Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 6 сесія

24 червня 2011, 11:39

07 липня 2010

 

 

 

                      

                               

                       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     № 39

 

                                                                                 07 липня 10

                                                                            

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 14.30

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Луцький М.Г.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету - Давимука С.А.,    Самойлик К.С.,    Зубець М.В., Жванія Д.В., Личук В.І.; завідувач секретаріату  Комітету  Чижевський Б.Г.,  заступники завідувача секретаріату  Жиляєв І.Б., Домаранський О.О.,  головні  консультанти:  Андрощук Г.О.,  Гарбуза С.А.,  Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В., Шевченко М.М., Шумар Н.Л., спеціаліст І категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ:  Полохало В.І., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

ЗАПРОШЕНІ: Суліма Євген Миколайович - заступник Міністра освіти і науки  України, Глухівський Лев Йосипович - Перший заступник директора Українського інституту промислової власності, Чеботарьов Валентин Павлович -  Перший заступник Голови Державного комітету України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку, Блюм Ярослав Борисович - голова Комісії з біобезпеки, академік НАН України, Лопатка Оксана Вікторівна - начальник відділу Департаменту ринків рослинництва Міністерства аграрної політики України, Шаульська Галина Миколаївна – заступник начальника відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту фінансів органів державного управління Міністерства  фінансів України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” (друге читання) (реєстр. № 5421 від 08.12.2009р., н.д.В.Полохало).

2. Про проект Закону про заборону використання в Україні генетично модифікованих організмів (реєстр. № 5286 від 28.10.2009р., н.д.Ю.Мірошниченко).

3. Про проект Закону про проголошення території України вільної від генетично модифікованих організмів (ГМО) (реєстр. № 5286-1 від 03.11.2009р., н.д.В.Даниленко).

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (щодо підвищення рівня першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки) (реєстр. № 6497 від 09.06.2010р., н.д.В.Полохало).

5. Про проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: Про розбудову інформаційного суспільства в Україні в інтересах покращення якості життя, забезпечення сталого соціального, економічного та екологічного розвитку (15 грудня 2010 року) (реєстр. № 6431 від 26.05.2010р., н.д.В.Полохало).

6. Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти “Стан та проблеми реалізації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та шляхи його вдосконалення”.

7. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на винаходи  і  корисні  моделі  (щодо  охорони  прав на секретні винаходи і корисні моделі ) (реєстр. № 2750 від 10.07.2008р., н.д.С.Давимука).

8. Про пропозиції Президента України до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” (реєстр. № 0937 від 22.06.2010р., Президент України В.Янукович).

9. Про затвердження кандидатур на здобуття щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

10. Про погодження Порядку призначення іменних стипендій Верховної Ради України (відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України № 2188-VI від 13 травня 2010 року).

11. Звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період шостої сесії шостого скликання.

12. Про проект плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період сьомої сесії шостого скликання.

13. Про нагородження Грамотою Верховної Ради України вчителя Роздорської загальноосвітньої школи Синельниківського району Дніпропетровської області Зіменок Людмили Кузьмівни.

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А.  про проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” (друге читання) (р. № 5421).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Самойлик К.С., Зубець М.В., Личук В.І., Суліма Є.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” (реєстр. № 5421 від.08.12.2009р.), поданий н.д.В.Полохалом, прийняти в цілому.

2. Доповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 2. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про проект Закону про заборону використання в Україні генетично модифікованих організмів (р. № 5286 ).

 

В  обговоренні  взяли  участь:   Луцький М.Г.,   Давимука С.А.,   Самойлик К.С., Личук В.І., Блюм Я.Б.

 

За результатами обговорення даного питання Комітет підтримав пропозицію голови підкомітету з питань науки М.В.Зубця щодо проведення слухань в Комітеті з питання реалізації Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”. З метою їх підготовки члени Комітету запропонували створити робочу групу.

За пропозицію н.д.М.В.Зубця члени Комітету проголосували одноголосно.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону про заборону використання в Україні генетично модифікованих організмів (реєстр. № 5286 від 28.10.2009р.).

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань науки М.В.Зубця.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про проект Закону про проголошення території України вільної від генетично модифікованих організмів (ГМО) (р. № 5286-1).

В  обговоренні  взяли  участь:   Луцький М.Г.,   Давимука С.А.,   Самойлик К.С., Личук В.І., Блюм Я.Б.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону про проголошення території України вільної від генетично модифікованих організмів (ГМО) (реєстр. № 5286-1 від 03.11.2009р.).

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань науки М.В.Зубця.

Рішення прийнято одноголосно.

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (щодо підвищення рівня першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки) (р. № 6497).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Самойлик К.С., Зубець М.В., Личук В.І., Суліма Є.М., Шаульська Г.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (щодо підвищення рівня першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки) взяти до відома.

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (щодо підвищення рівня першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки) (реєстр. № 6497 від 09.06.2010р.).

3. Рішення Комітету направити до Комітету з питань бюджету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: “Про розбудову інформаційного суспільства в Україні в інтересах покращення якості життя, забезпечення сталого соціального, економічного та екологічного розвитку” (15 грудня 2010 року) (р. № 6431).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Давимука С.А., Зубець М.В., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Враховуючи на високу соціально-політичну важливість питання, рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного, розглянути та прийняти проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань на тему: “Про розбудову інформаційного суспільства в Україні в інтересах покращення якості життя, забезпечення сталого соціального, економічного та екологічного розвитку” (15 грудня 2010 року), поданий народним депутатом України В.І. Полохало (реєстр. № 6431 від 26.05.2010 р.).

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного  питання  визначити  Голову  Комітету  з  питань  науки і освіти Полохала В.І. 

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ:   інформацію  голови  підкомітету  з питань науки Давимуки С.А. про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти “Стан та проблеми реалізації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та шляхи його вдосконалення”.

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Самойлик К.С., Зубець М.В., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

         1.  Затвердити  Рекомендації слухань  у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти “Стан та проблеми реалізації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та шляхи його вдосконалення (додаються)

         2. Направити рішення Комітету головам фракцій та комітетів Верховної Ради України, Рахунковій палаті України, Кабінету Міністрів України, Раді міністрів  Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям з метою реалізації положень Рекомендацій.

Поінформувати Раду національної безпеки і оборони України.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Голови Комітету з питань науки і освіти С.А.Давимуку та голову підкомітету з питань науки М.В.Зубця.

Рішення прийнято одноголосно.

 

7. СЛУХАЛИ:   інформацію  голови  підкомітету  з питань науки Давимуки С.А. про проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на винаходи  і  корисні  моделі  (щодо  охорони  прав на секретні винаходи і корисні моделі ) (р. № 2750).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Самойлик К.С., Зубець М.В., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на винаходи  і  корисні  моделі  (щодо  охорони  прав на секретні винаходи і корисні моделі ) (реєстр. № 2750 від 10.07.2008р.), внесений народним депутатом України С.Давимукою розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

Рішення прийнято одноголосно.

 

8. СЛУХАЛИ:   інформацію  голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про пропозиції Президента України до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” (р. № 0937 ).

 

В  обговоренні  взяли  участь:   Луцький М.Г.,   Давимука С.А.,   Самойлик К.С., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Погодитися з пропозиціями Президента України до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” (реєстр. № 0937).

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Голову Комітету з питань науки і освіти В.І.Полохала.

Рішення прийнято одноголосно.

 

9. СЛУХАЛИ:   інформацію  секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про затвердження кандидатур на здобуття щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Давимука С.А., Зубець М.В., Личук В.І.

 

Під час обговорення проекту рішення Комітету народний депутат України Личук В.І. вніс пропозицію вилучити зі списку кандидатуру Тебешевської О.С. , як такої, що не відповідає вимогам на присудження Премії Верховної Ради України. В пакеті документів відсутнє рішення Івано-Франківської обласної ради щодо присудження Премії Тебешевській О.С.

Члени Комітету з питань науки і освіти підтримали пропозицію н.д.В.І.Личука про вилучення зі списку вищезазначеної кандидатури та проголосували одноголосно.

 

УХВАЛИЛИ:

Рішення Комітету з питань науки і освіти додається.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

10. СЛУХАЛИ:  інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про погодження Порядку призначення іменних стипендій Верховної Ради України (відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України № 2188-VI від 13 травня 2010 року).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Давимука С.А., Зубець М.В., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

Погодити Порядок призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів, запропонований Міністерством освіти і науки України, з такими зауваженнями:

1.     Пункт 1 Порядку викласти в такій редакції:

“1. Іменна стипендія Верховної Ради України призначається студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за кошти державного бюджету на  денній  формі  навчання  в  державних  і   комунальних  вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації”.

2. У пункті 5 Порядку після слова “кошторисів” додати слово “вищих”.

3. Пункт 6 Порядку викласти в такій редакції:

“Іменні стипендії Верховної Ради України призначаються та  виплачуються стипендіату додатково до інших стипендій або грантів, наданих фізичними або юридичними особами (крім академічної стипендії, призначеної вищим навчальним закладом), державної допомоги, наданої відповідно до законодавства”.

4. Абзац четвертий пункту 7 Порядку доповнити словами “з вищого навчального закладу”.

5. Абзац п’ятий пункту 7 Порядку доповнити словами “(крім відпустки за медичними показниками)”.

Рішення прийнято одноголосно.

 

11. СЛУХАЛИ:  інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. щодо звіту про роботу Комітету з питань науки і освіти за період шостої сесії шостого скликання.

В обговоренні взяли участь: .Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. щодо звіту про роботу Комітету з питань науки і освіти за період шостої сесії шостого скликання взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

12. СЛУХАЛИ:  інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проект плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період сьомої сесії шостого скликання.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період сьомої сесії шостого скликання взяти до відома.

2. Затвердити план роботи Комітету з питань науки і освіти на період сьомої сесії шостого скликання з врахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г.

Рішення прийнято одноголосно.

 

13. СЛУХАЛИ:  інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про нагородження Грамотою Верховної Ради України вчителя Роздорської загальноосвітньої школи Синельниківського району Дніпропетровської області Зіменок Людмили Кузьмівни.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Личук В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України вчителя Роздорської загальноосвітньої школи Синельниківського району Дніпропетровської області Зіменок Людмили Кузьмівни.

2. Представити подання до Верховної Ради України про нагородження Зіменок Л.К. відзнакою Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                       М.Г.ЛУЦЬКИЙ

 

 

Секретар Комітету                                                К.САМОЙЛИК