Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 9 сесія

04 листопада 2011, 14:53

2 листопада 2011

 

 

 

                      

                               

                       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     № 51

 

                                                                                02 листопада 2011

                                                                            

                                                                              

                                                                              м.Київ

                                                                      вуладова, 3-а,  кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Луцький М.Г.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету  -  Давимука С.А.,   Самойлик К.С.,  Курило В.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Домаранський О.О.,  головні  консультанти: Гарбуза С.А., Головінов В.П.,  Козієвська О.І., Красняков Є.В., Шевченко М.М.,  спеціаліст  І категорії  Шаламай М.І.

 

ВІДСУТНІ:  Зубець М.В., Доній О.С., Жванія Д.В., Личук В.І.

 

ЗАПРОШЕНІ: Суліма Євген Миколайович – Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, Єресько Олег Вікторович - директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Машкін Владислав Геннадійович - директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України, Фоменко Микола Миколайович – заступник директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Щеглова Ольга Миколаївна - заступник директора Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту України, Литвин Алла Миколаївна - заступник директора Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України, Матюх Тетяна Володимирівна - заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України, Вашека Галина Володимирівна - начальник управління фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про присвоєння юридичним особам та обєктам права власності імен фізичних осіб (друге читання) (реєстр. № 2447 від 05.05.2008р., Кабінет Міністрів України).

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах) (реєстр. № 9007 від 18.07.2011р., н.д.А.Павловський, О.Сочка).

3. Про проект Закону про заборону ліквідації навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин України (реєстр. № 8222 від 14.03.2011р., н.д.В.Колесніченко, І.Попеску).

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уніфікації існуючих і встановлення додаткових соціальних гарантій для працівників культури, освіти та охорони здоров’я (реєстр. № 8651 від 09.06.2011р., н.д.Д.Ветвицький).

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо державних гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам) (реєстр. № 9008 від 18.07.2011р., н.д.А.Павловський).

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту”

(щодо збільшення розміру пенсійного забезпечення педагогічних працівників) (реєстр. № 9009 від 18.07.2011р., н.д.А.Павловський, О.Сочка).

7. Про дотримання законності процедури закриття загальноосвітніх навчальних закладів.

8. Про запит народного депутата України Кармазіна Ю.А. стосовно недопущення порушень соціальних прав та конституційних гарантій молоді, зокрема, студентів, передбачених проектом Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” щодо розмірів мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних навчальних закладів і студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, учнів і студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах не менших, ніж прожитковий мінімум громадян та вжиття у зв’язку з цим відповідних заходів.

9. Про переведення Шевченка М.М. з посади головного консультанта на вакантну посаду заступника завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб (р. № 2447).

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г.,  Самойлик К.С.,  Курило В.С., Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Єресько О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати проект Закону про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб (реєстр. № 2447 від 05.05.2008р.), що підготовлений до другого читання, внести його на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти у цілому як закон.

2. Доповідачем від Комітету із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти С.Давимуку.

Голосували:

за”  одноголосно;

проти” – 0;

утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах) (р. № 9007).

 

В  обговоренні   взяли   участь:   Луцький М.Г.,   Давимука С.А., Самойлик К.С.,  Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Суліма Є.М., Вашека Г.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах) (реєстр. № 9007 від 18.07.2011р.), внесений народними депутатами України А.Павловським та О.Сочкою, відхилити.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові підкомітету з питань фахової освіти В.Курилу.

Голосували:

за”  одноголосно;

проти” – 0;

утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про заборону ліквідації навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин України (р. № 8222).

 

В   обговоренні   взяли  участь:   Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про заборону ліквідації навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин України (реєстр. № 8222 від 14.03.2011р.), поданий народними депутатами України В.Колесніченком та І.Попеску, відхилити.

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань базової освіти Л.Оробець.

Голосували:

за”  одноголосно;

проти” – 0;

утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уніфікації існуючих і встановлення додаткових соціальних гарантій для працівників культури, освіти та охорони здоров’я (р. № 8651).

 

В  обговоренні  взяли  участь:   Луцький М.Г.,   Давимука С.А.,   Самойлик К.С., Оробець Л.Ю.,   Баранов-Мохорт С.М.,   Киричок О.Е.,   Суліма Є.М., Щеглова О.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уніфікації існуючих і встановлення додаткових соціальних гарантій для працівників культури, освіти та охорони здоров’я (реєстр. № 8651 від 09.06.2011р.), поданий народним депутатом України Д.Ветвицьким, за підсумками розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України питань соціальної політики та праці.

Голосували:

за”  одноголосно;

проти” – 0;

утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки  і  освіти  Луцького М.Г. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо державних гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам) (р. № 9008).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Суліма Є.М., Щеглова О.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо державних гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам) (реєстр. № 9008 від 18.07.2011р.), внесений народним депутатом України А.Павловським, повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету з питань науки і освіти М.Г.Луцькому.

Голосували:

за”  одноголосно;

проти” – 0;

утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки  і  освіти  Луцького М.Г. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо збільшення розміру пенсійного забезпечення педагогічних працівників) (р. № 9009).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Матюх Т.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо збільшення розміру пенсійного забезпечення педагогічних працівників) (реєстр. № 9009 від 18.07.2011р.) внесений народними депутатами України А.Павловським та О.Сочкою, повернути субєктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету з питань науки і освіти М.Г.Луцькому.

Голосували:

за”  одноголосно;

проти” – 0;

утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Єреська О.В. про дотримання законності процедури закриття загальноосвітніх навчальних закладів.

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.

 

УХВАЛИЛИ:

У звязку з тим, що на розгляд Верховної Ради України внесений проект Постанови (реєстр. № 9179 від 19.09.2011р.) про проведення 14 березня 2012 року парламентських слухань “Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання”, і в цьому контексті буде обговорюватися питання дотримання законності процедури закриття загальноосвітніх навчальних закладів інформацію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про дотримання законності процедури закриття загальноосвітніх навчальних закладів взяти до відома і використати для підготовки парламентських слухань.

Голосували:

за”  одноголосно;

проти” – 0;

утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки  і  освіти  Луцького М.Г. про запит народного депутата України Кармазіна Ю.А. стосовно недопущення порушень соціальних прав та конституційних гарантій молоді, зокрема, студентів, передбачених проектом Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” щодо розмірів мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних навчальних закладів і студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, учнів і студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах не менших, ніж прожитковий мінімум громадян та вжиття у зв’язку з цим відповідних заходів.

В   обговоренні  взяли  участь:  Давимука С.А.,   Самойлик К.С.,   Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Першого Заступника Голови Комітету Луцького М.Г. взяти до відома.

2. Рекомендувати Верховній Раді України під час розгляду нової редакції Закону України “Про вищу освіту” врахувати пропозицію народного депутата України Кармазіна Ю.А. щодо розміру мінімальної академічної, соціальної стипендії, який повинен бути не менше розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць.

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України внести відповідні зміни до підпункту 2 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165 “Деякі питання стипендіального забезпечення” з метою визначення розмірів соціальної стипендії.

4. Направити це Рішення Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерству фінансів України.

5. Контроль за виконанням Рішення покласти на народного депутата України, голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С.      

6. Про це Рішення проінформувати Голову Верховної Ради України В.М.Литвина, народного депутата України Ю.А.Кармазіна.         

Голосували:

за”  одноголосно;

проти” – 0;

утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про переведення Шевченка М.М. з посади головного консультанта на вакантну посаду заступника завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Оробець Л.Ю., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Порушити клопотання перед Головою Верховної Ради України про переведення Шевченка Миколи Миколайовича з посади головного консультанта на вакантну посаду заступника завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Встановити Шевченку М.М. посадовий оклад, надбавки, доплати відповідно до штатного розпису.

2. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г.

Голосували:

за”  6 чол. (Луцький М.Г., Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.);

проти” – 0;

утримались” – 1 чол. (Оробець Л.Ю.).

Рішення прийнято.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                       М.ЛУЦЬКИЙ

 

 

Секретар Комітету                                             К.САМОЙЛИК