Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VII скликання 1 сесія

06 жовтня 2014, 13:19

Протокол №2 10.01.2013

         

 

 

 

                      

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                                  

                                                                                      № 2

 

                                                                                   10           січня              13

 

                                                                           м.Київ

                                                                  вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 14.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ:  члени   Комітету    Сич О.М.,  Сорока М.П.,   Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г.,  заступники завідувача  секретаріату Комітету  Домаранський О.О.,  Шевченко М.М.,  головні   консультанти:   Гарбуза С.А.,    Головінов В.П.,    Козієвська О.І.,    Красняков Є.В.,   Семенюк С.В., Шумар Н.Л.

 

ВІДСУТНІ: Ємець Л.О., Парубій А.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Суліма Євген Миколайович - Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, Серебрянський Святослав Миколайович - Перший заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Щегель Валентина Михайлівна - начальник відділу освіти, науки та інновацій Рахункової палати України, Кравченко Ольга Олександрівна - директор юридичного департаменту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Єресько Олег Вікторович - директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про результати аудиту Рахункової палати України щодо ефективності використання коштів державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України у 2010-2012 роках на інформатизацію і комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів.

2. Про зустріч Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М. з Президентом НАН України, академіком НАН України Патоном Б.Є.

3. Про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період другої сесії сьомого скликання.

4. Про затвердження примірного положення про підкомітети Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

5. Про запровадження в роботі “Методичних рекомендацій щодо процедури підготовки та проведення засідань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти”.

 

 

1. СЛУХАЛИ: доповідь начальника відділу освіти, науки та інновацій Рахункової палати України Щегель В.М. та співдоповідь Першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Суліми Є.М. про результати аудиту Рахункової палати України щодо ефективності використання коштів державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України у 2010-2012 роках на інформатизацію і комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів.

 

В обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М., Сич О.М.,  Сорока М.П.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д., Серебрянський С.М.

 

УХВАЛИЛИ:

Народні депутати України, члени Комітету з питань науки і освіти, розглянувши проект рішення Комітету вирішили взяти його за основу:

1. Інформацію про результати аудиту Рахункової палати України щодо ефективності використання коштів державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України у 2010-2012 роках на інформатизацію і комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів взяти до відома.

2. Копію рішення Комітету, інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України у 2010-2012 роках на інформатизацію і комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів (лист Рахункової палати України на ім’я Голови Верховної Ради України за № 05-2530 від 24.12.2012 року) направити на розгляд Кабінету Міністрів України та Генеральної прокуратури України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

За результатами обговорення вищезазначеного питання секретаріату доручено підготувати лист до Кабінету Міністрів України та Генеральної прокуратури України.

 

Члени Комітету внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Перша пропозиція  - звернути увагу в листі до Прем’єр-міністра України на висновок Рахункової палати України на “незадовільну організацію роботи  МОНмолодьспорту України і його Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, одним із статутних завдань якого є розробка й реалізація єдиної галузевої політики з випуску та забезпечення освіти необхідними засобами освіти, яка призвела до неефективних витрат і невикористання й тих обмежених фінансових ресурсів, що виділені на реалізацію державних цільових програм”. 

За  першу пропозицію голосували:

“за” –  4 чол. (Гриневич Л.М., Сич О.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.);

“проти” – 4 чол.  (Сорока М.П.,  Зубчевський О.П.,    Дзоз В.О.,   Дорохов А.М.).

Рішення не прийнято.

 

Друга пропозиція - доповідь начальника відділу освіти, науки та інновацій Рахункової палати України Щегель В.М. та співдоповідь Першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Суліми Є.М. про результати аудиту Рахункової палати України щодо ефективності використання коштів державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України у 2010-2012 роках на інформатизацію і комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів взяти до відома.

За другу пропозицію голосували:

“за” –  4 чол. (Сорока М.П., Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М.);

“проти” – 4 чол. (Гриневич Л.М., Сич О.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.).

Рішення не прийнято.

 

За результатами обговорення доручено підготувати проект звернення до Премєр-міністра України та врахувати пропозиції народних депутатів України, членів Комітету до нього.

Народні депутати України, члени Комітету з питань науки і освіти протокольно доручили підкомітету з питань загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти (Дзоз В.О.) протягом місяця підготувати на засідання Комітету повний пакет документів щодо вищезазначеного питання та розглянути його в березні місяці поточного року.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Під час проведення засідання Комітету народні депутати України Фаріон І.Д., Сич О.М., Гриневич Л.М.  зауважили  народним  депутатам  України  Зубчевському О.П. та Дорохову А.М. про необхідність спілкуватися на засіданні державною мовою відповідно до ст.10 Конституції України.

Народний депутат України Дзоз В.О. підкреслила, що ми повинні дотримуватись  ст.9 Закону України “Про засади державної мовної політики” (1. Засідання Верховної Ради України, її комітетів і комісій ведуться державною мовою. Промовець може виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує Апарат Верховної Ради України. 2. Проекти законів, інших нормативних актів вносяться на розгляд Верховної Ради України державною мовою).

Оскільки секретар Комітету з питань науки і освіти Зубчевський Олександр Петрович та член Комітету Дорохов Антон Михайлович наполягали на використанні російської мови, з метою розв’язання конфлікту та відповідно до закону Голова Комітету доручила секретаріату підготувати звернення до керівництва Апарату Верховної Ради України з проханням забезпечити під час засідання Комітету присутність перекладача і переклад виступів російською мовою на українську відповідно до статті 9 Закону України “Про засади державної мовної політики”.

 

2. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про зустріч Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М. з Президентом НАН України, академіком НАН України Патоном Б.Є.

 

В   обговоренні   взяли участь:    Сич О.М.,   Сорока М.П.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію щодо зустрічі 27 грудня 2012 року Голови Комітету Верховної Ради України  з питань науки і освіти Л. М. Гриневич з президентом Національної академії наук України Б.Є.Патоном взяти до відома.

2. Провести  у березні 2013 року слухання в Комітеті Верховної Ради України  з питань науки і освіти з питання “Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні”.  

3. Доручити підкомітету з питань науки та інноваційної діяльності забезпечити підготовку зазначених слухань. 

4. Підтримати пропозицію НАН України про передачу Науково-дослідного інституту “Кримська астрономічна обсерваторія” Монмолодьспорту України у підпорядкування НАН України.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період другої сесії сьомого скликання.

 

В  обговоренні   взяли   участь:   Сич О.М.,   Сорока М.П.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період другої сесії сьомого скликання взяти до відома.

2. Затвердити план роботи Комітету з питань науки і освіти на період другої сесії сьомого скликання з врахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про затвердження примірного положення про підкомітети Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

В   обговоренні   взяли  участь:   Сич О.М.,   Сорока М.П.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Примірне положення про підкомітети Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти – затвердити (додається).

2. Рекомендувати головам підкомітетів в організації роботи керуватися Примірним положенням про підкомітети Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про запровадження в роботі “Методичних рекомендацій щодо процедури підготовки та проведення засідань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти”.

 

В  обговоренні   взяли   участь:   Сич О.М.,   Сорока М.П.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

Схвалити “Методичні рекомендації щодо процедури підготовки та проведення засідань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти” і рекомендувати їх для використання в роботі членами Комітету та працівниками секретаріату.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова Комітету                                                             Л.ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Секретар Комітету                                                 О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ