Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 2 сесія

01 липня 2015, 14:10

Рішення Комітету від 17.06.2015 р. (протокол №13)

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

 

                                                                                                        До протоколу № 13

                                                                                                 від 17 червня 2015 року

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо недопущення вимоги попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються друкованими ЗМІ)  

(реєстр. № 2047 від 07.04.2015 р.) (доопрацьований),

поданий народними депутатами України

Лещенком С.А., Ар’євим В.І., Луценком Ю.В., Добродомовим Д.Є.,

Сюмар В.П., Войціцькою В.М., Медуницею О.В., Найємом М.,

Соболєвим Є.В., Заліщук С.П.

_________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію про проект  Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо недопущення вимоги попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються  друкованими ЗМІ)  (реєстр. 2047 від 07.04.2015 р.) (доопрацьований)  в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо недопущення вимоги попереднього погодження   повідомлень   і   матеріалів,   які  поширюються  друкованими ЗМІ)  (реєстр. 2047 від 07.04.2015 р.) (доопрацьований) за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

При підготовці законопроекту до другого читання врахувати зауваження та пропозиції нуково-експертного управління. Зокрема: частину 3 статті 13 Закону України “Про авторське право і суміжні права” залишити в чинній редакції, доповнивши її новим абзацом такого змісту: “Інтерв’ю, яке містить публічну інформацію відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, не є об’єктом авторського права. Його опублікування не вимагає згоди особи, яка дала інтерв’ю”.

 

2. Визначити співдоповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного законопроекту Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

 Голова Комітету                                                        Л.М. Гриневич

 


Про проект Закону України про внесення змін до Закону України

“Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” (щодо запровадження спрощеної процедури реєстрації на території України ГМО та продукції,

виробленої з їх застосуванням, зареєстрованих в Європейському Союзі)

(реєстр. № 1844 від 26.01.2015 р.),

поданий народним депутатом України Вадатурським А.О.

________________________________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” (щодо запровадження спрощеної процедури реєстрації  на території України ГМО та продукції, виробленої з їх  застосуванням, зареєстрованих в Європейському Союзі) (реєстр. № 1844 від 26.01.2015р.), поданий  народним депутатом  України  Вадатурським А.О.,  та виходячи з того, що основним принципом  державної політики має бути пріоритетність збереження здоров’я людини і охорони навколишнього природного середовища та те, що Україна ще не є повноправним членом Європейського Союзу і на її території не діє законодавство ЄС,  Комітет  Верховної  Ради  України  з  питань  науки і освіти  в и р і ш и в:

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” (щодо запровадження спрощеної процедури реєстрації  на території України ГМО та продукції, виробленої з їх  застосуванням,  зареєстрованих в Європейському Союзі) (реєстр. № 1844  від  26.01.2015 р.),  поданий  народним  депутатом  України  Вадатурським А.О., прийняти за основу.   
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України створити робочу групу для опрацювання поданих до Верховної Ради України законопроектів (реєстр. № 1708, реєстр. № 1844, реєстр. № 2887, реєстр. № 2977) та експертних висновків до них з метою підготовки узгоджених пропозицій до Закону України “Про державну систему біобезпеку при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” та його адаптації до законодавства ЄС.
3. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич.  

 

Голова Комітету                                                       Л.М. Гриневич

 

 

Про проект Закону України про внесення змін

до Бюджетного кодексу України (щодо освітньої субвенції)

(реєстр. № 2582 від 07.04.2015р.),

поданий  народними  депутатами України

Пастухом Т.Т., Скрипником О.О., Сисоєнко І.В.

____________________________________________________________________ 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України  (щодо освітньої субвенції) (реєстр. № 2582 від 07.04.2015), поданий  народними  депутатами України Пастухом Т.Т., Скрипником О.О., Сисоєнко І.В.,  Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України  про внесення змін до Бюджетного кодексу України  (щодо освітньої субвенції) (реєстр. № 2582 від 07.04.2015 ), поданий  народними  депутатами України Пастухом Т.Т., Скрипником О.О., Сисоєнко І.В.,  повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 
2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.  

 

 

Голова Комітету                                                         Л.М. Гриневич

 

 


Про Рекомендації слухань

у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему:

Про підготовку проекту Закону України Про освіту:

концептуальні засади”

(20 травня 2015 року)

______________________________________________________________

 

Заслухавши і обговоривши питання удосконалення законодавчого забезпечення розвитку освіти в Україні в контексті підготовки нової редакції Закону України “Про освіту”, взявши до уваги пропозиції та рекомендації учасників слухань,  Комітет  Верховної  Ради України з питань науки і освіти  в и- р і ш и в:

 

1. Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему: “Про підготовку проекту Закону України “Про освіту”: концептуальні засади” затвердити (додаються) з врахуванням окремої думки Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В. (додається).

 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів Україні підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України Про освіту з урахуванням пропозицій і рекомендацій, а також концептуальних засад, визначених в Рекомендаціях слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему: Про підготовку проекту Закону України Про освіту: концептуальні засади (20 травня 2015 року).

 

3. За результатами слухань підготувати, а видавництву Верховної Ради України видати збірник матеріалів. Рекомендувати Управлінню справами Апарату Верховної Ради України в установленому порядку профінансувати витрати, пов’язанні з виданням матеріалів.

 

 

Голова Комітету                                                               Л.М. Гриневич 

 


Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України,

які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру (реєстр. № 2887 від 18.05.2015 р.),

поданий Кабінетом Міністрів України

_____________________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням  документів дозвільного характеру (реєстр. № 2887 від 18.05.2015 р.), поданий Кабінетом Міністрів  України,  Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и

р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру (реєстр. № 2887 від 18.05.2015 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.  

 

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич.  

 

 

 

Голова Комітету                                                        Л.М. Гриневич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України

щодо відновлення існуючих раніше прав і свобод

(реєстр. № 2523 від 02.04.2015 р.),

поданий народними депутатами України

Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Дунаєвим С.В.

______________________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону України

Верховна Рада України

про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення існуючих раніше прав і свобод (реєстр. № 2523 від 02.04.2015 р.), поданий народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Дунаєвим С.В., Комітет відзначає, що законопроектом передбачено внесення змін до 13 законів України, у тому числі до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Закону України “Про професійно-технічну освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”, Закону України “Про позашкільну освіту”, Закону України “Про охорону дитинства тощо, які передбачають відновлення низки соціальних пільг, скасованих Законом України Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України № 76-VIII від 28.12.2014 року, щодо

- безкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів, педагогічних працівників,

- користування учнями і студентами загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів різними видами транспорту,

- забезпечення харчуванням і стипендією учнів професійно-технічних навчальних закладів,

- користування житлом з опаленням і освітленням педагогічними працівниками, які працюють у сільській місцевості, та пенсіонерами, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають в них, тощо.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку № 16/3-702/2523 від 12.05.2015 року в цілому не заперечує проти прийняття проекту у першому читанні за основу. Разом з тим, звертає увагу на доцільність перегляду найближчим часом усього механізму забезпечення соціальними гарантіями з огляду на недоліки його функціонування. Визначення умов соціальної підтримки окремих категорій громадян необхідно здійснювати в рамках єдиного порядку із встановленням загальних критеріїв її надання, а не за окремими категоріями осіб без з’ясування їх реальних потреб. Також законопроект вимагає певного техніко-юридичного доопрацювання та надання фінансово-економічного обґрунтування.

Враховуючи вищезазначене, Комітет в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України

Верховна Рада України

про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення існуючих раніше прав і свобод (реєстр. № 2523 від 02.04.2015 р.), поданий народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Дунаєвим С.В., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання із врахуванням пропозицій і зауважень Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

 

 

 

 

 Голова Комітету                                                        Л.М. Гриневич


Про пропозиції Конкурсної комісії щодо призначення у 2015 році
іменних стипендій  Верховної Ради України 
для найталановитіших молодих учених  
_____________________________________________________________________                  

Заслухавши інформацію про пропозиції Конкурсної комісії щодо призначення у 2015 році іменних стипендій  Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених   та розглянувши проект Постанови Верховної Ради України “Про призначення у 2015 році іменних стипендій  Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”, що підготовлений на підставі рішення Конкурсної  комісії,  Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и -
р і ш и в: 

 

1. Інформацію щодо пропозиції Конкурсної комісії з призначення у 2015 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених  взяти до відома. 
 
2. Підтримати підготовлений за наслідками діяльності Конкурсної комісії  проект  Постанови Верховної Ради України Про призначення у 2015 році іменних стипендій  Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених та  рекомендувати Верховній Раді України  прийняти  його  за основу і у цілому.
 

3. Доповідачем та співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Голову  Комітету  Л.Гриневич.

 

 

Голова Комітету                                                      Л.М. Гриневич

 


Про  пропозиції Конкурсної комісії щодо  присудження  
Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим 
в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та 
науково-технічних розробок за 2014 рік  
___________________________________________________________________              

Заслухавши інформацію про пропозиції Конкурсної комісії щодо  присудження  премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік та розглянувши проект Постанови Верховної Ради України “Про присудження  Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік”, що підготовлений на підставі рішення Конкурсної комісії,  Комітет  Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію щодо пропозиції Конкурсної комісії  з присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік взяти до відома. 
 
2. Підтримати підготовлений за наслідками діяльності Конкурсної комісії  проект  Постанови Верховної Ради України  “Про присудження  Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік” та рекомендувати Верховній Раді України  прийняти  його  за основу і у цілому.
 

3. Доповідачем та співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Голову Комітету  Л.Гриневич.

 

 

Голова Комітету                                                                 Л.М. Гриневич


Про Рекомендації слухань

у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти

Інтелектуальна власність в Україні.

Стан та концептуальні засади розвитку

_____________________________________________________________

 

 

          Заслухавши інформацію про проект Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку”, підготовлені членами створеної Комітетом робочої групи, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Затвердити Рекомендації слухань в Комітеті з питань науки і освіти Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку” (додаються).

2. Надіслати рішення та Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти “Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку” Кабінету Міністрів України, міністерствам та відомствам України, Національній академії наук України, галузевим академіям наук для організації роботи з їх виконання відповідно до статті 24 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”.

Про результати розгляду та вжиті заходи просимо проінформувати Комітет до 01 жовтня 2015 року та до 31 грудня 2015 року.

3. Контроль за реалізацією цього рішення покласти на голову підкомітету з питань науки, інновацій та інтелектуальної власності І.Г.Кириленка.

 

 

Голова Комітету                                                                      Л.М. Гриневич

 


 

Про призначення Луцької А.В.

на вакантну посаду головного консультанта секретаріату

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

____________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1.  Порушити клопотання перед Керівником Апарату  Верховної Ради України про призначення Луцької Алли Володимирівни на вакантну посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Встановити Луцькій А.В. посадовий оклад, надбавки, доплати  та ранг державної служби відповідно до штатного розпису.

 

2. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на Голову Комітету Гриневич Л.М.

 

 

 

Голова Комітету                                                                 Л.М. Гриневич

 

 

 


 

ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЯГНЕННЯ

ЛУЦЬКОЇ АЛЛИ ВОЛОДИМИРІВНИ

 

ЛУЦЬКА Алла Володимирівна, громадянка України, 1958 року народження, освіта вища, закінчила Київське технічне училище № 9 в 1977 році (кравець 5 розряду), Вітебський індустріально-педагогічний технікум (технік технолог – майстер виробничого навчання швейного виробництва) в 1980 р., Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю інженер-технолог швейної промисловості в 1988 році.

Має практику роботи майстра виробничого навчання, педагогічного працівника, заступника директора з навчально-виробничої роботи професійно-технічного училища, співробітника, начальника відділу Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України. Стаж державної служби складає більше 13 років. Перебуває в кадровому резерві на посаду головного консультанта секретаріату Комітету з питань науки і освіти з квітня 2015 року.

Брала безпосередню участь в розробці змін до Закону України “Про професійно-технічну освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”, спільних наказів з відповідними міністерствами, а також проекту закону про професійну освіту.

За активну участь та значний особистий внесок у розробку Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій нагороджена знаком “Відмінник освіти України”, а також нагрудним знаком “Василь Сухомлинський”, почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

Зарекомендувала себе як високопрофесійний, відповідальний фахівець, користується авторитетом у працівників Міністерства освіти і науки України,  педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів України.

Вільно володіє українською, російською мовами, робоча французька мова, користується персональним комп’ютером.

Державний службовець 8-го рангу.


Про нагородження

Почесною грамотою Верховної Ради України

Голови Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти

Гриневич Лілії Михайлівни

____________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

Враховуючи вагомий особистий внесок Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Лілії Михайлівни в розвиток системи вітчизняної освіти, вдосконалення сучасної нормативно-правової бази освіти і науки, активну законодавчу діяльність, успіхи у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 50-річного ювілею порушити клопотання перед Верховною Радою України щодо нагородження її Почесною грамотою Верховної Ради України.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                         О.В. Співаковський