Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 3 сесія

24 червня 2011, 10:04

03 грудня 2008

        

 

 

                      

 

                               

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     20

 

                                                                                   03 грудня 2008

                                                                            

                                                                             

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету    Давимука С.А., Самойлик К.С., Оробець Л.Ю., Курило В.С., Зубець М.В., Доній О.С.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Жиляєв І.Б., Домаранський  О.О., головні консультанти: Андрощук Г.О., Гарбуза С.А.,  Козієвська  О.І.,  Красняков Є.В.,  Шевченко М.М.,  спеціаліст  І  категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ: Табачник Д.В., Жванія Д.В., Литвин В.М.

 

ЗАПРОШЕНІ: Вакарчук Іван Олександрович – Міністр освіти і науки України, Стріха Максим Віталійович - заступник Міністра освіти і науки України, Полянський Павло Броніславович – заступник Міністра освіти і науки України, Болюбаш Ярослав Якович - директор Департаменту вищої освіти Міністерства  освіти і науки України, Лікарчук Ігор Леонідович  - директор Українського центру оцінювання  якості  освіти, Іщенко Тетяна Дем’янівна – директор Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України, Гаряча Олена Василівна - заступник Міністра праці та соціальної політики України,  Нікітенко Валентина Степанівна – заступник Голови правління Пенсійного фонду України, Рєпік Володимир Федорович - начальник відділу фінансів науки Міністерства фінансів України, Мельниченко Лариса Володимирівна - начальник відділу ресурсних платежів Міністерства фінансів України.

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про роботу органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо дотримання законодавства України щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України у 2008 році, забезпечення прав громадян на доступ до вищої освіти і створення належних умов для навчання і виховання учнів на початок 2008/2009 навчального року.

2. Про підсумки круглого столу “Про виклики для вітчизняної науки та освіти в контексті світової фінансової та економічної кризи”.

3. Про підсумки  Всеукраїнського круглого столу на тему: “Основні напрями та умови реформування системи вищої аграрної освіти України” (на прикладі Полтавської області).

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” (щодо зарахування навчання в докторантурі до стажу наукової роботи) (р. № 2166 від 04.03.2008р., н.д.А.Матвієнко, О.Бондар).

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо обчислення пенсії науковим працівникам) (р. № 2243 від 19.03.2008р., н.д.А.Матвієнко, О.Бондар, О.Доній).

6. Про проект Закону про внесення змін до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо пенсійного забезпечення наукових працівників) (р. № 2691 від 23.06.2008р., н.д.А.Павловський).

7. Про проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо статусу наукових працівників) (р. № 3001 від 21.07.2008р., н.д.А.Павловський).

8. Про проект Закону про внесення змін до статті 24 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” (щодо обчислення пенсій наукових (науково-педагогічних) працівників) (р. № 2761 від 11.07.2008р., н.д.М.Кульчинський).

9. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про науково-технічну діяльність” (щодо пенсійного забезпечення та покращення соціального статусу наукових працівників) (р. № 3185 від 18.09.2008р., н.д.К.Самойлик).

10. Про проект Закону про внесення змін до статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (щодо соціального захисту дітей, які навчаються в закладах системи загальної середньої освіти у зв’язку з втратою годувальника) (р. № 2597 від 03.06.2008р., н.д.Я.Сухий).

11. Про проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних  машин і механізмів” (щодо  пільг  по  оподаткуванню  для професійно-технічних навчальних закладів) (р. № 2353, н.д.О.Васильєв).

12. Про проект Постанови про відзначення 125-річчя від часу заснування Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (р. № 2471 від 14.05.2008р., н.д.В.Камчатний, В.Полохало).

 

 

1. СЛУХАЛИ: доповідь Міністра освіти і науки України Вакарчука І.О.  та співдоповідь директора Українського центру оцінювання якості освіти Лікарчука І.Л. про роботу органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо дотримання законодавства України щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України у 2008 році, забезпечення прав громадян на доступ до вищої освіти і створення належних умов для навчання і виховання учнів на початок 2008/2009 навчального року.

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Самойлик К.С.,   Оробець Л.Ю.,  Курило В.С.,  Зубець М.В.,  Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України про роботу органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо дотримання законодавства України щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2008 році, забезпечення прав громадян на доступ до вищої освіти та створення належних умов для навчання учнів на початок 2008/2009 навчального року взяти до відома.

При цьому відзначити, що Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки України проігноровано рекомендації Комітету від 13 лютого та 16 квітня 2008 року щодо підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України пакету змін та доповнень до чинного законодавства в частині унормування процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів та визначення відповідальності за порушення процедур незалежного оцінювання, розголошення змісту тестових завдань,  а також  щодо надання права у 2008 році громадянам вступати на заочну форму навчання як за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, так і за результатами здачі вступних іспитів. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

2.1. Уважно проаналізувати причини невиконання рекомендацій Комітету від 13 лютого та 16 квітня 2008 року, а також доручення Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2008 року та вжити невідкладних заходів щодо законодавчого унормування зовнішнього незалежного оцінювання в 2009 році.

2.2. Розробити та затвердити новий порядок оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників, які залучені для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

2.3. Передбачити у Державному бюджеті України бюджетні асигнування на створення у кожному обласному центрі навчально-екзамінаційних центрів системи зовнішнього незалежного оцінювання, а також кошти у міжбюджетних трансфертах на 2009 рік для місцевих бюджетів на фінансування підвезення учасників зовнішнього незалежного оцінювання, оплату відряджень педагогічним працівникам та оплату праці технічному персоналу навчальних закладів, в яких створено пункти реєстрації та тестування.

2.4. Запровадити на загальнодержавних телевізійних каналах телепередачі з роз`яснення процедур зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до вищих навчальних закладів за його результатами.

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

3.1. Здійснити перевірку правильності зарахування приймальними комісіями вищих навчальних закладів результатів зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів, вказаних у сертифікатах.

3.2. З метою недопущення у подальшому порушень керівниками вищих навчальних закладів норм та положень Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених Міністерством освіти і науки України провести необхідні організаційні заходи щодо відповідальності посадових осіб за можливі порушення. 

3.3. Внести зміни та доповнення до наказу Міністерства освіти і науки України № 802 від 02.09.2008 р. «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України», які зобов’яжуть приймальні комісії вищих навчальних закладів при отриманні абітурієнтами однакової кількості балів за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти під час зарахування на навчання надавати перевагу тим вступникам, які мають більш високий бал документу державного зразка про повну загальну середню освіту.

3.4. Вжити заходи щодо удосконалення процедур звільнення громадян від проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти за медичними висновками та рекомендаціями.

4. Рекомендувати Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

4.1. Передбачити у місцевих бюджетах на 2009 рік кошти для підвезення випускників до пунктів тестування, вжити додаткові заходи щодо збереження життя і здоров`я дітей під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань та перевезення їх до місць тестування.

4.2. Провести широкомасштабну інформаційну компанію з питань організації зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти в 2009 році, особливо серед випускників минулих років. Запровадити на обласних телеканалах тематичні передачі для абітурієнтів та їх батьків щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. та голову підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про підсумки круглого столу “Про виклики для вітчизняної науки та освіти в контексті світової фінансової та економічної кризи”.

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Оробець Л.Ю.,  Курило В.С.,  Зубець М.В., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендації круглого столу “Про виклики для вітчизняної науки та освіти в контексті світової фінансової та економічної кризи” взяти до відома

2. Направити Рекомендації круглого столу Президенту України, Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України, Міністерству праці та соціальної політики України, Міністерству охорони здоров’я України, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Національній академії наук України, галузевим академіям наук України та Центральному профспілковому комітету працівників освіти і науки України, Центральному профспілковому комітету працівників Національної академії наук України для аналізу та використання у практичній діяльності.

3. Вважати за доцільне направити матеріали круглого столу засобам масової інформації з пропозицією їх використовувати у підготовці матеріалів з стратегічних питань розвитку науки, освіти і інноваційної діяльності, оприлюднити їх на Інтернет-сайті Комітету з питань науки і освіти з метою широкого громадського обговорення із зазначених проблем.

4.  Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

Рекомендації круглого столу додаються.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про підсумки  Всеукраїнського круглого столу на тему: “Основні напрями та умови реформування системи вищої аграрної освіти України” (на прикладі Полтавської області).

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Оробець Л.Ю.,  Курило В.С.,  Зубець М.В., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендації Всеукраїнського круглого столу “Основні завдання та напрями реформування системи вищої аграрної освіти України” ухвалити з урахуванням висловлених народними депутатами України – членами Комітету пропозицій і зауважень.

2. Направити Рекомендації круглого столу Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству аграрної політики України, Міністерству фінансів України, Міністерству праці та соціальної політики України, Українській академії аграрних наук, Міністру освіти АР Крим, начальникам управлінь освіти та науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, учасникам круглого столу для аналізу та використання в роботі.

3. Оприлюднити Рекомендації круглого столу в засобах масової інформації та на Інтернет-сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

4. Контроль за виконанням Рішення Комітету покласти на голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С.

Рекомендації круглого столу додаються.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету  з питань науки Зубця М.В. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” (щодо зарахування навчання в докторантурі до стажу наукової роботи) (р. № 2166).

 

 В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Самойлик К.С.,   Оробець Л.Ю.,  Курило В.С.,  Доній О.С., Стріха М.В., Гаряча О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати  Верховній Раді України:

- проекти законів України  “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну  діяльність” (реєстр. № 2166, № 2243, № 3001, № 3185) та “Про внесення змін до статті 24 Закону України “Про   наукову  і    науково-технічну   діяльність”   (реєстр.  № 2691,  № 2761),  розглядати у комплексі;

- прийняти у першому читанні законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну діяльність” (реєстр. № 3185), що підготовлений народним депутатом України К.Самойлик, і на його основі підготувати єдиний законопроект для розгляду у другому читанні, з врахуванням положень законопроектів “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну  діяльність”  (реєстр. № 2166, № 2243,  № 3001)  та “Про внесення змін до статті 24 Закону України “Про   наукову  і    науково-технічну   діяльність”   (реєстр.  № 2691,  № 2761).

2. Доручити робочій групі (склад робочої групи додається) опрацювати внесені народними депутатам України  пропозиції до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та врахувати  їх при підготовці законопроекту до другого читання.

3. Співдоповідачем на Верховній Раді України з цього питання визначити  голову підкомітету з питань науки  Зубця М.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо обчислення пенсії науковим працівникам) (р. № 2243).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Самойлик К.С.,  Оробець Л.Ю.,  Курило В.С., Доній О.С., Стріха М.В., Гаряча О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати  Верховній Раді України:

- проекти законів України  “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну  діяльність” (реєстр. № 2166, № 2243, № 3001, № 3185) та “Про внесення змін до статті 24 Закону України “Про   наукову  і    науково-технічну   діяльність”   (реєстр.  № 2691,  № 2761),  розглядати у комплексі;

- прийняти у першому читанні законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну діяльність” (реєстр. № 3185), що підготовлений народним депутатом України К.Самойлик, і на його основі підготувати єдиний законопроект для розгляду у другому читанні, з врахуванням положень законопроектів “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну  діяльність”  (реєстр. № 2166, № 2243,  № 3001)  та “Про внесення змін до статті 24 Закону України “Про   наукову  і    науково-технічну   діяльність”   (реєстр.  № 2691,  № 2761).

2. Доручити робочій групі (склад робочої групи додається) опрацювати внесені народними депутатам України  пропозиції до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та врахувати  їх при підготовці законопроекту до другого читання.

3. Співдоповідачем на Верховній Раді України з цього питання визначити  голову підкомітету з питань науки  Зубця М.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про проект Закону про внесення змін до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо пенсійного забезпечення наукових працівників) (р. № 2691).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Табачник Д.В.,  Самойлик К.С.,  Оробець Л.Ю.,   Курило В.С.,   Доній О.С.,   Стріха М.В., Гаряча О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати  Верховній Раді України:

- проекти законів України  “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну  діяльність” (реєстр. № 2166, № 2243, № 3001, № 3185) та “Про внесення змін до статті 24 Закону України “Про   наукову  і    науково-технічну   діяльність”   (реєстр.  № 2691,  № 2761),  розглядати у комплексі;

- прийняти у першому читанні законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну діяльність” (реєстр. № 3185), що підготовлений народним депутатом України К.Самойлик, і на його основі підготувати єдиний законопроект для розгляду у другому читанні, з врахуванням положень законопроектів “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну  діяльність”  (реєстр. № 2166, № 2243,  № 3001)  та “Про внесення змін до статті 24 Закону України “Про   наукову  і    науково-технічну   діяльність”   (реєстр.  № 2691,  № 2761).

2. Доручити робочій групі (склад робочої групи додається) опрацювати внесені народними депутатам України  пропозиції до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та врахувати  їх при підготовці законопроекту до другого читання.

3. Співдоповідачем на Верховній Раді України з цього питання визначити  голову підкомітету з питань науки  Зубця М.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо статусу наукових працівників) (р. № 3001).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Табачник Д.В., Самойлик К.С.,   Оробець Л.Ю.,   Курило В.С.,  Доній О.С.,  Стріха М.В.,  Гаряча О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати  Верховній Раді України:

- проекти законів України  “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну  діяльність” (реєстр. № 2166, № 2243, № 3001, № 3185) та “Про внесення змін до статті 24 Закону України “Про   наукову  і    науково-технічну   діяльність”   (реєстр.  № 2691,  № 2761),  розглядати у комплексі;

- прийняти у першому читанні законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну діяльність” (реєстр. № 3185), що підготовлений народним депутатом України К.Самойлик, і на його основі підготувати єдиний законопроект для розгляду у другому читанні, з врахуванням положень законопроектів “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну  діяльність”  (реєстр. № 2166, № 2243,  № 3001)  та “Про внесення змін до статті 24 Закону України “Про   наукову  і    науково-технічну   діяльність”   (реєстр.  № 2691,  № 2761).

2. Доручити робочій групі (склад робочої групи додається) опрацювати внесені народними депутатам України  пропозиції до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та врахувати  їх при підготовці законопроекту до другого читання.

3. Співдоповідачем на Верховній Раді України з цього питання визначити  голову підкомітету з питань науки  Зубця М.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію  голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про проект Закону про внесення змін до статті 24 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” (щодо обчислення пенсій наукових (науково-педагогічних) працівників) (р. № 2761).

 

В обговоренні  взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Табачник Д.В.,  Самойлик К.С.,   Оробець Л.Ю.,   Курило В.С.,   Доній О.С.,  Стріха М.В., Гаряча О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати  Верховній Раді України:

- проекти законів України  “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну  діяльність” (реєстр. № 2166, № 2243, № 3001, № 3185) та “Про внесення змін до статті 24 Закону України “Про   наукову  і    науково-технічну   діяльність”   (реєстр.  № 2691,  № 2761),  розглядати у комплексі;

- прийняти у першому читанні законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну діяльність” (реєстр. № 3185), що підготовлений народним депутатом України К.Самойлик, і на його основі підготувати єдиний законопроект для розгляду у другому читанні, з врахуванням положень законопроектів “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну  діяльність”  (реєстр. № 2166, № 2243,  № 3001)  та “Про внесення змін до статті 24 Закону України “Про   наукову  і    науково-технічну   діяльність”   (реєстр.  № 2691,  № 2761).

2. Доручити робочій групі (склад робочої групи додається) опрацювати внесені народними депутатам України  пропозиції до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та врахувати  їх при підготовці законопроекту до другого читання.

3. Співдоповідачем на Верховній Раді України з цього питання визначити  голову підкомітету з питань науки  Зубця М.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про науково-технічну діяльність” (щодо пенсійного забезпечення та покращення соціального статусу наукових працівників) (р. № 3185).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Оробець Л.Ю.,  Курило В.С.,  Зубець М.В., Доній О.С., Стріха М.В., Гаряча О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати  Верховній Раді України:

- проекти законів України  “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну  діяльність” (реєстр. № 2166, № 2243, № 3001, № 3185) та “Про внесення змін до статті 24 Закону України “Про   наукову  і    науково-технічну   діяльність”   (реєстр.  № 2691,  № 2761),  розглядати у комплексі;

- прийняти у першому читанні законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну діяльність” (реєстр. № 3185), що підготовлений народним депутатом України К.Самойлик, і на його основі підготувати єдиний законопроект для розгляду у другому читанні, з врахуванням положень законопроектів “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і  науково-технічну  діяльність”  (реєстр. № 2166, № 2243,  № 3001)  та “Про внесення змін до статті 24 Закону України “Про   наукову  і    науково-технічну   діяльність”   (реєстр.  № 2691,  № 2761).

2. Доручити робочій групі (склад робочої групи додається) опрацювати внесені народними депутатам України  пропозиції до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та врахувати  їх при підготовці законопроекту до другого читання.

3. Співдоповідачем на Верховній Раді України з цього питання визначити  голову підкомітету з питань науки  Зубця М.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

10. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (щодо соціального захисту дітей, які навчаються в закладах системи загальної середньої освіти у зв’язку з втратою годувальника) (р. № 2597).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І.,  Давимука С.А.., Оробець Л.Ю.,  Курило В.С.,  Зубець М.В., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. За результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (щодо соціального захисту дітей, які навчаються в закладах системи загальної середньої освіти у зв’язку з втратою годувальника) (реєстр. № 2597 від 03.06.2008р.), внесений народним депутатом України Сухим Я.М. прийняти за основу та в цілому.

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, який є головним при розгляді зазначеного проекту Закону.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

11. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних  машин і механізмів” (щодо  пільг  по  оподаткуванню  для професійно-технічних навчальних закладів) (р. № 2353).

 

В обговоренні взяли участь:  Полохало В.І., Давимука С.А.,  Оробець Л.Ю.,  Курило В.С.,  Зубець М.В., Доній О.С.

 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” (щодо пільг по оподаткуванню для професійно-технічних навчальних закладів), внесений народним депутатом України О.Васильєвим, розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

12. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Постанови про відзначення 125-річчя від часу заснування Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (р. № 2471).

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Оробець Л.Ю.,  Курило В.С.,  Зубець М.В., Доній О.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про відзначення 125-річчя від часу заснування Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (реєстр. № 2471 від 14.05.2008р.), внесений народними депутатами України В.Камчатним, В.Полохало, прийняти за основу та в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.Полохалу.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова Комітету                                                        В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                                К.САМОЙЛИК