Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 6 сесія

22 лютого 2017, 17:29

Протокол № 57 від 22.02.2017 р.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

№ 57

22 лютого 2017


м. Київ,

вул. Банкова, 6-8, кінозал, о 15.00ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.; працівники секретаріату Комітету – завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Козієвська О.І., Семенюк С.В., головні консультанти: Гарбуза С.А., Красняков Є.В., Левчук О.М., Луцька А.В., Нестеренко Л.С., консультант: Малигіна І.В.

ВІДСУТНІ: Поплавський М.М.

 

ЗАПРОШЕНІ: Гриневич Лілія Михайлівна – Міністр освіти і науки України, Ковтунець Володимир Віталійович – Перший заступник Міністра освіти і науки України, Хобзей Павло Кузьмович – заступник Міністра освіти і науки України, Даниленко Світлана Василівна – директор Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України, Єрмоличев Роман Володимирович – директор Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерство фінансів України, Цимбалюк Віталій Іванович – Президент Національної академії медичних наук України, Луговий Володимир Іларіонович – Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Бащенко Михайло Іванович – Перший віце-президент Національної академії аграрних наук України, Гуржій Андрій МиколайовичВіце-президент Національної академії педагогічних наук України, Вергунов Віктор Анатолійович – академік-секретар Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії аграрних наук України, Ничкало Неля Григорівна – академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, Григоровська Любов Володимирівна – вчений секретар Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, Жабін Сергій Олександрович – вчений секретар Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Минка Андрій Павлович – начальник науково-організаційного управління апарату Президії Національної академії аграрних наук України, Попик Володимир Іванович – генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Безвершенко Юлія Василівна заступник голови Ради молодих учених Національної академії наук України, Блюм Ярослав Борисович – директор Державної установи “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”, Заіменко Наталія ВасилівнаГолова Ради ботанічних садів та дендропарків України, директор Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, Широков Володимир Анатолійович – директор Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, Широков Анатолій Іванович – Голова Центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України, Романюк Сергій Михайлович – заступник Голови Профспілки працівників освіти і науки України, Гарбаренко Любов Андріївна – заступник Голови Профспілки працівників освіти і науки України, Вітренко Юрій Миколайович – завідувач відділу економіки вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Воротін Валерій Євгенович – завідувач відділу комплексних проблем законотворення Інституту законодавства Верховної Ради України, Гордєєв Андрій Анатолійович – голова Херсонської обласної державної адміністрації, Криницький Євген Анатолійовичначальник управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, Андрущенко Віктор Петрович – ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Безгін Олексій Ігорович – ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, Казарін Володимир Павлович – ректор Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Олійник Віктор Васильович – ректор ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, Мазаракі Анатолій Антонович – ректор Київського національного торговельно-економiчного університету, Комаревцева Ірина Олександрівна – проректор з наукової роботи державного закладу “Луганський державний медичний університет”, Бахрушин Володимир Євгенович – заступник директора Інституту управління та завідувач кафедри системного аналізу та вищої математики Класичного приватного університету, Андрущенко Андрій Миколайович – директор Тальнівського будівельно-економічного коледжу, Дадак Роман Михайлович – директор технологічного коледжу ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”, голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області, Похресник Анатолій Костянтинович – директор Київського технікуму електронних приладів, Голова Спілки обласних Рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України, Булгаков Валерій Андрійович – директор Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну, Несен Микола Григорович – заступник Голови Полтавської обласної асоціації працівників професійно-технічної освіти, директор Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука, Таркан Микола Петрович – директор Липковатівського державного аграрного коледжу, Скорик Тетяна Андріївна – віце-президент Асоціації керівників шкіл України, директор спеціалізованої школи № 28 імені Т.Г. Шевченка м. Черкаси, Жданова Ірина Анатоліївна – керівник громадської організації “Фонд “Відкрита політика”, координатор Громадянської платформи з реформування наукової сфери. Загальна кількість учасників – 250 чоловік.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проведення парламентських слухань на тему: “Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку” (21 червня 2017 року).

2. Про фінансове забезпечення науки і освіти у 2017 році.

3. Основні проблеми управління людським капіталом на прикладі Херсонської області.

4. Про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України (реєстр. № 6117 від 22.02.2017, н.д.О.Співаковський, І.Кириленко, Т.Кремінь, О.Скрипник).

5. Про повернення коштів Таврійському національному університету імені В.І. Вернадського, що знаходяться на рахунках Державної казначейської служби України з 2014 року.

 

 

1.  СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Кириленка І.Г. про проведення парламентських слухань на тему: “Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку” (21 червня 2017 року).

 

В обговоренні взяли участь: Співаковський О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України провести 21 червня 2017 року парламентські слухання на тему: “Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку” та внести на розгляд Верховної Ради України проект відповідної постанови.

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Першого заступника Голови Комітету О.Співаковського.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2.  СЛУХАЛИ: інформацію Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М. та заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Скрипника О.О. про фінансове забезпечення науки і освіти у 2017 році.

 

В обговоренні взяли участь: Заіменко Н.В., Безгін О.І., Комаревцева І.О., Скорик Т.А., Андрущенко А.М., Даниленко С.В., Єрмоличев Р.В., Несен М.Г., Безвершенко Ю.В., Широков А.І., Блюм Я.Б., Бахрушин В.Є., Жданова І.А.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію щодо фінансового забезпечення сфери науки і освіти у 2017 році взяти до відома.

2. Вважати, що стан фінансового забезпечення науки і освіти у 2017 році є таким, що не відповідає сучасним вимогам європейського законодавства, положенням чинних законів України та призводить до подальшої руйнації сфери науки і освіти, згортання наукових досліджень та підготовки професійних кадрів для народного господарства, падіння престижності професій та соціальної забезпеченості вчителів, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, міграції талановитої молоді за кордон та втрати можливостей становлення України як високорозвиненої, технологічної держави.

Міністерство освіти і науки України належним чином не дотримується норм законів, не відстоює їх виконання перед Міністерством фінансів України, порушує терміни реалізації законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу Горизонт 2020, що суттєво позначилося на фінансовому забезпеченні науки і освіти, їх залученні у економічний розвиток країни, не забезпечило бачення Кабінетом Міністрів України визначальної ролі науки у розвитку економіки, підвищенні обороноздатності держави у проекті Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року.

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України вишукати додаткові кошти в обсязі 3 078 605,17 тис. грн. та підготувати у першому кварталі 2017 року пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2017 рік” в частині збільшення фінансування:

3.1 Міністерству освіти і науки України на 1 078 615,0 тис. гривень за наступними бюджетними програмами:

- КПКВК 2201380 “Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного співробітництва” на 3 535,4 тис. гривень;

- КПКВК 2201080 “Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів” на 1687,6 тис. гривень;

- КПКВК 2201040 “Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень” на 89 492,0 тис. гривень;

- КПКВК 2201310 “Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді” на 15 000,0 тис. гривень;

- КПКВК 2201150 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики” на 275 700,0 тис. гривень (для оплати комунальних послуг та енергоносіїв);

- КПКВК 2201160 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на 650 300,0 тис. гривень (для оплати комунальних послуг та енергоносіїв), у т.ч. 30 000,0 тис. гривень – для оплати комунальних послуг та енергоносіїв Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”);

- КПКВК 2201280 “Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка” на 42 900,0 тис. гривень (для оплати комунальних послуг та енергоносіїв);

3.2. Національній академії наук України на 642 829,67 тис. грн. за такими бюджетними програмами:

- КПКВК 6541030 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек” – на 625 325, 17 тис. грн., у тому числі 15 248, 57 тис. гривень – сплата дендрологічними парками земельного податку; 2 000, тис. гривень – виконання функцій науково-методологічного центру з питань випробувань генетично модифікованих організмів; 438 513,6 тис. грн. – забезпечення виплат в повному обсязі заробітної плати згідно з чинним законодавством. При цьому враховано, що для збільшення заробітної плати до визначеного мінімального рівня у 3200 грн. на місяць для майже 8,5 тис. працівників (що складає 27,4% всіх працюючих) необхідно додатково 100,9 млн. грн.

- КПКВК 6541020 “Науково-організаційна діяльність Президії Національної академії наук” для забезпечення дотримання вимог законодавства, що стосуються питань оплати праці з урахуванням підвищення соціальних стандартів, оплати комунальних послуг та споживання енергоносіїв – на 14 689,7 тис. грн., у тому числі для забезпечення виплат в повному обсязі заробітної плати згідно з чинним законодавством – 13 283,7 тис. грн.

- КПКВК 6541140 “Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук” – на 2 814,8 тис. грн. у тому числі 314,8 тис. грн. для виплат заробітної плати).

3.3. Національній академії аграрних наук України на 336 037,4 тис. грн. за такими бюджетними програмами:

- КПКВ 6591020 “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України” на 15025,2 тис. грн., у тому числі додаткова потреба на: оплату праці з нарахуваннями – 5357,5 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 248,6 тис. грн.;

- КПКВ 6591060 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання” на 288 348,6 тис. грн., у тому числі додаткова потреба на: оплату праці з нарахуваннями – 159 930,1 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 36 035,9 тис. грн.;18 000,0 тис. грн – Інститут агроекології і природокористування;

- КПКВ 6591080 “Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств” – на 3912,5 тис. грн;

- КПКВ 6591100 “Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику “Асканія-Нова” - на 28751,1 тис. грн, у тому числі додаткова потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1294,3 тис. грн.

3.4. Національній академії медичних наук України на 967469,6 тис. грн. за такими бюджетними програмами:

- КПКВК 6561040 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» – на 127 549,2 тис. грн. для забезпечення оплати праці працівників наукових підрозділів підвідомчих установ та уникнення руйнації медичної науки в Україні.

- КПКВК 6561060 “Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України” на 839 920,4 тис. гривень, для забезпечення оплати праці – 322 306,1 тис. грн., нарахування на оплату праці – 70 907, 3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 127 859,0 тис. грн., 318 848,0 тис. грн. – Національному інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

3.5. Національній академії педагогічних наук України на 9 910,4 тис. грн. за  такими бюджетними програмами:

- КПКВК 6551030 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання” на 9 550,4 тис. грн., у тому числі на створення системного теоретико-методологічного і методичного забезпечення розвитку усіх ланок національної системи освіти, широкомасштабної дослідницької роботи, а також виконання інноваційних досліджень в галузі педагогіки і психології для комплексного науково обґрунтованого оновлення законодавства системи освіти та забезпечення його впровадження. Додаткові кошти потрібні для розробки методичного забезпечення механізмів реалізації 12-річної повної загальної середньої освіти, профільної старшої середньої школи, модернізації професійної та вищої освіти в процесі євроінтеграції, розроблення методів і методик психологічної реабілітації постраждалих дітей і дорослих від військових дій в зоні АТО; обслуговування обладнання,  випуск друкованої продукції підготовленої за результатами виконання НДР, оновлення матеріально-технічної бази наукових установ НАПН України.

- КПКВК 6551060 “Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації” на 360 тис. грн. на оновлення та розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів.

3.6. Національній академії правових наук України на 18 632,0 тис. грн. за такими бюджетними програмами:

- КПКВК 6561040 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури” - на 15 156,5 тис. грн. для забезпечення переведення наукових працівників на повний робочий тиждень та оплату праці працівників підвідомчих наукових установ згідно з вимогами законодавства України, а також запобігання подальшої руйнації юридичної науки і системи правового забезпечення в Україні.

- КПКВК 6581020Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України”- на 3 475,5 тис. грн. на розвиток співпраці з Верховною Радою України, в контексті реалізації відповідних рекомендацій місії ЄС, та іншими державними органами з питань наукового забезпечення нормотворчої діяльності і проведення наукових експертиз, оплату комунальних послуг та підтримання матеріально-технічної бази.

3.7. Національній академії мистецтв України на 7911,1 тис. грн за такою бюджетною програмою:

- КПКВК 6571030 “Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтв” - на 7 911,1 тис. грн. - для переведення наукових співробітників на повний робочий тиждень, для виплати доплат за вчене звання та науковий ступінь у повному обсязі, на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, виплати надбавок, що носять стимулюючий характер, надбавок обов’язкового характеру (за науковий стаж, за почесне звання «Заслужений»), на оплату праці за наукове керівництво аспірантами.

3.8. Міністерству оборони України на 17200,0 тис. грн. за такою бюджетною програмою:

- КПКВК 2101100 “Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді” - на 17 200,0 тис. грн. 

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

4.1. Забезпечити нормативно-правове регулювання, а в разі необхідності – підготовку змін до законів України щодо:

- відновлення гарантій щодо стипендіального забезпечення студентів (курсантів) вищих навчальних закладів в частині виплати академічних стипендій, які були закріплені ч. 4 статті 62 Закону України “Про вищу освіту” в редакції від 01.07.2014 року;

- заходів із стипендіального забезпечення студентів та учнів на рівні, не нижчому від прожиткового мінімуму, відповідно до статей 1 та 17 Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” та статті 1 Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”;

- підвищення на 2 тарифні розряди посадових окладів та ставок заробітної плати всім педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти з метою захисту справедливості в оплаті їх праці незалежно від типів навчальних закладів та джерел їх фінансування та максимально наблизити терміни підвищення (раніше ніж 01 вересня 2017 року). Передбачити відповідні підвищення для  посади директора навчального закладу та його заступників, методистів, вихователів у гуртожитках, керівників гуртків, соціальних педагогів, практичних психологів та інші педагогічні посади, які теж беруть безпосередню участь у навчанні та вихованні учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються як на базі 11 класів так і на базі 9 класів, пропорційно до контингенту учнів;

- затвердження паспортів усіх бюджетних програм, порядку використання освітньої субвенції, порядку використання коштів на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, порядку використання коштів додаткової дотації на утримання закладів освіти;

- перерозподілу залишку освітньої субвенції на інші видатки з утримання навчальних закладів, у т.ч. на оплату праці інших педагогічних працівників;

- надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування видатків з утримання закладів освіти з урахуванням реальних доходів місцевих бюджетів;

- збільшення фінансування навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації для забезпечення виконання ліцензійних та акредитаційних вимог;

- передачі професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у містах обласного значення – обласних центрах на фінансування за рахунок коштів обласного бюджету із частковим фінансуванням із бюджетів цих міст, пропорційно до регіонального замовлення вказаних міст;

- застосовування єдиного фінансового нормативу на одного учня, а для обласних бюджетів – фінансового нормативу із застосуванням коригуючих коефіцієнтів;

- збільшення обсягів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти;

- повернення утримання шкіл-інтернатів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

- визначення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету обласним бюджетам за методикою та коефіцієнтами, що застосовувались у попередні роки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 435 “Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами” для забезпечення встановлених законами України гарантій дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим соціально незахищеним категоріям дітей у школах-інтернатах;

- запровадження пільгового режиму оподаткування земель навчально-дослідних господарств навчальних закладів та наукових установ;

- забезпечення доступу до державних програм підтримки виробників сільськогосподарської продукції для навчально-дослідницьких господарств навчальних закладів та наукових установ;

- забезпечення державної реєстрації земель, які перебувають в оперативному управлінні навчальних закладів та наукових установ;

- фінансування шкільних і дошкільних відділень навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад” та забезпечення  їх фінансування за рахунок освітньої субвенції;

- забезпечення права учнів 1-4 класів на безоплатне харчування в загальноосвітніх навчальних закладах;

- оновлення наявного автопарку з урахуванням зносу у сільській місцевості в рамках виконання програми “Шкільний автобус”;

- визначенням статусу та структури закладів післядипломної освіти, а також належного забезпечення соціальних гарантій, умов оплати праці керівників, педагогічних і науково-педагогічних працівників, які працюють в таких закладах.

- здійснення закладами освіти економічної діяльності не лише у статусі “бюджетна установа”, а й у статусі одержувача бюджетних коштів відповідно до концептуальних засад Системи національних рахунків 2008 (СНР 2008);

- для досягнення фінансової автономії вищих навчальних закладів забезпечення переходу їх із статусу бюджетних установ у статус некомерційних організацій відповідно до концептуальних засад Системи національних рахунків 2008 (СНР 2008).

 4.2. На виконання ст. 48 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” передбачити щорічне поетапне зростання бюджетного фінансування наукової і науково-технічної діяльності з метою досягнення в 2020 році рівня 1,7 % ВВП України.

4.3. Забезпечити неухильне дотримання ст. 48 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, яка визначає видатки на наукову і науково-технічну діяльність захищеними статтями державного бюджету.

4.4. Відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” забезпечити базове фінансування основної діяльності державних наукових установ, що включає витрати на проведення фундаментальних наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, розвиток матеріально-технічної бази та наукової інфраструктури, доступ до інформації та наукової літератури з урахуванням щорічного індексу інфляції.

4.5. З метою забезпечення додаткових позабюджетних фінансових надходжень передбачити більш спрощену процедуру проведення ліцензування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у наукових установах шляхом внесення відповідних змін до чинного законодавства.

4.6. Забезпечити фінансування виплат передбачених законодавством надбавок за наукові ступені та вчені звання науковців Національної академії наук України  та національних галузевих академій та вищих навчальних закладів.

4.7. Збільшити державне фінансування капітальних видатків на придбання наукового обладнання для закладів освіти та наукових установ. Законодавчо передбачити право залишати в розпорядженні НАН України, національних галузевих академій наук України 90 % коштів від продажу частини основних фондів зазначених академій, які не використовуються.

4.8. Збільшити державне замовлення на підготовку докторів філософії та докторів наук в наукових установах НАН України та національних галузевих академій наук України.

4.9. Вилучити з постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” пункт 12 щодо припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету.

4.10. Доручити НАН України  протягом першого півріччя 2017 року розробити державну цільову науково-технічну програму зміцнення національної безпеки та обороноздатності України, визначити обсяги коштів на її реалізацію та подати відповідні пропозиції до Верховної Ради України.

4.11. Забезпечити діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України, як однієї з найбільших бібліотек світу і головного науково-інформаційного центру держави, відповідно до нормативів фінансування, визначених пп. 11 та 12 Положення про національний заклад (установу) України, затвердженого Указом Президента України від 16 червня 1995 року № 451/95. 

4.12. Здійснити імплементацію норм статті 38 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, зокрема частини 2 щодо додаткової жилої площі науковим працівникам з метою створення умов для провадження наукової діяльності, частин 4-5 щодо забезпечення державою надання науковим (науково-педагогічним) працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла пільгових довгострокових кредитів, забезпечення молодих вчених житлом шляхом пріоритетного пільгового молодіжного кредитування на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, першочергового надання службового житла, та підготувати необхідні нормативно-правові акти.

4.13. Відновити науково-дослідні підрозділи та посади наукових співробітників у ботанічних садах вищих навчальних закладів, передбачити у Державному бюджеті України у повному обсязі видатки на утримання ботанічних садів вищих навчальних закладів (у т.ч. на оплату праці співробітників).

4.14. Розробити державну програму підтримки діяльності початкової ланки професійної мистецької освіти - шкіл естетичного виховання, визначивши у цій програмі норматив фінансування цих закладів з розрахунку на одного учня. Розглянути питання щодо доцільності відновлення державної субвенції на утримання шкіл естетичного виховання.

5. Контроль за реалізацією цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету О. Співаковського.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Херсонської обласної державної адміністрації Гордєєва А.А. та начальника управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації Криницького Є.А. про основні проблеми управління людським капіталом на прикладі Херсонської області.

 

В обговоренні  взяли  участь: Ковтунець В.В., Скрипник О.О., Співаковський О.В., Єрмоличев Р.В., Дадак Р.М., Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію голови Херсонської обласної державної адміністрації Гордєєва А.А. і начальника Управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації Криницького Є.А. щодо основних проблем управління людським капіталом на прикладі Херсонської області взяти до відома.

1. Підтримати ініціативу Херсонської обласної державної адміністрації щодо створення моделі розвитку людського капіталу Херсонської області на 2017-2021 роки.

2. Рекомендувати Верховній Раді України:

Прискорити розгляд і прийняття таких законопроектів:

- № 5023 від 12.08.2016 р.  про внесення зміни до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

- № 5240 від 07.02.2017 р. про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст”;

- № 5547 від 16.12.2016 р.  про внесення змін до деяких законів України щодо регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів;

- № 5719 від 26.01.2017 р.  про  внесення змін до розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України “Про вищу освіту” щодо захисту дисертацій аспірантів і здобувачів, діяльності спеціалізованих вчених рад та видачі дипломів доктора філософії;

- № 6116 від 22.02.2017 р. про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України.

3. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти:

3.1. звернутися до Кабінету Міністрів України з приводу надання моделі розвитку людського капіталу Херсонської області на 2017-2021 роки статусу пілотного  проекту на рівні України;  

3.2. практикувати розгляд питань розвитку освіти в окремих регіонах України за участю керівників обласних державних адміністрацій.

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

4.1.Визначити, затвердити та щорічно переглядати перелік гостродефіцитних професій та спеціальностей для задоволення пріоритетних потреб/інтересів економіки країни та регіонального розвитку з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у кадрах на ринку праці з метою розроблення механізму стимулювання їх підготовки.

4.2. Передбачити фіксований обсяг державного замовлення для спеціальностей аграрного профілю, як це передбачено Законом України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”.

4.3. Розробити Державну програму розвитку людського капіталу до 2025 року з врахуванням аналітичної довідки “Аналіз підготовки і перепідготовки кадрів для промисловості України, виходячи з цілей сталого соціально-економічного розвитку держави до 2025 року”, розробленої Робочою групою Національного комітету з промислового розвитку, та забезпечити її фінансування.

4.4. Розробити і затвердити Державну  програму  підтримки і розвитку шкільної природничо-математичної освіти.

4.5. З метою удосконалення нормативно – правового забезпечення формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів розробити зміни до Закону України “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та підготовку кадрів”.

4.6. Підготувати пропозиції про внесення змін до статті 85 Бюджетного кодексу України, які нададуть змогу здійснювати фінансування професійно-технічних та вищих навчальних закладів одночасно як з державного, так і з місцевого бюджету, та статей 89-91 Бюджетного кодексу України щодо фінансування послуг з підготовки фахівців з вищою освітою на умовах регіонального замовлення з місцевих бюджетів.

4.7. Розробити нормативно-правові акти з метою прискорення переходу вищих навчальних закладів державної форми власності зі статусу бюджетних установ у статус неприбуткових організацій  відповідно до концептуальних засад Системи національних рахунків 2008 (СНР 2008).

4.8. Забезпечити розроблення нормативно-правових актів,  спрямованих на створення в Україні привабливого інноваційного клімату з метою поєднання інтересів високотехнологічного бізнесу, освіти, науки, венчурних та інвестиційних фондів для створення в різних регіонах країни осередків інноваційного прориву за напрямами, що відповідають головним кластерам економіки держави.

4.9. Вжити заходів для розроблення і  прийняття в Україні аналога Закону Бея-Доула (США) від 1980 року, яким  передбачити  надання університетам права  на інтелектуальну власність, створену працівниками університету за держбюджетні кошти,  та прийняття ними рішень щодо комерціалізації кожного з таких об’єктів.

4.10. Забезпечити пільгові умови оподаткування для роботодавців шляхом віднесення коштів, спрямованих на професійну підготовку кадрів у системі вищої та професійно-технічної освіти, на валові витрати, а також зменшення частини податку на прибуток у разі їх фінансових витрат на зміцнення навчально-матеріальної бази вищих та професійно-технічних навчальних закладів, інші економічні методи стимулювання.

4.11. Розробити стратегічні напрями розвитку підготовки кваліфікованих кадрів на національному і регіональному рівнях, враховуючи рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи, які містяться в Резолюції 2012 (2014) “Про підвищення статусу професійної освіти і навчання” від 30 вересня 2014 року.

4.12. Доручити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України спільно з Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких знаходяться вищі навчальні заклади, обласними державними адміністраціями здійснити роботу щодо удосконалення методики визначення потреби держави у фахівцях з вищою освітою та обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах державної і комунальної форми власності з урахуванням реальних потреб економіки у трудових ресурсах та проблем регіонального розвитку.

4.13.Вивчити питання щодо поновлення діяльності науково-дослідної установи з планування комплексних проблем розвитку, використання та розміщення продуктивних сил.

4.14. При корегуванні Державного бюджету України на 2017 рік передбачити для Міністерства освіти і науки України бюджетну програму “Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів” з метою створення умов викладачам вищих навчальних закладів для обміну досвідом роботи щодо запровадження інноваційних технологій навчання, оновлення змісту освіти, проведення міжуніверситетських наукових досліджень та підвищення якості підготовки фахівців.

5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

5.1. Розробити ефективну систему фінансування вищої освіти України, спрямовану на забезпечення якості вищої освіти, яка передбачає:

- створення прозорого ринку надання освітніх послуг;

- залучення суттєвих додаткових фінансових інструментів, в тому числі і  кредитних ресурсів під гарантії держави;

- перехід від ідеології дотацій до ідеології інвестування в освіту;

- стимулювання постійної мотивації студентів до якісного навчання.

5.2. Унормувати діяльність  вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, в тому числі державних,  із збереженням їх фінансування з Державного бюджету України, права на вступ до них на основі базової загальної середньої освіти, права випускників технікумів і коледжів вступати до вищих навчальних закладів на профільні спеціальності за скороченим терміном  навчання.

5.3. В Умовах прийому на навчання до вищих навчальних закладів на 2017 рік  передбачити:

5.3.1. таку послідовність пріоритетів, які визначають місце вступника при автоматизованому зарахуванні:

-  пріоритет регіонів країни, який визначає регіональну потребу у формуванні трудового потенціалу;

-  пріоритет базових галузей промисловості України;

-  пріоритет заяви вступника  щодо визначення навчального закладу;

-  конкурсний бал ЗНО;

5.3.2. встановлення рівних умов  конкурсного відбору шляхом визначення однакового переліку конкурсних предметів і однакових значень вагових коефіцієнтів  у межах галузі знань (спеціальності);

5.3.3. додаткове оцінювання абітурієнтів з числа талановитої і обдарованої молоді, що виявила здібності до технічної творчості, у вигляді додаткових балів при визначенні конкурсного балу.

5.4. Відновити поняття “профільних предметів” в межах кожної галузі знань (спеціальності).

5.5. Відтворити повноцінну систему доуніверситетської підготовки як ефективний засіб ранньої профорієнтації молоді та її мотивації до вступу на природничі, педагогічні  й інженерні спеціальності.

5.6. Створити нормативну базу  для запровадження модульного (кластерного) співробітництва між навчальними закладами, наукою і бізнесом з метою якісної підготовки фахівців для потреб економіки України.

5.7. Забезпечити умови для створення інноваційних середовищ на базі провідних університетів, у тому числі в регіонах держави, для розвитку інноваційного креативного підприємництва через діяльність бізнес-інкубаторів, стартап-шкіл і конкурсів інноваційних проектів як складових навчального процесу студентської молоді.

5.8. Розробити нормативно-правові акти для надання права університетам створювати в своєму складі інноваційно-комерційні компанії у сфері хай-тек, а також вирішення питання короткострокової (до 2-х років) оренди приміщень університетів для створюваних високотехнологічних компаній за спрощеною процедурою (без Фонду держмайна) для реалізації університетських стартапів.

5.9. Забезпечити надання методичної і організаційної допомоги базовим науково-педагогічним школам України з метою нарощування їх участі в європейських і світових науково-технічних програмах і грантах, в першу чергу в програмі Ґоризонт 2020, Еразмус+, Еразмус Мундус та інших.

5.10. Удосконалювати підготовку кадрів для потреб ринку праці шляхом більш широкого впровадження в організацію навчального процесу елементів дуальної освіти.

5.11. Забезпечити виконання статті 49 Закону України “Про професійно-технічну освіту” в частині використання майна професійно-технічних навчальних закладів на потреби освіти.

5.12. Внести зміни до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, в частині затвердження робочих навчальних планів за професіями третього ступеня професійно-технічної освіти, передавши ці повноваження регіональним органам управління освітою.

5.13. Забезпечити включення в інваріантну (нормативну) складову частину навчального плану профільної школи позиції “Природничі предмети” без зазначення обсягу навчального часу.

5.14. Встановити такий перелік природничих профільних предметів: “Фізика”, “Хімія”, “Біологія”, “Географія”, “Людина і природа”, які визначаються відповідно до профілю школи.

5.15. Підвищити статус  предмету “Інформаційно-комунікаційні технології” шляхом включення його в інваріантну (нормативну) складову.

5.16. Вжити заходів щодо недопущення скорочення мережі шкіл (класів) природничого профілю. 

5.17. Врахувати можливості використання навчальної бази професійно-технічних навчальних закладів, технікумів та коледжів для створення при них профільних старших класів тощо.

5.18. Упорядкувати вимоги до розробки типових навчальних планів профільної школи.

5.19. Забезпечити баланс розвитку регіонів при формуванні освітньої політики.

6. Рекомендувати Міністерству економічного розвитку і  торгівлі України спільно з Міністерством освіти і науки України:

6.1. Забезпечити стабільний обсяг держзамовлення для дефіцитних  і  унікальних спеціальностей з урахуванням потреб регіонального розвитку.

6.2. Зберегти наявну штатну чисельність вчителів математики, фізики, астрономії, хімії і біології та збільшити відповідно до потреби обсяг державного замовлення на підготовку фахівців за спеціальністю “014 Середня освіта” (спеціалізації: “Математика”, “Фізика”, “Фізика, астрономія”, “Хімія”, “Біологія”).

7. Рекомендувати обласним державним адміністраціям та Київській міській державній адміністрації:

7.1. Створити моделі збалансованого розвитку людського капіталу в своїх регіонах.

8. Направити це Рішення Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Національній академії педагогічних наук України, Спілці ректорів вищих навчальних закладів України, Всеукраїнській Раді директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, Всеукраїнській асоціації працівників професійно-технічної освіти, обласним державним адміністраціям та Київській міській державній адміністрації.

9. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

4.  СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Постанови Верховної Ради України “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти” щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України (р. № 6117).

 

В обговоренні взяли участь: Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів” щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України” (реєстр. № 6117 від 22.02.2017), внесений народними депутатами України Співаковським О.В., Кириленком І.Г., Кремінем Т.Д., Скрипником О.О., прийняти за основу та в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету з питань науки і освіти О. Співаковському.

Рішення прийнято одноголосно.

 

5.  СЛУХАЛИ: інформацію ректора Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Казаріна В.П. та Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про повернення коштів Таврійському національному університету імені В.І. Вернадського, що знаходяться на рахунках Державної казначейської служби України з 2014 року.

 

В обговоренні  взяли  участь: Єрмоличев Р.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію ректора Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Казаріна В.П. щодо неповернення коштів Державною казначейською службою України Таврійському національному університету імені В.І. Вернадського взяти до відома.

2. Кабінету Міністрів України:

2.1. Вивчити ситуацію, яка склалася з поверненням коштів Таврійському національному університету імені В.І. Вернадського, що знаходяться на рахунках Державної казначейської служби України з 2014 року, та вжити відповідних заходів реагування згідно з чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                 О. СПІВАКОВСЬКИЙ

 

Заступник

Голови Комітету                                                 І. КИРИЛЕНКО