Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VII скликання 3 сесія

07 листопада 2013, 16:51

Протокол засідання №15 від 18.09.2013 року

        

 

 

 

                      

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                   15

 

                                                                                18          вересня             13

 

                                                                          м.Київ

                                                                  вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 14.30

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету  -  Сич О.М.,  Сорока М.П.,  Зубчевсь­кий О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижев­ський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Комітету Шевченко М.М.,  головні  консультанти:  Гарбуза С.А., Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В., Семенюк С.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Суліма Євген Миколайович - Перший заступник Міністра освіти і науки України, Кравченко Ольга Олександрівна - начальник юридичного відділу Міністерства освіти і науки України, Бондаренко Андрій Володимирович - начальник відділу фінансів освіти Міністерства фінансів України, Зорін Андрій Борисович - начальник відділу Міністерства економічного розвитку і  торгівлі України, Сидоренко Михайло Васильович - керуючий справами Національної академії наук України, Ібатуллін Ільдус Ібатуллович - віце-президент Національної академії аграрних наук, Черновська Світлана Миколаївна - керівник відділу науково-правового забезпечення Національної академії наук України, Сич Олександр Володимирович – помічник-консультант народного депутата України Ю.Мірошниченка, Бачинський Ярема - директор в Україні Організації “Американська Рада з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS”.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про професійно-технічну освіту” та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення підготовки працівників робітничих професій (реєстр. № 1057 від 12.12.2012р., н.д.П.Симоненко, С.Кілінкаров, О.Зубчевський, О.Буховець, С.Гончаров).

2. Про проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України “Про вищу освіту” (щодо можливості безоплатно здобувати другу вищу освіту) (реєстр. № 1037 від 12.12.2012р., н.д.В.Яворівський).

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про оренду державного і комунального майна(щодо особливостей орендних відносин загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів) (реєстр. № 2292а від 12.06.2013р., н.д.Л.Гриневич).

4. Про проект Закону про внесення зміни до статті 102 Бюджетного кодексу України щодо впорядкування фінансування харчування дітей у навчальних закладах, що розташовані на територіях радіоактивного забруднення (реєстр. № 2167а від 30.05.2013р., н.д.С.Тігіпко, С.Фабрикант).

5. Про проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або національної галузевої академії наук (реєстр. № 2587а від 15.07.2013р., Кабінет Міністрів України).

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про державну службу (щодо доплат за науковий ступінь) (реєстр. № 2249 від 08.02.2013р., н.д.Т.Слюз).

7. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо державної підтримки наукоємних виробництв в Україні (реєстр. № 1045 від 12.12.2012р., н.д.П.Симоненко, О.Зубчевський, М.Дзарданов, С.Баландін, Р.Скарбовійчук ).

8. Про проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо фінансування Міністерства освіти і науки України та Міністерства молоді та спорту) (реєстр. № 3085 від 15.08.2013р., Кабінет Міністрів України).

9. Про затвердження кандидатур на здобуття щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

10. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про культуру” (щодо просвітництва) (реєстр. №  1167 від 25.12.2012р., н.д.Ю.Мірошниченко).

11. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо партнерських взаємовідносин держави, школи і церкви) (реєстр. № 2340а від 18.06.2013р., н.д.Ю.Мірошниченко, Г.Герман).

12. Про підтримку ініціативи народних депутатів України Л.Гриневич, Ю.Мірошниченка щодо проведення парламентських слухань на тему: “Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з розладами аутичного спектра: проблеми та шляхи їх вирішення”.

13. Про результати проведення круглого столу на тему: “Сучасний стан та перспективи видання навчальної літератури в Україні” (12 вересня 2013 року, м.Львів).

14. Про уточнений план роботи Комітету з питань науки і освіти на період третьої сесії сьомого скликання.

15. Різне:

про підтримку проекту міжнародної технічної допомоги “Відкритий світ”.

 

 

1. СЛУХАЛИ: доповіді секретаря Комітету з питань науки і освіти Зубчевського О.П. та голови підкомітету з питань професійної освіти Дорохова А.М. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про професійно-технічну освіту” та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення підготовки працівників робітничих професій (р. № 1057).

 

В обговоренні взяли участь:  Гриневич Л.М., Сич О.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д., Суліма Є.М., Бондаренко А.В.

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу пропозицію внесли секретар Комітету з питань науки і освіти Зубчевський О.П.  та голова підкомітету з питань професійної освіти Дорохов А.М., які запропонували:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти вищезазначений законопроект за основу.

За першу пропозицію голосували:

“за” –  2  (Зубчевський О.П., Дорохов А.М.);

“проти” – 5  (Гриневич Л.М.,   Сич О.М.,   Павленко Р.М.,  Парубій А.М., Фаріон І.Д.);

“утримались” – 0.

Рішення не прийнято.

 

Другу пропозицію запропонувала Голова Комітету Гриневич Л.М.:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про професійно-технічну освіту” та деяких інших законодавчих  актів щодо вдосконалення підготовки працівників робітничих професій (реєстр. № 1057 від 12.12.2012р.),  внесений народними депутатами України  Симоненком П.М.,  Кілінкаровим С.П.,  Зубчевським О.П., Буховцем О.Ю., Гончаровим С.В., за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Л.М.Гриневич  представити рішення з цього питання на засіданні Верховної Ради України.

За другу пропозицію голосували:

“за” – 5 (Гриневич Л.М.,  Сич О.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д.);

“проти” –  2  (Зубчевський О.П., Дорохов А.М.);

“утримались” – 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Фаріон І.Д. про проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України “Про вищу освіту” (щодо можливості безоплатно здобувати другу вищу освіту) (р. № 1037).

 

В  обговоренні   взяли  участь:   Гриневич Л.М.,   Сич О.М.,   Зубчевсь-

кий О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради Українипроект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України “Про вищу освіту” (щодо можливості безоплатно здобувати другу вищу освіту) (реєстр. № 1037 від 12.12.2012р.), внесений  народним депутатом України Яворівським В.О., прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л.М.Гриневич.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: доповіді Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. та голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О. про проект Закону про внесення змін до Закону України Про оренду державного і комунального майна(щодо особливостей орендних відносин загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів) (р. № 2292а).

 

В   обговоренні    взяли   участь:    Сич О.М.,   Сорока М.П.,   Зубчевсь-

кий О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Суліма Є.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України Про оренду державного і комунального майна(щодо особливостей орендних відносин загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів) (реєстр. № 2292а від 12.06.2013р.), внесений народним депутатом України Гриневич Л.М., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Рішення та пропозиції Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, який визначено головним при розгляді зазначеного проекту закону.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О. про проект Закону про внесення зміни до статті 102 Бюджетного кодексу України щодо впорядкування фінансування харчування дітей у навчальних закладах, що розташовані на територіях радіоактивного забруднення (реєстр. № 2167а).  

 

В обговоренні взяли участь:  Гриневич Л.М., Сич О.М., Сорока М.П., Зубчевський О.П., Дорохов А.М., Павленко Р.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення зміни до статті 102 Бюджетного кодексу України щодо впорядкування фінансування харчування дітей у навчальних закладах, що розташовані на територіях радіоактивного забруднення (реєстр. № 2167а від 30.05.2013р.), внесений народними депутатами України Тігіпком С.Л., Фабрикант С.С., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Рішення та пропозиції Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, який визначено головним при розгляді зазначеного проекту закону.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: доповіді начальника відділу Міністерства економічного розвитку і  торгівлі України Зоріна А.Б. та голови підкомітету з питань  науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Павленка Р.М. про проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або національної галузевої академії наук (р. № 2587а).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М., Сич О.М., Сорока М.П., Зубчевський О.П.,    Дорохов А.М.,    Парубій А.М.,   Сидоренко М.В.,   Сулі-

ма Є.М.

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу пропозицію вніс заступник Голови Комітету Сорока М.П., який запропонував:

1. Рекомендувати Верховній Раді України повернути вищезазначений проект Закону суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

За першу пропозицію голосували:

“за” –  4  (Сорока М.П., Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М.);

“проти”    5  (Гриневич Л.М.,  Сич О.М.,  Павленко Р.М.,  Парубій А.М., Фаріон І.Д.);

“утримались” – 0.

Рішення не прийнято.

 

Другу пропозицію запропонувала Голова Комітету Гриневич Л.М.:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або національної галузевої академії наук (реєстр. № 2587а від 15.07.2013р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні відхилити.

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

За другу пропозицію голосували:

“за”– 5  (Гриневич Л.М., Сич О.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д.);

“проти” - 4 (Сорока М.П.,  Зубчевський О.П.,  Дзоз В.О.,  Дорохов А.М.);

“утримались” – 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про державну службу” (щодо доплат за науковий ступінь) (р. № 2249).

 

УХВАЛИЛИ:

У звязку з відсутністю автора законопроекту перенести розгляд питання на наступне засідання Комітету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: доповіді секретаря Комітету з питань науки і освіти Зубчевського О.П. та голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Павленка Р.М. про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо державної підтримки наукоємних виробництв в Україні (р. № 1045).

В обговоренні взяли участь: Гриневич Л.М., Сич О.М., Сорока М.П., Дзоз В.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо державної підтримки наукоємних виробництв в Україні) (реєстр. № 1045 від 12.12.2012р.), внесений   народними  депутатами  України  Симоненком П.М.,  Зубчевським О.П., Дзардановим М.С., Баландіним С.В., Скарбовійчуком Р.В., за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

Голосували:

за -  6   (Гриневич Л.М.,   Сич О.М.,  Сорока М.П.,  Дзоз В.О.,  Павлен-

ко Р.М., Фаріон І.Д.);

“проти” – 2  (Зубчевський О.П., Дорохов А.М.);

“утримались” – 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки Суліми Є.М. про проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо фінансування Міністерства освіти і науки України та Міністерства молоді та спорту) (р. № 3085).

 

В обговоренні  взяли участь: Гриневич Л.М., Сич О.М., Сорока П.М., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо фінансування Міністерства освіти і науки України та Міністерства молоді та спорту) (реєстр. № 3085 від 15.08.2013р.), поданий Кабінетом Міністрів України розглянути у першому читанні і прийняти в цілому як закон.

2. Дане рішення довести до відома Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про затвердження кандидатур на здобуття щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

 

В  обговоренні   взяли  участь: Сич О.М., Сорока М.П.,  Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д.

 

Під час обговорення питання члени Комітету Сич О.М., Сорока М.П. запропонували внести до проекту рішення такий пункт:

У зв’язку з неможливістю проведення сесії збільшити квоту на одну особу в 2014 році Тернопільській обласній раді для подання документів на присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів України.

 Рішення прийнято одноголосно.

 

УХВАЛИЛИ:

Рішення Комітету з питань науки і освіти додається.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

10. СЛУХАЛИ: доповіді Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Сича О.М. та помічника-консультанта народного депутата України Ю.Мірошниченка Сича О.В. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про культуру” (щодо просвітництва) (р. №  1167).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Сорока М.П.,  Дорохов А.М.,  Павлен-ко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про культуру” (щодо просвітництва) (реєстр. №  1167 від 25.12.2012р.), внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю.Р. розглянути у першому читанні і повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Дане рішення довести до відома Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

11. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо партнерських взаємовідносин держави, школи і церкви) (р. № 2340а).

 

В обговоренні взяли участь: Сич О.М., Сорока М.П., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д., Суліма Є.М., Кравченко О.О.

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу пропозицію внесла Голова Комітету Гриневич Л.М., яка запропонувала:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти вищезазначений законопроект за основу.

За першу пропозицію голосували:

за- 2  (Гриневич Л.М., Сич О.М.);

“проти” - 7  (Сорока М.П.,  Зубчевський О.М.,  Дзоз В.О.,  Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д.);

“утримались” – 0.

Рішення не прийнято.

 

Другу  пропозицію  запропонували члени Комітету Сорока М.П., Фа-ріон І.Д.

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо партнерських взаємовідносин держави, школи і церкви) (реєстр. № 2340а від 18.06.2013р.), внесений народними депутатами України Мірошниченком Ю.Р., Герман Г.М., розглянути у першому читанні і повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Дане рішення довести до відома Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

За другу пропозицію голосували:

за” - 7 (Сорока М.П., Зубчевський О.М., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д.);

“проти”- 2  (Гриневич Л.М., Сич О.М.);

“утримались” – 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

12. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про підтримку ініціативи народних депутатів України Л.Гриневич, Ю.Мірошниченка щодо проведення парламентських слухань на тему: “Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з розладами аутичного спектра: проблеми та шляхи їх вирішення”.

 

В   обговоренні   взяли  участь:   Сич О.М.,  Сорока М.П.,  Зубчевсь-кий О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д.

 


УХВАЛИЛИ:

1. Ініціювати проведення 2 квітня 2014 року парламентських слухань на тему: “Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з розладами аутичного спектра: проблеми та шляхи їх вирішення”.

2. Доручити народному депутату України, Голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М. на основі цього рішення та на підставі статей 11 і 12 Закону України “Про статус народного депутата України”, статті 28 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, статті 234 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” у порядку законодавчої ініціативи внести відповідний проект постанови до Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

13. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про результати проведення круглого столу на тему: “Сучасний стан та перспективи видання навчальної літератури в Україні” (12 вересня 2013 року, м.Львів).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Сорока М.П.,  Дорохов А.М.,  Павлен-ко Р.М.,  Парубій А.М.,   Фаріон І.Д., Суліма Є.М., Кравченко О.О.

 

Під час обговорення питання Голова Комітету Гриневич Л.М. запропонувала після проведення розширеного засідання Комітету з питань створення та видання навчальної літератури за участю представників Уряду України, книговидавців і освітян звернутись з проханням до Міністерства освіти і науки України надати роз’яснення положень листа про використання навчальної літератури.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. взяти до відома.

2. Провести розширене засідання Комітету з питань створення та видання навчальної літератури за участю представників Уряду України, книговидавців і освітян.

3. Контроль за виконанням Рішення Комітету покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

14. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про уточнений план роботи Комітету з питань науки і освіти на період третьої сесії сьомого скликання.

 

В  обговоренні  взяли   участь:  Сорока М.П., Дорохов А.М.,  Павлен-ко Р.М.,  Парубій А.М.,   Фаріон І.Д., Суліма Є.М.

 

Голова Комітету Гриневич Л.М. запропонувала внести до плану роботи проведення розширеного засідання Комітету з питань створення та видання навчальної літератури за участю представників Уряду України, книговидавництв і освітян.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період третьої сесії сьомого скликання взяти до відома.

2. Затвердити план роботи Комітету з питань науки і освіти на період третьої сесії сьомого скликання з врахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Рішення прийнято одноголосно.

 

15. Різне:

про підтримку проекту міжнародної технічної допомоги Відкритий світ.

 

СЛУХАЛИ: інформацію директора в Україні Організації “Американська Рада з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS” Яреми Бачинського про підтримку проекту міжнародної технічної допомоги Відкритий світ.

 

В  обговоренні   взяли   участь:  Сорока М.П.,  Дорохов А.М.,  Павлен-ко Р.М.,  Парубій А.М.,   Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. взяти до відома.

2. Виступити бенефіціаром проекту міжнародної технічної допомоги “Відкритий світ”.

3. Доручити секретаріату Комітету підготувати відповідні звернення до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова Комітету                                                                     Л.ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Секретар Комітету                                                 О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ