Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VII скликання 3 сесія

05 лютого 2014, 13:00

Протокол засідання №20 від 15.01.2013 року

        

 

 

 

                      

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                        Протокол № 20

 

                                                        від 15 січня 2014 року

                                                                      

                                                                       м. Київ

                                                     вул. Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

 

ПРИСУТНІ:  члени Комітету - Сич О.М.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижев­ський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Комітету Домаранський О.О., головні консультанти:  Гарбуза С.А., Голові-нов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В., Семенюк С.В.

 

ВІДСУТНІ: Сорока М.П.,  Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

ЗАПРОШЕНІ: Суліма Євген Миколайович - Перший заступник Міністра освіти і науки України, Кравченко Ольга Олександрівна - директор юридичного Департаменту Міністерства освіти і науки України, Єрмоличев Роман Володимирович - заступник начальника управління фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України, Полякова Оксана Юріївна - заступник директора Департаменту соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України, Литвин Алла Миколаївна - заступник директора Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України, Шевцов Андрій Гарійович – професор Національного педагогічного університету ім. М. П. 

Драгоманова, Сич Олександр Володимирович – помічник-консультант народного депутата України Ю.Мірошниченка, Байда Лариса Юріївна – помічник-консультант народного депутата України В.Сушкевича, Кононенко Юрій Григорович - помічник-консультант народного депутата України Л.Гриневич.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Рекомендацій за результатами парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” (23 жовтня 2013 року).

2. Про рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за результатами розгляду круглого столу Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи вирішення.

3. Про Рекомендації круглого столу на тему: “Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні”.

4. Про практику застосування Житомирською обласною державною адміністрацією законодавства в реалізації державної політики у сфері освіти та забезпечення права громадян на якісну дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту.

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про дошкільну освіту (щодо запровадження інклюзивної дошкільної освіти) (реєстр. № 2348а від 19.06.2013р., н. д. Ю. Мірошниченко).

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” щодо доступності навчання для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю (реєстр. №  2594а від 15.07.2013р., н.д.Л.Гриневич, В.Сушкевич).

7. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо особливостей доступу інвалідів до освітніх послуг (реєстр. № 3350 від 03.10.2013р., Кабінет Міністрів України).

8. Про проект Закону про внесення зміни до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” (про перенесення Дня знань, коли він збігається з вихідним днем) (реєстр. № 3105-1 від 04.09.2013р., н.д.В.Медяник).

9. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про освіту (щодо встановлення надбавок за вислугу років та виплату допомоги на оздоровлення) (реєстр. № 2461а від 02.07.2013р., н.д.В.Мошенський).

10. Про проект Закону про внесення доповнень до статті 45 Житлового кодексу Української РСР (щодо забезпечення права педагогічних працівників дошкільних та позашкільних навчальних закладів на отримання житла в першочерговому порядку) (реєстр. № 2344а від 19.06.2013р., н.д.О.Сич).

11. Про проект Постанови про відзначення 400-річчя Національного університету “Києво-Могилянська академія” (реєстр. № 3254 від 17.09.2013р., н.д.Л.Гриневич, С.Тігіпко, О.Сич, В.Хмельницький, Ю.Мірошниченко, В.Балога, Р.Павленко).

12. Про проект Постанови про відзначення 100-річчя з дня народження Григорія Нудьги (реєстр. № 3262 від 18.09.2013р., н.д.В.Яворівський, В.Пазиняк).

13. Про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період четвертої сесії сьомого скликання.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. та головного консультанта секретаріату Краснякова Є.В. про проект Рекомендацій за результатами парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” (23 жовтня 2013 року).

 

В обговоренні взяли участь: Сич О.М., Зубчевський О.П., Дзоз В.О.,  Дорохов А.М.,  Павленко Р.М.,  Суліма Є.М.

 

Під час обговорення проекту Рекомендацій Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Сич О.М.  вніс дві пропозиції:

1. Залишити у п.2 підпункті 7 слова у попередній редакції припинити адміністративне втручання в навчально-виховний процес.

2. Залишити у п.2 підпункті 4 слова у попередній редакції “розробити та запровадити новий механізм організації відбору…” (далі за текстом).

 

За пропозиції н.д.Сича О.М. голосували:

“за” – 3 (Гриневич Л.М., Сич О.М., Павленко Р.М.);

“проти” – 1 (Дзоз В.О.);

“утримались” – 2 (Зубчевський О.П., Дорохов А.М.)

Рішення не прийнято.

 

Члени Комітету Зубчевський О.П., Дзоз В.О. запропонували прийняти вищезазначений проект Рекомендацій в цілому.

Голосували:

“за” – 3 (Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М.);

“проти” – 1 (Гриневич Л.М.);

“утримались” – 2 (Сич О.М., Павленко Р.М.)

Рішення не прийнято.

 

Голова Комітету Гриневич Л.М. запропонувала внести проект Рекомендацій на розгляд Верховної Ради України для прийняття за основу.

 

Після обговорення проекту Рекомендацій члени Комітету остаточно

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Рекомендацій за результатами парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” (23 жовтня 2013 року) взяти до відома.

2. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Рекомендацій та прийняти їх за основу.

3. Доручити Голові Комітету Гриневич Л.М. доповісти проект постанови на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Голосували:

“за” – 5 (Гриневич Л.М., Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М.);

“утримались” – 1 (Сич О.М.);

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. та головного консультанта секретаріату Домаранського О.О. про Рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за результатами розгляду круглого столу Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи вирішення.

 

В обговоренні взяли  участь: Сич О.М., Зубчевський О.П., Дзоз В.О.,  Дорохов А.М.,  Павленко Р.М.,  Суліма Є.М.

 

Під час обговорення Рекомендацій Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. поставила на голосування дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Перша  пропозиція:

Затвердити рекомендації з пропозицією Міністерства освіти і науки України.

За першу пропозицію голосували:

“за” – 4 (Гриневич Л.М., Зубчевський О.М., Дзоз В.О., Дорохов А.М.);

“проти” - 1 (Сич О.М.);

Рішення прийнято більшістю голосів.  

 

Друга пропозиція:

Затвердити рекомендації в редакції Комітету з питань науки і освіти.

За другу пропозицію голосували:

“за” – 3 (Гриневич Л.М., Сич О.М., Павленко Р.М.);

“утримались” - 3 (Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М.);

Рішення не прийнято.   

 

Після обговорення Рекомендацій члени Комітету остаточно

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Рекомендації Комітету за результатами роботи круглого столу “Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи їх вирішення”, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Комітету Гриневич Л. М.

Рішення прийнято більшістю голосів.  

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. та головного консультанта секретаріату Козієвської О.І. про Рекомендації круглого столу на тему: “Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні”.

 

В обговоренні взяли участь: Сич О.М., Зубчевський О.П., Дзоз В.О.,  Дорохов А.М.,  Павленко Р.М.,  Суліма Є.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендації круглого столу “Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні” ухвалити з урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених народними депутатами України – членами Комітету.

2. Направити зазначені Рекомендації Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству закордонних справ України, Українському державному центру міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України, Державній міграційній службі України, Національній академії педагогічних наук України, Спілці ректорів вищих навчальних закладів України для розгляду та використання в роботі.

3. Рішення Комітету і Рекомендації оприлюднити  в засобах масової інформації та на сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

4. Контроль за виконанням Рішення Комітету покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. та головного консультанта секретаріату Домаранського О.О. про практику застосування Житомирською обласною державною адміністрацією законодавства в реалізації державної політики у сфері освіти та забезпечення права громадян на якісну дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту.

 

В обговоренні взяли участь: Сич О.М., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Суліма Є.М.

 

УХВАЛИЛИ:

Рішення додається.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О.  про проект Закону про внесення змін до Закону України Про дошкільну освіту (щодо запровадження інклюзивної дошкільної освіти) (р. № 2348а).

 

В обговоренні взяли участь: Гриневич Л.М., Сич О.М., Дорохов А.М.,  Павленко Р.М.,  Суліма Є.М., Єрмоличев Р.В. 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України Про дошкільну освіту (щодо запровадження інклюзивної дошкільної освіти) (реєстр. № 2348а від 19.06.2013р.), внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю.Р., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ: доповіді Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. та голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О.  про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” щодо доступності навчання для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю (р. №  2594а).

 

В обговоренні взяли участь: Сич О.М., Зубчевський О.П., Дорохов А.М.,  Павленко Р.М.,  Байда Л.Ю., Шевцов А.Г., Суліма Є.М., Єрмоличев Р.В. 

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету з питань науки і освіти внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу  пропозицію  внесла  Голова  Комітету  Гриневич Л.М.,  яка запропонувала:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” щодо доступності навчання для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю (реєстр. №  2594а від 15.07.2013р.), внесений народними депутатами України Гриневич Л.М., Сушкевичем В.М., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

За першу пропозицію голосували:

“за” – 3 (Гриневич Л.М., Сич О.М., Павленко Р.М.);

“проти” - 1 (Дзоз В.О.);

“утримались” - 2 (Зубчевський О.П., Дорохов А.М.).

Рішення не прийнято.  

 

Другу пропозицію  внесла  голова  підкомітету з питань дошкільної,                      загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О., яка запропонувала:

1. Вищезазначений законопроект повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

За другу пропозицію голосували:

“за” - 4 (Сич О.М., Зубчевський О.П., Дорохов А.М., Дзоз В.О.).

“проти” – 2 (Гриневич Л.М., Павленко Р.М.);

“утримались” – 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.  

 

 

7. СЛУХАЛИ: доповіді Першого заступника Міністра освіти і науки Суліми Є.М. та голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О.  про проект Закону про внесення змін до Закону України Про освітущодо особливостей доступу інвалідів до освітніх послуг (р. № 3350).

 

В   обговоренні   взяли  участь:   Гриневич Л.М.,   Сич О.М.,   Зубчевсь-

кий О.П., Дорохов А.М.,  Єрмоличев Р.В. 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України Про освітущодо особливостей доступу інвалідів до освітніх послуг (реєстр. № 3350 від 03.10.2013р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О.  про проект Закону про внесення зміни до статті 16 Закону України Про загальну середню освіту(про перенесення Дня знань, коли він збігається з вихідним днем) (р. № 3105-1).

В   обговоренні   взяли  участь:   Гриневич Л.М.,   Сич О.М.,   Зубчевсь-

кий О.П., Дорохов А.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення зміни до статті 16 Закону України Про загальну середню освіту (про перенесення Дня знань, коли він збігається з вихідним днем) (реєстр. № 3105-1 від 04.09.2013р.), внесений народним депутатом України Медяником В.Ю., за результатами розгляду у першому читанні відхилити.

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представити позицію Комітету щодо зазначеного проекту закону на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О. про проект Закону про внесення змін до Закону України Про освіту (щодо встановлення надбавок за вислугу років та виплату допомоги на оздоровлення) (реєстр. № 2461а).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Гриневич Л.М.,   Сич О.М.,   Зубчевсь-

кий О.П., Дорохов А.М., Суліма Є.М., Єрмоличев Р.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України Про освіту (щодо встановлення надбавок за вислугу років та виплату допомоги на оздоровлення) (реєстр. № 2461а від 02.07.2013р.), внесений народним депутатом України Мошенським В.З., за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити виступити на пленарному засіданні під час розгляду цього проекту Гриневич Л.М. -  Голові Комітету Верховної Ради України  з питань науки і освіти.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

10. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Сича О.М. про проект Закону про внесення доповнень до статті 45 Житлового кодексу Української РСР (щодо забезпечення права педагогічних працівників дошкільних та позашкільних навчальних закладів на отримання житла в першочерговому порядку) (р. № 2344а).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М.,  Зубчевський О.П.,  Дзоз В.О., Дорохов А.М., Суліма Є.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення доповнень до статті 45 Житлового кодексу Української РСР (щодо забезпечення права педагогічних працівників дошкільних та позашкільних навчальних закладів на отримання житла в першочерговому порядку) (реєстр. № 2344а від 19.06.2013р.), внесений народним депутатом України Сичем О.М., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

11. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Постанови про відзначення 400-річчя Національного університету “Києво-Могилянська академія” (р. № 3254).

 

В обговоренні  взяли  участь:  Сич О.М., Зубчевський О.П.,  Дзоз В.О., Дорохов А.М., Суліма Є.М., Єрмоличев Р.В.

 

УХВАЛИЛИ:

Доручити секретаріату Комітету підготувати повний комплект документів з вищезазначеного питання та розглянути його на наступному засіданні Комітету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

12. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Постанови про відзначення 100-річчя з дня народження Григорія Нудьги (р. № 3262).

 

В обговоренні  взяли  участь: Сич О.М., Зубчевський О.П.,  Дзоз В.О., Дорохов А.М., Суліма Є.М., Єрмоличев Р.В.

 

УХВАЛИЛИ:

Доручити секретаріату Комітету підготувати повний комплект документів з вищезазначеного питання та розглянути його на наступному засіданні Комітету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

13. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період четвертої сесії сьомого скликання.

 

В  обговоренні   взяли  участь: Сич О.М., Зубчевський О.П.,  Дзоз В.О., Дорохов А.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період четвертої сесії сьомого скликання взяти до відома.

2. План роботи Комітету з питань науки і освіти на період четвертої сесії сьомого скликання прийняти за основу врахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                                                                                                                                                                 Л.ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Секретар Комітету                                                 О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ