Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 6 сесія

24 червня 2011, 11:20

10 лютого 2010

 

 

 

                      

                               

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                    № 34

 

                                                                                 10 лютого 2010

                                                                           

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету  -  Давимука С.А.,   Самойлик К.С.,   Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник  завідувача  секретаріату   Комітету   Жиляєв І.Б.,  головні консультанти:  Андрощук Г.О., Гарбуза С.А., Головінов В.П., Козієвська  О.І.,  Красняков Є.В., Шевченко М.М., Шумар Н.Л., спеціаліст І категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ:  Табачник Д.В., Доній О.С., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Гриценко Анатолій Степанович – народний депутат України, Фініков Тарас Володимирович - заступник Міністра освіти  і науки України, Єресько Олег Вікторович - директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Вашека Галина Володимирівна - заступник начальника  управління – начальник відділу фінансів освіти Міністерства фінансів України, Сухарніков Юрій Васильович - начальник відділу інтеграції в Європейський освітній і науковий простір Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про використання відкритого програмного забезпечення в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (р. № 4704 від 24.06.2009р., н.д.Є.Царьков).

2. Про проект Закону про затвердження Загальнодержавної програми розвитку аерокосмічної освіти в Україні (р. № 4840 від 16.07.2009р., н.д.А.Толстоухов, К.Самойлик, М.Деркач, І.Кириленко).

3. Про проект Закону про функціонування суб’єктів соціологічної діяльності (р. № 3203 від 22.09.2008р., н.д.В.Чудновський).

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження десятирічного терміну навчання для здобуття повної загальної середньої освіти (р. № 5252 від 21.10.2009р., н.д.А.Гриценко).

5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання питань управління об'єктами державної власності) (р. № 5380 від 26.11.2009р., КМУ).

6. Про звернення Президента Національної академії аграрних наук України М.В.Зубця, Президента Академії медичних наук України О.Ф.Возіанова, Президента Академії педагогічних наук України В.Г.Кременя, Президента Академії правових наук України В.Я.Тація, Президента Академії мистецтв А.В.Чебикіна.

7. Про проект Постанови про відновлення історичних назв населених пунктів України та про впорядкування усіх топонімічних об’єктів відповідно до сучасних реалій (р. № 4543 від 28.05.2009р., н.д.Ю.Гнаткевич).

8. Про проект Закону про внесення зміни до статті 488 Цивільного кодексу України (щодо усунення дублювання норми) (р. № 4548 від 28.05.2009р., н.д.Ю.Мірошниченко).

9. Про проект Закону про національну систему кваліфікацій (р. № 4843 від 16.07.2009р., н.д.О.Шевчук).

10. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення у відповідність з вимогами Закону України “Про державну реєстрацію осіб та фізичних осіб-підприємців”) (р. № 5146 від 18.09.2009р., КМУ).

11. Про проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (р. № 5102 від 07.09.2009р., КМУ).

12. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо прийняття на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування (р. № 5234 від 15.10.2009р., КМУ).

13. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів  та інших мало захищених верств населення (р. № 5299 від 02.11.2009р., н.д.А.Яценко).

14. Про проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” (щодо скасування обмежень викладацької роботи для державних службовців в системі підвищення кваліфікації) (р. № 5379 від 26.11.2009р., н.д.К.Ващук).

15. Звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період пятої  сесії шостого скликання.

16. Про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період шостої сесії шостого скликання.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Закону про використання відкритого програмного забезпечення в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (р. № 4704).

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про використання відкритого програмного забезпечення в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, внесений народним депутатом України Є. Царьковим, реєстр. № 4704 від 24.06.2009 р. відхилити.

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання  визначити голову підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія Олександра Сергійовича.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про затвердження Загальнодержавної програми розвитку аерокосмічної освіти в Україні (р. № 4840).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Проект Закону про затвердження Загальнодержавної програми розвитку аерокосмічної освіти в Україні (реєстр. № 4840 від 16.07.2009 р.), внесений народними депутатами України А.Толстоуховим, К.Самойлик, М.Деркачем, І.Кириленком повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи як такий, що не відповідає конституційно-правовим засадам розроблення, затвердження та здійснення загальнодержавних програм.

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного проекту Закону визначити секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про функціонування суб’єктів соціологічної діяльності (р. № 3203).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

  1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про функціонування суб’єктів соціологічної діяльності (реєстр. № 3203 від 22.09.2008р.), внесений народним депутатом України В.Чудновським, за результатами розгляду у першому читанні відхилити.

2. Доручити  заступнику  Голови  Комітету з питань науки і освіти Давимуці С.А. представити рішення з цього питання на засіданні Верховної Ради України.

 

З даного питання члени Комітету з питань науки і освіти запропонували два варіанти рішення:

I варіант - рекомендувати Верховній Раді України  проект Закону про функціонування суб’єктів соціологічної діяльності (реєстр. № 3203) за результатами розгляду у першому читанні відхилити.

За  I варіант рішення голосували:

за”  4 чол. (Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С.).

II варінт - рекомендувати Верховній Раді України  проект Закону про функціонування суб’єктів соціологічної діяльності (реєстр. № 3203) повернути на доопрацювання.

За ІІ варіант рішення голосували:

за”  2 чол. (Полохало В.І., Оробець Л.Ю.)

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України Гриценка А.С. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження десятирічного терміну навчання для здобуття повної загальної середньої освіти (р. № 5252).

 

В   обговоренні ь взяли  участь:  Полохало В.І.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Єресько О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

За результатами обговорення законопроекту члени Комітету з питань науки і освіти остаточного рішення не прийняли.

З даного питання народні депутати України запропонували два варіанти рішення:

I варіант - рекомендувати Верховній Раді України  проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження десятирічного терміну навчання для здобуття повної загальної середньої освіти (р. № 5252) відхилити.

За  I варіант рішення голосували:

за”  2 чол. (Давимука С.А., Курило В.С.).

II варіант - рекомендувати Верховній Раді України  повернути внесений законопроект субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання, тому що зазначений законопроект не має фінансово-економічного обгрунтування, а також його прийняття не бажано без всебічного обговорення серед фахівців та громадськості.

За ІІ варіант рішення голосували:

за”  3 чол. (Полохало В.І., Самойлик К.С., Зубець М.В.);

утримались” – 1 чол. (Оробець Л.Ю.).

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання питань управління об'єктами державної власності) (р. № 5380).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Полохало В.І.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5380 від 26.11.2009 року, внесений Кабінетом Міністрів України), підготувати до розгляду у першому читанні та прийняті за основу з наступним врахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

2. Рішення Комітету направити Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про звернення Президента Національної академії аграрних наук України М.В.Зубця, Президента Академії медичних наук України О.Ф.Возіанова, Президента Академії педагогічних наук України В.Г.Кременя, Президента Академії правових наук України В.Я.Тація, Президента Академії мистецтв А.В.Чебикіна.

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

Звернутися до Прем’єр-міністра України Ю.В.Тимошенко з рекомендацією безперечного врахування позиції галузевих академій наук при подальшому доопрацюванні зазначеного проекту Бюджетного кодексу України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Постанови про відновлення історичних назв населених пунктів України та про впорядкування усіх топонімічних об’єктів відповідно до сучасних реалій (р. № 4543). 

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з відсутністю доповідача перенести розгляд проекту Постанови про відновлення історичних назв населених пунктів України та про впорядкування усіх топонімічних об’єктів відповідно до сучасних реалій на наступне засідання Комітету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про  проект Закону про внесення зміни до статті 488 Цивільного кодексу України (щодо усунення дублювання норми) (р. № 4548).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Фініков Т.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення зміни до статті 488 Цивільного кодексу України (щодо усунення дублювання норми), внесений народним депутатом України Ю.Мірошниченко, розглянути в першому читанні та прийняти в цілому.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про національну систему кваліфікацій (р. № 4843).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Сухарніков Ю.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про національну систему кваліфікацій, внесений народним депутатом України О.Шевчуком, повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.

Рішення прийнято одноголосно.

За наслідками проведеного обговорення вищезазначеного законопроекту Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І. вніс пропозицію провести спільні комітетські слухання з даного питання за участю Комітету з питань соціальної політики та праці.

 

 

10. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань базової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення у відповідність з вимогами Закону України “Про державну реєстрацію осіб та фізичних осіб-підприємців”) (р. № 5146).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення у відповідність з вимогами Закону України “Про державну реєстрацію осіб та фізичних осіб-підприємців”), внесений Кабінетом Міністрів України, розглянути у першому читанні і прийняти за основу з урахуванням зауважень та пропозицій Головного науково-експертного управління.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

11. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (р. № 5102 ).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Вашека Г.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (реєстр. № 5102 від 07.09.2009р.), Кабінетом Міністрів України відхилити.

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, який визначено головним для розгляду зазначеного проекту Закону.

Голосували:

за” – 5 чол. (Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.);

утримались – 1 чол. (Полохало В.І.).

Рішення прийнято.

 

12. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо прийняття на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування (р. № 5234).

 

В   обговоренні  взяли  участь:  Полохало В.С.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Зубець М.В., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо прийняття на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, внесений Кабінетом Міністрів України, розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

13. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших мало захищених верств населення (р. № 5299).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших мало захищених верств населення, внесений народним депутатом України А.Яценком, за результатами розгляду у першому читанні повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

14. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” (щодо скасування обмежень викладацької роботи для державних службовців в системі підвищення кваліфікації) (р. № 5379).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. За результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” (щодо скасування обмежень викладацької роботи для державних службовців в системі підвищення кваліфікації) (реєстр. № 5379 від 26.11.2009 р.), внесений народним депутатом України К. Ващук прийняти за основу за умови врахування зауважень та пропозицій (додаються).

2. Рішення та пропозиції Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, який є головним при розгляді зазначеного законопроекту.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

15. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період п’ятої  сесії шостого скликання.

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період п’ятої  сесії шостого скликання взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

16. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період шостої сесії шостого скликання.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період шостої сесії шостого скликання взяти до відома.

2. Затвердити план роботи Комітету з питань науки і освіти на період шостої сесії шостого скликання з врахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова Комітету                                                        В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                                К.САМОЙЛИК