Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VII скликання 3 сесія

22 листопада 2013, 18:49

Протокол засідання №16 від 09.10.2013 року

        

 

 

 

                      

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                   16

 

                                                                                09          жовтня             13

 

                                                                          м.Київ

                                                                  вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 14.30

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету  -  Сич О.М.,  Зубчевсь­кий О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижев­ський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Комітету Шевченко М.М.,  головні  консультанти:  Гарбуза С.А., Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В., Семенюк С.В.

 

ВІДСУТНІ: Сорока М.П.

 

ЗАПРОШЕНІ: Жебровський Борис Михайлович - заступник Міністра освіти і науки України, Ковіня Микола Вікторович - Голова Державної служби інтелектуальної власності України, Кравченко Ольга Олександрівна - начальник юридичного відділу Міністерства освіти і науки України, Єрмоличев Роман Володимирович - заступник начальника управління фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України, Литвин Алла Миколаївна - заступник директора Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони фінансування вищих навчальних закладів за рахунок благодійних внесків осіб, які навчаються у них (реєстр. № 1082 від 13.12.2012р., н.д.М.Томенко).

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” (щодо захисту прав інтелектуальної власності (реєстр. № 2056а від 17.05.2013р., Кабінет Міністрів України).

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного перегляду громадянами програм універсальної програмної  послуги (реєстр. № 2086а від 21.05.2013р., н.д.О.Бондаренко, Р.Раупов).

4. Про проект Закону про раціоналізаторську діяльність в Україні (реєстр. № 2193 від 05.02.2013р., н.д.О.Зубчевський, О.Присяжнюк).

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про державну службу (щодо доплат за науковий ступінь) (реєстр. № 2249 від 08.02.2013р., н.д.Т.Слюз).

6. Про проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Індія про науково-технологічне співробітництво (реєстр. № 0041 від 12.09.2013р., Кабінет Міністрів України).

7. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії нелегальним розкопкам та обмеження цивільного обігу археологічних предметів (реєстр. № 2616 від 22.03.2013р., н.д.В.Кириленко, М.Матіос, О.Доній, Б.Бенюк).

8. Про підготовку проекту Рекомендацій парламентських слухань на тему: Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення”.

9. Про уточнений план роботи Комітету з питань науки і освіти на період третьої сесії сьомого скликання.

10. Різне:

про виїзне засідання Комітету 13 листопада до Житомирської області;

про організацію роботи Громадської ради Комітету Верховної  Ради України з питань науки і освіти.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Фаріон І.Д. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони фінансування вищих навчальних закладів за рахунок благодійних внесків осіб, які навчаються у них (р. № 1082).

 

В  обговоренні  взяли  участь:   Гриневич Л.М., Сич О.М., Зубчевсь-кий О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Жебровський Б.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони фінансування вищих навчальних закладів за рахунок благодійних внесків осіб, які навчаються у них (реєстр. № 1082 від 13.12.2012р.), внесений народним депутатом України М.Томенком, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: доповіді Голови Державної служби інтелектуальної власності України Ковіні М.В. та голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Павленка Р.М. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” (щодо захисту прав інтелектуальної власності (р. № 2056а).

 

В  обговоренні  взяли  участь:   Гриневич Л.М., Сич О.М., Зубчевсь-кий  О.П.,   Дзоз В.О.,  Дорохов А.М.,  Парубій А.М.,  Фаріон І.Д.,  Андро-щук Г.О., Жебровський Б.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” (щодо захисту прав інтелектуальної власності) (реєстр. № 2056а від 17.05.2013р.), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу.

2. Визначити співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного законопроекту Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Голосували:

“за” –  6  (Гриневич Л.М.,  Сич О.М., Дзоз В.О.,  Павленко Р.М., Пару-бій А.М., Фаріон І.Д.);

“проти” – 2  (Зубчевський О.П., Дорохов А.М.);

“утримались” – 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Павленка Р.М. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного перегляду громадянами програм універсальної програмної  послуги (р. № 2086а).

В   обговоренні   взяли  участь:   Гриневич Л.М.,  Сич О.М.,   Зубчевсь-

кий  О.П.,   Дзоз В.О.,  Дорохов А.М.,  Парубій А.М.,  Фаріон І.Д.,  Андро-щук Г.О., Жебровський Б.М.

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету внесли три пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу пропозицію вніс голова підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Павленко Р.М., який запропонував:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти вищезазначений законопроект за основу.

За першу пропозицію голосували:

“за” –  1 (Павленко Р.М.); 

“проти” – 7 (Гриневич Л.М., Сич О.М., Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д.); 

“утримались” – 0.

Рішення не прийнято.

 

Другу пропозицію внесла голова підкомітету з питань вищої освіти Фаріон І.Д., яка запропонувала:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону відхилити. 

За другу пропозицію голосували:

“за” –  2 (Сич О.М., Фаріон І.Д.); 

“проти” – 6 (Гриневич Л.М., Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.М.); 

“утримались” – 0.

Рішення не прийнято.

 

Третю пропозиції внесла Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М., яка запропонувала поставити на голосування підготовлений проект рішення:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного перегляду громадянами програм універсальної програмної  послуги (реєстр. № 2086а від 21.05.2013р.), внесений народними депутатами України Бондаренко О.А., Рауповим Р.Б., за результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

2. Визначити співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного законопроекту Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

За третю пропозицію голосували:

“за” –  5 (Гриневич Л.М., Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Парубій А.М.); 

“проти” – 3 (Сич О.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.); 

“утримались” – 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

4. СЛУХАЛИ: доповіді секретаря Комітету з питань науки і освіти Зубчевського О.П. та голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Павленка Р.М. про проект Закону про раціоналізаторську діяльність в Україні (р. № 2193).

 

В обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М., Сич О.М., Дзоз В.О., Дорохов А.М.,   Парубій А.М.,   Фаріон І.Д.,   Жебровський Б.М.,  Єрмоли-чев Р.В., Кравченко О.О., Андрощук Г.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про раціоналізаторську діяльність в Україні (реєстр. № 2193 від 05.02.2013р.), внесений  народними  депутатами  України Зубчевським О.П., Присяжню-ком О.А.,  прийняти за основу.

2. Визначити співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного законопроекту Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію  голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Павленка Р.М. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про державну службу” (щодо доплат за науковий ступінь) (р. № 2249).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М.,  Сич О.М., Зубчевсь-кий О.П.,  Дзоз В.О.,  Дорохов А.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д., Жебровсь-кий Б.М., Литвин А.М.

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу пропозицію внесла Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М., яка запропонувала:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти вищезазначений законопроект за основу.

За першу пропозицію голосували:

“за” –  2 (Гриневич Л.М., Парубій А.М.); 

“проти” – 6 (Сич О.М., Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.); 

“утримались” – 0.

Рішення не прийнято.

 

Другу пропозицію внесли члени Комітету Павленко Р.М., Сич О.М., які запропонували:

1.  Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України Про державну службу (щодо доплат за науковий ступінь) (реєстр. № 2249 від 08.02.2013р.),  внесений  народним депутатом України Слюз Т.Я., за результатами  розгляду в першому читанні відхилити.

 2.  Рішення Комітету надіслати до Комітету  з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

За другу пропозицію голосували:

“за” – 6 (Сич О.М., Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.); 

“проти” –  2 (Гриневич Л.М., Парубій А.М.); 

“утримались” – 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра освіти і науки України Жебровського Б.М. про проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Індія про науково-технологічне співробітництво (р. № 0041).  

 

В  обговоренні   взяли  участь:  Гриневич Л.М., Сич О.М., Зубчевсь-кий О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України ратифікувати Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Індія про науково-технологічне співробітництво”, учинену в м. Нью-Делі 10 грудня 2012 року (реєстр. № 0041 від 12.09.2013 р.).

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України у закордонних справах.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і  освіти Сича О.М. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії нелегальним розкопкам та обмеження цивільного обігу археологічних предметів (р. № 2616).

 

В   обговоренні   взяли  участь:  Гриневич Л.М., Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д., Жебровський Б.М.

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу пропозицію внесла Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М., яка запропонувала поставити на голосування підготовлений проект рішення:

1. Рекомендувати Верховній Раді України повернути вищезазначений законопроект суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

За першу пропозицію голосували:

“за” –  0; 

“проти” – 0; 

“утримались” – 0.

Рішення не прийнято.

 

Другу пропозицію запропонував Перший заступник Голови Комітету Сич О.М.:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії нелегальним розкопкам та обмеження цивільного обігу археологічних предметів (реєстр. № 2616 від 22.03.2013р.), внесений народними депутатами України Кириленком В.А., Матіос М.В., Донієм О.С., Бенюком Б.М., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

За другу пропозицію голосували:

“за” – 8  (Гриневич Л.М., Сич О.М., Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д.).

Рішення прийнято одноголосно.

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про підготовку проекту Рекомендацій парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення”.

 

В обговоренні взяли участь: Сич О.М., Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д., Жебровський Б.М., Красняков Є.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М. Про підготовку проекту Рекомендацій парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” (23 жовтня 2013 року) взяти до відома.

2. Народним депутатам України – членам Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти до 18 жовтня 2013 року подати можливі пропозиції, висновки та зауваження до проекту Рекомендацій зазначених парламентських слухань підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (проект Рекомендацій додається).

3. Доручити підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (Дзоз В.О.) підготувати проект Рекомендацій парламентських слухань до обговорення в сесійній залі парламенту з попереднім обговоренням його на засіданні робочої групи з підготовки та проведення заходу.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про уточнений план роботи Комітету з питань науки і освіти на період третьої сесії сьомого скликання.

 

В обговоренні взяли участь: Сич О.М., Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д.

 

Під час обговорення плану роботи Перший заступник Голови Комітету Сич О.М. запропонував перенести заходи з проведення двох круглих столів, запланованих у грудні та січні (VI розділ, п.20, п.21)  на наступну сесію.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про уточнений план роботи Комітету з питань науки і освіти на період третьої сесії сьомого скликання взяти до відома.

2. Внести зміни до плану роботи, врахувавши пропозиції народного депутата України Сича О.М.

3. План роботи Комітету з питань науки і освіти на період третьої сесії сьомого скликання взяти за основу.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

10. Різне:

про виїзне засідання Комітету 13 листопада до Житомирської області;

про організацію роботи Громадської ради Комітету Верховної  Ради України з питань науки і освіти.

 

• СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про виїзне засідання Комітету 13 листопада поточного року до Житомирської області.

 

В  обговоренні   взяли   участь:  Сич О.М.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати народним депутатам України, членам Комітету з питань науки і освіти особисто взяти участь у виїзному засіданні Комітету 13 листопада 2013р.  до Житомирської області.   

Рішення прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про організацію роботи Громадської ради Комітету Верховної  Ради України з питань науки і освіти.

 

В  обговоренні   взяли   участь:  Сич О.М.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Розподілити роботу Громадської ради Комітету Верховної  Ради України з питань науки і освіти за підкомітетами.

2. Головам підкомітетів організувати роботу членів Громадської ради у форматі круглих столів або шляхом надання пропозицій, зауважень, експертних висновків до законодавчих актів у письмовому або електронному вигляді.

 

 

 

Голова Комітету                                                                     Л.ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Секретар Комітету                                                 О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ