Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 9 сесія

09 вересня 2011, 11:53

7 вересня 2011

 

 

 

                      

                               

                       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     № 49

 

                                                                                  07 вересня  2011

                                                                           

                                                                               

                                                                              м. Київ

                                                                      вул. Садова, 3-а,  кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Луцький М.Г.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету  -  Давимука С.А.,   Самойлик К.С.,  Курило В.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.;  завідувач  секретаріату Комітету Чижевський Б.Г.,  заступники  завідувача  секретаріату   Жиляєв І.Б.,  Домаранський О.О.,   головні   консультанти:   Гарбуза С.А.,    Козієвська О.І., Красняков Є.В., Шевченко М.М.,  спеціаліст  І категорії  Шаламай М.І.

 

ВІДСУТНІ:   Полохало В.І.,  Зубець М.В.,  Доній О.С.,  Жванія Д.В.,  Личук В.І.

 

ЗАПРОШЕНІ: Надоша Олег Володимирович – народний депутат України,  Прошкуратова Тамара Сергіївна – народний депутат України IV скликання, Дмитришин Володимир Степанович – заступник Голови Державної служби інтелектуальної власності України, Єресько Олег Вікторович - директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Некрасса Ігор Анатолійович - директор Департаменту роботи з персоналом та керівних кадрів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Широков Володимир Анатолійович - член-кореспондент Національної академії наук України, директор Українського мовно-інформаційного фонду, Палагін Олександр Васильович - академік Національної академії наук України, заступник директора Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова Національної академії наук України, Удод Олександр Андрійович - директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту України, Карабутова Вікторія Вікторівна - представник Асоціації міст України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (щодо охорони прав на секретні винаходи і корисні  моделі)  (реєстр. № 2750 від 10.07.2008р., н.д.С.Давимука).

2. Про проект Постанови про запровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання в адміністративно-територіальних одиницях України, де такі навчальні заклади складають менше половини від їх загальної кількості (реєстр. № 8131 від 18.02.2011р., н.д.А.Парубій, В.Карпук, М.Кульчинський).

3. Про проект Закону про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій самоврядування вищих навчальних закладів) (реєстр. № 6445 від 31.05.2010р., н.д.А.Яценюк)

4. Про проект Постанови про зміну порядку обчислення часу на території України (реєстр. № 8330 від 04.04.2011р., н.д.О.Надоша).

5. Про державну підтримку видання та використання “Словника української мови” у 20 томах.

6. Про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період девятої сесії шостого скликання.

7. Різне:

 про нагородження відзнаками Верховної Ради України наукових працівників Державної установи “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова Академії медичних наук України”;

щодо розробки законопроекту про підвищення престижності педагогічної праці;

щодо ситуації, яка склалася в Українському інституті промислової власності.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (щодо охорони прав на секретні винаходи і корисні моделі)  (р. № 2750).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Самойлик К.С.,  Курило В.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Дмитришин В.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (щодо охорони прав на секретні винаходи і корисні моделі)  (реєстр. № 2750 від 10.07.2008р.), поданий народним депутатом С.Давимукою прийняти в цілому.

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку С.А.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Постанови про запровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання в адміністративно-територіальних одиницях України, де такі навчальні заклади складають менше половини від їх загальної кількості (р. № 8131).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Давимука С.А.,  Курило В.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Єресько О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про запровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання в адміністративно-територіальних одиницях України, де такі навчальні заклади складають менше половини від їх загальної кількості (реєстр. № 8131 від 18.02.2011 року), поданий народними депутатами України А.Парубієм, В.Карпуком, М.Кульчинським повернути субєктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо надання інформації про розвиток мережі дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів протягом 2001-2011 років, зокрема, дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

3. Визначити доповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного питання секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій самоврядування вищих навчальних закладів) (р. № 6445).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Давимука С.А., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М.,   Киричок О.Е.,  Єресько О.В.,  Некрасса І.А.,  Карабутова В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Закону про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій самоврядування вищих навчальних закладів) (реєстр. № 6445 від 31.05.2010 р.), внесений народним депутатом України А.Яценюком, відхилити.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові підкомітету з питань фахової освіти В.Курилу.

Голосували:

“за” –  6 чол. (Луцький М.Г., Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.);

“проти” – 1 чол. (Оробець Л.Ю.);

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. та народного депутата України Надоші О.В. про проект Постанови про зміну порядку обчислення часу на території України (р. № 8330).

 

В обговоренні взяли участь:  Луцький М.Г., Самойлик К.С.,  Курило В.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про зміну порядку обчислення часу на території України (реєстр. № 8330 від 04.04.2011р.), поданий народним депутатом України О.Надошею прийняти за основу та в цілому.

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити голову підкомітету з питань науки М.В.Зубця.

Голосували:

“за” –  5 чол. (Луцький М.Г., Самойлик К.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.);

“проти” – 2 чол. (Давимука С.А., Курило В.С.);

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про державну підтримку видання та використання “Словника української мови” у 20 томах.

 

В обговоренні взяли участь:  Луцький М.Г., Самойлик К.С.,  Курило В.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Широков В.А., Палагін О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про державну підтримку видання та використання “Словника української мови” у 20 томах взяти до відома.

2. Вважати видання та використання “Словника української мови” у 20 томах одним з пріоритетних при підготовці до святкування 25-річчя незалежності України.

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

1) Забезпечити всебічну державну підтримку створенню, виданню, розвитку та широкому впровадженню паперової та електронних версій “Словника” у суспільну практику – освіту, культуру, науку, законотворчу та правозастосовну діяльність, державне і приватне діловодство, інформаційні технології, індустрію знань тощо.

2) Щорічно протягом 2012 - 2016 років передбачати у Державному бюджеті України кошти для Національної академії наук України цільовим спрямуванням на укладання та видання Українським мовно-інформаційним фондом НАН України “Словника української мови” у 20 томах накладом не менше 50 тисяч примірників для забезпечення українських шкіл, бібліотек, вищих навчальних закладів, державних та наукових установ.

3)  Згідно   з  розпорядженням  Кабінету  Міністрів України від 11.02.2009 р. № 140-р затвердити Державну цільову програму розвитку національної словникової бази.

4) При формуванні заходів щодо розвитку  електронного  урядування  в Україні,  та  враховуючи  розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р, передбачити створення системи лінгвістичного забезпечення електронного  урядування в Україні на основі розвитку та застосування електронного варіанту 20-томного тлумачного Словника української мови та включення Національної словникової бази України як окремої підсистеми до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів України.

5) Вжити заходи щодо протиправного використання Інтегрованої лексикографічної системи “Словники України” та інших об’єктів інтелектуальної власності національної словникової бази, створених в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України.

4.  Рекомендувати Національній академії наук України організувати в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України спеціальний науковий підрозділ зі створення, розвитку, видання та поширення “Словника української мови” у 20 томах, а також інших об’єктів національної словникової бази України.

Вжити необхідні заходи з науково-організаційного, фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення цієї роботи.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Комітету С.А.Давимуку.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ:  інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період дев’ятої сесії шостого скликання.

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період дев’ятої сесії шостого скликання взяти до відома.

2. Затвердити план роботи Комітету з питань науки і освіти на період  дев’ятої сесії шостого скликання з врахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. Різне:

 про нагородження відзнаками Верховної Ради України наукових працівників Державної установи “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова Академії медичних наук України”.

 

СЛУХАЛИ:  інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про нагородження відзнаками Верховної Ради України наукових працівників Державної установи “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова Академії медичних наук України”.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати клопотання Академії медичних наук України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України наукових працівників Державної установи “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова Академії медичних наук України”.

2. Представити подання до Верховної Ради України про нагородження відзнаками Верховної Ради України наукових працівників вищезазначеної установи. 

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

СЛУХАЛИ:  інформацію народного депутата України IV скликання Прошкуратової Т.С. щодо розробки законопроекту про підвищення престижності педагогічної праці.

 

В   обговоренні   взяли  участь:   Луцький М.Г.,   Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М.

 

УХВАЛИЛИ:

Підтримати пропозицію народного депутата України IV скликання Прошкуратової Т.С. щодо розробки законопроекту про підвищення престижності педагогічної праці.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

СЛУХАЛИ:  інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. щодо ситуації, яка склалася в Українському інституті промислової власності.

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М.

 

УХВАЛИЛИ:

Розглянути вищезазначене питання на наступному засіданні Комітету.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                       М. ЛУЦЬКИЙ

 

 

Секретар Комітету                                             К. САМОЙЛИК