Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 6 сесія

24 червня 2011, 11:23

11 березня 2010

 

 

 

                      

                               

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                    № 35

 

                                                                                 11 березня 2010

                                                                           

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 14.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету  - Давимука С.А.,   Самойлик К.С.,   Курило В.С., Оробець Л.Ю.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник  завідувача  секретаріату   Комітету   Жиляєв І.Б.,  головні консультанти:   Гарбуза С.А.,  Головінов В.П.,  Козієвська  О.І.,   Красняков Є.В.,  Шевченко М.М., Шумар Н.Л., спеціаліст І категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ:  Табачник Д.В.,  Зубець М.В., Доній О.С., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Бондаренко Віктор Дмитрович - заступник Голови Вищої атестаційної комісії України, Губерський Леонід Васильович - голова спілки ректорів України, Держалок Микола Степанович - вчений секретар Вищої атестаційної комісії України, Костецька Наталія Миколаївна - юрист Вищої атестаційної комісії України, Кремень Василь Григорович – президент Академії педагогічних наук України, Тихий Володимир Павлович - віце-президент Національної академії правових наук України, Загородній Анатолій Глібович - головний вчений секретар Національної академії наук України, Десятов Тимофій Михайлович – директор Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, Ничкало Нелля Григорівна – академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих Академії педагогічних наук України, Радкевич Валентина Олександрівна – директор Інституту професійно-технічної освіти АПН України, Удод Олександр Андрійович – директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Ковтуненко Ніна Олексіївна – заступник директора, начальник Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (р. № 5267 від 22.10.2009р., н.д.В.Литвин, Д.Табачник, В.Курило, Ю.Каракай).

2. Про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей” (р. № 3103 від 02.09.2008р., н.д.В.Полохало, К.Самойлик).

3. Про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” (щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України)” (р. № 4624 від 05.06.2009р., н.д.В.Полохало, О.Доній, С.Давимука, Т.Чорновіл, О.Зарубінський, Б.Колесніков, М.Зубець, В.Курило).

4. Про проект Закону про внесення зміни до статті 64 Закону України “Про вищу освіту” (щодо надання студенту відстрочки у внесенні плати за навчання) (р. № 4352 від 14.04.2009р., н.д.Д.Табачник, М.Шершун, К.Самойлик, С.Давимука, М.Комар).

5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань вищої освіти (щодо усунення перешкод, які заважають вільному доступу до здобуття вищої освіти інвалідами) (р. № 2189 від 07.03.2008р., н.д.Д.Табачник, М.Комар, Т.Бахтеєва, Г.Маньковський).

6. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо скасування пільг при вступі у вищі навчальні заклади) (р. № 5177 від 28.09.2009р., н.д.В.Яворівський).

7. Про проект Закону про кредитування на здобуття вищої освіти (р. № 1084 від 30.11.2007р., н.д.К.Самойлик, Ю.Каракай, В.Полохало).

8. Про проект Постанови про проведення парламентських слухань з порядком денним “Про стан і перспективи розвитку середньої, професійно-технічної та вищої освіти в Україні” (17 березня 2010 року) (р. № 6075 від 17.02.2010р., н.д.Ю.Кармазін, О.Зарубінський, А.Щербань, В.Яворівський, С.Гордієнко).

9. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення за підсумками розгляду 03.03.2010 р. у порядку контролю інформації Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України про виконання рішення Комітету з питань науки і освіти від 11 червня 2008 року щодо реалізації чинного законодавства в частині науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій.

10. Різне:

про клопотання щодо присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України” заступнику завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Домаранському Олександру Олександровичу.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (р. № 5267).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Полохало В.І.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Оробець Л.Ю., Кремень В.Г., Губерський Л.В., Бондаренко В.Д., Загородній А.Г., Вашека Г.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (реєстр. № 5267).

 2. Співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання від Комітету визначити голову підкомітету з питань науки М.В.Зубця.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей” (р. № 3103).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І.,  Давимука С.А.,  Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 118 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови  про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей” (реєстр. № 3103 від 20.01.2009р.), внесений народними депутатами України К.Самойлик, В.Полохало, прийняти у другому читанні та в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, секретарю Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти К.Самойлик.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” (щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України)” (р. № 4624).

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С.,  Курило В.С., Оробець Л.Ю., Вашека Г.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 118 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” (щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України)” (реєстр. № 4624 від 05.06.2009р.), внесений народними депутатами України В.Полохалом, О.Донієм, С.Давимукою, Т.Чорноволом, О.Зарубінським, Б.Колесніковим, М.Зубцем, В.Курилом, прийняти у другому читанні та в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.Полохалу.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С.  про проект Закону про внесення зміни до статті 64 Закону України “Про вищу освіту” (щодо надання студенту відстрочки у внесенні плати за навчання) (р. № 4352).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Полохало В.І.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої та частини другої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення зміни до статті 64 Закону України “Про вищу освіту” (щодо надання студенту відстрочки у внесенні плати за навчання) (реєстр. № 4352 від 14.04.2009р.), внесений народними депутатами України Д.Табачником, М.Шершуном, К.Самойлик, С.Давимукою, М.Комаром, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, секретарю Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти  К.С.Самойлик.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань вищої освіти (щодо усунення перешкод, які заважають вільному доступу до здобуття вищої освіти інвалідами) (р. № 2189).

 

В   обговоренні  взяли  участь:  Полохало В.І.,   Давимука С.А.,   Самойлик К.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань вищої освіти (щодо усунення перешкод, які заважають вільному доступу до здобуття вищої освіти інвалідами) (реєстр. № 2189 від 07.03.2008р.), внесений народними депутатами України Д.Табачником, М.Комаром, Т.Бахтеєвою, Г.Маньковським, прийняти за основу та в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові підкомітету з питань фахової освіти В.С.Курилу

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо скасування пільг при вступі у вищі навчальні заклади) (р. № 5177).

 

В   обговоренні  взяли  участь:  Полохало В.І.,   Давимука С.А.,   Самойлик К.С., Курило В.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо скасування пільг при вступі у вищі навчальні заклади) (реєстр. № 5177 від 28.09.2009р.), внесений народним депутатом України В.Яворівським, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради  України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові підкомітету з питань базової освіти Л.Оробець.

За запропоновану редакцію рішення Комітету голосували:

“за”  – 4 чол.  (Полохало В.І., Давимука С.А.,  Курило В.С., Оробець Л.Ю.);

“проти” – 1 чол. (Самойлик К.С.).

Рішення прийнято.

Секретар Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. запропонувала зазначений законопроект відправити на доопрацювання.

За пропозицію народного депутата України Самойлик К.С. голосували:

“за” – 1 чол. (Самойлик К.С.);

“проти” – 4 чол. (Полохало В.І., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю.).

Рішення не прийнято.

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про кредитування на здобуття вищої освіти (р. № 1084).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І.,  Давимука С.А.,  Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої  статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про кредитування на здобуття вищої освіти (реєстр. № 1084 від 30.11.2007р.), внесений народними депутатами України К.Самойлик, Ю.Каракаєм, В.Полохало, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання.

 2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, секретарю Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти К.С.Самойлик.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. про проект Постанови про проведення парламентських слухань з порядком денним “Про стан і перспективи розвитку середньої, професійно-технічної та вищої освіти в Україні” (17 березня 2010 року) (р. № 6075).

 

В   обговоренні  взяли  участь:  Полохало В.І.,   Давимука С.А.,   Самойлик К.С., Курило В.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. У зв’язку з тим, що запропонований порядок денний парламентських слухань охоплює занадто великий обсяг питань, а також не відповідає суті проблеми, яка обговорювалась 16.02.2010 року в залі Верховної Ради України при розгляді проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження 10—річного терміну навчання для здобуття повної загальної середньої освіти та змісту доручення Голови Верховної Ради України Литвина В.М.  рекомендувати Верховній Раді України Проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань з порядком денним “Про стан і перспективи розвитку середньої, професійно-технічної та вищої освіти в Україні” (17 березня 2010 року) (реєстр. №6075 від 17.02.2010 р.) відхилити.

2. Відповідно до доручення Голови Верховної Ради України Литвина В. М. від 16.02.1010 р. щодо внесення пропозиції стосовно проведення парламентських слухань щодо запровадження 12-річного терміну навчання для здобуття повної загальної середньої освіти запропонувати напрацьований народними депутатами України - членами Комітету Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань з порядком денним “Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання”.

(До рішення Комітету додаються наступні копії документів:

1) Витяг зі стенограми пленарного засідання Верховної Ради України від 16 лютого 2010 року – на 1 арк;

2) Доручення Голови Верховної Ради України Литвина В. М. – на 2 арк;

3) Лист на ім`я Керівника апарату Верховної Ради України – на 2 арк;

4) Лист-відповідь Керівника апарату Верховної Ради України – на 1 арк;

5) Подання щодо проекту Постанови – на 1 арк;

6) Проект Постанови – на 2 арк;

7) Пояснювальна записка – на 1 акр.;

8) Подання Комітету щодо проведення парламентських слухань з порядком денним “Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання“.

3. Доручити Голові Комітету Полохалу В. І. представити на пленарному засіданні Верховної Ради України проект Постанови про проведення парламентських слухань з порядком денним Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9. СЛУХАЛИ:  доповідь  Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про схвалення доопрацьованого проекту рішення за підсумками розгляду 03.03.2010 р. у порядку контролю інформації Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України про виконання рішення Комітету з питань науки і освіти від 11 червня 2008 року щодо реалізації чинного законодавства в частині науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Кремень В.Г., Десятов Т.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію директора департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України Десятова Т.М., Президента Національної академії педагогічних  наук  України  Кременя В.Г. про виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 11 червня 2008 року щодо реалізації чинного законодавства в частині науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій взяти до відома.

2. Визнати незадовільною роботу у 2008-2009 роках Міністерства освіти і науки України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти щодо видання підручників, навчальних посібників, методичної літератури для навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти.

3. Відзначити відповідальну, послідовну, змістовну роботу Президії Національної академії педагогічних наук України (Президент Кремень В.Г.), Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (директор Радкевич В.О.) щодо виконання рекомендацій, затверджених рішенням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 11 червня 2008 року.

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

4.1. Завершити розробку та протягом 2010 року затвердити постановою Уряду Концепцію розвитку професійної освіти і навчання в Україні. Відновити у 2010 році дію призупинених урядових рішень щодо фінансування в повному обсязі заходів, спрямованих на модернізацію закладів та установ системи професійно-технічної освіти України.

4.2. Доручити міністерствам економіки, праці та соціальної політики, освіти і науки, Національній академії наук України підготувати та внести у 2010 році на розгляд Уряду нову методику науково обґрунтованого прогнозування розвитку ринку праці з урахуванням програм розвитку галузей економіки та запропонувати новий адекватний механізм визначення потреб у підготовці кваліфікованих робітників.

4.3. Доручити міністерствам фінансів, освіти і науки, праці та соціальної політики, Національній академії наук України  визначити нові концептуальні засади розбудови фінансово-економічної діяльності професійно-технічних навчальних закладів та подати у 2010 році на розгляд Уряду сучасну методику розрахунку вартості підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням складності, наукоємності та матеріалоємності професій з метою її затвердження та запровадження у 2011 році.

4.4. Завершити підготовку проекту та прийняти Урядом у 2010 році постанову Про затвердження Порядку працевлаштування випускників державних професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за бюджетні кошти

4.5. Доручити міністерствам юстиції, освіти і науки, внутрішніх справ підготувати та внести Уряду у 2010 році пропозиції щодо необхідності перегляду постанов Кабінету Міністрів України № 487 та № 490 від 20 травня 2009 року як таких, що суперечать законам України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, іншим нормативно-правовим актам, які регулюють питання підготовки водіїв транспортних засобів, організації роботи професійно-технічних навчальних закладів відповідного профілю, їх ліцензування, акредитації, а також атестації педагогічних працівників.

5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

5.1. Продовжити організаційно-управлінську роботу з виконання рішення Комітету від 11 червня 2008 року і цього рішення, підвищити вимоги до виконавської дисципліни відповідальних працівників міністерства та вжити вичерпних заходів, спрямованих на реалізацію рекомендацій Комітету та на досягнення конкретних кінцевих результатів щодо системних якісних змін у професійно-технічній освіті України.

5.2. Проаналізувати у 2010 році причини незадовільного вирішення питання щодо видання навчальної літератури для навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти, вжити конкретних заходів, спрямованих на поступове розв’язання цієї гострої проблеми.

6. Рекомендувати Національній академії педагогічних наук України:

6.1. Продовжити у 2010 році роботу, спрямовану на подальше удосконалення науково-методичного забезпечення професійно-технічних навчальних закладів і підготовки педагогічного персоналу для них. Завершити теоретико-методологічне обґрунтування стратегії розвитку системи професійно-технічної освіти в Україні в умовах ринкової економіки та  визначити концептуальні засади розробки Національної системи кваліфікацій і Національних рамок кваліфікацій.

6.2. Започаткувати у 2010 році дослідження з проблем створення сучасних підручників для професійно-технічних навчальних закладів, обґрунтування і введення нових професій та інноваційних технологій навчання з урахуванням вимог високотехнологічного виробництва. Зосередити зусилля вчених на  науковому супроводі розроблення стандартів професійно-технічної освіти нового покоління і комплексного методичного забезпечення їх впровадження.

7. Рекомендувати Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

7.1. Спрямувати зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на організацію ефективної роботи закладів і установ професійно-технічної освіти з урахуванням  потреб економіки конкретних регіонів у кваліфікованих робітниках із забезпеченням при цьому рівного доступу громадян до якісної професійної освіти згідно з чинним законодавством. Розглянути у 2010 році питання щодо залучення коштів підприємств, установ, організацій – замовників кваліфікованих робітничих кадрів, а також фінансових ресурсів місцевих бюджетів на потреби професійно-технічної освіти своїх регіонів.

7.2. Посилити роботу з професійної орієнтації молоді, в першу чергу в загальноосвітніх навчальних закладах та установах державної служби зайнятості, з метою свідомого вибору громадянами професії та поступової ліквідації перекосів у формуванні трудових ресурсів, їх професійній підготовці. Проаналізувати у 2010 році практику формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у кожному професійно-технічному навчальному закладі регіону та визначити результативність реального працевлаштування їх випускників. При потребі внести зміни до регіональних програм розвитку професійно-технічної освіти та вжити заходів, спрямованих на недопущення збільшення кількості безробітних на ринку праці. 

8. Надіслати рішення Комітету до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та її структурних підрозділів (інститутів), Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для організації подальшої роботи. Зазначеним державним органам виконавчої влади і науковим установам поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти про хід виконання рішення у грудні 2010 року.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Самойлик К.С. та голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С.

Рішення прийнято одноголосно.

 

10. Різне:

про клопотання щодо присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України” заступнику завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Домаранському Олександру Олександровичу.

 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України” заступнику завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Домаранському Олександру Олександровичу.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати клопотання Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. щодо присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України” заступнику завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Домаранському Олександру Олександровичу.

2. Просити керівництво Верховної Ради України порушити клопотання перед Президентом України про присвоєння почесного звання “Заслужений працівник освіти України” заступнику завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти  Домаранському Олександру Олександровичу.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

 

Голова Комітету                                                        В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                               К.САМОЙЛИК