Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 6 сесія

24 червня 2011, 11:34

17 травня 2010

        

 

 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ  ЗА УЧАСТЮ

КОНСУЛЬТАТИВНОЇ  РАДИ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ПРИ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

 

 

                                                                              

                                                                                      № 38

 

                                                                                  17 травня 2010

 

                                                                     м.Київ

                                                             вул.Грушевського, 18/2, кімн.12, о 16.00

 

ГОЛОВУВАЛИ:  Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Полохало В.І. та Голова Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України Згуровський М.З.

 

Присутні:

члени Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

члени Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України

Полохало В.І.

Згуровський М. З.

Давимука С.А.

Сергієнко І.В.

Самойлик К.С.

Бутузов В.М.

Зубець М.В.

Родіонов М. К. 

Курило В.С.

Жиляєв І.Б.

Оробець Л.Ю.

Андон П.І.

 

Баранов О.А.

 

Гриценко В.І.

 

Ільченко М.Ю.

 

Коновалов І.В.

 

Лисицький В.І.

 

Мельник А.О.

 

Палагін О.В.

 

Петров В.В.

 

Попова Т.В.

 

Савченко А.С.

 

Семенченко А.І.

 

Сидоренко О.О.

 

Сидоренко Г.С.

 

Шевчук О.Б.

ВІДСУТНІ:  Зубець М.В., Доній О.С., Жванія Д.В., Личук В.І.

 

ЗАПРОШЕНІ: Авраменко В.І. – заступник директора Дитячого кардіологічного центру Міністерства охорони здоров’я України, Биков В.Ю. – директор інституту Національної академії педагогічних наук України, Буравлев Є.П. – головний науковий співробітник  Інституту проблем національної безпеки РНБО України, Войтко С.В. – доцент НТУУ “КПІ”, Довгий С.О. – народний депутат України, Єфремов К.В. – директор Світового центру даних НТУУ “КПІ”,  Кваша С.М. – академік-секретар відділення аграрної економіки і земельних відносин Національної академії аграрних наук України, Коваленко О. – видавничий дім ”Софт-прес”, Лиховид О.Е. – президент “Конгрес-інвест”, Маторина Т.А. – начальник відділу НТУУ “КПІ”, Морозов А.О. – член-кореспондент Національної академії наук України, Огородник Є.А. – директор програми “Сталий розвиток” НТУУ “КПІ”, Руденко В.Д. – головний редактор журналу “Комп’ютер в школі та сім’ї”, Славуцька О.О. – доцент НТУУ “КПІ”, Статюха Г.О. – завідувач кафедрою НТУУ “КПІ”, Тимочко Т.В. – перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги, Федоренко В.Г. – ректор Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Фоменко К.О. – заступник Міністра транспорту та зв’язку України, Цуркан О.Г. – заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Чукут С.А. – завідувач кафедри інформаційної політики Національної академії державного управління при Президентові України, Шанін О.В. – начальник відділу аграрної економіки і земельних відносин Національної академії аграрних наук України, Шкіря А.М. – менеджер RG DATA, Шнурко-Табакова Е. – видавничий дім “Софт-прес”, Яцик А.В. – директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем, Чижевський Б.Г. – завідувач секретаріату Комітету з питань науки і освіти, головні консультанти секретаріату  Комітету  з  питань  науки  і освіти: Шевченко М.М., Гарбуза С.А., спеціаліст  І  категорії секретаріату Комітету з питань науки і освіти Бродзянська А.Л.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про матеріали з проблем сталого розвитку України.

2. Про доповідь Кабінету Міністрів України про стан та розвиток інформатизації в Україні за 2009 рік.

3. Про концептуальні засади електронного урядування в Україні.

4. Електронний Парламент України: стан і перспективи.

5. Про сучасні громадські ініціативи із забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні. 

6. Про ініціативи із відзначення 25-річчя викладання інформатики в школі в контексті розбудови інформаційного суспільства в Україні. 

7. Різне:

про проведення парламентських слухань Про проблеми розбудови інформаційного суспільства в Україні в контексті забезпечення сталого розвитку (жовтень 2010 року);

про діяльність Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України у 2009 році.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України Згуровського М.З. про проблеми сталого розвитку та заступника голови Консультативної ради Родіонова М.К. про проект Закону України про Основні Засади сталого розвитку України.

 

В  обговоренні  взяли участь:  Самойлик К.С., Полохало В.І., Кваша С.М.,  Гриценко В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію щодо результатів роботи робочої групи з підготовки матеріалів з проблем сталого розвитку України взяти до відома.

2. Підготовлені матеріали з проблем сталого розвитку України доопрацювати з урахуванням пропозицій та зауважень та направити Комітету з питань науки і освіти для використання у законотворчій діяльності.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ:  інформацію Першого заступника голови Державного комітету інформатизації Семенченка А.І. про доповідь Кабінету Міністрів України про стан та розвиток інформатизації в Україні за 2009 рік.

 

В обговоренні взяли участь:  Полохало В.І., Довгий С.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Першого заступника голови Державного комітету інформатизації України Семенченка А.І. про доповідь Кабінету Міністрів України про стан та розвиток інформатизації в Україні за 2009 рік взяти до відома.

2. Рекомендувати Уряду під час підготовки доповіді Кабінету Міністрів України про стан та розвиток інформатизації в Україні за 2010 рік врахувати висловлені пропозиції та зауваження.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника голови Державного комітету інформатизації Семенченка А.І. про концептуальні засади електронного урядування в Україні.

 

В обговоренні взяли участь:   Згуровський М.З.,  Родіонов М.К.,  Гриценко В.І., Баранов О.А.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Першого заступника голови Державного комітету інформатизації України Семенченка А.І. про проект Концепції розвитку електронного урядування в Україні взяти до відома.

2. Рекомендувати Уряду прискорити підготовку Концепції розвитку електронного урядування в Україні, доопрацювавши її з урахуванням висловлених пропозицій та зауважень, результатів громадського обговорення.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ:  інформацію  народного депутата України Довгого С.О. про електронний Парламент України: стан і перспективи.

 

В обговоренні взяли участь:  Згуровський М.З., Сидоренко О.О., Полохало В.І., Родіонов М.З., Баранов О.А., Яцик А.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити висвітлені в доповіді напрацювання Апарату Верховної Ради України в рамках створення електронного Парламенту України.

2. Вважати пріоритетним напрямом діяльності Верховної Ради України створення належних умов для забезпечення законотворчого процесу у Верховній Раді України сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій, сприяння відкритості у діяльності Верховної Ради України, реалізації конституційних прав громадян в інформаційній сфері, розширенню участі громадськості у законотворчій діяльності.

3. Просити Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» та відділення інформатики НАН України надати науково-експертну і методичну допомогу Апарату Верховної Ради України при доопрацюванні програми створення електронного Парламенту.

4. Рекомендувати Апарату Верховної Ради України в установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради України програму створення електронного Парламенту України, базовану на світовому досвіді розвитку е-парламентаризму, гармонізовану з практикою формування електронного урядування в Україні, доопрацьовану з урахуванням висловлених пропозицій та зауважень, результатів громадського обговорення.

Рішення прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови Правління Інтернет-асоціації України  Попової Т.В. про сучасні громадські ініціативи із забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні. 

 

В  обговоренні  взяли  участь:   Згуровський М.З.,  Палагін О.В.,  Гриценко В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію члена Консультативної ради Попової Т.В. про сучасні громадські ініціативи із забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні схвалити.

2. Рекомендувати Консультативній раді з питань інформатизації при Верховній Раді України (Згуровський М.З.) забезпечити підготовку узагальнених інформаційно-аналітичних матеріалів із зазначеного питання з метою їх використання при підготовці парламентських слухань “Про проблеми розбудови інформаційного суспільства в Україні в контексті забезпечення сталого розвитку” (осінь 2010 року), врахувавши висловлені пропозиції та зауваження.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію члена Консультативної ради Гриценка В.І., представника видавничого дому “Софт-прес” Шнурко-Табакової Е., головного редактора журналу “Комп’ютер в школі та сім’ї”  Руденка В.Д. про ініціативи із відзначення 25-річчя викладання інформатики в школі в контексті розбудови інформаційного суспільства в Україні. 

 

В обговоренні взяли участь:  Семенченко А.І., Родіонов М.К.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію члена Консультативної ради Гриценка В.І., директора видавничого дому “Софт-прес” Шнурко-Табакової Е., головного редактору журналу “Комп’ютер в школі та сім’ї”  Руденка В.Д. про ініціативи з відзначення 25-річчя викладання інформатики в школі в контексті розбудови інформаційного суспільства в Україні взяти до відома.

2. Звернутися до Національної академії наук України (Патон Б.Є.) та Академії педагогічних наук України (Кремень В.Г.) з пропозицією активізувати модернізацію концептуальних основ бачення розвитку вітчизняної системи освіти на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

3. Рекомендувати Консультативній раді з питань інформатизації при Верховній Раді України (М.З. Згуровський) прийняти участь у заходах з відзначення 25-річчя викладання інформатики в школі та забезпечити підготовку узагальнених інформаційно-аналітичних матеріалів із зазначеного питання з метою їх використання при підготовці парламентських слухань “Про проблеми розбудови інформаційного суспільства в Україні в контексті забезпечення сталого розвитку” (осінь 2010 року), врахувавши висловлені пропозиції та зауваження.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. Різне:

про проведення парламентських слухань Про проблеми розбудови інформаційного суспільства в Україні в контексті забезпечення сталого розвитку (жовтень 2010 року);

про діяльність Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України у 2009 році.

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проведення парламентських слухань “Про проблеми розбудови інформаційного суспільства в Україні в контексті забезпечення сталого розвитку” (жовтень 2010 року).

 

В обговоренні взяли участь:  Згуровський М.З., Лисицький В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Схвалити  ініціативу  Голови  Комітету  з питань науки і освіти Полохала В.І. про проведення парламентських слухань “Про проблеми розбудови інформаційного суспільства в Україні в контексті забезпечення сталого розвитку” (осінь 2010 року).

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Полохалу В.І. та голові Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України академіку НАН України Згуровському М.З. підготувати проект відповідної постанови Верховної Ради України та створити робочу групу з підготовки та узагальнення рекомендацій до парламентських слухань, інформаційно-аналітичних матеріалів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Консультативної ради з питань інформатизації Згуровського М.З. про діяльність Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України у 2009 році.

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Родіонов М.К., Самойлик К.С.

 

УХВАЛИЛИ:

Звіт  Голови  Консультативної  ради з  питань  інформатизації  Згуровського М.З. про діяльність Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України у 2009 році схвалити та рекомендувати йому довести до відома Голови Верховної Ради України В. Литвина інформацію про діяльність Консультативної ради та подальші перспективи її діяльності.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

 

 

 

 

В.Полохало
Голова
Консультативної ради
з питань інформатизації
при Верховній Раді України
 
 
М.Згуровський