Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 3 сесія

24 червня 2011, 10:10

14 січня 2009

        

 

 

                      

                               

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     22

 

                                                                                  14 січня 2009

                                                                            

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету  -   Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Курило В.С., Доній О.С.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Комітету Домаранський  О.О., головні консультанти:  Андрощук Г.О.,   Гарбуза С.А.,  Головінов В.П.,  Козієвська  О.І.,  Красняков Є.В., Шевченко М.М.,  Шумар Н.Л., спеціаліст І категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ: Табачник Д.В., Зубець М.В., Оробець Л.Ю., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Толстоухов Анатолій Володимирович – народний депутат України, Грач Леонід Іванович – народний депутат України, Стріха Максим Віталійович - заступник Міністра освіти і науки України, Матвійчук Володимир Макарович - заступник Міністра фінансів України, Гамов Вячеслав Миколайович - голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Ільченко Анатолій Іванович - заступник голови Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Хоменко Микола Павлович – директор науково-методичного центру  аграрної  освіти Міністерства аграрної політики України, Іщенко Тетяна Дем’янівна - директор Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України, Багатеренко Ярослава Олександрівна - завідувач Сектору спеціальних податкових режимів Міністерства фінансів України, Козлова Наталія Миколаївна - заступник начальника відділу гуманітарного розвитку Міністерства економіки України, Єжов Валерій Микитович - директор Нікітського ботанічного саду.

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період четвертої сесії шостого скликання.

2. Звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період третьої сесії шостого скликання.

3. Про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 5 червня 1996 року № 226/96-ВР “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” (р. № 3302 від 20.10.2008р., Кабінет Міністрів України).

4. Про проект Постанови про відзначення на державному рівні 200-ої річниці Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру (р. № 2680 від 19.06.2008р, н.д.Л.Грач).

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” (щодо ГУАМ-ТЕХНОПАРК” (м.Київ) (р. № 1475 від 01.02.2008р., н.д.А.Матвієнко, О.Бондар).

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (нова редакція) (р. № 2562 від 23.05.2008р., н.д.В.Корж).

7. Проект Закону про затвердження Загальнодержавної програми створення Державного політехнічного музею Український техноленд” (р. № 2727 від 09.07.2008р., н.д.В.Бондик, М.Волинець, Ю.Кармазін, М.Кравченко, Ю.Литвин, Л.Литвинов, В.Турманов, Д.Табачник).

8. Про підтримку на всеукраїнському та регіональному рівнях патріотичного проекту Україна: історія великого народу”.

9. Про стан виконання Рекомендацій круглого столу “Про виклики для вітчизняної науки і освіти в контексті світової фінансової та економічної кризи”.

10. Про стан виконання Рекомендацій Всеукраїнського круглого столу “Основні завдання та напрями реформування системи вищої аграрної освіти України”.

11. Різне:

· про проблеми в роботі та стан фінансування Єнакіївського державного авіаційно-технічного спортивного клубу.

 

 

1. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період четвертої сесії шостого скликання.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С.,  Курило В.С., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Проект плану роботи Комітету на період четвертої сесії шостого скликання взяти за основу.

2. Народним депутатам України – членам Комітету внести пропозиції до проекту плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період четвертої сесії шостого скликання до 19 січня 2009 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період третьої сесії шостого скликання.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С.,  Курило В.С., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію про роботу Комітету з питань науки і освіти протягом першої – третьої сесій шостого скликання Верховної Ради України взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ:  інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 5 червня 1996 року № 226/96-ВР “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” (р. № 3302).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Стріха М.В., Матвійчук В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 5 червня 1996 року № 226/96-ВР “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” (реєстр. № 3302 від 20.10.2008 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, розглянути доопрацьований проект Постанови  та прийняти його за основу і в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Секретарю Комітету Верховної Ради України Самойлик К.С.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ:  інформацію народного депутата України Грача Л.І. про проект Постанови про відзначення на державному рівні 200-ої річниці Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру (р. № 2680).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Полохало В.І.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Курило В.С., Доній О.С., Матвійчук В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України Проект Постанови про відзначення на державному рівні 200-ої річниці Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру (реєстр. № 2680) прийняти за основу і в цілому.

2. Співдоповідачем із зазначеного питання визначити голову підкомітету з питань науки М.Зубця.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти  Давимуки С.А. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” (щодо ГУАМ-ТЕХНОПАРК” (м.Київ) (р. № 1475).

 

В  обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Самойлик К.С., Курило В.С., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності  технологічних  парків”  (щодо  ГУАМ-ТЕХНОПАРК”  (м.Київ)  (реєстр. № 1475) відхилити.

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (нова редакція) (р. № 2562).

В   обговоренні   взяли   участь:  Полохало В.І.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Доній О.С., Стріха М.В., Матвійчук В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (нова редакція) (реєстраційний № 2562 від 17.07.2008 р., внесений народними депутатами Коржем В., Костенком П., Волковим О та іншими (всього 12 підписів ) розглянути у другому читанні.

2. При підготовці проекту  Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (нова редакція) (реєстраційний № 2562 від 17.07.2008 р., внесений народними депутатами Коржем В., Костенком П., Волковим О та іншими (всього 12 підписів ) для розгляду у другому читанні врахувати пропозиції Комітету викладені у порівняльній таблиці (Додаток №1).

3. Доручити народному депутату України, члену Комітету, голові підкомітету з питань фахової освіти Курилу В.С. звернутися до голови Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Костенка П.І. з проханням внести рекомендовані Комітетом  поправки до порівняльної таблиці для розгляду проекту  Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (нова редакція) у другому читанні.

Вразі неврахування пропозицій Комітету  внести на розгляд Верховної Ради України проект постанови про направлення проекту  Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (нова редакція) (реєстраційний № 2562 від 17.07.2008 р., внесений народними депутатами Коржем В., Костенком П., Волковим О та іншими (всього 12 підписів ) на повторне друге читання.

4. Рішення довести до відома Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про затвердження Загальнодержавної програми створення Державного політехнічного музею “Український техноленд” (р. № 2727).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І.,  Самойлик К.С.,  Курило В.С., Доній О.С., Матвійчук В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Погодитись з висновком Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України щодо необхідності залучення до розробки  Загальнодержавної програми створення Державного політехнічного музею “Український техноленд” Кабінету Міністрів України, у зв’язку з цим рекомендувати авторам законопроекту надіслати його до Кабінету Міністрів України для узгодження і доопрацювання.  

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ:  інформацію народного депутата України Толстоухова А.В. про підтримку на всеукраїнському та регіональному рівнях патріотичного проекту Україна: історія великого народу”.

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Полохало В.І.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Курило В.С., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію народного депутата України Толстоухова А.В взяти до відома.

2. Враховуючи важливість проекту “Україна: історія великого народу” для пропагування української історії і культури, як в середині країни, так і за її межами, звернутися від Комітету з питань науки і освіти до відповідних органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з проханням розглянути питання щодо можливої підтримки проекту.

Рішення прийнято одноголосно.

 

9. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про стан виконання Рекомендацій круглого столу “Про виклики для вітчизняної науки і освіти в контексті світової фінансової та економічної кризи”.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С.,  Курило В.С., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України взяти до відома.

2. З метою оперативної та якісної підготовки змін та доповнень до чинного законодавства, спрямованих на збереження освіти і науки від наслідків фінансово-економічної кризи, сформувати робочу групу щодо підготовки та доопрацювання відповідних законопроектів, а також узагальнення пропозицій щодо інноваційного розвитку України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти В.І.Полохала.

Рішення прийнято одноголосно.

10. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про стан виконання Рекомендацій Всеукраїнського круглого столу “Основні завдання та напрями реформування системи вищої аграрної освіти України”.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С.,  Курило В.С., Доній О.С., Стріха М.В., Іщенко Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України взяти до відома. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

1.2. За підсумками виконання Закону України “Про Державний бюджет на 2009 рік” збільшити видатки на розвиток вищої аграрної освіти.

1.3. Прискорити внесення законодавчих пропозицій, зокрема змін до Бюджетного Кодексу в частині надання державних дотацій госпрозрахунковим структурним підрозділам державних аграрних вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та закладів професійно-технічної освіти, змін до постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативних документів, указаних в Рекомендаціях.

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України під час ліцензування, акредитації та присвоєння звання доцента та професора враховувати гриф Міністерства аграрної політики України на підручниках з фахових дисциплін.

4. Контроль за виконанням Рішення покласти на народного депутата України, голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С.                

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

11. Різне:

· про проблеми в роботі та стан фінансування Єнакіївського державного авіаційно-технічного спортивного клубу.

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія О.С. про проблеми в роботі та стан фінансування Єнакіївського державного авіаційно-технічного спортивного клубу.

 

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Полохало В.І.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Курило В.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію голови підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія О.С. взяти до відома.

2. Звернутися до Міністерства освіти і науки України здійснити перевірку фактів, наведених в інформації голови підкомітету Донія О.С. щодо нецільового використання коштів, призначених для фінансування Єнакіївського державного авіаційно-технічного спортивного клубу та вжити невідкладних заходів щодо виправлення ситуації.

3. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на голову підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. 

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова Комітету                                                        В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                                К.САМОЙЛИК