Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 3 сесія

09 листопада 2015, 09:30

Рішення до протоколу Комітету № 24

                    

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

 

                                                                                                  До протоколу № 24

                                                                                           від 04 листопада 2015 року

 

 

Про проект Закону України про професійну освіту

(реєстр. № 3231 від 06.10.2015 року),

поданий Кабінетом Міністрів України

__________________________________________________________________

 

Заслухавши та обговоривши доповіді Міністра освіти і науки України Квіта С.М., Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект закону України про професійну освіту (реєстр.    № 3231 від 06.10.2015 року), поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет відзначає, що   цей законопроект є актуальним і відповідає на низку викликів, поставлених суспільством.

Законопроект розроблений Міністерством освіти  і науки України   із залученням зацікавлених сторін: органів виконавчої влади та самоврядування, галузевих академій наук, роботодавців, керівників професійно-технічних навчальних закладів та громадськості.

Метою запропонованого законопроекту є удосконалення діючих механізмів реалізації державної політики та правових відносин у сфері управління професійною освітою.

Створення в Україні сучасної високоефективної системи освіти є однією з найважливіших умов конкурентоздатності держави на світовому ринку. У цьому питанні велику роль відіграє професійна освіта, основним завданням якої є модернізація існуючої системи у відповідності до запитів суспільства і промислово-інноваційного розвитку економіки, інтеграції держави в світовий освітній простір.

Професійна освіта має бути безпосередньо пов’язана з потребами економіки держави, а її якість відповідати сучасним вимогам.

Рядом статей і окремих положень законопроекту забезпечується можливість підвищення престижності професійної освіти, у тому числі за рахунок підвищення якості освіти.

Якість освіти має багато складових, тому вимоги до змісту освітніх програм, кадрового, методичного, матеріально-технічного забезпечення, співпраця на міжнародному рівні, системи забезпечення якості професійної освіти є об’єктами регулювання даного законопроекту. 

Одним із позитивних положень законопроекту є законодавче врегулювання функціонування навчальних закладів, що попереднім законом про вищу освіту відносились до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. Професійна орієнтація освітніх програм цих навчальних закладів логічно поєднує їх з професійно-технічними навчальними закладами, а оптимізація об’єднаної мережі закладів професійної освіти надасть можливість селекції закладів професійної освіти за рівнями.  

Важливим також є охоплення законом різних видів професійної освіти: формальної професійної освіти, неформальної і інформальної.

Запроваджується  дуальна форма професійної освіти, яка передбачає значне наближення результатів діяльності системи професійної освіти до потреб роботодавців.

Законопроектом пропонується встановити різнорівневість професійної освіти в залежності від результатів навчання та вимог ринку праці.

Законодавчо закріплюється державно-громадське і державно-приватне партнерство.

Разом з тим, надані пропозиції та зауваження під час обговорення законопроекту засвідчують про необхідність його доопрацювання в частині:

-   врегулювання категорійно-понятійного апарату законопроекту про професійну освіту та уточнення термінологічних визначень у відповідності до законодавчо затверджених для відповідної сфери діяльності;

-   встановлення чіткої системи критеріїв для закладів професійної освіти для визначення їх джерел фінансування, передбачивши можливість фінансування з Державного і місцевого бюджету, а також механізмів фінансування;

-   встановлення застережень проти вилучення майна ліквідованих закладів освіти та використання його з освітньою метою;

-   підтвердження професійних кваліфікацій осіб, отриманих шляхом неформальної професійної освіти;

-   необхідності визначення органу управління національною системою кваліфікацій для забезпечення зв’язку професійної і освітньої діяльності, механізмів валідації і сертифікації кваліфікацій та з врахуванням того, що статус та повноваження вказаного органу будуть зазначені у проекті  закону України про освіту; 

- закріплення на законодавчому рівні важливих соціальних гарантій педагогічним працівникам, студентам, курсантам, слухачам;

- врахування інших запропонованих редакційних правок.

 Крім того, за твердженням Головного  науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, тенденція оновлення законодавства у сфері освіти виглядає алогічною, коли спочатку приймаються спеціальні закони, а базовий законодавчий акт є незмінним. Пропозиції щодо розгляду і прийняття спочатку проекту Закону України про освіту, а потім –  про професійну освіту звучали і при обговоренні законопроекту на засіданні Комітету.  

  З огляду на вищезазначене, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

ВИРІШИВ:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради України проект Закону України про професійну освіту  (реєстр. № 3231 від 06.10.2015 року), поданий Кабінетом Міністрів України за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи  на доопрацювання.

 

2. Доручити народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л. М. представити рішення з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                     О.В. Співаковський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Про включення до порядку денного третьої сесії

Верховної Ради України восьмого скликання

проекту Закону України про професійну освіту

_________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Порушити клопотання перед Верховною Радою України  про включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання проекту Закону України про професійну освіту (реєстр. № 3231), поданий Кабінетом Міністрів України.

 

2. Підкомітету з питань освіти (Кремінь Т.Д.) підготувати проект Закону України про професійну освіту (реєстр. № 3231), поданий Кабінетом Міністрів України до першого читання.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                        О.В. Співаковський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Проект

 

вноситься народними депутатами України -

членами  Комітету  з  питань    науки і

освіти ГРИНЕВИЧ Л.М. та іншими

 

                                                         

П О С Т А Н О В А

 

Верховної Ради України

 

Про включення до порядку денного проекту Закону України

про професійну освіту

 

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є :

 

 

          1. Включити до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання проект Закону України про професійну освіту - (реєстр. № 3231), поданий Кабінетом Міністрів України.

 

          2. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати проект Закону України про професійну освіту до першого читання.

 

 

 

 

Голова Верховної Ради

          України       

 

 


 

 

Про призначення на тимчасову вакантну посаду консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Малигіної І.В.

___________________________________________________

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Порушити клопотання перед Першим заступником Керівника Апарату  Верховної Ради України про призначення Малигіної Ірини Вікторівни на тимчасову вакантну посаду консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на час перебування основного працівника, Кузнєцової Світлани Василівни, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

 

2. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                      О.В. Співаковський

 

 

Відомості про досягнення

Малигіної Ірини Вікторівни

 

Малигіна Ірина Вікторівна, громадянка України, 1979 року народження, освіта вища, закінчила Херсонський національний аграрний університет за спеціальністю Облік та аудит” та здобула кваліфікацію економіста по обліку і аудиту в 2000 році, Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністюДержавне управління у сфері освіти” та здобула кваліфікацію магістра державного управління в 2015 році.

Має практику лаборанта кафедри іноземних мов Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; головного спеціаліста управління бухгалтерського обліку та звітності; головного спеціаліста Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України. Стаж державної служби складає понад 11 років. Перебуває в кадровому резерві на посаду головного консультанта секретаріату Комітету з питань науки і освіти.

Двічі відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Зарекомендувала себе як високопрофесійний, відповідальний фахівець, користується авторитетом у працівників Міністерства освіти і науки України, працівників бухгалтерсько-фінансових служб професійно-технічних та вищих навчальних закладів України.

Вільно володіє українською, російською мовами, робоча англійська мова, користується персональним комп’ютером.

Державний службовець 9-го рангу.

 

 

 

Завідувач секретаріату

 

Комітету з питань науки і освіти                                                                                                                 Б.Г. Чижевський