Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 5 сесія

24 червня 2011, 11:12

22 грудня 2009

 

 

 

                      

                               

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     № 33

 

                                                                                  22 грудня 2009

                                                                           

                                                               м.Київ

                                                       вул.Грушевського, 5, третій поверх, о 12.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету  -  Давимука С.А.,   Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник  завідувача   секретаріату   Комітету   Жиляєв І.Б.,   головні  консультанти:  Гарбуза С.А., Козієвська О.І., Шевченко М.М., Шумар Н.Л., спеціаліст І категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ:  Табачник Д.В., Самойлик К.С., Доній О.С., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Карлаш Юрій Васильович - заступник директора Департаменту наукових досліджень вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства освіти і науки України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про затвердження Рекомендацій круглого столу на тему: “Мистецька освіта в правовому полі: стан, проблеми, шляхи вирішення”.

2. Про проект Постанови про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних  досліджень та  науково-технічних  розробок за 2009 рік (реєстр. № 5384 від 27.11.2009р., н.д.К.Самойлик, М.Зубець, В.Полохало).

3. Про проект Постанови про призначення у 2010 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених (реєстр. № 5385 від 27.11.2009р., н.д.К.Самойлик, М.Зубець, В.Полохало).

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” (реєстр. № 0937 від 23.11.2007р., Кабінет Міністрів України).

5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення діяльності Академії екологічних наук України) (р. № 4232 від 18.03.2009р., н.д.А.Семинога).

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо  питань  студентського  самоврядування) (н.д.М.Томенко, Є.Суслов, реєстр. № 1280 від 25.12.2007р.).

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про затвердження Рекомендацій круглого столу на тему: “Мистецька освіта в правовому полі: стан, проблеми, шляхи вирішення”.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А.,  Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендації круглого столу “Мистецька освіта в правовому полі: стан, проблеми, шляхи вирішення” ухвалити з урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених народними депутатами України – членами Комітету.

2. Направити зазначені Рекомендації Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству культури і туризму України, Міністерству праці та соціальної політики України, місцевим органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, ректорам і директорам вищих навчальних закладів мистецького профілю для розгляду та використання в роботі.

3. Рішення Комітету і Рекомендації оприлюднити в засобах масової інформації та на сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

4. Контроль за виконанням Рішення Комітету покласти на Голову Комітету В.Полохала.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В, про проект Постанови про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2009 рік (р. № 5384).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2009 рік (реєстр. № 5384) прийняти за основу та в цілому.

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити секретаря Комітету з питань науки і освіти К.Самойлик.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Постанови про призначення у 2010 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених (р. № 5385).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про призначення у 2010 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених (реєстр. № 5385) прийняти за основу та в цілому.

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити секретаря Комітету з питань науки і освіти К.Самойлик.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” (р. № 0937).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” (р. № 0937), що підготовлений до другого читання з врахуванням пропозицій і зауважень субєктів законодавчої ініціативи, внести на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти його в цілому як закон.

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити голову підкомітету з питань науки М.В.Зубця.

Рішення прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення діяльності Академії екологічних наук України) (р. № 4232). 

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відправити проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення діяльності Академії екологічних наук України) (реєстр. № 4232) на доопрацювання.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити голову підкомітету з питань науки М.В.Зубця.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо  питань  студентського  самоврядування) (н.д.М.Томенко, Є.Суслов, р. № 1280).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути у другому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо  питань  студентського  самоврядування) (реєстр. № 1280 від 25.12.2007р.), внесений народними депутатами М.Томенком, Є.Сусловим та прийняти його в цілому.

  2. Визначити доповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного законопроекту народного депутата України, заступника Голови Комітету С.А.Давимуку.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова Комітету                                                        В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                               К.САМОЙЛИК