Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 9 сесія

23 січня 2012, 13:27

10 січня 2012

 

 

 

                      

                               

                       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     № 54

 

                                                                                  10 січня 2012

                                                                                                                                                        

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 14.30

                                                                              

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Луцький М.Г.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету   -   Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Курило В.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Домаранський О.О.,  Шевченко М.М., головні   консультанти:  Гарбуза С.А.,  Головінов В.П.,   Козієвська О.І., Красняков Є.В., спеціаліст  І категорії  Шаламай М.І.

 

ВІДСУТНІ:  Зубець М.В.,  Доній О.С.,  Жванія Д.В.,  Личук В.І.

 

ЗАПРОШЕНІ: Суліма Євген Миколайович - Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, Андрущенко Віктор Петрович - ректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, голова Асоціації ректорів педагогічних університетів України, Бакіров Віль Савбанович - ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, голова ради ректорів Харківського регіону, Бугров  Володимир Анатолійович - проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Губерський   Леонід Васильович - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент Спілки ректорів державних вищих навчальних закладів України, Дмитриченко Микола Федорович - ректор Національного транспортного університету, Іванов Сергій Віталійович - ректор Національного університету харчових технологій, Комаров В’ячеслав Васильович - проректор Національного університету “Юридична академія України імені  Ярослава Мудрого”, Кремень Василь Григорович - президент Національної академії педагогічних наук України, Кулик Микола Сергійович – ректор Національного авіаційного університету України, Луговий Володимир Іларіонович - віце-президент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту вищої освіти, Півняк Геннадій Григорович - ректор Національного гірничого університету, Пономаренко Володимир Степанович - ректор Харківського національного економічного університету, Тацій Василь Якович - ректор Національного університету “Юридична академія України імені  Ярослава Мудрого” - президент Академії правових наук, Болюбаш  Ярослав Якович - директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Якименко Олександр Васильович - Директор департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Єресько Олег Вікторович – директор Департаменту загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Колєчкін Валентин Юрійович - головний спеціаліст відділу взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Бондаренко Сергій Іванович - головний спеціаліст департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Кравченко  Ольга Олександрівна - директор юридичного департаменту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Щеглова Ольга Миколаївна - заступник директора департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Кузьменко Антон Володимирович - головний спеціаліст відділу взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Кравченко Ганна Андріївна - головний спеціаліст відділу взаємодії з Верховною Радою України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Зущик Юрій Миколайович - оглядач газети “Освіта України”, Шулікін Дмитро Андрійович - Редактор газети “Освіта України”, Ігнатович Анатолій Олександрович - президент Національного студентського союзу, Нікіфоров Артем - керівник громадської організації “Асоціація керівників органів студентського самоврядування м. Києва”, Сабова Анастасія Сергіївна - т.в.о керівника Секретаріату Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, Черних Андрій Олегович - президент громадської ініціативи “Студентський захист”.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України “Про загальну середню освіту” (щодо реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів) (реєстр. № 9062 від 18.08.2011р., н.д.М.Томенко).

2. Про затвердження Рекомендацій комітетських слухань на тему: “Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об”єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України”.

3. Про проект Рекомендацій  парламентських слухань на тему: “Створення в Україні сприятливих умов розвитку індустрії програмного забезпечення”.

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язкового надання паперових витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (реєстр. № 9442 від 10.11.2011р., н.д.Н.Королевська).

5. Звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період дев’ятої сесії шостого скликання.

6. Про затвердження плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на період десятої сесії шостого скликання.

7. Про проект Закону про вищу освіту (реєстр. № 9655 від 28.12.2011р., Кабінет Міністрів України).

8. Про проект Закону про вищу освіту (реєстр. 9655-1 від 30.12.2011р., н.д.А.Яценюк, Л.Оробець).

 

Під час проведення засідання Голова Комітету з питань науки і освіти Луцький М.Г.  вніс пропозицію залишити засідання Комітету помічникам народних депутатів України.

За внесену пропозицію голосували:

“за” –  5 чол.  (Луцький М.Г.,  Самолйик К.С., Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.);

“проти” – 2 чол. (Давимука С.А., Оробець Л.Ю.);

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято.

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект  Закону про внесення змін до статті 11 Закону України “Про загальну середню освіту” (щодо реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів) (р. № 9062).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Давимука С.А., Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України “Про загальну середню освіту” (щодо реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів) (реєстр. № 9062 від 18.08.2011р.), внесений народним депутатом України М.Томенком, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Визначити доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання народного депутата України, секретаря Комітету з питань науки і освіти К.С.Самойлик.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про затвердження Рекомендацій комітетських слухань на тему: “Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України”.

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Давимука С.А., Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.

 

УХВАЛИЛИ:

  1. Схвалити Рекомендації комітетських слухань на тему: “Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України”, що додаються.                                              

         2. Міністерствам освіти і науки, молоді та спорту, соціальної політики, економічного розвитку і торгівлі, фінансів, регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства, аграрної політики та продовольства, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Федерації роботодавців України, Національній академії наук України, Національній академії педагогічних наук України до 1 лютого 2013 року поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти про стан виконання Рекомендацій комітетських слухань відповідно до Закону України “Про Комітети Верховної Ради України”.    

3. Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати до видання в установленому порядку збірку матеріалів комітетських слухань.                        

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Самойлик К.С.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проект Рекомендацій парламентських слухань на тему: “Створення в Україні сприятливих умов розвитку індустрії програмного забезпечення”.  

 

В обговоренні взяли участь: Самойлик К.С., Давимука С.А., Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: “Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення”.

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання від Комітету визначити Голову Комітету з питань науки і освіти М.Г.Луцького.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язкового надання паперових витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (р. № 9442).

 

В обговоренні взяли участь: Самойлик К.С., Давимука С.А., Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язкового надання паперових витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (реєстр. № 9442 від 10.11.2011р.), внесений народним депутатом України Н.Королевською, за результатами розгляду у першому читанні повернути субєкту права законодавчої ініціативи на  доопрацювання.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період дев’ятої сесії шостого скликання.

 

В обговоренні взяли участь: Самойлик К.С., Давимука С.А., Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період дев’ятої сесії шостого скликання взяти до відома.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про затвердження плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на період десятої сесії шостого скликання.

 

В обговоренні взяли участь: Самойлик К.С., Давимука С.А., Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період десятої сесії шостого скликання взяти до відома.

2. Затвердити план роботи Комітету з питань науки і освіти на період  десятої сесії шостого скликання з врахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Суліми Є.М. та Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проект Закону про вищу освіту (р. № 9655).

 

В обговоренні  взяли участь: Самойлик К.С., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю.,  Баранов-Мохорт С.М.,  Киричок О.Е.,  Кремень В.Г., Губерський Л.В., Бакіров В.С., Півняк Г.Г., Ігнатович А.О., Сабова А.С., Нікіфоров А.

 


УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Суліми Є.М. та Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проект Закону про вищу освіту (р. № 9655) взяти до відома.

2. Рішення із зазначеного питання прийняти на наступному засіданні Комітету.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. про проект Закону про вищу освіту (р. № 9655-1).

 

В  обговоренні  взяли участь:    Луцький М.Г.,   Самойлик К.С.,   Давимука С.А.,  Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Суліма Є.М., Сабова А.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію голови підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. про проект Закону про вищу освіту (р. № 9655-1) взяти до відома.

2. Рішення із зазначеного питання прийняти на наступному засіданні Комітету.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                       М.ЛУЦЬКИЙ

 

 

 

Секретар Комітету                                             К.САМОЙЛИК