Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 6 сесія

24 травня 2017, 17:35

Протокол № 64 від 24.05.2017 р.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

№ 64

24 травня 2017


м. Київ,

вул. Садова, 3-а, кімн.1316, о 16.00ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Констанкевич І.М., Литвин В.М.; працівники секретаріату Комітету – керівник секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник керівника секретаріату Комітету Семенюк С.В., головні консультанти: Гарбуза С.А., Красняков Є.В., Левчук О.М., Нестеренко Л.С., консультант Малигіна І.В.

 

ВІДСУТНІ: Поплавський М.М.

 

ЗАПРОШЕНІ: Суслова Ірина Миколаївна – народний депутат України, Ричкова Тетяна Борисівна – народний депутат України, Ковтунець Володимир Віталійович – Перший заступник Міністра освіти і науки України, Титарчук Михайло Іванович – заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Падучак Богдан Михайлович – заступник директора Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Петришин Олександр Віталійович – Президент Національної академії правових наук України, Луговий Володимир Іларіонович – Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Бітаєв  Валерій Анатолійович – Віце-президент Національної академії мистецтв України, Губський Юрій Іванович – начальник науково-координаційного управління Національної академії медичних наук України, Минка Андрій Павлович – начальник Науково-організаційного управління Національної академії аграрних наук України, Лук’янчук Людмила Володимирівна – начальник відділу інформаційного забезпечення інноваційного розвитку та інтелектуальної власності Президії Національної академії аграрних наук України, Блюм Ярослав Борисович – директор Державної установи “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”, Макарова Олена Володимирівна – заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Ткаченко Лідія Григорівна – провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Боровик Петро Антонович – патентний повірений, Совсун Інна Романівна – Віце-президент з публічного адміністрування Київської школи економіки, Благодєтєлєва-Вовк Світлана – представник ГО “Точка росту. Освіта і наука”, Пархоменко Тетяна Сергіївна – доктор філософських наук, професор, Мозгова Людмила Анатоліївна – аналітик Аналітичного центру Асоціації міст України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” (реєстр. № 6393 від 18.04.2017, н.д.О.Співаковський, О.Порошенко, С.Хлань та ін.).

2. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень (реєстр. № 6023 від 03.02.2017, Кабінет Міністрів України).

3. Про проект Постанови про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію дошкільних навчальних закладів (реєстр. № 5122 від 15.09.2016, н.д.В.Хомутиннік).

4. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (реєстр. № 5530 від 12.12.2016, н.д.Ю.Бублик).

5. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо безоплатного відвідування дендрологічних парків (реєстр. № 2498 від 31.03.2015, н.д.А.Яценко).

6. Про проект Закону України про розвиток галузевої науки (реєстр. 4237 від 16.03.2016, н.д.О.Вілкул, Д.Колєсніков, Д.Д.Шпенов, К.Павлов, А.Гальченко).

7. Про проект Закону України про внесення змін до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо пенсійного забезпечення та соціального захисту наукових працівників (реєстр. № 3250 від 07.10.2015, н.д.О.Вілкул, Д.Колєсніков).

8. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність національного законодавства з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів (реєстр. № 1765 від 15.01.2015, н.д.В.Петьовка).

9. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права інтелектуальної власності на службові твори (реєстр. № 1812 від 22.01.2015, н.д.І.Алексєєв).

10. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо службових творів, творів, створених за замовленням та при виконанні робіт (реєстр. № 1812-1 від 05.02.2015, н.д.Р.Семенуха, О.Данченко, І.Сисоєнко).

11. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (щодо впровадження механізму разового грошового стягнення для ефективного захисту права власників товарних знаків) (реєстр. № 2157а від 24.06.2015, н.д.О.Фельдман).

12. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (щодо зміни процедури отримання патентів на промислові зразки) (реєстр. № 2352 від 10.03.2015, н.д.С.Рибалка).

13. Різне:

13.1. Про внесення змін до складу робочої групи з підготовки проекту Закону України “Про освіту” (3491-д) до другого читання.

 

 

1.  СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” (р. № 6393).

 

В обговоренні взяли участь: Ковтунець В.В., Совсун І.Р., Суслова І.М., Благодєтєлєва-Вовк С., Скрипник О.О., Пархоменко Т.С., Ричкова Т.Б., Кириленко І.Г., Литвин В.М., Констанкевич І.М., Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити філософію законопроекту щодо відмови від квотно-представницького принципу формування складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, створення Ідентифікаційного комітету з питань якості вищої освіти та обрання ним складу Національного агентства за результатами відкритого конкурсного відбору.

2. Підтримати пропозицію народного депутата України, заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Скрипника О.О. щодо використання Ідентифікаційного комітету з питань науки, створеного відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, з метою пришвидшення обрання складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

3. Першому заступнику Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковському О.В. створити робочу групу з доопрацювання цього законопроекту, залучивши до неї визнаних фахівців та експертів освітньої сфери.

4. Народним депутатам України – членам Комітету з питань науки і освіти та Міністерству освіти і науки України надати пропозиції щодо участі в зазначеній робочій групі.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2.  СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Титарчука М.І. та заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Кириленка І.Г. про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень (р. № 6023).

 

В обговоренні взяли участь: Співаковський О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень (реєстр. № 6023 від 03.02.2017) внести до порядку денного шостої сесії.

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень (реєстр. № 6023 від 03.02.2017) за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням застережень та пропозицій, висловлених у висновках Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України.

3. Співдоповідачам на пленарному засіданні Верховної Ради України з зазначеного питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3.  СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Постанови про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію дошкільних навчальних закладів (р. № 5122).

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з відсутністю автора законопроекту перенести розгляд питання.

Рішення прийнято одноголосно.

 

4.  СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (р. № 5530).

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Констанкевич І.М.

 

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з відсутністю автора законопроекту перенести розгляд питання.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5.  СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Кириленка І.Г. про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо безоплатного відвідування дендрологічних парків (р. № 2498).

 

В обговоренні  взяли  участь: Співаковський О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з відсутністю автора законопроекту перенести розгляд питання.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6.  СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України про розвиток галузевої науки (р. 4237).

 

В обговоренні  взяли  участь: Кириленко І.Г.

 

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з відсутністю автора законопроекту перенести розгляд питання.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7.  СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України про внесення змін до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо пенсійного забезпечення та соціального захисту наукових працівників (р. № 3250).

 

В обговоренні  взяли  участь: Кириленко І.Г.

 

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з відсутністю автора законопроекту перенести розгляд питання.

Рішення прийнято одноголосно.

 

8.  СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність національного законодавства з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів (р. № 1765).

 

В обговоренні взяли участь: Скрипник О.О.

 

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з відсутністю автора законопроекту перенести розгляд питання.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9.  СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права інтелектуальної власності на службові твори (р. № 1812).

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г.

 

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з відсутністю автора законопроекту перенести розгляд питання.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

10.  СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо службових творів, творів, створених за замовленням та при виконанні робіт (р. № 1812-1).  

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г.

 

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з відсутністю автора законопроекту перенести розгляд питання.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

11.  СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (щодо впровадження механізму разового грошового стягнення для ефективного захисту права власників товарних знаків) (р. № 2157а).

 

В обговоренні взяли участь: Скрипник О.О.

 

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з відсутністю автора законопроекту перенести розгляд питання.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

12.  СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (щодо зміни процедури отримання патентів на промислові зразки) (р. № 2352).

 

В обговоренні взяли участь: Скрипник О.О.

 

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з відсутністю автора законопроекту перенести розгляд питання.

Рішення прийнято одноголосно.

 

13.  Різне:

13.1.  СЛУХАЛИ: інформацію члена Комітету з питань науки і освіти Констанкевич І.М. про внесення змін до складу робочої групи з підготовки проекту Закону України “Про освіту” (3491-д) до другого читання.

 

В обговоренні взяли участь: Співаковський О.В., Скрипник О.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Внести зміни до складу робочої групи з підготовки проекту Закону України “Про освіту” (3491-д) до другого читання, включивши осіб, які зазначені у пропонованому списку (додається).

2. Поінформувати нових членів про їх включення до складу робочої групи з підготовки проекту Закону України “Про освіту” та про подальший графік засідань робочої групи.

3. Контроль за виконанням покласти на народного депутата України, голову підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д.

Голосували:

“за” - 5 ( Співаковський О.В.,  Кириленко І.Г.,  Кремінь Т.Д., Констанкевич І.М., Литвин В.М. );

“проти” - 1 (Скрипник О.О.).

Рішення прийнято більшістю голосів.


Перший заступник
Голови Комітету                                                О. СПІВАКОВСЬКИЙ


Заступник

Голови Комітету                                                 І. КИРИЛЕНКО