Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 3 сесія

24 червня 2011, 10:07

24 грудня 2008

        

 

 

                      

                               

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     21

 

                                                                                   24 грудня 2008

                                                                            

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету - Табачник Д.В., Давимука С.А., Курило В.С., Зубець М.В.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Комітету Домаранський  О.О., головні консультанти: Андрощук Г.О., Гарбуза С.А., Головінов В.П., Козієвська  О.І., Красняков Є.В., Шевченко М.М.,  Шумар Н.Л., спеціаліст  І  категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ: Самойлик К.С., Оробець Л.Ю., Жванія Д.В., Доній О.С.

 

ЗАПРОШЕНІ: Тарасюк Борис Іванович – народний депутат України, Стріха Максим Віталійович - заступник Міністра освіти і науки України,  Антонець Володимир Михайлович - перший заступник Міністра України з питань надзвичайних  ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Квашук Василь Павлович - директор Департаменту цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних  ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Єфіменко Леонід Васильович - заступник Міністра юстиції України.

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про Державний бюджет України на 2009 рік  (р. № 3000 від 23.12.2008р., Кабінет Міністрів України).

2. Про проект Закону про державну підтримку галузевої науки (р. № 2678 від 19.06.2008р., н.д.О.Вілкул, Д.Колєсніков, Д.Шпенов, С.Глазунов).

3. Про проект Закону про присвоєння юридичним особам та обєктам права власності імен фізичних осіб (р. № 2447 від 05.05.2008р., Кабінет Міністрів України).

4. Про проект Закону про внесення змін та доповнень до статті 25 Закону України “Про вищу освіту” (щодо Вищих шкіл мистецтва) (р. № 2055 від 13.02.2008р., н.д.Є.Суслов, А.Шевченко).

5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо створення умов функціонування державної системи цивільного захисту) (р. № 2637 від 12.06.2008р., Кабінет Міністрів України).

6. Про проект Закону про приєднання України до Віденської угоди про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків ( р.  № 0097 від 08.09.2008р., Кабінет Міністрів України).

7. Про призначення у 2008 році премій Верховної Ради України та присудження іменних стипендій Верховної Ради України у 2009 році найталановитішим молодим ученим.

8. Про затвердження рекомендацій круглого столу на  тему: “Інноваційна діяльність у сфері науки і освіти України в антикризовому контексті”.

9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення надання якісних освітніх послуг навчальними закладами) (р. № 3516 від 22.12.2008р., Кабінет Міністрів України ).

10. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо права закордонних українців на безоплатне здобуття вищої освіти в Україні) (р. № 3229 від 26.09.2008р., н.д.Б.Тарасюк).

11. Проект Постанови про присудження премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік (р. № 3510 від 19.12.2008р., н.д.К.Самойлик, М.Зубець, В.Полохало).

12. Проект Постанови про призначення у 2009 році стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (р. № 3511 від 19.12.2008р., н.д.К.Самойлик, М.Зубець, В.Полохало).

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. та заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. про проект Закону про Державний бюджет України на 2009 рік  (р. № 3000).

 

В обговоренні взяли участь: Табачник Д.В., Давимука С.А.,  Курило В.С.,  Зубець М.В., Стріха М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати проект Закону про Державний бюджет України на 2009 рік  (реєстр. № 3000 від 23.12.2008р.) і рекомендувати Кабінету Міністрів України доопрацювати структуру видатків у галузях освіти, науки та інноваційної діяльності з забезпеченням належного фінансування зазначених галузей (пропозиції додаються).

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету довести рішення Комітету до відома відповідних парламентських фракцій.

3. Пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти до проекту Закону про Державний бюджет України на 2009 рік  в частині фінансування освіти, науки та інноваційної діяльності надіслати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерству фінансів України та Кабінету Міністрів України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про проект Закону про державну підтримку галузевої науки (р. № 2678).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А.,   Курило В.С.

 

УХВАЛИЛИ:

Підтримати запропоновані в законопроекті засади державної підтримки галузевої науки і вважати за доцільне доручити робочій групі, створеної згідно з рішенням Комітету від 17 вересня 2008 року, врахувати їх при опрацюванні законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ:  інформацію заступника Міністра юстиції України Єфіменка Л.В. про проект Закону про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб (р. № 2447).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А.,  Курило В.С.,  Зубець М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб (реєстр. № 2447 від 05.05.2008р.), поданий Кабінетом Міністрів України, розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання  визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку С.А.

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін та доповнень до статті 25 Закону України “Про вищу освіту” (щодо Вищих шкіл мистецтва) (р. № 2055).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А.,  Зубець М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін та доповнень до статті 25 Закону України “Про вищу освіту” (щодо Вищих шкіл мистецтва) (реєстр. № 2055 від 13.02.2008 р.), внесений народними депутатами України Є.Сусловим, А.Шевченком, відхилити.

2. Розглянути законодавчі пропозиції народних депутатів України Є.Суслова та А.Шевченка під час підготовки нової редакції Закону України “Про вищу освіту” до другого читання.

3. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України,   голові підкомітету з питань фахової освіти В.Курилу.  

Рішення прийнято одноголосно.

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо  створення  умов  функціонування  державної системи цивільного захисту) (р. № 2637).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А.,  Зубець М.В., Антонець В.М., Квашук В.П.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо створення умов функціонування державної системи цивільного захисту) (реєстр. № 2637 від 12.06.2008 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи підготувати його до другого читання.

2. Затвердити пропозицію Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

3. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, визначеного головним з підготовки даного законопроекту.

Рішення прийнято одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. про проект Закону про приєднання України до Віденської угоди про  заснування  Міжнародної  класифікації зображувальних елементів знаків (р. № 0097).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А.,  Курило В.С.,  Зубець М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про приєднання України до Віденської угоди про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (реєстр. № 0097 від 08.09.2008р.), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти в цілому.

2. Рішення Комітету до зазначеного законопроекту надіслати Комітету Верховної Ради України у закордонних справах.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про призначення у 2008 році премій Верховної Ради України та присудження іменних стипендій Верховної Ради України у 2009 році найталановитішим молодим ученим.

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А., Курило В.С.

 

УХВАЛИЛИ:

Схвалити рішення Комітету з питань науки і освіти щодо призначення у 2008 році премій Верховної Ради України та присудження іменних стипендій Верховної Ради України у 2009 році найталановитішим молодим ученим.

Рішення додається.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про затвердження рекомендацій круглого столу на  тему: “Інноваційна діяльність у сфері науки і освіти України в антикризовому контексті”.

 

В обговоренні взяли участь: Табачник Д.В., Давимука С.А.,   Курило В.С.,  Зубець М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити Рекомендації круглого столу “Інноваційна діяльність у сфері науки і освіти України в антикризовому контексті”.

2. Направити Рекомендації круглого столу Голові Верховної Ради України, керівникам депутатських фракцій та комітетів Верховної Ради України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Міністерству  освіти і науки України, Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України, Міністерству промислової політики України, Міністерству транспорту та зв’язку України, Міністерству палива та енергетики України, Міністерству оборони України, Міністерству аграрної політики України, Міністерству охорони здоров’я України, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Національній академії наук України, галузевим академіям наук України та Центральному комітету профспілки працівників освіти і науки України, Центральному комітету профспілки працівників Національної академії наук України для аналізу та використання у практичній діяльності.

3. Вважати за доцільне направити матеріали круглого столу засобам масової інформації для використання при підготовці матеріалів з питань розвитку науки, освіти і інноваційної діяльності, оприлюднити їх на Інтернет-сайті Комітету з метою інформування громадськості.

4. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на голів підкомітету з питань науки Зубця М.В., підкомітету з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності Жванію Д.В., підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С.

Рішення прийнято одноголосно.

 

9. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення надання якісних освітніх послуг навчальними закладами) (р. № 3516).

 

В обговоренні взяли участь: Табачник Д.В., Давимука С.А., Курило В.С.,  Зубець М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України  (щодо  удосконалення надання якісних послуг навчальними закладами) (реєстр. № 3516 від 22.12.2008 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу.

2. Доручити Комітету з питань науки і освіти доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб`єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Рішення прийнято одноголосно.

10. СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України Тарасюка  Б.І. та голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо права закордонних українців на безоплатне здобуття вищої освіти в Україні) (р. № 3229).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А.,  Зубець М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо права закордонних українців на безоплатне здобуття вищої освіти в Україні) (реєстр. № 3229 від 26.09.2008 р.), внесений народним депутатом України Б.Тарасюком, прийняти за основу з дорученням головному Комітету підготувати його до другого читання.

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, визначеного головним з підготовки даного законопроекту.

Голосували:

“за” – 3 чол. (Полохало В.І., Давимука С.А., Курило В.С.);

 “утримались” – 2 чол. (Табачник Д.В., Зубець).

Рішення прийнято.

 

11. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про проект Постанови про присудження премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік (р. № 3510).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А.,  Курило В.С.  

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про присудження  премії Верховної Ради України   найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік (реєстр № 3510) прийняти за основу і в цілому. 

2. Доповідачем та співдоповідачем із зазначеного питання визначити Секретаря  Комітету з питань науки і освіти К.Самойлик.

 Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

12. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про проект Постанови про призначення у 2009 році стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (р. № 3511).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Давимука С.А.,  Курило В.С.  

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект  Постанови про призначення у 2009 році іменних стипендій  Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (реєстр. № 3511) прийняти за основу і в цілому.

2. Доповідачем та співдоповідачем із зазначеного питання визначити Секретаря  Комітету з питань науки і освіти К.Самойлик.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                        В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                                 К.САМОЙЛИК