Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 6 сесія

24 червня 2011, 11:27

31 березня 2010

 

 

 

                      

                               

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                      36

 

                                                                                   31 березня 2010

                                                                           

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ:  члени Комітету -  Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., головні консультанти:   Андрощук Г.О., Гарбуза С.А.,  Головінов В.П.,  Козієвська  О.І.,   Красняков Є.В.,  Шевченко М.М., Шумар Н.Л., спеціаліст І категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ:  Самойлик К.С., Доній О.С., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Суліма Євген Миколайович - заступник Міністра освіти і науки України,  Стріха Максим Віталійович - заступник Міністра освіти і науки України, Кремень Василь Григорович - президент Національної академії педагогічних наук України, Даниленко Світлана Василівна - директор Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України, Болюбаш Ярослав Якович - директор Департаменту вищої освіти Міністерства  освіти і науки України, Єресько Олег Вікторович - директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Вашека Галина Володимирівна - заступник начальника  управління – начальник відділу фінансів освіти Міністерства фінансів України, Бабенко Олександр Петрович - начальник відділу Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України, Товстенко Олександр Павлович - директор Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Міністерства праці та соціальної політики України, Глухівський Лев Йосипович – народний депутат України IV скликання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про  забезпечення  основних  потреб освіти і науки у 2010 році (пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2010 рік).

2. Про проект Закону про вищу освіту (нова редакція) (реєстр. № 6194 від 16.03.2010р., н.д.В.Полохало, С.Давимука, В.Курило).

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (узгодження із Цивільним кодексом України і адаптація до законодавства ЄС) (реєстр. № 2748 від 10.07.2008р., н.д.С.Давимука).

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (узгодження із Цивільним кодексом України і адаптація до законодавства ЄС) (реєстр. № 2749 від 10.07.2008р., н.д.С.Давимука).

5. Про проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” (реєстр. № 5421 від 08.12.2009р., н.д.В.Полохало).

6. Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті з питань науки і освіти на тему: “Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання” (м.Дніпропетровськ).

7. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та встановлення відповідальності за порушення під час його проведення (реєстр. № 5544-1 від 12.02.2010р., н.д.В.Полохало, Л.Оробець, В.Курило, С.Давимука, О.Доній, С.Павленко).

8. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти (реєстр. № 5544 від 21.01.2010р., н.д.В.Кириленко).

9. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань освіти (щодо дотримання державних гарантій стосовно осіб, які навчаються в приватних навчальних закладах) (реєстр. № 5087 від 02.09.2009р., н.д.В.Колесніченко).

10. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо приватних навчальних закладів) (реєстр. № 5087-1 від 16.09.2009р., н.д.В.Марущенко).

11. Про проекти Законів про внесення змін до деяких законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (реєстр.  № 3155 від 16.09.2008р., н.д.В.Литвин, О.Зарубінський, С.Павленко) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розширення соціальних гарантій працівників закладів охорони здоров’я, навчальних закладів та установ освіти державної форми власності) (реєстр. № 3155-1 від 03.02.2010р., н.д.В.Швець, Ю.Прокопчук).

12. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо надання статусу державного службовця педагогічним працівникам державних загальноосвітніх навчальних закладів)” (до № 3155 від 22.12.2009р., н.д.А.Павловський).

13. Про проект Закону про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України (щодо первинних законодавчих актів України, які фактично не діють, але не втратили чинність в установленому Законом порядку) (реєстр. № 5447 від 17.12.2009р., н.д.В.Бондик, Ю.Литвин, О.Бондар, О.Голуб).

14. Різне:

про  позбавлення статусу юридичної особи Українського інституту науково- технічної і економічної інформації;

про порушення чинного законодавства при реорганізації Державного інституту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В., директора Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України Даниленко С.В., президента Національної академії педагогічних наук України Кременя В.Г. про забезпечення  основних  потреб освіти і науки у 2010 році (пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2010 рік).

 

В обговоренні взяли участь:  Полохало В.І., Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.,

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки про забезпечення основних потреб освіти і науки у 2010 році взяти до відома.

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням під час підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на 2010 рік забезпечити стовідсоткове фінансування потреби навчальних закладів, установ освіти і наукових установ (пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України на 2010 рік в частині фінансування освіти і науки додаються).

3. Секретаріату Комітету з питань науки і освіти доопрацювати пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України на 2010 рік в частині фінансування освіти і науки з урахуванням висловлених народними депутатами України – членами Комітету зауважень.

4. Доручити народним депутатам України - членам Комітету довести рішення Комітету до відома відповідних парламентських фракції та груп, використовуючи під час зустрічей із виборцями.

5. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на Голову Комітету В.І.Полохала.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Закону про вищу освіту (нова редакція) (р. № 6194).

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Суліма Є.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про вищу освіту (нова редакція) (реєстр. № 6194 від 16.03.2010р.), внесений народними депутатами України В.Полохалом, С.Давимукою, В.Курилом, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.Полохалу.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (узгодження із Цивільним кодексом України і адаптація до законодавства ЄС) (р. № 2748).

 

В обговоренні взяли участь:  Полохало В.І., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Стріха М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (узгодження із Цивільним кодексом України і адаптація до законодавства ЄС) (реєстр. № 2748 від 10.07.2008р.),  внесений народним депутатом України С.А.Давимукою розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

Рішення прийнято одноголосно.

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (узгодження із Цивільним кодексом України і адаптація до законодавства ЄС) (р. № 2749).

 

В обговоренні взяли участь:  Полохало В.І., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Стріха М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (узгодження із Цивільним кодексом України і адаптація до законодавства ЄС) (реєстр. № 2749 від 10.07.2008р.) внесений народним депутатом України С.А.Давимукою розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” (р. № 5421).

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” (реєстр. № 5421 від 08.12.2009р.), внесений народним депутатом України В.Полохалом для прийняття за основу і в цілому.

2. Доповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті з питань науки і освіти на тему: “Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання” (м.Дніпропетровськ).

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання” (5 жовтня 2009 року), підготовлені членами робочої групи, створеної Комітетом з питань науки і освіти, з урахуванням пропозицій народних депутатів України, наукових, творчих спілок та інших громадських організацій (додаються).

2. Направити відповідне рішення Комітету з питань науки і освіти та Рекомендації слухань Кабінету Міністрів України, міністерствам і відомствам, судовим і правоохоронним органам для інформації та реагування.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Голови Комітету з питань науки і освіти С.А.Давимуку.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та встановлення відповідальності за порушення під час його проведення (р. № 5544-1).

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. За результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та встановлення відповідальності за порушення під час його проведення (реєстр. № 5544-1 від 12.02.2010р.), внесений народними депутатами України В.Полохалом, Л.Оробець, В.Курилом, С.Давимукою, О.Донієм, С.Павленком прийняти за основу.

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який є головним при розгляді зазначеного законопроекту.

3. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Полохалу В.І. висловити позицію Комітету під час обговорення зазначеного законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти (р.№ 5544).

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. За результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти (реєстр.№ 5544 від 21.01.2010р.), внесений народним депутатом України В.Кириленком відхилити.

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який є головним при розгляді зазначеного законопроекту.

3. Доручити Голові Комітету Полохалу В.І. висловити позицію Комітету під час обговорення зазначеного законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань освіти (щодо дотримання державних гарантій стосовно осіб, які навчаються в приватних навчальних закладах) (р. № 5087).

 

В обговоренні взяли участь:  Полохало В.І., Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Єресько О.В.

 

Представляючи вищезазначений проект Закону на засіданні Комітету голова підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. разом з суттєвими недоліками цього законопроекту наголосила на необхідності розв’язання проблеми загальноосвітніх навчальних закладів заснованих на приватній власності, зокрема, встановлення рівності прав дітей на здобуття загальної середньої освіти та запропонувала відправити його на доопрацювання.

 

Обговорюючи даний законопроект голова підкомітету з питань фахової освіти Курило В.С. зазначив, що питання правого врегулювання функціонування здобуття приватних загальноосвітніх навчальних закладів потребують внесення змін до чинного законодавства, перш за все, в частині фінансування інваріантної частини навчального плану, адже батьки, які бажають навчати своїх дітей у приватних навчальних закладах є такими ж платниками податків, як і всі громадяни України. Хоча не можна погодитись з авторами законопроектів щодо пониження контролю держави за функціонуванням приватних загальноосвітніх навчальних закладів.

 

За наслідками проведеного обговорення проекту Закону про внесення змін до деяких законів України з питань освіти (щодо дотримання державних гарантій стосовно осіб, які навчаються в приватних навчальних закладах) члени Комітету з питань науки і освіти

УХВАЛИЛИ:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань освіти (щодо дотримання державних гарантій стосовно осіб, які навчаються в приватних навчальних закладах) (реєстр. № 5087 від 02.09.2009 р.), внесений народним депутатом України В.Колесніченком за результатами розгляду в першому читанні відправити на доопрацювання.

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного проекту Закону визначити Голову підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

10. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо приватних навчальних закладів) (р. № 5087-1).

 

В обговоренні взяли участь:  Полохало В.І., Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Єресько О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. За результатами розгляду в першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань (щодо приватних навчальних закладах) (реєстр.  № 5087-1  від  16.09.2009 р.),  внесений  народним  депутатом  України  В.Марущенком  відправити на доопрацювання.

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного проекту Закону визначити Голову підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

11. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проекти Законів про внесення змін до деяких законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (р.  № 3155 від 16.09.2008р., н.д.В.Литвин, О.Зарубінський, С.Павленко) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розширення соціальних гарантій працівників закладів охорони здоров’я, навчальних закладів та установ освіти державної форми власності) (р. № 3155-1 від 03.02.2010р., н.д.В.Швець, Ю.Прокопчук).

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

У звязку з відсутністю доповідача перенести розгляд зазначених законопроектів на наступне засідання Комітету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

12. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо надання статусу державного службовця педагогічним працівникам державних загальноосвітніх навчальних закладів)” (до № 3155 від 22.12.2009р., н.д.А.Павловський).

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

У звязку з відсутністю доповідача перенести розгляд зазначеного законопроекту на наступне засідання Комітету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

13. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України (щодо первинних законодавчих актів України, які фактично не діють, але не втратили чинність в установленому Законом порядку) (р. № 5447).

 

В обговоренні взяли участь:  Полохало В.І., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України (щодо первинних законодавчих актів України, які фактично не діють, але не втратили чинність в установленому Законом порядку), внесений народними депутатами України В.Бондиком, Ю.Литвином, О.Боднар, О.Голубом, за результатами розгляду у першому читанні повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Рішення прийнято одноголосно.

 

14. Різне:

про  позбавлення статусу юридичної особи Українського інституту науково-технічної і економічної інформації;

про порушення чинного законодавства при реорганізації Державного інституту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

 

 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про  позбавлення статусу юридичної особи Українського інституту науково-технічної і економічної інформації.

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Суліма Є.М., Стріха М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію  Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти  В.Полохало взяти до відома.

2. Виходячи з того, що розвиток державної системи науково-технічної інформації є надзвичайно важливим елементом національної інноваційної системи, згідно статті 29 Закону України Про Комітети Верховної Ради України визнати за доцільне провести у червні 2010 року слухання в  Комітеті  на тему: Про реалізацію законів України щодо розвитку національної системи науково-технічної інформації. 

   3. Керуючись статтею 24 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України” рекомендувати  Кабінету Міністрів України проаналізувати ситуацію   щодо  стану розвитку національної системи науково-технічної інформації,  її відповідність законодавству України, у тому числі щодо статусу Українського інституту науково-технічної і економічної інформації, та до 25 травня 2010 року подати відповідну інформацію до Комітету.   
4. Контроль за реалізацією цієї постанови покласти на голову підкомітету з питань науки М.В.Зубця. 

Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про порушення чинного законодавства при реорганізації Державного інституту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

 

В обговоренні взяли участь:  Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти  В.Полохала взяти до відома (додається).

2.  Керуючись статтею 24 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України” рекомендувати  Кабінету Міністрів України  відмінити наказ Міністерства освіти і науки України від 02.03.2010 р. № 163, як такий, що  суперечить Закону України “Про Кабінет Міністрів України”. 

3. Рішення Комітету направити до Кабінету Міністрів України. 

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова Комітету                                                        В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                               К.САМОЙЛИК