Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VII скликання 3 сесія

04 лютого 2014, 15:36

Протокол засідання №19 від 20.11.2013 року

        

 

 

 

                      

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                   19

 

                                                                                20      листопада        13

                                                                         

                                                                          м.Київ

                                                                  вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету   -   Сич О.М.,   Сорока М.П.,   Зубчевсь­-

кий О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижев­ський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Шевченко М.М.,  Домаранський О.О., головні  консультанти:  Гарбуза С.А., Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В., Семенюк С.В.

 

 

ЗАПРОШЕНІ: Єресько Олег Вікторович - директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України,  Кравченко Ольга Олександрівна - директор  юридичного Департаменту  Міністерства освіти і науки України, Єрмоличев Роман Володимирович - заступник начальника управління фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України, Мусієнко Людмила Леонідівна - начальник відділу звітності та нагляду за додержанням пенсійного законодавства та взаємодії з Пенсійним фондом України Міністерства соціальної політики України, Бороздіна Катерина Анатоліївна - заступник директора Департаменту сім’ї та дітей Міністерства соціальної політики України, Карабутова Вікторія Вікторівна - аналітик аналітичного центру Асоціації міст України, Сич Олександр Володимирович – помічник-консультант народного депутата України Ю.Мірошниченка, Кононенко Юрій Григорович - помічник-консультант народного депутата України Л.Гриневич.

 


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо  впровадження духовно-моральних цінностей у навчально-виховний

процес) (реєстр. № 3026 від 25.07.2013р., н.д.Ю.Мірошниченко).

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (реєстр. № 2534а від 05.07.2013р., н.д.Ю.Шаповалов, В.Пазиняк).

3. Про проект Постанови про повернення у державну власність приміщень дошкільних навчальних закладів державної і комунальної форм власності (реєстр. № 2351 від 17.09.2013р., н.д.С.Лабазюк, доопрацьований).

4. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання окремих питань організації фінансово-економічних відносин в системі вищої освіти (реєстр. № 1189 від 28.12.2012р., н.д.С.Ківалов, Г.Калетнік, М.Сорока).

5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення дискримінації у пенсійному забезпеченні громадян України (реєстр. № 3223 від 09.09.2013р., н.д.О.Мирний, І.Мірошниченко, О.Кайда, А.Вітів, О.Сиротюк, Б.Бенюк, І.Янків, Е.Леонов, В.Черняков, І.Сабій).

6. Про проекти Постанов Верховної Ради України   “Про призначення у 2014 році іменних стипендій  Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”  та   “Про присудження  Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік”.  

7. Про рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за результатами розгляду круглого столу Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи вирішення.

8. Про проект Рекомендацій за результатами парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” (23 жовтня 2013 року).

9. Про Рекомендації круглого столу на тему: “Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні”.

 

 

1. СЛУХАЛИ: доповіді помічника-консультанта народного депутата  України Ю.Мірошниченка Сича О.В. та голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О.  про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження духовно-моральних цінностей у навчально-виховний процес) (р. № 3026).

 

В обговоренні взяли участь: Гриневич Л.М., Сич О.М., Сорока М.П.,   Зубчевський О.П., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д., Єресько О.В.

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету з питань науки і освіти внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу  пропозицію  внесли  члени  Комітету  Гриневич Л.М.,  Дзоз В.О., Павленко Р.М., які запропонували:

1. Вищезазначений законопроект повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

За першу пропозицію голосували:

“за” – 3 (Гриневич Л.М., Дзоз В.О., Павленко Р.М.);

“проти” - 5 (Сич О.М., Сорока М.П., Зубчевський О.П., Дорохов А.М., Фаріон І.Д.).

Рішення не прийнято.  

 

Другу пропозицію внесли члени Комітету Сич О.М., Фаріон І.Д., які запропонували:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження духовно-моральних цінностей у навчально-виховний процес) (реєстр. № 3026 від 25.07.2013р.), внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю.Р. за результатами розгляду у першому читанні відхилити.

2. Доручити голові підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О. представити позицію Комітету щодо зазначеного проекту закону на пленарному засіданні Верховної Ради України.

За другу пропозицію голосували:

“за” - 5 (Сич О.М., Сорока М.П., Зубчевський О.П., Дорохов А.М., Фаріон І.Д.);

“проти” – 3 (Гриневич Л.М., Дзоз В.О., Павленко Р.М.).

Рішення прийнято більшістю голосів.  

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О.  про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (р. № 2534а).

 

В обговоренні взяли участь: Гриневич Л.М., Сич О.М., Сорока М.П.,   Зубчевський О.П., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д., Бороздіна К.А., Єресько О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (реєстр. № 2534а від 05.07.2013р.), внесений народними депутатами України Шаповаловим Ю.А., Пазиняком В.С., за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань  сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, який визначено головним при розгляді зазначеного проекту закону.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О. про  проект Постанови про повернення у державну власність приміщень дошкільних навчальних закладів державної і комунальної форм власності (р. № 2351).

 

В обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М., Сич О.М., Сорока М.П.,   Зубчевський О.П.,   Дорохов А.М.,   Павленко Р.М.,   Фаріон І.Д.,   Карабутова В.В.

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету з питань науки і освіти внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу  пропозицію  внесла  Голова Комітету  Гриневич Л.М., яка запропонувала:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про повернення у державну власність приміщень дошкільних навчальних закладів державної і комунальної форм власності (реєстр. № 2351 від 17.09.2013р.), внесений народним депутатом Лабазюком С.П., за результатами розгляду у першому читанні відхилити.

2. Рішення та висновки Комітету надіслати до Комітету з питань  економічної політики, який визначено головним під час розгляду зазначеного законопроекту.

За першу пропозицію голосували:

“за” - 7 (Гриневич Л.М., Сорока М.П., Зубчевський О.П., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В.);

“проти” – 2 (Сич О.М., Фаріон І.Д.).

Рішення прийнято більшістю голосів.  

 

Другу пропозицію внесли члени Комітету Сич О.М., Фаріон І.Д., які запропонували:

1. Вищезазначений законопроект повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

За другу пропозицію голосували:

“за” – 2 (Сич О.М., Фаріон І.Д.);

“проти”  -  7  (Гриневич Л.М.,  Сорока М.П.,  Зубчевський О.П.,  Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В.).

Рішення не прийнято.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Сороки М.П. про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання окремих питань організації фінансово-економічних відносин в системі вищої освіти (р. № 1189).

 

В обговоренні  взяли  участь:   Гриневич Л.М.,  Сич О.М.,  Зубчевський О.П.,   Дзоз В.О,   Дорохов А.М.,  Павленко Р.М.,  Фаріон І.Д.,  Кравченко О.О., Єрмоличев Р.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання окремих питань організації фінансово-економічних відносин в системі вищої освіти (реєстр. № 1189 від 28.12.2012р.), внесений народними  депутатами  України  Ківаловим С.В.,  Калетніком Г.М., Сорокою М.П., прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань бюджету підготувати його до другого читання.

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, визначеного головним з підготовки даного законопроекту.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Павленка Р.М. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення дискримінації у пенсійному забезпеченні громадян України (р. № 3223).

 

В обговоренні взяли  участь:  Гриневич Л.М.,   Сорока М.П., Сич О.М.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О, Дорохов А.М., Фаріон І.Д., Головінов В.П., Мусієнко Л.Л.

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету з питань науки і освіти внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу  пропозицію  внесла  Голова Комітету  Гриневич Л.М., яка запропонувала:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення дискримінації у пенсійному забезпеченні громадян України (реєстр. № 3223 від 09.09.2013р.), внесений   народними   депутатами   України   Мирним О.Б.,  Мірошниченком І.М., Кайдою О.П., Вітівим А.М., Сиротюком О.М., Бенюком Б.М., Янківим І.Т., Леоновим Е.В., Черняковим В.В., Сабієм І.М., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

За першу пропозицію голосували:

“за”  -  6  (Гриневич Л.М.,  Сорока М.П.,  Сич О.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.);

“проти” - 3 (Зубчевський О.П., Дорохов А.М., Дзоз В.О.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Голова Комітету Гриневич Л.М. також зазначила, що вищезазначеним законопроектом пропонується внести зміни до 10 законодавчих актів, у тому числі до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, якими змінюється порядок розрахунку максимального розміру пенсії, застосовуючи показник мінімальної пенсії за віком замість прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Максимальний розмір пенсії при цьому пропонується обмежити розміром, який становитиме для різних категорій працівників п’ять мінімальних пенсій за віком, а для наукових працівників – чотири, що по суті є дискримінаційною нормою стосовно науковців і не відповідає заявленому у назві законопроекту наміру усунути дискримінацію у пенсійному забезпеченні громадян України.

У зв’язку з цим Голова Комітету з питань науки і освіти внесла для врахування головним комітетом під час підготовки проекту до розгляду у другому читанні пропозицію такого змісту:

Частину 5 розділу I законопроекту викласти в такій редакції:

“У частині 28 статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 165) слова “десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність” замінити словами “п’яти мінімальних пенсій за віком”.

 

 

Другу пропозицію  внесла  член Комітету Дзоз В.О., яка запропонувала:

1. Вищезазначений законопроект повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

За другу пропозицію голосували:

“за” - 3 (Зубчевський О.П., Дорохов А.М., Дзоз В.О.);

“проти”  -  6  (Гриневич Л.М.,  Сорока М.П.,  Сич О.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.).

Рішення не прийнято.
 
 
6. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проекти Постанов Верховної Ради України   “Про призначення у 2014 році іменних стипендій  Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”  та   “Про присудження  Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік”.  

 

В обговоренні взяли участь: Сорока М.П., Сич О.М., Дзоз В.О, Дорохов А.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України  прийняти проекти   Постанов Верховної Ради України “Про призначення у 2014 році іменних стипендій  Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених” та “Про присудження  Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік” за основу і у цілому.

 2. Доповідачем та співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Голову Комітету  Л.Гриневич.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за результатами розгляду круглого столу “Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи вирішення”.

 

В обговоренні взяли  участь:  Сорока М.П., Сич О.М., Дзоз В.О, Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д., Єресько О.В., Кононенко Ю.Г.

 

Під час обговорення рекомендацій члени Комітету внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

 

Першу  пропозицію  внесла  Голова Комітету  Гриневич Л.М.,  яка запропонувала:

1. Рекомендації Комітету за результатами роботи круглого столу “Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи їх вирішення” прийняти за основу із врахуванням пропозицій народних депутатів України - членів Комітету з питань науки і освіти (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Комітету Гриневич Л. М.

За першу пропозицію голосували:

“за” – 7 (Гриневич Л.М., Сорока М.П., Сич О.М., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.);

“проти” - 1 (Дзоз В.О.);

Рішення прийнято більшістю голосів.  

 

Другу пропозицію  внесла  член Комітету Дзоз В.О.,  яка запропонувала:

1. Вищезазначені рекомендації круглого столу повернути на доопрацювання.

За другу пропозицію голосували:

“за” - 1 (Дзоз В.О.);

“проти” – 7 (Гриневич Л.М., Сорока М.П., Сич О.М., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.).

Рішення не прийнято.

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Рекомендацій за результатами парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” (23 жовтня 2013 року).

 

В  обговоренні   взяли  участь: Сорока М.П., Сич О.М., Дзоз В.О, Дорохов А.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д., Єресько О.В., Красняков Є.В.

 

Під час обговорення рекомендацій члени Комітету внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

 

Першу  пропозицію  внесла  Голова Комітету  Гриневич Л.М.,  яка запропонувала:

1. Інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Рекомендацій за результатами парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” (23 жовтня 2013 року) взяти до відома.

2. Прийняти за основу зазначений проект Рекомендацій із врахуванням пропозицій народних депутатів – членів Комітету з питань науки і освіти.

3. Доручити робочій групі доопрацювати проект Рекомендацій та внести його на розгляд Комітету 4 грудня 2013 року.

За першу пропозицію голосували:

“за” – 4 (Гриневич Л.М., Сич О.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.);

“проти” - 3 (Сорока М.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М.).

Рішення прийнято більшістю голосів.  

 

Другу пропозицію  внесли  члени Комітету Сорока М.П., Дзоз В.О.,  які запропонували:

1. Вищезазначений проект Рекомендацій повернути на доопрацювання.

За другу пропозицію голосували:

“за” - 3 (Сорока М.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М.);

“проти” – 4 (Гриневич Л.М., Сич О.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.).

Рішення не прийнято.

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про Рекомендації круглого столу на тему: “Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні”.

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Сорока М.П., Сич О.М., Дзоз В.О, Дорохов А.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д., Єресько О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич  щодо круглого столу “Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні” (8 листопада 2013 року) взяти до відома.

2. Доопрацювати Рекомендації зазначеного круглого столу із врахуванням пропозицій народних депутатів – членів Комітету з питань науки і освіти, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та вищих навчальних закладів України.

3. Контроль за  виконанням Рішення Комітету покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич.

Рішення прийнято одноголосно.

                  

 

 

Голова Комітету                                                                     Л.ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Секретар Комітету                                                 О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ