Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 3 сесія

24 червня 2011, 10:12

22 січня 2009

        

 

 

ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ  ЗА УЧАСТЮ

КОНСУЛЬТАТИВНОЇ  РАДИ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ПРИ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

 

 

                                                                              

                                                                                      23

 

                                                                                  22 січня 2009

 

 

ГОЛОВУВАЛИ:  Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Полохало В.І. та Голова Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України Згуровський М.З.

 

Присутні:

члени Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

члени Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України

Полохало В.І.

Згуровський М. З.

Табачник Д.В.

Родіонов М. К. 

Давимука С.А.

Жиляев І.Б.

Самойлик К.С.

Андон П.І.

Доній О.С.

Баранов О.А.

 

Бутузов В.М.

 

Ільченко М.Ю.

 

Коновалов І.В.

 

Мельник А.О.

 

Палагін О.В.

 

Петров В.В.

 

Процикевич І.О.

 

Попова Т.В.

 

Савченко А.С.

 

Семенченко А.І.

 

Сидоренко Г.С.

 

Стогній В.С.

 

Швець М.Я.

 

Якименко Ю.І.

 

ВІДСУТНІ: Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Стріха М.В. – заступник Міністра освіти і науки України, Рубан І.А. - голова Державного комітету інформатизації  України,  Сиров О.І. – перший заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Загородній А.Г. – директор Інституту теоретичної фізики Національної академії наук України, академік Національної академії наук України,  Ямчук А.В. - директор Українського інституту науково-технічної і економічної інформації Міністерства освіти і науки України, Петренко А.І. – професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, Пероганич Ю.Й. – генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України, Широков В.А. – директор Інституту мовно-інформаційних відносин Національної академії наук України, Вдовиченко М.Л. – помічник першого віце-президента Національної академії наук України, Чижевський Б.Г. – завідувач секретаріату Комітету з питань науки і освіти, головні консультанти секретаріату  Комітету  з  питань  науки  і освіти: Андрощук Г.О., Шевченко М.М., Гарбуза С.А., спеціаліст І категорії секретаріату Комітету з питань науки і освіти Бродзянська А.Л.  Список додається.

 

Виїзне засідання  Комітету з питань науки і освіти

за участю Консультативної ради з питань інформатизації

при Верховній Раді України

(м.Київ, пр.Перемоги, 37,  

зал засідань адміністративної ради

Національного технічного університету України

“Київський політехнічний інститут”)

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Постанови про проведення парламентських слухань Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (17 червня 2009 року) (р. № 3632 від 20.01.2009р., н.д.В.Полохало, Д.Табачник, С.Давимука).

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про електронний цифровий підпис” (щодо здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства  у сфері  надання послуг електронного цифрового підпису) (р. № 3135 від 11.09.2008р., Кабінет Міністрів України).

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про науково-технічну інформацію” (р. № 3303 від 20.10.2008р., Кабінет Міністрів України).

4. Про проект Постанови про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2009-2011 роки (р. № 3286 від 10.10.2008р., Кабінет Міністрів України).

5. Про розвиток Grid-середовища в Україні.

6. Про доповідь Кабінету Міністрів України про стан та розвиток інформатизації в Україні за 2008 рік.

7. Про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з   малозабезпечених сімей”  (р. № 3103 від 20.01.2009р., н.д.К.Самойлик).

8. Про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 5 червня 1996 року № 226/96-ВР “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” (р. № 3302-д від 19.01.2009р., н.д.В.Полохало, К.Самойлик).

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Постанови про проведення парламентських слухань “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” (17 червня 2009 року) (р. № 3632).

 

В  обговоренні взяли участь:   Згуровський М.З., Табачник Д.В., Самойлик К.С., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути та прийняти проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань “Стратегія  інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” (17 червня 2009 року).

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання  визначити голову Комітету з питань науки і освіти В.І. Полохала.

3. Рекомендувати членам Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України забезпечити тісну співпрацю з Комітетом з питань науки і освіти у підготовці та проведенні зазначених парламентських слухань та приймати безпосередню участь в розробці Стратегії  інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію першого заступника голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Сирова О.І. та члена Консультативної Ради з питань інформатизації Коновалова І.В. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про електронний цифровий підпис” (щодо здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства  у сфері  надання послуг електронного цифрового підпису) (р. № 3135).

В обговоренні взяли участь: Табачник Д.В., Савченко А.С., Рубан І.А., Родіонов М.К., Самойлик К.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати проект закону про внесення змін до Закону України “Про електронний цифровий підпис” (щодо здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства  у сфері  надання послуг електронного цифрового підпису) (реєстр. № 3135 від 11.09.2008 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, таким, що потребує доопрацювання.

2. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного та розглянути зазначений проект закону.

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання  визначити голову підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія О.С.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ:  інформацію заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. та члена Консультативної Ради з питань інформатизації Швеця М.Я. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про науково-технічну інформацію” (р. № 3303).

 

В обговоренні взяли участь:  Баранов О.А., Швець М.Я., Петров В.В., Згуровський М.З., Табачник Д.В., Полохало В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України включити проект закону про внесення змін до Закону України “Про науково-технічну інформацію” (реєстр. № 3303 від 20.10.2008 р., поданий Кабінетом Міністрів України) до порядку денного, розглянути і прийняти його за основу в першому читанні.

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання  визначити голову підкомітету з питань науки М.В.Зубця.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Державного комітету інформатизації України Рубана І.А. про проект Постанови про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2009-2011 роки (р. № 3286).

 

 В обговоренні взяли участь: Згуровський М.З., Савченко А.С., Швець М.Я.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати проект Постанови Верховної Ради України про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2009-2011 роки (поданий Кабінетом Міністрів України, реєстр. № 3286 від 10.10.2008 р.), таким, що потребує доопрацювання з метою посилення його взаємозв’язку з основними стратегічними нормативно-правовими актами, зокрема з Законами України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” (і відповідним планом заходів з його виконання, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 р. № 653-р), Постановою Верховної Ради України від 01.12.2005 р. № 3175-IV “Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні”, Указом Президента України від 23 квітня 2008 року № 377/2008 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України” тощо.

2. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Постанови Верховної Ради України про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2009-2011 роки (реєстр. № 3286 від 10.10.2008 р.) і повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з зазначеного питання  визначити голову підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія О.С.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію директора Інституту теоретичної фізики Національної академії наук України, академіка Національної академії наук України Загороднього А.Г. та Голови Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України Згуровського М.З. про розвиток Grid-середовища в Україні.

 

В обговоренні взяли участь: Петренко А.І., Савяк В.В., Полохало В.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про роботу Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України щодо розробки Концепції розвитку Grid-технологій в Україні (затвердженою Кабінетом Міністрів України), а також щодо розвитку суперкомп’ютерних обчислень і Світового центру даних “Геоінформатика та сталий розвиток” (Україна, м. Київ) взяти до відома та рекомендувати Національній академії наук України та Міністерству освіти і науки України активізувати роботу з впровадження і застосування Grid-технологій в Україні, забезпечення ефективної європейської і світової Grid-інтеграції.

2. Вважати за доцільне підтримати проект Державної цільової науково-технічної програми з впровадження і застосування Grid-технологій на 2009-2013 роки та рекомендувати Кабінету Міністрів України розглянути її в установленому порядку.

3. Рішення із зазначеного питання направити Кабінету Міністрів України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Державного комітету інформатизації України про доповідь Кабінету Міністрів України про стан та розвиток інформатизації в Україні за 2008 рік.

 

В  обговоренні  взяли  участь:   Згуровський М.З.,   Полохало В.І.,   Петров В.В., Швець М.Я.

 

УХВАЛИЛИ:

Комітет з питань науки і освіти разом з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України, заслухавши інформацію голови Державного комітету інформатизації України І.А. Рубана про доповідь Кабінету Міністрів України про стан та розвиток інформатизації в Україні за 2008 рік вирішили зазначену інформацію взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7.  СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей”  (р. № 3103).

 

В обговоренні взяли участь:  Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А.,  Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про внесення змін до Постанови  Верховної Ради України “Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей” (реєстр. № 3103 від 20.01.2009 р.), внесений народним депутатом України К.Самойлик, прийняти за основу та в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України,   Секретарю Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти К.Самойлик.  

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8.  СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 5 червня 1996 року № 226/96-ВР “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” (р. № 3302-д).

 

В обговоренні взяли участь:  Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А.,  Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій   Верховної   Ради   України   студентам   вищих закладів освіти” (реєстр. № 3302-д від 19.01.2000 р.), внесений народним депутатом України К.Самойлик, прийняти за основу і в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Секретарю Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти К.Самойлик.  

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

 

 

 

 

В.Полохало

 

Голова
Консультативної ради
з питань інформатизації
при Верховній Раді України
 
 
 
М.Згуровський