лише дає можливість готувати відповідних фахівців, але й гарантує абітурієнтам право вступу до них незалежно від місця їх проживання на території України.

316 вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації є структурними підрозділами університетів та академій. У разі передачі таких ВНЗ до комунальної власності також буде зруйнована система узгодженого функціонування ВНЗ І-ІІ р.а. з університетами, академіями, яка зарекомендувала себе як ефективна форма профорієнтації молоді, мотивації їх навчання та реалізації ступеневості вищої освіти.

Враховуючи вищезазначене, Комітет пропонує зберегти фінансування та управління ВНЗ І-ІІ р.а. на центральному рівні, що відповідає Закону України “Про вищу освіту”, а професійно-технічної на обласному.

 

Закон України Про загальну середню освіту

 

Змінами до статті 21 до Закону України Про загальну середню освіту та до статті 5 Закону України Про охорону дитинства пропонується скасувати обов’язкове безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, за винятком учнів з числа соціально незабезпечених категорій, а також обов’язкове безкоштовне харчування учнів з числа дітей з неповних і багатодітних сімей у професійно-технічних навчальних закладах.

Абзац другий частини третьої статті 21 викласти в редакції:

“Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з числа дітей з інвалідністю, а також із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Органи місцевого самоврядування можуть фінансувати харчування інших категорій дітей.

 

Закон України Про охорону дитинства

 

1. Абзац п’ятий частини третьої статті 5 викласти в редакції:

“Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з числа дітей з інвалідністю, а також із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям.

Органи місцевого самоврядування можуть фінансувати харчування інших категорій дітей.

2. Змінами до статті 19 “Право на освіту” Закону України “Про охорону дитинства” пропонується скасувати пільговий вступ до державних і комунальних професійно-технічних та вищих навчальних закладів для окремих категорій дітей, які потребують соціальної підтримки, а також безкоштовне навчання дітей з багатодітних сімей. Натомість, таким категоріям дітей призначається соціальна стипендія під час навчання, а також може надаватися додаткова соціальна та матеріальна підтримка.

Враховуючи, що обов’язок держави підтримувати вразливі категорії громадян у доступі до вищої освіти, Комітет вважає за необхідне статтю 19 залишити в чинній редакції.

 

Закон України “Про пенсійне забезпечення”

 

Комітет рекомендує зберегти у чинній редакції норми статті 55 Закону України “Про пенсійне забезпечення” щодо підвищення віку для призначення пенсії за вислугу років до 55 років та поступового його збільшення до цього віку впродовж п’яти років; статті 85 щодо встановлення на період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року граничного розміру пенсії 10740 грн. Такий граничний розмір пенсії є нижчим за встановлений максимальний розмір пенсії у розмірі десяти прожиткових мінімумів на початок 2015 року, який складав 11760 грн.

 

Закон України  Про наукову і науково-технічну діяльність

 

Комітет категорично проти внесення змін до Закону України  Про наукову і науково-технічну діяльність щодо питань пенсійного забезпечення науковців. Запропоновані законопроектом зміни щодо пенсійного забезпечення науковців суттєво погіршать їх соціально-економічний стан, знизять мотивацію, зацікавленість осіб середнього віку та молоді до роботи в науковій сфері. Втрати будуть більші ніж економія.

Варто відзначити, що у минулому році вже вносилися зміни до пенсійного забезпечення науковців, які призвели до масового відтоку висококваліфікованих кадрів з наукової сфери. В результаті ці норми були відновлені шляхом внесення змін до Закону. Тому потрібно врахувати цей досвід і не допустити повторення минулорічної помилки.

Враховуючи вищезазначене, Комітет категорично наполягає на збереженні норм чинного Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність в частині пенсійного забезпечення науковців у 2016 році. 

 

Закон України Про вищу освіту

 

Пропонуємо зберегти в чинній редакції статтю 44 Закону України Про вищу освіту або частину третю статті 44 у новій редакції доповнити такою нормою:

Брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України мають право особи, у яких є захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, діти-сироти та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

 

Прикінцеві положення

 

Комітет виступає категорично проти законодавчого закріплення наступних норм у Прикінцевих положеннях законопроекту:

1) Норми частини 4 Прикінцевих положень законопроекту щодо припинення з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, кількість учнів у яких складає менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції, що призведе до закриття шкіл, у першу чергу в сільській місцевості.  З метою забезпечення конституційного права на освіту, доступності і безоплатності повної загальної середньої освіти освітня субвенція повинна бути призначена для кожної дитини.

Станом на початок 2014 навчального року в сільській місцевості налічувалось 907 початкових шкіл з кількістю до 19 учнів, 327 таких шкіл з чисельністю 20-49 учнів, 452 ЗОШ І-ІІ ступенів з кількістю до 40 учнів. Відтак, у селах може бути закрито близько 1500 шкіл, без роботи залишаться близько 2 тисяч педагогічних працівників початкових шкіл та понад 7 тисяч працівників шкіл І-ІІ ступенів.

 

2) Пункту 4 частини сьомої Прикінцевих положень законопроекту щодо скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних) щонайменше на 10 відсотків, оскільки різні навчальні заклади працюють в різних умовах, з різною наповненістю учнями тощо.

 

3) абзацу другого пункту п’ятого частини сьомої Прикінцевих положень, якими передбачається кінцева дата перетворення шкіл-інтернатів для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Визначення кінцевого терміну недоцільно, оскільки такий термін залежить від конкретних умов та його повинні встановлювати органи місцевого самоврядування.

 

4)  абзацу третього пункту п’ятого частини сьомої Прикінцевих положень, якими передбачається оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів із скороченням їх кількості орієнтовно на 5%, що призведе до закриття 870 шкіл та вивільнення понад 7 тисяч учителів без врахування інших працівників цих закладів. Також питання оптимізації шкільної мережі належить до компетенції органів місцевого самоврядування.

 

3. Під час доопрацювання доповнити законопроект змінами до статті 35 закону України “Про освіту”: абзац перший частини другої статті 35 викласти в такій редакції: “Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватися у різних типах навчальних закладів. Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів”.

 

4. Неправомірним є посилання на тексти законів, які вже не є чинними, зокрема посилання на текст Закону України “Про дошкільну освіту”, опублікованого у Відомостях Верховної Ради України у 2001 р., № 49, ст. 259. Чинна редакція, до якої вносяться зміни, була ухвалена Законом № 76-VIII від 28.12.2014.

 

5. У пояснювальній записці до законопроекту в пункті 4. Фінансово-економічне обґрунтування зазначено, що Реалізація законопроекту сприятиме збалансуванню Державного бюджету України та ефективному і раціональному використанню бюджетних коштів. Необхідно зазначити, що введення в дію змін, запропонованих цим Законом, навпаки призведе до розбалансування Державного бюджету, знищить його такими непродуманими та антисоціальними несистемними змінами в частині гарантій, наданих Державою працівникам бюджетної сфери.

Враховуючи вищезазначене, Комітет рекомендує Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної  Ради України проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики) (реєстр. № 3628 від 11.12.2015 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, повернути суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання з врахуванням пропозицій Комітету.

 

6. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                                                           Л.М. Гриневич


 

Про проект Закону України про Державний бюджет України на 2016 рік 

(реєстр. № 3000 ),  поданий Кабінетом Міністрів України

_________________________________________________________________

 

Комітет з питань науки і освіти, обговоривши проект Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік відзначає, що освіта  і наука не зважаючи на складні економічні умови завжди залишались пріоритетними у формуванні бюджетної політики розвинених країн світу. З визначенням курсу України на інтеграцію до Європейського Співтовариства   сфера науки і освіти набуває особливого значення. Саме наука і освіта закладають основи майбутнього розвитку країни, становлення конкурентної економіки,  забезпечення високого рівня життя людини.  

  Комітет зазначає, що видатки загального фонду Державного бюджету України на 2016 рік плануються у розмірі 635 346, 9736 млн. гривень, що на 14,5% (80755,4385 млн. грн.) більше ніж було передбачено Державним бюджетом на 2015 рік.

  Разом з тим видатки загального фонду Державного бюджету України що спрямовуються Міністерству освіти і науки України становлять 13 347,3242 млн. грн., що на 20,7% (на 3 499,4105 млн. грн.)  менше ніж у 2015 році.  У порівнянні з 2015 роком зменшено на 8,22% (на 338,9554 млн. грн.)  фінансування Національної академії наук України  та національних галузевих академій наук. Обсяг цих коштів  не покриває витрати на заробітну плату та комунальні послуги. І це при тому,  що у 2015 році фінансування національних академій наук було зменшено  на 28% у порівнянні з  2014 роком.

  При цьому, Кабінетом Міністрів України вносяться зміни та призупиняється дія  більшості важливих положень законів щодо сфери освіти та науки, що має на меті зекономити бюджетні кошти. Проте двічі проведений секвестр державного бюджету у 2014 році, а також секвестр державного бюджету у 2015 році вже заклали негативний вплив на розвиток освіти і науки в державі.

   

Середньомісячна заробітна плата працівників НАН України у 2015 році становила 3650 гривень, що на 995 грн. (або на 21,4%) менше, ніж середня заробітна плата по Україні за жовтень 2015 року. Більшість наукових установ працюють неповний робочий тиждень, проводиться скорочення чисельності науковців, а тих хто залишається відправляють у відпустку за власний рахунок,

За результатами обговорення проекту Закону України про Державний Бюджет України на 2016 рік (реєстр. 3000) Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Державний Бюджет України на 2016 рік, реєстр. № 3000, поданий Кабінетом Міністрів України, відправити суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. При доопрацюванні проекту зазначеного закону рекомендувати Кабінету Міністрів України врахувати пропозиції Комітету, що наведені у додатку. 

3. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України  з питань бюджету.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                                       Л.М. Гриневич


Додаток до рішення Комітету

від 17 грудня 2015 року, протокол №29

 

Пропозицій Комітету до проекту Закону України

про Державний бюджет України на 2016 рік 

(реєстр. № 3000 )

 

1. Статтю 28 законопроекту викласти у такій редакції:

Стаття 28. Установити, що видатки на підготовку кадрів у державних професійно-технічних навчальних закладах, а також на підготовку робітничих кадрів за державним замовленням в інших навчальних закладах, плануються у 2016 році в обласних бюджетах та бюджеті м. Києва за рахунок субвенції з Державного бюджету.

2. Статтю 29 законопроекту вилучити.

3. Статтю 30 законопроекту викласти у такій редакції:

“Стаття 30. Кабінету Міністрів України з метою концентрації бюджетних видатків та науково-технічного потенціалу на здійсненні фундаментальних та прикладних наукових досліджень з найважливіших проблем забезпечити проведення до 1 серпня 2016 року аудиту науково-технічної сфери України експертною групою Комітету європейського дослідницького простору в рамках програми ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” та з урахуванням висновків і рекомендацій цього аудиту до 31 грудня 2016 року разом з Національною академією наук України та галузевими національними академіями наук вжити заходів щодо оптимізації мережі установ, закладів, організацій науково-технічної сфери України, чисельності їх працівників.”

4. Вилучити додаток 11 законопроекту, виклавши частину другу Прикінцевих положень у такій редакції

“2. Додатки № 1-10 до цього Закону є його невід’ємною частиною.”

 

5. Міністерству освіти і науки України:

  5.1. Вилучити бюджетну програму Міністерству освіти і науки України:

КПКВК 2211200 Субвенція на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації з державного бюджету місцевим бюджетам.

5.2. Збільшити обсяги видатків на 12 млрд. 166,8 млн. гривень за загальним фондом, 1 млрд. 040,8 млн. гривень за спеціальним фондом за наступними бюджетними програмами:

КПКВК 2201010 – на 19,1 млн. гривень за загальним фондом - “Загальне керівництво та управління  у сфері освіти і науки» (зокрема, для забезпечення діяльності центрального апарату МОН – 17,9 млн. гривень, Державної інспекції навчальних закладів – 1,1 млн. гривень, передплату “Офіційного вісника України», захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, легалізацію комп’ютерних програм);

КПКВК 2201100 – на 10,9 млн. гривень за загальним фондом - “Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності” (для покриття витрат на харчування у зв’язку з різким підвищенням вартості продуктів, для оплати за спожиті комунальні послуги у зв’язку з збільшенням тарифів);

КПКВК 2201120 – на 12,7 млн. гривень за загальним фондом – Забезпечення діяльності Національного центру Мала академія наук України, надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи;

КПКВК 2201170 на 323,0 млн. гривень за загальним фондом – “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів” (для видання, придбання та доставки підручників і посібників для учнів ЗНЗ державної та комунальної форми власності);

КПКВК 2201160 на 1 млрд. 393,6 млн. гривень за загальним фондом – Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики (з них: 606,4  млн. гривень на виплату стипендій, на  787,2  млн. гривень – на видатки за комунальні послуги та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201180 – на 6,5 млн. гривень за загальним фондом – Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад  у сфері освіти, всеукраїнського конкуру Учитель року (для проведення інтелектуальних змагань серед учнівської та студентської молоді на загальнодержавному рівні, всеукраїнського конкуру Учитель року);

КПКВК 2201200 на 122,7 млн. гривень за загальним фондом - Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті (недостатній обсяг у коштах призводить до судових позовів тата блокуванню рахунків МОН);

КПКВК 2201210 на 5,0 млн. гривень за загальним фондом - Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти (забезпечення закінчення навчання особам, які отримував кредити на навчання у попередня роки);

КПКВК 2201470 – на 51,7 млн. гривень за загальним фондом Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами” (для оплати праці залучених працівників);

5.3. Поновити бюджетні програми Міністерству освіти і науки України:

КПКВК 2201150 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики” та передбачити її фінансування в обсязі 4 млрд. 385,6 млн. гривень за загальним фондом (з них 398, 5 млн. гривень – на оплату комунальних послуг) та 1 млрд. 040,8 млн. гривень за спеціальним фондом.

КПКВК 2211180 “Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам” та  передбачити її фінансування в обсязі 5 млрд. 836,0 млн. гривень за загальним фондом (для фінансування підготовки кваліфікованих робітників).

 

6. Збільшити обсяги видатків Національній академії наук України на 772 млн. 691,7 тис. гривень за бюджетними програми:

КПКВК 6541030 – 743 млн. 663,1 тис. гривеньФундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек”.

КПКВК 6541140 – 9 млн. 667,3 тис. гривень - “Здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт  Інститутом  проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України”.

КПКВК 6541020 – 14 млн. 282,6 тис. гривень - “Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України” .

КПКВК 6541200 – 919,7 тис. гривень - “Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України”.

КПКВК 6541100 – 4 млн. 159,0 тис. гривень - “Медичне обслуговування працівників НАН України”.

 

7. Встановити коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету національних галузевих академій наук як головним розпорядникам бюджетних коштів та збільшити обсяги видатків:

7.1. Збільшити обсяги видатків Національній академії педагогічних наук України на 39 млн. 556,3 тис. грн за бюджетними програмами:

КПКВК 6551020 “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України на 2 млн. 343,5 тис. грн., зокрема видатки на заробітну плату з нарахуванням (2200,1 тис. грн.), оплату комунальних послуг (124,1 тис. грн.), оплату послуг звязку, обслуговування обладнання (19,3 тис. грн.), оскільки при доопрацюванні проекту Закону видатки Академії були скорочені на 20 відсотків від граничних обсягів видатків;

КПКВК 6551030 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури на 35 млн. 449,1 тис. грн. (видатки на оплату праці з нарахуванням, оплату комунальних послуг) оскільки при доопрацюванні проекту Закону видатки Академії були скорочені на 20 відсотків від граничних обсягів видатків;

КПКВК 6551060 “Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації” на 1млн. 763,7 тис. грн.. зокрема видатки на заробітну плату з нарахуванням (1752,5 тис. грн.), оплату комунальних послуг (11,2 тис. грн.), оскільки при доопрацюванні проекту Закону видатки Академії були скорочені на 20 відсотків від граничних обсягів видатків;

 

7.2. Збільшити обсяги видатків Національній академії медичних наук України на 158 млн. 539,7 тис. гривень за бюджетними програмами:

КПКВК 6561090 - на 2 млн. 498,1 тис. гривеньНаукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України;

КПКВК 6561040 – на 78 млн. 877,4 тис.гривень – “Фундаментальні дослідження, прикладні   наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання”.

КПКВК 6561060 – на 77 млн. 164,2 тис. гривень “Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України”.

 

7.3. Збільшити обсяги видатків Національній академії мистецтв України  на 4 млн. 773.5 тис.грн. за бюджетними програмами:

КПКВК 6571020 – на 2 млн. 112.9 тис.грн. “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України” (зокрема виплата заробітної плати з нарахуваннями, виплата довічної плати за звання дійсним членам та членам-кореспондентам).

КПКВК 6571030 – на 2 млн. 660.6 тис.грн. Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства (зокрема видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, виплату стипендій аспірантам, видатки на випуск друкованої продукції за результатами завершених досліджень, видатки на оплату послу зв’язку та інших комунальних послуг, технічне обслуговування обладнання)

 

7.4. Збільшити обсяги видатків Національній академії правових наук України на 7 млн. 514,0 тис. грн. за бюджетними програмами:

КПКВК 6581020 – на  1 млн. 483,4 тис. грн. “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України”, у тому числі: заробітна плата – 671,7 тис.грн., комунальні послуги – 80,0 тис.грн.

КПКВК 6581040 – на 6 млн. 30,6 тис. грн.  “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури”.

 

7.5. Збільшити обсяги видатків Національній академії аграрних наук України на 160 млн. 526,2 тис. грн. за бюджетними програмами:

КПКВК 6591020 на 3 млн. 908,2 тис. гривеньНаукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України;  

КПКВК 6591060 – на 155 млн. 284,9 тис. гривень – “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури  та об'єктів, що становлять національне надбання”;

КПКВК 6591100 на 1 млн. 333,1 тис. гривеньЗбереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику Асканія-Нова. 

 

Голова Комітету

Верховної Ради України

з питань Науки і освіти                                                                                                                      Лілія ГРИНЕВИЧ

 

 

 

 

Про проект Закону України про внесення змін

до Бюджетного кодексу України

(щодо узгодження норм Бюджетного кодексу зі змінами до галузевого

та податкового законодавства)

(реєстр. № 3629 від 11.12.2015р.),

внесений Кабінетом Міністрів України

_________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України  (реєстр. № 3629 від 11.12.2015 року), внесений Кабінетом Міністрів України  повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання з врахуванням пропозицій, що додаються.

 

2. Рішення надіслати до Комітету з питань бюджету.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                                  Л. М. Гриневич

 

 

 

 

Додаток до рішення Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

від 17 грудня  2015 р.

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»

 

Чинна редакція законодавчого акту

Редакція законодавчого акту запропонована проектом Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України  (реєстр. № 3629 від 11.12.2015 року)

Пропозиції

Бюджетний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50—51, ст. 572; 2015 р., № 12, ст. 76)

Бюджетний кодекс України

Бюджетний кодекс України

 

Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштів

2. Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути виключно:

1) за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України, - установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України в особі їх керівників; міністерства, Національне антикорупційне бюро України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників, а також Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук України, Національна академія медичних наук України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія правових наук України, Національна академія мистецтв України, інші установи, уповноважені законом або Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у відповідній сфері, в особі їх керівників;

 

Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштів

2. Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути виключно:

1) за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України, - установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України в особі їх керівників; міністерства, Національне антикорупційне бюро України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників, а також Національна академія наук України, інші установи, уповноважені законом або Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у відповідній сфері, в особі їх керівників;

 

Статтю залишити в редакції чинного Закону.

Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштів

2. Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути виключно:

1) за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України, - установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України в особі їх керівників; міністерства, Національне антикорупційне бюро України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників, а також Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук України, Національна академія медичних наук України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія правових наук України, Національна академія мистецтв України, інші установи, уповноважені законом або Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у відповідній сфері, в особі їх керівників;

Стаття 41. Особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України

2. До набрання чинності законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період:

5) перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам базової дотації, освітньої та медичної субвенцій, субвенції на підготовку робітничих кадрів, субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, а також до державного бюджету з місцевих бюджетів реверсної дотації здійснюється відповідно до обсягів, визначених у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

Стаття 41. Особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України

2. До набрання чинності законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період:

5) перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам базової дотації, освітньої та медичної субвенцій, субвенції на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, а також до державного бюджету з місцевих бюджетів реверсної дотації здійснюється відповідно до обсягів, визначених у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

Стаття 41. Особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України

2. До набрання чинності законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період:

5) перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам базової дотації, освітньої та медичної субвенцій, субвенції на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, а також до державного бюджету з місцевих бюджетів реверсної дотації здійснюється відповідно до обсягів, визначених у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів

2. Місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів

2. Місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенція на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, медична субвенція,  базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів

2. Місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенція на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, медична субвенція,  базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

 

 

 

Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України

1. До видатків, що здійснюються з Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 5 частини другої статті 671 цього Кодексу), належать видатки на:

7) освіту:

в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах державної власності);

 

 

 

 

 

 

Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України

1. До видатків, що здійснюються з Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 5 частини другої статті 671 цього Кодексу), належать видатки на:

7) освіту:

в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації (університетах, академіях, інститутах) державної власності);

 

 

Статтю залишити в редакції чинного Закону.

 

Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України

1. До видатків, що здійснюються з Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 5 частини другої статті 671 цього Кодексу), належать видатки на:

7) освіту:

в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах державної власності);

 

 

 

 

Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад

1. До видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать видатки на:

 

2) освіту:

 

ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації державної та комунальної власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутня.

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад

1. До видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать видатки на:

 

2) освіту:

 

ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах державного та/або регіонального замовлення у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації державної та/або комунальної власності (у містах обласного значення), оплату  послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації державної та/або комунальної власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів);

 

е) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності (у містах обласного значення));

 

Статтю залишити в редакції чинного Закону.

 

Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад

1. До видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать видатки на:

 

2) освіту:

 

ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації державної та комунальної власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів);

 

Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

 

1. До видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів, належать видатки на:

 

2) освіту:

 

б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та комунальної власності);

 

 

 

 

в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у вищих навчальних закладах комунальної власності, а також на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах державної власності за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України);

 

 

Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

 

1. До видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів, належать видатки на:

 

2) освіту:

 

б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності) (крім закладів, визначених у підпункті "е" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);

 

в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного та/або регіонального замовлення у вищих навчальних закладах державної та/або комунальної власності (крім закладів, визначених у підпункті "ґ" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);

 

 

 

Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

 

1. До видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів, належать видатки на:

 

2) освіту:

 

б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих кадрів на умовах державного замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності);

 

 

 

 

в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у вищих навчальних закладах комунальної власності, а також на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах державної власності за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України);

 

 

Стаття 97. Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам

 

1. У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі трансферти місцевим бюджетам:

 

7) субвенція на підготовку робітничих кадрів;

 

9) субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

 

Стаття 97. Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам

 

1. У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі трансферти місцевим бюджетам:

 

7) субвенція на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах І—ІІ рівнів акредитації;

 

Виключити.

Стаття 97. Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам

 

1. У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі трансферти місцевим бюджетам:

 

7) субвенція на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах;

 

 

Стаття 103-3. Субвенція на підготовку робітничих кадрів

1. Субвенція на підготовку робітничих кадрів спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічних та інших навчальних закладів державної та комунальної власності, які надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

У разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками зазначених навчальних закладів ця субвенція може спрямовуватися на їх капітальні видатки.

Зазначена субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі зазначених навчальних закладів.

2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів.

3. Субвенція на підготовку робітничих кадрів розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:

1) кількість учнів, включаючи учнів у гірських населених пунктах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів та залежно від місцевості, в якій розташований заклад.

При цьому у складі зазначеної субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.

5. Залишки коштів за субвенцією на підготовку робітничих кадрів на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті.

 

Стаття 1033. Субвенція на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації

1. Субвенція на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації спрямовується на оплату поточних видатків вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної власності, які надають послуги з підготовки фахівців на умовах  державного замовлення.

У разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками зазначених навчальних закладів ця субвенція може спрямовуватися на їх капітальні видатки.

Зазначена субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі зазначених навчальних закладів.

2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя), міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів.

3. У складі зазначеної субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції.

4. Видатки на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації державної власності здійснюються на умовах співфінансування: 50 відсотків - за рахунок субвенції, 50 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів.

5. Залишки коштів за субвенцією на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази цих навчальних закладів, а також  централізовані заходи, визначені Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 103-3. Субвенція на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах

1. Субвенція на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах

спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічних та інших навчальних закладів державної та комунальної власності, які надають послуги з підготовки кваліфікованих кадрів на умовах державного замовлення.

У разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками зазначених навчальних закладів ця субвенція може спрямовуватися на їх капітальні видатки.

Зазначена субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі зазначених навчальних закладів.

2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів.

3. Субвенція на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах  розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:

1) кількість учнів, включаючи учнів у гірських населених пунктах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів та залежно від місцевості, в якій розташований заклад.

При цьому у складі зазначеної субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.

 5. Залишки коштів за субвенцією на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах  на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті.

 

Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів

2. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, реверсної дотації, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і мають забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів.

Відповідно до розпису Державного бюджету України органами Казначейства України здійснюється перерахування базової дотації та реверсної дотації щодекадно, а освітньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів і медичної субвенції двічі на місяць.

 

 

6. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій. При цьому обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до частини шостої статті 102 цього Кодексу, а обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів розподіляються у порядку, визначеному статтею 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". Особливості розподілу обсягів освітньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів і медичної субвенції щодо резерву коштів та перерозподілу обсягів таких субвенцій між місцевими бюджетами можуть визначатися законом про Державний бюджет України. 

 

Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів

2. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, реверсної дотації, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і мають забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів.

Відповідно до розпису Державного бюджету України органами Казначейства України здійснюється перерахування базової дотації та реверсної дотації щодекадно, а освітньої субвенції, субвенції на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, медичної субвенції двічі на місяць.

 

6. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій. При цьому обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до частини шостої статті 102 цього Кодексу, а обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів розподіляються у порядку, визначеному статтею 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". Особливості розподілу обсягів освітньої субвенції, субвенції на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, медичної субвенції щодо резерву коштів та перерозподілу обсягів таких субвенцій між місцевими бюджетами можуть визначатися законом про Державний бюджет України. 

Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів

2. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, реверсної дотації, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і мають забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів.

Відповідно до розпису Державного бюджету України органами Казначейства України здійснюється перерахування базової дотації та реверсної дотації щодекадно, а освітньої субвенції, субвенції на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, медичної субвенції двічі на місяць.

6. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій. При цьому обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до частини шостої статті 102 цього Кодексу, а обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів розподіляються у порядку, визначеному статтею 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". Особливості розподілу обсягів освітньої субвенції, субвенції на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, медичної субвенції щодо резерву коштів та перерозподілу обсягів таких субвенцій між місцевими бюджетами можуть визначатися законом про Державний бюджет України.