Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 1 сесія

16 січня 2015, 14:28

Рішення Комітету від 24.12.2014 року (Протокол №3)

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

До протоколу № 3

від 24 грудня 2014 року

 

 

Про проект Закону про внесення змін та визнання такими,

що втратили чинність, деяких законодавчих актів України

(реєстр. № 1577 від 22.12.2014р.,

Кабінет Міністрів України)

_____________________________________________________________________

 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України (реєстр. № 1577 від 22.12. 2014 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет в и р і ш и в:

1. Комітет дотримується позиції щодо недопущення внесення змін до законодавчих актів України, наслідком яких стане зменшення рівня оплати праці педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників. Зокрема, Комітет не підтримує запропоновану Мінфіном норму (зміни до статті 25), що умови оплати праці працівників шкіл встановлюються Кабінетом Міністрів України. Статтею 25 Закону України Про загальну середню освіту передбачено не лише педагогічне навантаження на ставку учителя (18 годин на тиждень), а й передбачена додаткова оплата (у відсотках до ставки) за виконання додаткової педагогічної роботи, зокрема, за класне керівництво, за перевірку зошитів, за завідування навчальними кабінетами, майстернями тощо. Виключення законодавчо встановлених гарантованих виплат за додаткову педагогічну роботу і встановлення умов праці Кабінетом Міністрів України призведе до їх неконтрольованої втрати або суттєвого необґрунтованого зменшення.

Враховуючи вищезазначене, Комітет категорично наполягає на збереженні в чинній редакції норм статей 25 Закону України “Про загальну середню освіту”; статті 57 Закону України “Про освіту”, статті 59 Закону України “Про вищу освіту”, статті 23 Закону України “Про науково-технічну діяльність”.

 


2. Комітетом  висловлюються такі застереження та зауваження до проекту Закону про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України (реєстр. № 1577 від 22.12. 2014 р.):

 

Закон України “Про загальну середню освіту”

 

1) Абзац третій статті 21 щодо забезпечення учнів (вихованців)  загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості транспортом до місця навчання і додому виключати неможливо, оскільки це призведе до неможливості цих учнів отримувати освіту, що порушить їх конституційні права на освіту, призведе до знищення шкіл в сільській місцевості та зведе нанівець програму забезпечення сільських шкіл шкільними автобусами.

2)  У статті 37 абзац другий частини другої викласти в такій редакції: “організовує схвалення, підготовку та випуск підручників і посібників для загальноосвітніх навчальних закладів”.

3) Не підтримуємо внесення змін до статті 41 “Завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти” та статті 42 “Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти щодо вилучення з них районних (міських) методичних кабінетів, наслідком чого стане руйнування системи науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти.

Закон України Про позашкільну освіту

 

1) Комітет заперечує щодо внесення змін до частини четвертої статті 21 щодо обмеження прав педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів користуватися безоплатним проїздом до місця роботи і додому за рахунок коштів місцевого бюджету.

Зазначена пільга діє вже багато десятиліть і відіграє стимулюючу роль для досить важкої праці педагогічних працівників у сільській місцевості.

 

Закон України Про дошкільну освіту

 

1. Не підтримуємо внесення змін до статті 25 “Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти” щодо вилучення з неї методичних кабінетів, наслідком яких стане руйнування системи науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти. 

 

Закон України “Про освіту”

1)  Абзац другий частини другої статті 12 викласти в такій редакції: “організовує схвалення, підготовку та випуск підручників для загальноосвітніх навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів”.

52) Абзац 8 частини 1 статті 14 та частину 3 статті 53 щодо забезпечення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості транспортом до місця навчання і додому виключати неможливо, оскільки це призведе до порушення конституційного права таких учнів на освіту, до знищення шкіл в сільській місцевості та зведе нанівець програму забезпечення сільських шкіл шкільними автобусами.

 

Закон України Про професійно-технічну освіту

 

Пропонуємо шляхом внесення відповідних змін до статті 37 покласти на органи місцевого самоврядування забезпечення пільгового проїзду у транспорті учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів. 

 

Закон України Про вищу освіту

 

1) У пункті 5 Прикінцевих та перехідних положень передбачено поступовий перехід (по роках) до законодавчо встановлених гарантованих державою розмірів стипендіального забезпечення та виплат працівникам вищих навчальних закладів за наукові ступені та вчені звання. 

Крім того, Комітет не погоджується з виключенням норм Закону України «Про вищу освіту» в частині позбавлення додаткових прав вищих навчальних закладів, яким вже надано статус національного або дослідницького.

Комітет не підтримує виключення норм щодо поступового підвищення розмірів стипендіального забезпечення студентів, а також щодо поступового підвищення виплат працівникам вищих навчальних закладів за наукові ступені та вчені звання.

Комітет проти виключення з Закону України “Про вищу освіту” положення щодо забезпечення обсягів гарантованого фінансування наукової діяльності вищих навчальних закладів, які мають статус дослідницького та національного.

Запропоновані Міністерством фінансів зміни знівелюють наукову діяльність в передових навчальних закладах країни.

 

Закон України Про наукову та науково-технічну діяльність

 

1) Зменшення розміру пенсії науковим та науково-педагогічним працівникам з 80 до 60 відсотків від сум заробітної плати такого працівника (зміни до частини третьої статті 24 суттєво погіршить соціально-економічний стан науковців, які віддали більшу частину життя науці та вищій школі, це також знизить мотивацію роботи в цих напрямках галузей економіки, зацікавленість осіб середнього віку та молоді. Втрати будуть більші ніж економія.

2) Те саме стосується й розмірів пенсій інвалідів І та ІІ групи з наукових науково-педагогічних працівників (частина двадцята статті 24 ).

У пояснювальній записці до законопроекту в пункті 4. Фінансово-економічне обґрунтування зазначено, що Реалізація законопроекту сприятиме збалансуванню Державного бюджету України та ефективному і раціональному використанню бюджетних коштів.

Необхідно зазначити, що введення в дію змін, запропонованих цим Законом навпаки призведе до розбалансування Державного бюджету, знищить його такими непродуманими та неузгодженими з галузевими міністерствами антисоціальними несистемними змінами в частині норм та гарантій наданих державою працівникам бюджетної сфери.

 

3. У розділі ІІ законопроекту постанову Верховної Ради України від 5 червня 2014 р. № 1327-VII “Про схвалення Рекомендацій парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 29, ст. 952) виключити з переліку актів, що втратили чинність.

 

4. Комітет готовий надати свої пропозиції щодо необхідних змін до визначених у законопроекті законів України з урахуванням пропозицій профільних комітетів Верховної Ради України, Національної та галузевих академій наук України та Центрального Комітету Профспілки освіти і науки.

 

5. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної  Ради України проект Закону про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України (реєстр. № 1577 від 22.12. 2014 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

6. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич.

 

 

Голова Комітету                                                                Л.М.Гриневич

 

 

 

Про проект Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік 

(реєстр. № 1000 від 23.12.2014),

 поданого Кабінетом Міністрів України

___________________________________________________________________________

 

Комітет з питань науки і освіти, обговорив проект Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік та відзначає, що освітня  і наукова сфери не зважаючи на складні економічні умови завжди залишались пріоритетними у формуванні бюджетної політики  розвинених країн світу. Саме наука і освіта закладають основи майбутнього розвитку але вони є найбільш вразливими і за відсутності уваги з боку держави найбільш потерпають в часи кризи.  

          Комітет зазначає, що загальні видатки Державного бюджету на 2015 рік плануються у розмірі 502 936, 68 млн. гривень, що на 93,9 млрд. грн. більше ніж було передбачено державним бюджетом на 2014 рік. Однак  видатки  загального фонду державного бюджету України на 2015 рік Міністерству освіти і науки, Національній академії наук України  та національним галузевим академіям наук плануються в обсязі 15 977,8 млн. грн., що на 28% менше ніж у 2014 році (зменшено на 6 430,9 млн. грн.).   

          Національна академія педагогічних наук України, Національна академія аграрних наук України у 2015 році забезпечується на 80% та 50% менше ніж у 2014 році. На 27% скорчуються видатки на вузівську науку.

Вносяться  зміни та призупиняється дія  більшості важливих положень законів у сфері освіти та науки, що має на меті зекономити бюджетні кошти. Проте двічі проведений секвестр державного бюджету у 2014 році вже заклав негативний вплив на галузь.

Скасування та призупинення на законодавчому рівні гарантій належного фінансового забезпечення галузі освіти і науки,  гарантій держави на отримання повної загальної середньої освіти на безоплатній основі, створення шкіл  у сільській місцевості незалежно від наявної кількості учнів, повного утримання  дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей, які потребують особливих умов виховання в державних професійно-технічних навчальних закладах, положень щодо наповнюваності класів, тижневого педагогічного навантаження вчителя, вихователя, гарантій щодо соціального захисту учнів, гарантій держави педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівникам, виглядають не як факт кризового заходу, а як етап запровадження нових підходів до освітянської та наукової політики, які не  відповідають сучасним світовим тенденціям.

 Кабінетом Міністрів України пропонується затвердити особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, що негативно позначиться на соціальному становищі працівників науки і освіти. Зупиняється дія Закону України "Про вищу освіту",  та частини  статей законів "Про освіту","Про загальну середню освіту","Про позашкільну освіту","Про дошкільну освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність".   

Додатком 10 проекту Закону України «Про  Державний бюджет на 2015 рік» необґрунтовано внесено низку загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів загальнодержавного значення, коледжів та технікумів до переліку закладів, які передаються на фінансування з місцевих бюджетів.

Серед цих навчальних закладів є ексклюзивні навчальні заклади, які здійснюють навчання дітей з усієї України з певного напрямку,  надають поглиблену освіту з фізики і математики, фізкультури і спорту обдарованим дітям України.

Загальнодержавні позашкільні навчальні заклади – забезпечують розвиток здібностей і обдарувань у дітей шкільного віку з усієї країни, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у освіті за межами обов’язкової шкільної програми, у їх професійному визначенні.

 

За результатами обговорення проекту Закону України про Державний Бюджет України на 2015 рік (реєстр. № 1000) Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Державний Бюджет України на 2015 рік, реєстр. № 1000 від 23.12.2014  прийняти за основу з урахуванням наступних пропозицій:

1. Збільшити обсяги видатків Міністерству освіти і науки України  наступними бюджетними програмами:   

 

КПКВК 2201040 - на 100 млн. 0,0 тис. гривень - «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень»

(Для забезпечення фінансування: пріоритетних фундаментальних досліджень на конкурсній основі в установах усіх секторів науки через Державний фонд фундаментальних досліджень, пріоритетних прикладних досліджень ВНЗ, які мають значення для зміцнення обороноздатності держави (Науковою Радою МОН відібрано 42 теми), на конкурсній основі розробок новітніх технологій на державне замовлення, які мають пріоритетне значення для держави,  на конкурсній основі пріоритетних фундаментальних та прикладних робіт у ВНЗ України)

 

КПКВК 2201080 - на 8 млн. 0,0 тис. гривень«Державні премій, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів»;

КПКВК 2201160 - на 47 млн. 0,0 тис. гривень – «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» (капіталовкладення Національному університету біоресурсів і природокористування України для відновлення приміщень головного корпусу №3, постраждалих від пожежі);

КПКВК 2201170 - на 233 млн. 200,0 тис. гривень«Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів»;

КПКВК 2201290 - на 20 млн. 0,0 тис. гривень «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка»;

КПКВК 2201380 - на 6 млн. 0,0 тис. гривень – «Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва»;

 

2. Поновити наступні бюджетні програми:

 

2201100 «Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації» та передбачити фінансування за КПКВК 2201100 у розмірі 110 млн. 091,0 тис. гривень з загального фонду, 4 млн. 458.0 тис. гривень зі спеціального фонду (для фінансування загальноосвітніх закладів (п.3 рішення) за рахунок освітньої субвенції з держаного бюджету місцевим бюджетам КПК ВК 3511170)

  2201120 «Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей» та передбачити фінансування за КПКВК 2201120 у розмірі 12 млн. 528,6 тис. гривень (для фінансування позашкільних навчальних закладів (п.3 рішення))

  2201440 «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України» та передбачити фінансування за КПКВК 2201440 у розмірі 17 млн. 189,8 тис. гривень;

2201150 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» та передбачити фінансування за КПКВК 2201150 у розмірі 2 млрд. 410 млн.  гривень за загальним фондом та 1 млрд. 055 млн. гривень зі спеціального фонду (для фінансування коледжів, які є структурними підрозділами вищих начальних закладів (п. 3 рішення))

2201200 «Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному транспорті» та передбачити фінансування за КПКВК 2201200 у розмірі 38 млн.  гривень;

2201270 «Функціонування музеїв» та передбачити фінансування за КПКВК 2201270 у розмірі 9 млн. 797,9 тис. гривень (для фінансування музеїв (п. 3 рішення));

 

 

3. Вилучити з додатку 10 проекту Закону України «Про  Державний бюджет на 2015 рік» наступні навчальні заклади:

 

Загальноосвітні навчальні заклади

Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Державний загальноосвітній навчальний заклад гімназія-інтернат «Дитяча інженерна академія» (м. Київ)

Загальноосвітній навчальний заклад ”Міжнародна українська школа”

Республіканське вище училище фізичної культури (м. Київ)

Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені І. Г. Харитоненка» (м.  Суми)

Державна гімназія-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» (м. Харків)

 

Позашкільні навчальні заклади

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (м. Київ)

Національний центр «Мала академія наук України»

Український державний центр позашкільної освіти (м. Київ)

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді  (м. Київ)

 

 Коледжі, які є структурними підрозділами вищих начальних закладів загальною кількістю 292 (додаток до проекту рішення Комітету)

 

Державні музеї

Держаний музей авіації

Державний політехнічний музей при Національному технічному університеті України

Дитячий музей іграшки

Музей археології та етнографії при Харківському національному університеті ім. Каразіна

4. З абзацу шостого пункту 7 Прикінцевих положень вилучити

норми і положення Закону України "Про вищу освіту", частини першої статті 25, частини другої статті 35, частини четвертої статті 36, частини п’ятої статті 41, статті 57, частини другої статті 61 Закону України "Про освіту", абзацу другого частини шостої статті 11, частини першої, другої, п’ятої статті 14, статті 21, абзацу другого-дев’ятого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", абзацу першого частини другої, абзацу другого, четвертого та п’ятого частини третьої статті 18, абзацу третього частини четвертої статті 21, абзацу першого частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту", частини другої статті 14, абзацу другого частини шостої статті 16, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п’ятої статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту", частини четвертої статті 23, частини третьої, дев’ятнадцятої, двадцятої, двадцять дев’ятої статті 24, частини третої статті 34 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність".

   

  5. Збільшити обсяги видатків Національній академії наук України на 654 млн. 800,0 тис. гривень за бюджетною програмою:

 

КПКВК 6541030 – 654 млн. 800,0 тис. гривень – «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек»

(324 млн. грн. – наукові дослідження та розробки ( у тому числі: заробітна плата 284 млн. грн., комплексна програма досліджень і розробок в інтересах оборонно-промислового комплексу і безпеки держави - 330 млн. грн.)

 

 

6. Збільшити обсяги видатків Національній академії педагогічних наук України на 42 млн. 987 тис. грн., у тому числі за бюджетними програмами:

 

КПКВ 6551020 – на 7 млн. 458,4 тис. грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням,   виплата довічної плати дійсним членам та членам-кореспондентам, проектом Закону врахоно видатки у розмірі 35,2% від потреби);

КПКВ 6551030 – на 29млн. 963,6 тис. грн. (проведення досліджень і розробок, реалізація державних (регіональних) программ), зокрема видатки на заробітну плату з нарахуванням, виплату стипендії аспірантам та докторантам, проектом Закону враховано видатки у розмірі 46,9 % від потреби); видатки на випуск друкованої продукції за результатами завершених досліджень, видатки на оплату послуг  звязку, технічне обслуговування обладнання;

КПКВ 6551060 – на 5 млн. 565,0 тис. грн.  (заробітна плата з нарахуванням, виплата стипендії аспірантам та докторантам, проектом Закону враховано видатки на заробітну плату  у розмірі 38,3 % від потреби);

 

7. Збільшити обсяги видатків Національній академії аграних наук України на  180  млн. 100,0 тис. грн., у тому числі за бюджетними програмами:

 

КПКВ 6591020 -  на 10 млн. 400,0 тис. гривень - «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України»

       

КПКВ 6591060 - на 169 млн. 700,0 тис. гривень – «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури  та об'єктів, що становлять національне надбання»

 

8. Збільшити обсяги видатків Національній академії медичних наук України на 134 млн. 764,2 тис. гривень за бюджетною програмою:

 

КПКВК 6561060  - на 134 млн. 764,2 тис. гривень  «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України»

9.  Збільшити обсяги видатків Національній академії правових наук України на 26 млн. 094,2 тис. грн. за бюджетними програмами:

 

КПКВК 6581020  - на  9 млн. 268,6 тис. грн. «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України»

 

КПКВК 6581040 – на 16 млн. 825,6 тис. грн.  «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури»

 

 

10. Збільшити обсяги видатків Міністерству економічного розвитку і торгівлі України на 5 млн.  958,5   тис. гривень, у тому числі за бюджетними програмами: 

 

  КПКВК 1205010 – на 5 млн. 958,5 тис. гривень. «Керівництво у сфері інтелектуальної власності» ( з них 4 млн. 990,9 тис. гривень  забезпечення погашення заборгованості відповідно до неіснуючої  у 2014 році бюджетної програми 2202030 «Заходи з легалізації комп’ютерних програм, що використовуються в органах виконавчої влади»)

 

   

2. Рішення надіслати до Комітету з питань бюджету.

 

 

Голова Комітету                                                                Л. ГРИНЕВИЧ

 

 

 


Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу

України (щодо реформи міжбюджетних відносин),

реєстр. № 1557  від 22.12.2014 р., Кабінет Міністрів України

_________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

Схвалити та надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету наступні пропозиції до проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин), реєстр. № 1557 від 22.12.2014 р.,  внесений Кабінетом Міністрів України:

 

1) На тлі зменшення бюджетного фінансування важливо забезпечити можливості використання вищими навчальними закладами та науковими установами власних надходжень.

Закон України “Про вищу освіту”, зокрема передбачає, що власні надходження державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків.

 

З метою виконання Закону Про вищу освіту та для упорядкування розміщення власних надходжень навчальних закладів в установах банків  пропонуємо доповнити статтю 13 Бюджетного кодексу такими нормами:

- пункт 4 статті 13 доповнити абзацом:

У разі розміщення вищим навчальним закладом, науковою установою власних надходжень на поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків вищий навчальний заклад, наукова установа не втрачає статусу бюджетної установи у випадку відкриття зазначених рахунків в одному і тому ж банку”;

- пункт 9 статті 13 викласти в такій редакції:

9. Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається. Відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами забороняється, крім випадків, передбачених частиною восьмою статті 16 та частиною другою статті 78 цього Кодексу, а також крім розміщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків, розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти,  розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо таким закладам законом надано відповідне право..

 

2) З метою збереження фінансування позашкільних навчальних закладів Всеукраїнського значення таких як Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Національний центр «Мала академія наук України», Український державний центр позашкільної освіти, Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді:

Підпункт г)  пункту 7 частини 1 статті 87 залишити в діючій редакції наступного змісту: “г) позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної роботи з дітьми згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;”.

 

3) Змінами до Бюджетного кодексу передбачається зміна фінансування початкової ланки вищої освіти, а саме вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. При цьому не визначається новий механізм фінансування технікумів та коледжів, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Слід зазначити також, що запропонований порядок фінансування вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації з місцевих бюджетів, тобто за рахунок коштів з власних надходжень,  може призвести до руйнації системи підготовки кадрів у цих навчальних закладах, оскільки місцеві органи влади поки не мають необхідних фінансових ресурсів для їх утримання.

Пропозиції:

1) передбачити у Бюджетному кодексі чітку норму щодо фінансування за рахунок коштів Державного бюджету вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації;

2) з метою реалізації вимог Закону України “Про вищу освіту” та недопущення руйнації системи підготовки фахівців у інших вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, на перехідний період (до визначення цими навчальними закладами подальшого статусу щодо входження до системи вищої або професійної освіти) зберегти у 2015 році фінансування зазначених навчальних закладів з Державного бюджету.

4) пунктом 19 Прикінцевих та перехідних положень до проекту Закону передбачено, що норми і положення Закону України "Про вищу освіту", частини першої статті 25, частини другої статті 35, частини четвертої статті 36, частини п’ятої статті 41, статті 57, частини другої статті 61 Закону України "Про освіту", абзацу другого частини шостої статті 11, частини першої, другої, п’ятої статті 14, статті 21, абзацу другого-дев’ятого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", абзацу першого частини другої, абзацу другого, четвертого та п’ятого частини третьої статті 18, абзацу третього частини четвертої статті 21, абзацу першого частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту", частини другої статті 14, абзацу другого частини шостої статті 16, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п’ятої статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту", абзацу третього частини другої статті 47 Закону України “Про професійно-технічну освіту” застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Пропонуємо у даному пункті слова “застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України” виключити. Зазначити лише, що виконання вищевказаних норм законів “здійснюється виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.”

 

 

Голова Комітету                                                               Л.М.Гриневич


 

Про проект Закону України про внесення змін

до Податкового кодексу України та деяких законів України

(щодо податкової реформи) (реєстр. № 1578 від 22.12.2014р.),

 поданого Кабінетом Міністрів України

______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію про проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи), реєстр. № 1578 від 22.12.2014р., в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи), реєстр. № 1578 від 22.12.2014р., поданий Кабінетом Міністрів України,  прийняти за основу.

 

Пропонується:

1.1. П. 197.1.2 статті 197 Податкового кодексу України залишити в чинній редакції:

“Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування

197.1.2. постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. До таких послуг належать послуги з:

а) виховання та навчання дітей, які постачаються дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури (гра на музичних інструментах, хореографія, образотворче мистецтво, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп'ютерного навчання);”

1.2. П.п. 282.1.2, 282.1.8 статті 282  Податкового кодексу України залишити в чинній редакції:

Стаття 282. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

282.1.2. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

282.1.8. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;”.

 

2. Рішення надіслати до Комітету з питань податкової та митної політики.

 

 

Голова Комітету                                                               Л.М.Гриневич

 


Щодо створення при Комітеті з питань науки і освіти

дорадчого органу з інтелектуальної власності

____________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Створити при Комітеті з питань науки і освіти дорадчий орган з інтелектуальної власності. 

 

2. Доручити підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності підготувати пропозиції  до  складу дорадчої ради. 

 

 

Голова Комітету                                                                    Л.М.Гриневич


Список осіб, рекомендованих до складу

дорадчого органу з інтелектуальної власності

 

1

АБДУЛІНА Ірина Вікторівна

-

головний редактор науково-практичного журналу “Інтелектуальна власність”

2

АНДРОЩУК Геннадій Олександрович

-

завідувач лабораторії НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

3

БОРОВИК  Петро Антонович

-

віце-президент Асоціації патентних повірених України, патентний повірений

4

ГАНДЗЮК Юрій Михайлович

-

директор Агентства ВГО “Всеукраїнське агентство авторських прав”

5

ГОРНІСЕВИЧ Анатолій Михайлович

-

заступник голови Товариства винахідників та раціоналізаторів України

6

ГУЗІЙ  Дмитро Миколайович

-

радник Голови Державної служби інтелектуальної власності, юрист

7

ДАВИМУКА Степан Антонович

-

народний депутат України ІV-VІ скликань, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів

8

ДОРОШЕНКО  Олександр Федорович

-

заступник директора з експертної роботи Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності академії правових наук України, кандидат юридичних наук, судовий експерт

9

КАПІЦА  Юрій Михайлович

-

директор Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

10

ОРЛЮК Олена Павлівна

-

директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, доктор юридичних наук, доцент

11

ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН Антоніна Павлівна

-

віце-президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати

12

ПОТОЦЬКИЙ Микола Юрійович

-

заступник начальника відділу організації судового захисту прав Державного підприємства “Український інститут промислової власності”

13

СТУПАК Сергій Костянтинович

-

генеральний директор-голова Всеукраїнського об’єднання суб’єктів авторських і суміжних прав Оберіг

       

 

 

 

 

Про запровадження в роботі

Методичних рекомендацій щодо процедури підготовки

та проведення засідань Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти

_________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

Схвалити “Методичні рекомендації щодо процедури підготовки та проведення засідань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти” і рекомендувати їх для використання в роботі членами Комітету та працівниками секретаріату.

 

 

 

Голова Комітету                                                                    Л.М.Гриневич

 


 

Про розподіл

повноважень між першим заступником Голови Комітету,

заступниками Голови Комітету

Верховної Ради України з питань науки і освіти

__________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

Затвердити розподіл повноважень між першим заступником Голови Комітету, заступниками Голови Комітету за напрямами діяльності Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти:

 

- перший заступник Голови Комітету - освіта, наука, науково-технічна діяльність та наукові парки, правовий статус та соціальний захист педагогічних працівників;

 

- заступник Голови Комітету – інтелектуальна власність, засади здійснення наукових і науково-технічних експертиз, правовий статус та соціальний захист наукових і науково-педагогічних працівників;

 

- заступник Голови Комітету – інноваційна діяльність, розвиток високих технологій (крім питань, які відносяться до предметів відання інших комітетів).

 

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич

 

 

 

 


 

Про обрання голів  та членів підкомітетів у складі

Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти восьмого скликання

____________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Скасувати рішення Комітету від 9 грудня 2014р. (протокол № 1) про обрання голів та членів підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти восьмого скликання у зв’язку з проханням Литвина В.М. звільнити його з посади голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності за власним бажанням.

 

2. Обрати на посади голів підкомітетів такі кандидатури:

- з питань освіти - народного депутата України Кременя Тараса Дмитровича;

- з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності - народного депутата України Кириленка Івана Григоровича.

 

2. Затвердити у складі підкомітетів, згідно ст.37 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України”, таких народних депутатів України:

 

- підкомітет з питань освіти -  Гриневич Лілію Михайлівну, Співаковського Олександра Володимировича, Кириленка Івана Григоровича, Скрипника Олексія Олексійовича, Поплавського Михайла Михайловича, Литвина Володимира Михайловича;

 

- підкомітет з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності - Гриневич Лілію Михайлівну, Співаковського Олександра Володимировича, Скрипника Олексія Олексійовича, Поплавського Михайла Михайловича, Кременя Тараса Дмитровича, Литвина Володимира Михайловича.

 

 

Голова Комітету                                                      Л.М.Гриневич