Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 5 сесія

19 грудня 2016, 16:59

Протокол № 53 від 06.12.2016 р.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

№ 53

06 грудня 2016

 

м. Київ,

вул. Садова, 3-а, кімн.1316, о 14.15

 

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти  Співаковський О.В.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.; працівники секретаріату Комітету – завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Козієвська О.І., Семенюк С.В., головні консультанти: Гарбуза С.А., Красняков Є.В., Левчук О.М., Малигіна І.В.

ВІДСУТНІ: Поплавський М.М.

 

ЗАПРОШЕНІ: Констанкевич Ірина Мирославівна – народний депутат України, Ковтунець Володимир Віталійович – Перший заступник Міністра освіти і науки України, Єрмоличев Роман Володимирович – директор Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України, Товстенко Олександр Павлович – директор Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України, Пирожков Сергій Іванович – Віце-президент Національної академії наук України, Тихий Володимир Павлович – Віце-президент Національної академії правових наук України, Пилипчук Володимир Григорович – директор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, Широков Анатолій Іванович – Голова ЦК профспілки працівників Національної академії наук України, Романюк Сергій Михайлович – заступник голови Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України, Мельник Сергій Вікторович – старший науковий співробітник Інституту  вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, позаштатний консультант Комітету з питань науки і освіти, Андрєєв Микита Андрійович – заступник голови Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України, Фесенко Лідія Сергіївна – президент Української асоціації студентів, Гаврушкевич Андрій Юрійович – Голова первинної профспілкової організації студентів Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, Стадний Єгор – аналітик аналітичного центру CEDOS, Шулікін Дмитро Андрійович – журналіст газети “Освіта України”.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 7 вересня 2016 року № 1494-VIII “Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”.

2. Про проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні”.

3. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130 від 03.11.2016, Кабінет Міністрів України).

4. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130-1 від 30.09.2016, н.д.Н.Королевська, Ю.Солод, Є.Балицький, О.Вілкул, А.Гальченко, О.Долженков, С.Дунаєв, Ю.Іоффе, Д.Колєсніков, Ю.Павленко, К.Павлов, С.Сажко, Д.Шпенов).

5. Про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 5131 від 03.11.2016, Кабінет Міністрів України).

6. Про формування порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України на період 20 - 23 грудня 2016 року щодо розгляду Верховною Радою України пріоритетних законопроектів з освітніх питань.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Кириленка І.Г. про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 7 вересня 2016 року № 1494-VIII “Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”.

 

В обговоренні взяли участь: Співаковський О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати пропозицію щодо виключення професора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Наумова Віталія Сергійовича з переліку стипендіатів Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2016 році та внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності І. Г. Кириленка.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні”.

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г.

 

Під час розгляду вищезазначеного питання Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В. вніс наступні пропозиції до проекту Рекомендацій парламентських слухань:

1.    Абзац четвертий мотивувальної частини викласти в наступній редакції:

Освіта, насамперед, загальна середня освіта, є питанням національної безпеки.

2. З абзацу 53 мотивувальної частини виключити слова “Державному управлінню справами – на 44%”.

3. З абзацу 69 мотивувальної частини виключити слова “При цьому пріоритетом держави стало утримання правоохоронних структур, армії, суддів”.

4. В підпункті 2.1.1. пункту 2.1 рекомендацій Міністерству освіти і науки України резолютивної частини цифри “1.4” змінити цифрою “1”.

5. Пункт 5 рекомендацій Кабінету Міністрів України резолютивної частини доповнити другим абзацом такого змісту:

“Розробити пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного Кодексу України щодо визначення обсягу видатків державного або місцевих бюджетів для забезпечення обов’язкової освіти одного здобувача освіти у межах державних стандартів освіти”.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати проект  Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні” і внести його на розгляд  Верховній Раді України.

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні” за основу та у цілому.

3. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В.В. про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (р. № 5130 ).

 

В обговоренні взяли участь: Співаковський О.В., Єрмоличев Р.В., Андрєєв М.А., Широков А.І., Романюк С.М., Гаврушкевич А.Ю., Стадний Є., Кремінь Т.Д., Литвин В.М., Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Констанкевич І.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130 від 03.11.2016, доопрацьований) за результатами його розгляду в першому читанні  відхилити.

2. Направити це рішення до головного комітету, а саме Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

Голосували:

“за” - 4 (Співаковський О.В., Кириленко О.В., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.);

“проти” - 1 (Скрипник О.О.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

4.                  СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (р. № 5130-1).

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко О.В., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130-1 від 30.09.2016) за результатами його розгляду в першому читанні відхилити.

2. Направити це рішення до головного комітету, а саме Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього  питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

Голосували:

“за” - 4 (Співаковський О.В., Кириленко О.В., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.);

“проти” - 1 (Скрипник О.О.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

5.                  СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (р. № 5131).

 

В обговоренні взяли участь: Ковтунець В.В., Єрмоличев Р.В., Романюк С.М., Кремінь Т.Д., Литвин В.М., Кириленко І.Г., Скрипник О.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України підтримати проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 5131 від 03.11.2016, доопрацьований) за результатами розгляду в першому читанні за основу з урахуванням пропозицій Комітету (Додаток 1).

2. Направити це рішення до Комітету з питань бюджету.

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього  питання  визначити Першого  заступника  Голови  Комітету  Співаковського О.В.

Голосували:

“за”  -  4  (Співаковський О.В., Кириленко О.В., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.);

“проти” - 1 (Литвин В.М.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

6.                  СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про формування порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України на період 20 - 23 грудня 2016 року щодо розгляду Верховною Радою України пріоритетних законопроектів з освітніх питань.

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко О.В., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України О. Співаковського взяти до відома.

2. Рекомендувати Верховній Раді України включити для першочергового розгляду до порядку  денного пленарного засідання  Верховної Ради України на період 20 – 23 грудня 2016 року пакет законопроектів з освітніх питань.

 

для включення до порядку денного:

- проект Закону про внесення змін до статті 37 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо відновлення права подавати для обчислення пенсії довідки про заробіток за будь-які 60 місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року (реєстр. № 5423 від 17.11.2016, н.д.Ю.Шухевич).

 

для включення до порядку денного та прийняття рішення:

- проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”) (реєстр. № 5240 від 06.10.2016, н.д.О.Марченко, О.Співаковський, В.Литвин, Т.Кремінь, Ю.Тимошенко, О.Ляшко);

- проект Закону про внесення зміни до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” (реєстр. № 5023 від 12.08.2016, КМУ).

 

для розгляду у першому читанні:

- проект Постанови про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (реєстр. № 5272 від 13.10.2016р., н.д.І.Кириленко);

- проект Закону про внесення змін до розділу ХV Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про вищу освіту” (щодо вступу до аспірантури та діяльності спеціалізованих вчених рад) (реєстр. № 4783 від 06.06.2016, н.д.О.Співаковський, І.Кириленко, Т.Кремінь, В.Литвин, М.Поплавський);

- проект Закону про внесення змін до розділу ХV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” щодо строків захисту дисертацій  та права на отримання диплому доктора філософії (реєстр. № 2316а від 08.07.2015, н.д.О.Скрипник, А.Журжій);

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав (реєстр. № 3692 від 22.12.2015, н.д.В.Пташник, П.Костенко, І,Подоляк, О.Скрипник, Т.Острікова, Н.Кацер-Бучковська, Р.Семенуха, І.Сисоєнко, І.Крулько, І.Климпуш-Цинцадзе, А.Шкрум);

- про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо підвищення державної підтримки  Національної академії наук України та національних галузевих академій наук”  (реєстр. № 4477 від 20.04.2016, н.д.О.Співаковський, А.Павелко, А.Гордєєв, С.Хлань, В.Галасюк, А.Немировський);

- проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо призупинення передачі майна державних професійно-технічних навчальних закладів в комунальну власність (реєстр. № 4365 від 01.04.2016, н.д.О.Співаковський, І.Кириленко, М.Поплавський, В.Галасюк, О.Скрипник);

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення безкоштовного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів (реєстр. № 3829 від 27.01.2016, н.д.О.Співаковський, І.Кириленко, Т.Кремінь, В.Литвин, М.Поплавський, О.Скрипник, І.Мельничук, Р.Мацола, А.Гордєєв, С.Хлань, А.Шинькович);

- проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення безкоштовного харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (реєстр. № 3829-1 від 11.02.2016, н.д.Н.Королевська, Ю.Солод);

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо недопущення вимоги попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються друкованими ЗМІ)  (реєстр. № 2047 від 07.04.2015, н.д.С.Лещенко, В.Ар’єв, Ю.Луценко, Д.Добродомов, В.Сюмар, В.Войціцька, О.Медуниця, М.Найєм, Ж.Соболєв, С.Заліщук) (доопрацьований).

 

для повторного розгляду з пропозиціями Президента України:

- про пропозиції Президента України до Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти від 04.02.2016 № 982-VIII;

- про пропозиції Президента України до Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти” від 04.02.2016 № 983-VIII.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                  О. СПІВАКОВСЬКИЙ

 

 

Заступник

Голови Комітету                                                                                                                                            І. КИРИЛЕНКО