Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VII скликання 1 сесія

06 жовтня 2014, 11:49

Протокол №1 26.12.2012

         

 

 

 

                      

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                                  

                                                                                      1

 

                                                                                   26  грудня  2012

 

                                                                         м.Київ

                                                                вул.Садова, 3-а, кімн.1316, об 11.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету    Сич О.М.,  Сорока М.П.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету  Домаранський О.О.,   Шевченко М.М.,  головні   консультанти:   Гарбуза С.А.,     Головінов В.П.,    Козієвська О.І.,   Красняков Є.В.,   Семенюк С.В., Тіран С.В., Шумар Н.Л.

 

ВІДСУТНІ: Ємець Л.О., Парубій А.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період шостого скликання Верховної Ради України.

2. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо розвитку освіти, науки та інтелектуальної власності.

3. Про розподіл повноважень між першим заступником Голови Комітету, заступником Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

4. Про розподіл підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти сьомого скликання.

5. Про обрання голів та членів підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти сьомого скликання.

6. Про проект плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період другої сесії сьомого скликання.

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача секретаріату Комітету з питань науки і освіти Чижевського Б.Г. про звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період шостого скликання Верховної Ради України.

 

В обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М., Сич О.М.,  Сорока М.П.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію завідувача секретаріату Комітету з питань науки і освіти Чижевського Б.Г. щодо звіту про роботу Комітету з питань науки і освіти за період шостого скликання Верховної Ради України взяти до відома.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію головного консультанта секретаріату Комітету з питань науки і освіти Краснякова Є.В. про інформаційно-аналітичні матеріали щодо розвитку освіти, науки та інтелектуальної власності.

 

В обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М., Сич О.М.,  Сорока М.П.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію головного консультанта секретаріату Комітету з питань науки і освіти Краснякова Є.В. про інформаційно-аналітичні матеріали щодо розвитку освіти, науки та інтелектуальної власності взяти до відома.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: пропозицію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про розподіл повноважень між першим заступником Голови Комітету, заступником Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

В  обговоренні   взяли   участь:   Сич О.М.,   Сорока М.П.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити розподіл повноважень між першим заступником Голови Комітету, заступником Голови Комітету за напрямами діяльності Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти:

- перший заступник Голови Комітету - дошкільна, загальна середня та позашкільна освіта, інтелектуальна власність, законодавче забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір;

- заступник Голови Комітету - професійна освіта, вища освіта, наука та інноваційна діяльність.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: пропозицію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про розподіл підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти сьомого скликання.

 

В  обговоренні   взяли   участь:   Сич О.М.,   Сорока М.П.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

Створити у складі Комітету такі підкомітети:

-        підкомітет з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

-        підкомітет з питань професійної освіти;

-        підкомітет з питань вищої освіти;

-        підкомітет з питань науки та інноваційної діяльності;

-        підкомітет з питань інтелектуальної власності;

-        підкомітет з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: пропозицію Голови Комітету  з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про обрання голів та членів підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти сьомого скликання.

 

В  обговоренні   взяли   участь:   Сич О.М.,   Сорока М.П.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати на посади голів підкомітетів такі кандидатури:

- з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти - народного депутата України Дзоз Віталіну Олексіївну;

- з питань професійної освіти - народного депутата України Дорохова Антона Миколайовича;

- з питань вищої освіти - народного депутата України Фаріон Ірину Дмитрівну;

- з питань науки та інноваційної діяльності - народного депутата України Павленка Ростислава Миколайовича;

- з питань інтелектуальної власності - народного депутата України  Ємця Леоніда Олександровича;

- з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір - народного депутата України Парубія Андрія Володимировича.

2. Затвердити у складі підкомітетів, згідно ст.37 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України”, таких народних депутатів України:

- підкомітет з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти -  Гриневич Лілію Михайлівну, Сича Олександра Максимовича, Сороку Миколу Петровича, Дзоз Віталіну Олексіївну, Фаріон Ірину Дмитрівну;

- підкомітет з питань  професійної освіти -  Гриневич Лілію Михайлівну, Сороку Миколу Петровича, Дзоз Віталіну Олексіївну, Павленка Ростислава Миколайовича;

- підкомітет з питань вищої освіти  -  Гриневич Лілію Михайлівну, Сича Олександра Максимовича, Зубчевського Олександра Петровича, Ємця Леоніда Олександровича, Павленка Ростислава Миколайовича, Фаріон Ірину Дмитрівну;

- підкомітет з питань науки та інноваційної діяльності - Гриневич Лілію Михайлівну, Сича Олександра Максимовича, Зубчевського Олександра Петровича, Павленка Ростислава Миколайовича, Парубія Андрія Володимировича, Фаріон Ірину Дмитрівну;

- підкомітет з питань інтелектуальної власності - Гриневич Лілію Михайлівну, Сича Олександра Максимовича, Зубчевського Олександра Петровича, Сороку Миколу Петровича, Дорохова Антона Миколайовича, Павленка Ростислава Миколайовича, Фаріон Ірину Дмитрівну; 

- підкомітет з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір - Гриневич Лілію Михайлівну, Сича Олександра Максимовича, Зубчевського Олександра Петровича, Ємця Леоніда Олександровича, Дорохова Антона Миколайовича, Павленка Ростислава Миколайовича, Фаріон Ірину Дмитрівну.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету  з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період другої сесії сьомого скликання.

 

В   обговоренні   взяли   участь:   Сич О.М.,  Сорока М.П.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти про проект плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період другої сесії сьомого скликання взяти до відома.

2. Народним депутатам України – членам Комітету внести пропозиції до проекту плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період другої сесії сьомого скликання до 09.01.2013р.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                             Л.ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Секретар Комітету                                                 О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ