Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 5 сесія

24 червня 2011, 10:36

21 жовтня 2009

 

 

 

                      

                               

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                    № 32

 

                                                                                  21 жовтня 2009

                                                                            

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ:  члени   Комітету  -  Давимука С.А.,   Самойлик К.С.,   Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник  завідувача  секретаріату  Комітету  Жиляєв І.Б., головні консультанти:  Андрощук Г.О., Гарбуза С.А., Козієвська  О.І.,  Красняков Є.В., Шевченко М.М., спеціаліст І категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ: Табачник Д.В., Зубець М.В., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Стріха Максим Віталійович - заступник Міністра освіти і науки України, Волосовець Олександр Петрович - заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти та науки Міністерства охорони здоров’я України,  П’ятницький Юрій Сергійович - головний спеціаліст Департаменту кадрової політики, освіти та науки Міністерства охорони здоров’я України,  Подрушняк Валентина Борисівна - головний спеціаліст Департаменту   кадрової політики, освіти та науки Міністерства охорони здоров’я України, Плотнік Наталія  Анатоліївна - заступник начальника управління реєстрації та обліку платників податків Державної податкової адміністрації України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо університетськтих клінік) (реєстр. № 1487 від 04.02.2008р., н.д.М.Комар, Т.Бахтеєва, Г.Маньковський).

2. Про затвердження рекомендацій круглого столу на тему: Законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку медичної та фармацевтичної освіти в Україні”.

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо уточнення повноважень суб’єктів державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності) (реєстр. № 4343 від 13.04.2009р., Кабінет Міністрів України).

4. Про проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” (реєстр. № 4271 від 09.06.2009р., н.д.К.Самойлик, В.Яцуба)

5. Про проект Постанови про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік” (реєстр. № 5114 від 09.09.2009р., н.д.С.Давимука).

6. Про затвердження списку студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених сімей, яким у 2009-2010 навчальному році виплачується соціальна стипендія Верховної Ради України.

7. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про загальну середню освіту” (реєстр. № 4358 від 14.04.2009р., н.д.В.Бондик).

8. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (щодо соціального захисту студентів) (реєстр. № 4821 від 10.07.2009р., н.д.А.Семинога).

9.  Про проект  Закону  про  розвиток  дитячого  спорту  в  Україні  (реєстр. № 4655 від 11.06.2009р., н.д.Б.Губський).

10. Про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України керівника відділу державної установи “Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова Академії медичних наук України” Є.Г.Педаченка.

11. Різне:

про висунення на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2010 року в галузі документальної і науково-критичної літератури літопису новітньої історії України 1991-2007 роках “Еволюція влади” (видавництво ВАТ “Київська правда”, 2008 рік, видання 2-е, доповнене), заснованого на публікаціях газети “Голос України”. Автори – Горлов А.Ф., Королюк В.О., Лавренюк С.І., Шевчук Ю.В.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо університетських клінік) (р. № 1487).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Самойлик К.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Волосовець О.П.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути у другому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо університетських клінік) (реєстр. № 1487 від 04.02.2008р.), внесений народними депутатами України М.Комаром, Т.Бахтеєвою, Г.Маньковським, та прийняти його в цілому.

2. Доповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного законопроекту визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань фахової освіти В.Курила.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про затвердження рекомендацій круглого столу на тему: “Законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку медичної та фармацевтичної освіти в Україні”.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Волосовець О.П.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендації круглого столу “Законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку медичної та фармацевтичної освіти в Україні” ухвалити з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених народними депутатами України – членами Комітету.

2. Направити зазначені рекомендації Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Академії медичних наук України, місцевим органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, ректорам і директорам вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів для розгляду та використання в роботі.

3. Рішення Комітету і рекомендації оприлюднити в засобах масової інформації та на сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

4. Контроль за виконанням Рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

Голосували:

за”  -  5  чол.   (Полохало В.І., Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Доній О.С.);

проти” – 1 чол. (Оробець Л.Ю.).

Рішення прийнято

3. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо уточнення повноважень суб’єктів державного  регулювання  у  сфері  наукової  і  науково-технічної  діяльності) (р. № 4343).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.С., Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відправити проект Закону про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо уточнення повноважень суб’єктів державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності) (реєстр. № 4343) на доопрацювання.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити голову підкомітету з питань науки М.В.Зубця.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” (р. № 4271).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.С., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С., Стріха М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” (реєстр. № 4271) прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити голову підкомітету з питань науки М.В.Зубця.

Голосували:

за”  -  5  чол.   (Полохало В.І., Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю.);

утримались” – 1 чол. (Доній О.С.).

Рішення прийнято.

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Постанови про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України “Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік” (р. № 5114).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.С., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік” (реєстр. № 5114) прийняти за основу і в цілому.

2. Доповідачем та співдоповідачем із зазначеного питання визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти С.А.Давимуку.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ:  інформацію  секретаря  Комітету  з  питань  науки і освіти Самойлик К.С. про затвердження списку студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених сімей, яким у 2009-2010 навчальному році виплачується соціальна стипендія Верховної Ради України.

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.С., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про затвердження списку студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених сімей, яким у 2009-2010 навчальному році виплачується соціальна стипендія Верховної Ради України взяти до відома.

2. Затвердити список студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених сімей, яким у 2009-2010 навчальному році виплачується соціальна стипендія Верховної Ради України (список додається).

Голосували:

за”  -  5  чол.   (Полохало В.І., Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю.);

проти” – 1 чол. (Доній О.С.).

Рішення прийнято.

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про загальну середню освіту” (р. № 4358).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.С., Самойлик К.С., Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Стріха М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути зазначений проект Закону у першому читанні. За результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України “Про загальну середню освіту” (р. № 4358 від 14.04.2009р.) відхилити.

2. Доручити голові підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. представити рішення Комітету з питань науки і освіти з даного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (щодо соціального захисту студентів) (р. № 4821).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.С., Самойлик К.С., Давимука С.А., Оробець Л.Ю.,  Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (щодо соціального захисту студентів), внесений народним депутатом А.Семиногою, розглянути у першому читанні і прийняти за основу з урахуванням зауважень і пропозицій Головного науково-експертного управління.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Голосували:

за”  -  5  чол.   (Полохало В.І., Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю.);

утримались” – 1 чол. (Доній О.С.).

Рішення прийнято.

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С.   про  проект  Закону  про  розвиток  дитячого  спорту  в  Україні  (р. № 4655).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.С., Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю.,  Доній О.С.

 

 

УХВАЛИЛИ:

1. За результатами розгляду в першому читанні проект Закону про розвиток дитячого спорту в Україні (реєстр. № 4655 від 11.06.2009р.), внесений народним депутатом України Б.Губським відхилити.

2. У звязку з тим, що профільним Комітетом Верховної Ради України з питань сімї, молодіжної політики, спорту та туризму до повторного другого читання готується проект Закону про фізичну культуру і спорт рекомендувати автору законопроекту подати пропозиції до цього закону, який комплексно регулює відносини в системі фізичної культури і спорту України.

3. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань сімї, молодіжної політики, спорту та туризму, який визначено головним при підготовці його для розгляду у першому читанні.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

10. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки освіти Полохала В.І. про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України керівника відділу державної установи “Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова Академії медичних наук України” Є.Г.Педаченка.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Курило В.С., Оробець Л.Ю.,  Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати клопотання Академії медичних наук України та Київської міської державної адміністрації щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України керівника відділу державної установи “Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова Академії медичних наук України” Є.Г.Педаченка.

2. Представити подання до Верховної Ради України про нагородження працівника вищезазначеної установи відзнакою Верховної Ради України.  

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

11. Різне:

про висунення на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2010 року в галузі документальної і науково-критичної літератури літопису новітньої історії України 1991-2007 роках “Еволюція влади” (видавництво ВАТ “Київська правда”, 2008 рік, видання 2-е, доповнене), заснованого на публікаціях газети “Голос України”. Автори – Горлов А.Ф., Королюк В.О., Лавренюк С.І., Шевчук Ю.В.

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки освіти Полохала В.І. про висунення на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2010 року в галузі документальної і науково-критичної літератури літопису новітньої історії України 1991-2007 роках “Еволюція влади” (видавництво ВАТ “Київська правда”, 2008 рік, видання 2-е, доповнене), заснованого на публікаціях газети “Голос України”. Автори – Горлов А.Ф., Королюк В.О., Лавренюк С.І., Шевчук Ю.В.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

Підтримати висунення на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2010 року в галузі документальної і науково-критичної літератури літопису новітньої історії України 1991-2007 роках “Еволюція влади” (видавництво ВАТ “Київська правда”, 2008 рік, видання 2-е, доповнене), заснованого на публікаціях газети “Голос України”. Автори – Горлов А.Ф., Королюк В.О., Лавренюк С.І., Шевчук Ю.В.

Голосували:

за”  -  4  чол. (Полохало В.І., Самойлик К.С., Курило В.С., Оробець Л.Ю.);

проти” – 2 чол. (Давимука С.А., Доній О.С.).

Рішення Прийнято.

 

 

Голова Комітету                                                        В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                                К.САМОЙЛИК