Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 5 сесія

26 жовтня 2016, 17:39

Протокол № 50 від 05.10.2016 р.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

№ 50

05 жовтня 2016

 

м. Київ,

вул. Грушевського, 5, конференц-зал, о 15.10

 

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Кремінь Т.Д., Литвин В.М. Поплавський М.М.; працівники секретаріату Комітету – завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Козієвська О.І., Семенюк С.В., головні консультанти: Гарбуза С.А., Красняков Є.В., Левчук О.М., Луцька А.В., Нестеренко Л.С., Малигіна І.В.

ВІДСУТНІ: Кириленко І.Г. (у відрядженні), Скрипник О.О. (на лікарняному).

ЗАПРОШЕНІ: Констанкевич Ірина Мирославівна – народний депутат України, Марченко Олександр Олександрович – народний депутат України, Гриневич Лілія Михайлівна – Міністр освіти і науки України, Марченко Сергій Михайлович – заступник Міністра фінансів України, Цимбалюк Віталій Іванович - Президент Національної академії медичних наук України, Загородній Анатолій Глібович - віце-президент Національної академії наук України, Луговий Володимир Іларіонович - перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Тихий Володимир Павлович – віце-президент Національної академії правових наук України, Яковлєв Микола Іванович - віце-президент Національної академії мистецтв України, Вергунов Віктор Анатолійович - академік-секретар Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії аграрних наук України,  Орлюк Олена Павлівна – директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Широков Анатолій Іванович - Голова ЦК профспілки працівників Національної академії наук України, Романюк Сергій Михайлович - заступник Голови Профспілки працівників освіти і науки України, Єрмоличев Роман Володимирович - директор Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України, Даниленко Світлана Василівна - директор Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України, Чеберкус Дмитро Вікторович - директор Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України, Колбаса Руслан Сергійович - директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України, Цапенко Юлія Степанівна – заступник директора Фінансово-економічного Департаменту Міністерства соціальної політики України, Шаров Олег Ігорович - директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Фіданян Олена Григорівна - директор Департаменту  освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Падалка Віктор Михайлович - перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Литвишко Лариса Станіславівна - начальник Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності Президії Національної академії наук України, Болюбаш Ярослав Якович – вчений секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, Ільченко Михайло Юхимович - голова Ради проректорів із наукової роботи вищих навчальних закладів України, проректор з наукової роботи Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Никифоров Володимир Валентинович - перший проректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Павлов Сергій Володимирович - проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету, Чорноус Анатолій Миколайович - проректор з наукової роботи Сумського державного університету, Калушка Володимир Павлович – голова Тернопільської обласної ради директорів, Булгаков Валерій Андрійович  - директор Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну, Шульга Наталія Дмитрівна - директор Київського транспортно-економічного коледжу, Щербак Ольга Іванівна - директор Київського професійно-педагогічного коледжу, Бабічев Анатолій Валерійович - директор Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Овсянніков Сергій Іванович - директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації, Полторацький Олексій Володимирович - директор Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Шебеко Тетяна Іванівна – директор Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Турський Вадим Валентинович - заступник директора Департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації, Козьменчук Володимир Ярославович - начальник відділу освіти Косівської районної державної адміністрації, Биковська Олена Володимирівна – президент Асоціації позашкільної освіти, Мозгова Людмила Анатоліївна - аналітик асоціацій міст України, Шулікін Дмитро Андрійович - журналіст газети “Освіта України”. Загальна кількість учасників – понад 70 осіб.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” (реєстр. № 5000 від 15.09.2016р., Кабінет Міністрів України).

2. Про проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (реєстр. № 5131 від 15.09.2016р., Кабінет Міністрів України).

3. Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (реєстр. № 5130 від 15.09.2016р., Кабінет Міністрів України).

4. Про стан підготовки Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році.

5. Про проект Постанови про відзначення 200-річчя Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського” (реєстр. № 5176 від 23.09.2016р., н.д.А.Кіссе, О.Гончаренко, О.Співаковський, П.Унгурян, В.Литвин, О.Вілкул, О.Березюк, О.Ляшко).

6. Про затвердження кандидатур на здобуття щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

7. Про Конкурсну комісію з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених і призначення Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

8. Про затвердження складу робочої групи з підготовки та проведення 16 листопада 2016 року парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні”.

9. Про формування порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України на період 18 - 21 жовтня 2016 року щодо розгляду Верховною Радою України пріоритетних законопроектів з освітніх питань.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Міністра  освіти  і  науки  України  Гриневич Л.М. та Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України  “Про Державний бюджет України на 2017 рік” (р. № 5000).

 

В обговоренні взяли участь: Загородній А.Г., Романюк С.М., Цапенко Ю.С., Широков А.І., Ільченко М.Ю., Марченко С.М., Тихий В.П., Орлюк О.П., Бабічев А.В., Полторацький О.В., Шебеко Т.І., Калушка В.П., Булгаков В.А., Козьменчук В.Я., Констанкевич І.М., Марченко О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М., Поплавський М.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, як такий, що не відповідає  потребам освіти та науки, створює додаткові недостатньо прораховані та виходячи за межі законодавства заходи, поглиблює кризові процеси в науці та сфері професійно-технічної освіти.

На парламентських слуханнях  16 листопаду 2016 року з питання “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні” приділити особливу увагу проблемам реалізації законодавства та  запровадження заходів щодо запобігання порушень чинних законів України у сфері освіти і науки. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доопрацювати проект Закону України  “Про Державний бюджет України на 2017 рік”  та  врахувати наступні пропозиції, які випливають з законів України та рішень Верховної Ради України щодо формування та реалізації державної освітньої та науково-технічної політики:

2.1. Визначити, згідно частини 1 статті 48 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, обсяг коштів державного бюджету України на 2017 рік  як часту валового внутрішнього продукту та передбачити його збільшення у порівнянні з 2016 роком, у тому числі забезпечивши;

2.1.2. поетапне збільшення обсягу фінансування   Державного фонду фундаментальних досліджень до рівня 0,1% ВВП та  визначити його окремим рядком у додатку 3;

2.1.3. підготовку та реалізацію державного замовлення на розробки Національної академії наук України щодо технологічного оновлення та інноваційного розвитку галузей економіки щодо:

видобудування та утилізації залишкового газу;

обладнання та технології для моніторингу та забезпечення стабільності роботи енергосистем;

технологій спалювання доступних марок вугілля на вітчизняних теплоелектростанцій;

світлодіодних джерел світла та освітлених систем на їх основі;

продовження ресурсу енергоблоків АЕС;

диверсифікація джерел постачання ядерного палива;

ядерної дослідницької установки “Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці”;

видобутку корисних копалин, у тому числі нарощування видобутку нафти та газу;

2.1.4. формування та реалізацію  державних цільових науково-технічних програм у сфері:

ракетобудування; 

авіабудування;

лікарських препаратів та лікувально-профілактичні продукти харчування;   

прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку;

науки в Університетах;

2.1.5. заходи з визначення обсягів та забезпечення базового фінансування вищих навчальних закладів;

2.1.6. розробку та запровадження програми оновлення науково-технічної бази наукових досліджень у вищих навчальних закладах та наукових установах,  придбання наукового обладнання, у тому числі передбачити заходи щодо скасування митних зборів при  його ввезені  на митну територію;

2.2. Вилучити з пункту 6 Прикінцевих положень слова: “Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р.,№ 3, ст.25)”

2.3. Внести такі зміни до додатку № 3 “Розподіл видатків Державного бюджету України на 2017 рік” проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”:

2.3.1. Збільшити видатки Міністерства освіти і науки України на стипендії за КПКВК 2201190 “Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” на 1 млрд. гривень.

2.3.2.  Збільшити видатки Міністерству освіти і науки України на суму 2 млрд. 737, 8 млн. гривень, у тому числі за такими бюджетними програмами:

КПКВК 2201020 “Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” на 4,7 млн. гривень (для формування та функціонування системи забезпечення якості вищої освіти);

КПКВК 2201040 “Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів” на 89,5 млн. гривень (для створення сучасної матеріально-технічної бази, наукових досліджень та розробок, збереження науково-освітнього потенціалу у навчальних закладах та наукових установах);

КПКВК 2201080 “Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів” - на 4,2 млн. гривень (для виплати стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених в повному обсязі);

КПКВК 2201380 “Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва” - на 14,6 млн. гривень (для сплати внеску України до загального бюджету Європейського союзу за участь у програмі наукових досліджень та навчання Євратом та реалізації двосторонніх міжнародних програм для забезпечення виконання міжнародних зобов’язань);

КПКВК 2201100 – на 9,3 млн. гривень за загальним фондом  - Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності” (для оплати за спожиті комунальні послуги та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201120 Забезпечення діяльності Національного центру “Мала академія наук України”, надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи” на 1,5 млн. гривень (для оплати за спожиті комунальні послуги та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201130 “Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти” - на 1,5 млн. гривень (для оплати комунальних послуг та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201150 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики” на 519,4 млн. гривень (443,8 млн. гривень для забезпечення збільшення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників на два тарифних розряди з метою недопущення порушення трудових прав педагогічних працівників цих закладів, 75,6 млн. гривень для оплати комунальних послуг та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201160 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики” - на 1 млрд. 214,2 млн. гривень (326,1 млн. гривень - на підготовку фахівців, що не були враховані при доведенні Міністерством фінансів України граничних обсягів видатків Державного бюджету України на 2017 рік: за освітнім рівнем магістра – в обсязі 159,7 млн. гривень, за освітнім рівнем бакалавра – в обсязі 166,4 млн. гривень, 888,1 млн. гривень - для оплати комунальних послуг та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201170 “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів” - на 0,4 млн. гривень (для оплати комунальних послуг та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201250 “Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів” - на 0,5 млн. гривень (для оплати комунальних послуг та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201280 “Підготовка кадрів Київським національним  університетом  ім. Т. Шевченка” - на 57,2 млн. гривень (для оплати комунальних послуг та за спожиті енергоносії);

КПКВК 2201310 “Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді” на 20,5 млн. гривень (для забезпечення участі збірних студентських команд України у XXVIII Всесвітній зимовій Універсіаді 2017 року у м. Тайбей (Китай), організації та проведення 55 Всеукраїнських змагань – 15,5 млн. гривень, для належного функціонування 23 споруд, в тому числі на оплати комунальних послуг – 2,0 млн. гривень, для нагородження переможців та призерів Всесвітніх  Універсіад – 3,0 млн. гривень);

Відкрити бюджетну програму по підготовці кадрів за професіями загальнодержавного значення в системі професійно-технічної освіти та забезпечити видатки за цією програмою в обсязі 800 млн. грн. (600 млн. грн.) на фінансування підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення, що є пріоритетними для розвитку економіки країни, 200 млн. гривень для забезпечення оновлення обладнання для підготовки кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти відповідно до пріоритетних напрямків дій Уряду);

2.3.3 Збільшити видатки Міністерству освіти і науки України (загальнодержавні витрати) за КПКВК 2211190  Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – на суму 3 млрд. грн. для фінансування поточних видатків навчальних закладів, обсяг видатків на утримання яких перевищує 40 відсотків видаткової частини відповідних місцевих бюджетів;

2.3.4. Збільшити видатки Національній академії наук України на суму 649 млн. 233,3 тис. гривень за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6541020 “Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України” - на 8 млн. 200,0 тис. гривень (для забезпечення дотримання вимог законодавства, що стосуються питань оплати праці з урахуванням підвищення соціальних стандартів);

КПКВК 6541030 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек”- на 588 млн. 950,0 тис. гривень (у тому числі: 4 млн. 700 тис. гривень - створення інтелектуальних інформаційних технологій на базі методів та засобів образного мислення; 1 млн. 500 тис. гривеньпроведення досліджень генетично модифікованих продуктів харчування та кормів; 9 млн. 550 тис. грн. - розвиток Національної словникової бази України;  4  млн. 950 тис. грн. - для забезпечення наукової діяльності Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського);

КПКВК 6541140 “Здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт  Інститутом  проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України”  на 3 млн. 100,0 тис. гривень;

Поновити бюджетну програму КПКВК 6541100 “Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України” та передбачити її фінансування в обсязі 48 млн. 983,3 тис. гривень за загальним фондом та 652,2 тис. гривень за спеціальним фондом.

З Додатку № 10 “Перелік закладів охорони здоров’я, які передаються на фінансування з місцевих бюджетів” до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” пункт 8 “Лікарня для вчених Національної академії наук, м. Київ” підрозділу “м. Київ”, розділу “Адміністративно-територіальна одиниця та заклади охорони здоров'я, які передаються на фінансування з місцевих бюджетів” вилучити.

2.3.5. Збільшити видатки Національній академії педагогічних наук України на суму 9 млн. 910,4 тис. грн. за такими бюджетними програмами:

КПКВ 6551030 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури”на 9550,4 тис. грн. (КЕКВ 2281 “Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” – 9450 тис. грн., КЕКВ 3210 “Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” – 100 тис. грн.);

КПКВ 6551060 “Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації”на 360 тис. грн. (КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”);

2.3.6. Збільшити видатки Національній академії медичних наук України на суму 4 млрд. 363 млн. 838,2 тис. гривень за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6561090 - на 2 млн. 498,1 тис. гривень – “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України”;

КПКВК 6561040 “Фундаментальні дослідження, прикладні   наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання” на 322 млн. 369,4 тис. гривень;

КПКВК 6561060 “Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України” - на 4 млрд. 041 млн. 468,8 тис. гривень.

2.3.7. Збільшити видатки Національній академії мистецтв України  на суму 7 млн. 911,1 тис. гривень за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6571020 “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України”на 1 млн. 461,1 тис. гривень (410,0 тис. гривень - на оплату праці (матеріальна допомога на оздоровлення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 р. № 1708, 90,30 тис. гривень - нарахування на оплату  праці, 122,4 тис. гривень - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (оплата теплопостачання – 101,0 тис. гривень, оплата електроенергії – 21,4 тис. гривень, 763,4 тис. гривень - виплата пенсій і допомоги (академічні виплати), 82,3 тис. гривень - для проведення виборів академіків та членів-кореспондентів, у тому числі без  проведення виборів на виплату обраним членам, 75,0 тис. гривень - капітальні видатки);

КПКВК 6571030 “Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства” на 6 млн. 450,0 тис. гривень (3 млн. 882,3 тис. гривень - на оплату праці, 854,1  тис. гривень - нарахування на оплату праці, 84,4 тис. гривень – виплата стипендій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення”, 809,6 тис. гривень - видатки на придбання матеріалів, підписку періодичних фахових видань, на видання наукової продукції, 56,0 тис. гривень - оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 293,7 тис. гривень - оплата послуг (телекомунікаційних та інформаційних послуг, технічне обслуговування  та ремонт обладнання, заміна системи водовідведення, придбання ліцензійного програмного забезпечення);

2.3.8. Збільшити видатки Національній академії правових наук України на суму  21 млн. 373,8 тис. гривень за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6581020 “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України” - на 4217,4 тис. гривень (КЕКВ 2110 “Оплата праці” - 3081,7 тис. гривень, КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” - 678,0 тис. гривень, КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 66,1 - тис. гривень, КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” - 176,9 тис. гривень, КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження” - 12,7 тис. гривень, КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” - 201,1 тис. гривень, КЕКВ 2800 “Інші видатки” - 0,9 тис. гривень);

КПКВК 6581040 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури” - на 17156,4 тис. гривень (КЕКВ 2281 “Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” – 17156,4 тис. гривень).

2.3.9. Збільшити видатки Національній академії аграрних наук України на  суму 316 млн. 344,4 тис. гривень за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6591020 “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України” - на 12 млн. 098,0 тис. гривень;

КПКВК 6591060 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури  та об'єктів, що становлять національне надбання”” - на 270 млн. 348,6 тис. гривень;

КПКВК 6591080 “Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств” - на 3 млн. 912,5 тис. гривень;

КПКВК 6591100 “Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику “Асканія-Нова” - на 29 млн. 985,3 тис. гривень.

Вказані вище пропозиції щодо збільшення витрат на освіту та науку пропонується забезпечити за рахунок перерозподілу видаткової частини проекту Державного бюджету України на 2017 рік.

2.4. Внести зміни до додатку № 6 “Міжбюджетні трансферти (базова та реверсна дотації, освітня, медична субвенції та додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2017 рік” проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” шляхом введення додаткової дотації у розмірі 477 млн. гривень бюджетам об’єднаних територіальних громад на формування освітніх округів (забезпечення спроможності бюджетів ОТГ фінансувати видатки на оплату праці непедагогічного персоналу) (Додаток).

3. Контроль за реалізацією цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету О.В.Співаковського.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ:   інформацію  Міністра  освіти  і  науки  України  Гриневич Л.М. та Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (р. № 5131).

 

В  обговоренні  взяли участь:  Загородній А.Г.,   Романюк С.М.,   Цапенко Ю.С.,  Широков А.І.,  Ільченко М.Ю.,  Марченко С.М.,  Тихий В.П.,  Орлюк О.П., Бабічев А.В., Полторацький О.В., Шебеко Т.І., Калушка В.П., Булгаков В.А., Козьменчук В.Я., Констанкевич І.М., Марченко О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М., Поплавський М.М. 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України підтримати проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (реєстр. № 5131 від 15.09.2016) за результатами розгляду в першому читанні за основу з урахуванням пропозицій Комітету (Додаток 1).

2. Направити це рішення до Комітету з питань бюджету.

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього  питання  визначити  Першого  заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ:   інформацію   Міністра  освіти  і  науки  України  Гриневич Л.М. та Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (р. № 5130).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Загородній А.Г.,   Романюк С.М.,  Цапенко Ю.С.,  Широков А.І.,  Ільченко М.Ю.,  Марченко С.М.,  Тихий В.П.,  Орлюк О.П., Бабічев А.В., Полторацький О.В., Шебеко Т.І., Калушка В.П., Булгаков В.А., Козьменчук В.Я., Констанкевич І.М., Марченко О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М., Поплавський М.М. 

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130 від 15.09.2016) за результатами його розгляду в першому читанні  відхилити.

2. Направити це рішення до Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

Голосували:

“за” - 3 (Співаковський О.В., Кремінь Т.Д., Поплавський М.М.);

“проти” - 1 (Литвин В.М.);

“утримався” - 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

4. СЛУХАЛИ:   інформацію  Міністра   освіти  і  науки  України  Гриневич Л.М. та члена Комітету з питань науки і освіти Поплавського М.М. про стан підготовки Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році.

 

В обговоренні взяли участь: Гриценко В.П., Шаров О.І., Литвин В.М., Калушка В.П., Романюк С.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Міністра   освіти  і  науки  України  Гриневич Л.М. про стан підготовки Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році взяти до відома.

2. Розглянути вищезазначену інформацію на наступному засіданні Комітету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5.  СЛУХАЛИ:  інформацію  Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Постанови про відзначення 200-річчя Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського” (р. № 5176).

 

В обговоренні взяли участь: Гриневич Л.М., Литвин В.М., Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови “Про відзначення 200-річчя Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського” (реєстр. № 5176 від 23.09.2016 р.), поданий народними депутатами України Кіссе А.І., Гончаренком  О.О.,   Співаковським   О.В.,   Унгуряном  П.Я.,  Литвином  В.М.,  Вілкулом О.Ю.,  Березюком О.Р., Ляшком О.В., прийняти за основу та в цілому.

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Голосували:

“за” - 3 (Співаковський О.В., Литвин В.М., Поплавський М.М.);

“проти” - 0;

“утримався” – 1 (Кремінь Т.Д.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію  голови  підкомітету  з питань освіти Креміня Т.Д. про затвердження кандидатур на здобуття щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

 

В обговоренні взяли участь: Спріваковський О.В., Чижевський Б.Г., Красняков Є.В.

 

УХВАЛИЛИ:

Рішення додається.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про Конкурсну комісію з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених і призначення Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

 

В обговоренні взяли участь: Кремінь Т.Д., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію щодо діяльності та складу Конкурсної комісії з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених і призначення Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок взяти до відома.

2. Затвердити новий склад Конкурсної комісії, Додаток 1.

3. Конкурсній комісії у визначені положеннями строки провести експертизу й відбір робіт, представлених на Премію Верховної Ради України, та визначення претендентів зі встановлення іменних стипендій Верховної Ради України, а також надіслати подання з відповідними висновками до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти І. Кириленка.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д. про затвердження складу робочої групи з підготовки та проведення 16 листопада 2016 року парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні”.

 

В обговоренні взяли участь: Кремінь Т.Д., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення 16 листопада 2016 року парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні” (додаток).

2. Робочій групі з підготовки та проведення 16 листопада 2016 року парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні” здійснити організаційну роботу відповідно до Плану заходів із підготовки та проведення 16 листопада 2016 року парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні”, який затверджений Рішенням Комітету від 21.09.2016 (протокол № 49).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти І.Кириленка, О.Скрипника та голову підкомітету з питань освіти Т.Креміня.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про формування порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України на період 18 – 21 жовтня 2016 року щодо розгляду Верховною Радою України пріоритетних законопроектів з освітніх питань.

 

В обговоренні взяли участь: Кремінь Т.Д., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України О.Співаковського взяти до відома.

2. Рекомендувати Верховній Раді України включити для першочергового розгляду до порядку  денного пленарного засідання  Верховної Ради України на період 18 - 21 жовтня 2016 року пакет законопроектів з освітніх питань:

для повторного розгляду з пропозиціями Президента України та розгляду у першому читанні:

- проект Закону про внесення змін до розділу ХV Прикінцевих та перехідних положень  Закону  України  “Про вищу освіту”  (щодо  вступу до аспірантури та  діяльності спеціалізованих вчених рад) (реєстр. № 4783 від 06.06.2016р., н.д.О.Співаковський, І.Кириленко, Т.Кремінь, В.Литвин, М.Поплавський);

- проект Закону про внесення змін до розділу ХV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” щодо строків захисту дисертацій  та права на отримання диплому доктора філософії (реєстр. № 2316а від 08.07.2015р., н.д.О.Скрипник, А.Журжій);

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав (реєстр. № 3692 від 22.12.2015р., н.д.В.Пташник, П.Костенко, І,Подоляк, О.Скрипник, Т.Острікова, Н.Кацер-Бучковська, Р.Семенуха, І.Сисоєнко, І.Крулько, І.Климпуш-Цинцадзе, А.Шкрум);

- про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо підвищення державної підтримки  Національної академії наук України та національних галузевих академій наук”  (реєстр. № 4477 від 20.04.2016р., н.д.О.Співаковський, А.Павелко, А.Гордєєв, С.Хлань, В.Галасюк, А.Немировський);

- про пропозиції Президента України до Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти від 04.02.2016 № 982-VIII;

- про пропозиції Президента України до Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти”  від  04.02.2016 № 983-VIII;

- проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо призупинення передачі майна державних професійно-технічних навчальних закладів в комунальну власність (реєстр. №  4365 від 01.04.2016р., н.д.О.Співаковський, І.Кириленко, М.Поплавський, В.Галасюк, О.Скрипник);

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення безкоштовного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів  (реєстр.  № 3829  від  27.01.2016р.,  н.д.О.Співаковський,  І.Кириленко,  Т.Кремінь, В.Литвин, М.Поплавський, О.Скрипник, І.Мельничук, Р.Мацола, А.Гордєєв, С.Хлань, А.Шинькович);

- проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення безкоштовного харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (реєстр. № 3829-1 від 11.02.2016р., н.д.Н.Королевська, Ю.Солод).

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                      О.СПІВАКОВСЬКИЙ

 

 

Заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                      І. КИРИЛЕНКО