Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VII скликання 3 сесія

03 лютого 2014, 15:36

Протокол засідання №18 від 06.11.2013 року

        

 

 

 

                      

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                   18

 

                                                                                06      листопада           13

                                                                         

                                                                          м.Київ

                                                                  вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету - Сич О.М., Зубчевсь­кий О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижев­ський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Шевченко М.М.,  Домаранський О.О., головні  консультанти:  Гарбуза С.А., Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В., Семенюк С.В.

 

ВІДСУТНІ: Сорока М.П.

 

ЗАПРОШЕНІ: Ничипоренко Валентин Миколайович - народний депутат України, Суліма Євген Миколайович – Перший заступник Міністра освіти і науки України, Удод Олександр Андрійович - директор Інституту  інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Вашека Галина Володимирівна - начальник управління фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України, Лучків Уляна Павлівна - заступник директора юридичного Департаменту Міністерства освіти і науки України, Роскопіна Юлія Олегівна - помічник-консультант народного депутата України Пазиняка В.С.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо адаптації системи вищої освіти до європейських вимог) (реєстр. № 2297а від 13.06.2013р., н.д.О.Кулініч).

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо адаптації системи вищої освіти до європейських вимог) (реєстр. №  2297а-1 від 12.07.2013р., н.д.Л.Гриневич).

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (щодо встановлення заборони на видачу патентів на лікувальні пристрої, ефективність яких не доведена на практиці (реєстр. № 2546 від 14.03.2012р., н.д.В.Пазиняк).

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо безкоштовного підвезення дітей та педагогічних працівників у сільській місцевості) (реєстр. № 2243 від 07.02.2013р., н.д.В.Дзоз).

5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань фінансування загальноосвітніх навчальних закладів (реєстр. № 2530 від 19.06.2013р., н.д.В.Ничипоренко, доопрацьований).

6. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо початку щорічного навчального року у навчальних закладах (реєстр. № 3105 від 20.08.2013р., н.д.С.Терьохін).

7. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення якісним харчуванням учнів молодших класів (початкових класів або 1-4 класів) у державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладах (реєстр. № 2867 від 18.04.2013р., н.д.В.Бандуров).

8. Про проект Постанови про відзначення 150-річчя з дня народження Бориса Грінченко (реєстр. № 3335 від 30.09.2013р., н.д.С.Горохов).

9. Про проект Постанови про оголошення 2013 року, Роком Антона Макаренка (реєстр. № 3321 від 26.09.2013р., н.д.А.Аваков, В.Головко, В.Данілов).

10. Про опрацювання проекту Рекомендацій за результатами парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” (23 жовтня 2013 року).

11. Про рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за результатами розгляду круглого столу Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи вирішення.

12. Різне:

про підтримку проекту міжнародної технічної допомоги “Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні, ІІ етап” (Альянс USETI).

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Фаріон І.Д. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо адаптації системи вищої освіти до європейських вимог) (р. № 2297а).

 

В   обговоренні  взяли  участь:   Гриневич Л.М.,   Сич О.М.,  Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Суліма Є.М., Вашека Г.В.

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету з питань науки і освіти внесли три пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу  пропозицію  внесли  члени  Комітету  Гриневич Л.М.,  Павлен-ко Р.М., Парубій А.В., які запропонували:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо адаптації системи вищої освіти до європейських вимог) (реєстр. № 2297а від 13.06.2013р.), внесений народним депутатом України Кулінічем О.І., відхилити.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

За першу пропозицію голосували:

за” – 3 (Гриневич Л.М., Павленко Р.М., Парубій А.В.);

проти” - 3 (Сич О.М., Дзоз В.О., Фаріон І.Д.);

“не голосували” - 1 (Дорохов А.М.).

Рішення не прийнято.   

 

Другу пропозицію внесла член Комітету Дзоз В.О., яка запропонувала:

1. Вищезазначений законопроект прийняти за основу.

За другу пропозицію голосували:

за” - 1 (Дзоз В.О.);

проти” – 5 (Гриневич Л.М., Сич О.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.);

“не голосували” - 1 (Дорохов А.М.).

Рішення не прийнято.

 

Третю пропозицію внесли члени Комітету Сич О.М., Фаріон І.Д., які запропонували:

1. Вищезазначений законопроект повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

За третю пропозицію голосували:

за” - 2 (Сич О.М., Фаріон І.Д.);

проти” - 3 (Гриневич Л.М., Дзоз В.О., Павленко Р.М., Парубій А.В.);

“не голосували” - 1 (Дорохов А.М.).

Рішення не прийнято.

 

 За результатами голосування, жоден проект рішення Комітету не набрав необхідної кількості голосів для прийняття остаточного рішення.

Враховуючи зазначене, члени Комітету вирішили розглянути проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо адаптації системи вищої освіти до європейських вимог)  законопроект (реєстр. № 2297а від 13.06.2013р.), внесений народним депутатом України Кулінічем О.І., на наступному засіданні Комітету.

 

 

2. СЛУХАЛИ: доповіді Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. та голови підкомітету з питань вищої освіти Фаріон І.Д. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо адаптації системи вищої освіти до європейських вимог) (р. № 2297а-1).

 

В обговоренні взяли участь: Сич О.М., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Суліма Є.М., Вашека Г.В., Жиляєв І.Б.

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету з питань науки і освіти внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу пропозицію внесли члени Комітету Гриневич Л.М., Сич О.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д., які запропонували:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо адаптації системи вищої освіти до європейських вимог) (реєстр. №  2297а-1 від 12.07.2013р.), внесений народним депутатом України Л.Гриневич, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

За першу пропозицію голосували:

за” – 5  (Гриневич Л.М., Сич О.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.);

проти” – 2 (Дзоз В.О., Дорохов А.М.).

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

Другу пропозицію внесли члени Комітету Дзоз В.О., Дорохов А.М., які запропонували:

1. Вищезазначений законопроект відхилити.

За другу пропозицію голосували:

за” – 2 (Дзоз В.О., Дорохов А.М.);

проти” – 5 (Гриневич Л.М., Сич О.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.).

Рішення не прийнято.

 

3. СЛУХАЛИ: доповіді голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Павленка Р.М. та помічника-консультанта народного депутата України Пазиняка В.С. Роскопіної Ю.О. про проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (щодо встановлення заборони на видачу патентів на лікувальні пристрої, ефективність яких не доведена на практиці (р. № 2546).

 

В   обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М., Сич О.М.,  Зубчевсь­кий О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (щодо встановлення заборони на видачу патентів на лікувальні пристрої, ефективність яких не доведена на практиці) (реєстр. № 2546 від 14.03.2012р.), внесений народним депутатом України Пазиняком В.С., за результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Визначити співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного законопроекту Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О. про  проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо безкоштовного підвезення дітей та педагогічних працівників у сільській місцевості) (р. № 2243). 

 

В   обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М., Сич О.М.,  Зубчевсь­кий О.П., Дорохов А.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д., Суліма Є.М., Вашека Г.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо безкоштовного підвезення дітей та педагогічних працівників у сільській місцевості) (реєстр. № 2243 від 07.02.2013р.), внесений народним депутатом України Дзоз В.О., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: доповіді народного депутата України Ничипоренка В.М. та голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань фінансування загальноосвітніх навчальних закладів (р. № 2530).

 

В обговоренні  взяли  участь: Гриневич Л.М., Сич О.М., Дорохов А.М., Парубій А.В.,  Фаріон І.Д., Суліма Є.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань фінансування загальноосвітніх навчальних закладів (реєстр. № 2530 від 19.06.2013р.) (доопрацьований), внесений народним депутатом України Ничипоренком В.М., за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо початку щорічного навчального року у навчальних закладах (р. № 3105).

 

В обговоренні  взяли  участь: Гриневич Л.М., Сич О.М., Дорохов А.М., Парубій А.В.,  Фаріон І.Д., Суліма Є.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо початку щорічного навчального року у навчальних закладах (реєстр. № 3105 від 20.08.2013р.), внесений народним депутатом України Терьохіним СА., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення якісним харчуванням учнів молодших класів (початкових класів або 1-4 класів) у державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладах (р. № 2867).

 

В обговоренні  взяли  участь: Гриневич Л.М., Сич О.М., Дорохов А.М., Парубій А.В.,  Фаріон І.Д., Вашека Г.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення якісним харчуванням учнів молодших класів (початкових класів або 1-4 класів) у державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладах (реєстр. № 2867 від 18.04.2013р.), внесений народним депутатом України Бандуровим В.В., за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити голові підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти  Дзоз В.О. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Постанови про відзначення 150-річчя з дня народження Бориса Грінченко (р. № 3335).

 

В   обговоренні   взяли  участь: Сич О.М., Дорохов А.М., Парубій А.В.,  Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Беручи до уваги, що за ініціативи народних депутатів-членів Комітету з питань науки і освіти попереднього скликання вже прийнята Постанова “Про відзначення 150-річчя з дня народження Бориса Грінченка” (№ 5050-VI від 04.07.2012р.), рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про відзначення 150-річчя з дня народження Бориса Грінченко, реєстр. № 3335 від 30.09.2013р., внесений народним депутатом України С.Гороховим, за результатами розгляду у першому читанні  відхилити.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань професійної освіти Дорохова А.М. про проект Постанови про оголошення 2013 року, Роком Антона Макаренка (р. № 3321).

 

В обговоренні взяли  участь:  Гриневич Л.М., Сич О.М., Парубій А.В.,  Фаріон І.Д., Головінов В.П.

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету з питань науки і освіти внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу  пропозицію внесли  члени  Комітету  Сич О.М., Дзоз В.О., Доро-хов А.М., Фаріон І.Д., які запропонували:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про оголошення 2013 року, Роком Антона Макаренка (реєстр. № 3321 від 26.09.2013р.), внесений народними депутатами України Аваковим А.Б., Головком В.А., Даніловим В.Б., за результатами розгляду у першому читанні відхилити.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

За першу пропозицію голосували:

“за” – 4 (Сич О.М., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Фаріон І.Д.);

проти – 2 (Гриневич Л.М., Парубій А.В.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Другу пропозицію внесли члени Комітету  Гриневич Л.М., Парубій А.В., які запропонували:

1. Вищезазначений проект Постанови повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

За другу пропозицію голосували:

“за” – 2  (Гриневич Л.М., Парубій А.В.);

проти” – 4 (Сич О.М., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Фаріон І.Д.).

Рішення не прийнято.

 

 

10. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про опрацювання проекту Рекомендацій за результатами парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” (23 жовтня 2013 року).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Сич О.М., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д., Суліма Є.М., Красняков Є.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М. “Про опрацювання проекту Рекомендацій за результатами парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” (23 жовтня 2013 року) взяти до відома.

2. Народним депутатам України – членам Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти до 13 листопада 2013 року подати можливі пропозиції, висновки та зауваження до проекту Рекомендацій зазначених парламентських слухань. (проект Рекомендацій, узагальнені пропозиції учасників парламентських слухань, пропозиції, що містяться у невиголошених виступах, інші пропозиції додаються).

3. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. підготувати остаточний варіант проекту Рекомендацій парламентських слухань для затвердження їх на  засіданні Комітету та подальшого схвалення Верховною Радою України.

Рішення прийнято одноголосно.

                  

 

11. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за результатами розгляду круглого столу “Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи вирішення”.

 

В обговоренні взяли учать: Сич О.М., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за результатами розгляду круглого столу “Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи вирішення” взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

12. Різне:

про підтримку проекту міжнародної технічної допомоги “Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні, ІІ етап” (Альянс USETI).

 

 

• СЛУХАЛИ: інформацію директора в Україні Організації “Американська Рада з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS” Яреми Бачинського про підтримку проекту міжнародної технічної допомоги “Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні, ІІ етап” (Альянс USETI).

 

В обговоренні взяли учать: Гриневич Л.М., Сич О.М., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію директора в Україні Організації “Американська Рада з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS” Яреми Бачинського про підтримку проекту міжнародної технічної допомоги “Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні, ІІ етап” (Альянс USETI) взяти до відома.

2. Виступити бенефіціаром проекту міжнародної технічної допомоги “Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні, ІІ етап” (Альянс USETI).

3. Доручити секретаріату Комітету підготувати відповідні звернення до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                                     Л.ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Секретар Комітету                                                 О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ