Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 5 сесія

20 січня 2017, 12:45

Протокол № 54 від 21.12.2016 р.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

№ 54

21 грудня 2016

 

м. Київ,

вул. Грушевського, 18/2, кімн.12, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.; працівники секретаріату Комітету – завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Козієвська О.І., Семенюк С.В., головні консультанти: Гарбуза С.А., Красняков Є.В., Левчук О.М., Нестеренко Л.С., Малигіна І.В.

 

ВІДСУТНІ: Поплавський М.М.

 

ЗАПРОШЕНІ: Констанкевич Ірина Мирославівна – народний депутат України, Марченко Олександр Олександрович – народний депутат України, Ковтунець Володимир Віталійович – Перший заступник Міністра освіти і науки України, Стріха Максим Віталійович – заступник Міністра освіти і науки України, Чеберкус Дмитро Вікторович – директор Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України, Товстенко Олександр Павлович – директор Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України, Матюх Тетяна Володимирівна – заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України, Толок Ігор Вікторович - заступник директора Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України,  Бойко Григорій Миколайович – заступник директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Паладійчук Сергій Михайлович – начальник відділу організаційного регулювання науково-технічного розвитку Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України, Кремень Василь Григорович – Президент Національної академії педагогічних наук України, Петришин Олександр Віталійович – Президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України,  Цимбалюк Віталій Іванович – Президент Національної академії медичних наук України, Гуржій Андрій Миколайович – Віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Яковлєв Микола Іванович – Віце-президент Національної академії мистецтв України, Вергунов Віктор Анатолійович – академік-секретар Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії аграрних наук України, Парвадов Олександр Онисимович – депутат Вінницької міської ради, Гурак Руслан Васильович – Голова Державної інспекції навчальних закладів України, Широков Анатолій Іванович – голова Профспілки працівників Національної академії наук України, Романюк Сергій Михайлович – заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України, Воробієнко Петро Петрович – ректор Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова, Єфименко Тетяна Іванівна – Президент Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління”, Півняк Геннадій Григорович – ректор Національного гірничого університету, Стратонов Василь Миколайович – ректор Херсонського державного університету, Тимошенко Іван Іванович – ректор Європейського університету, Чебикін Олексій Якович – ректор Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Гусарєв Станіслав Дмитрович – перший проректор Національної академії внутрішніх справ України, Серіков Володимир Володимирович – перший проректор Національної академії Служби безпеки України, Ільченко Михайло Юхимович – проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського, Ніколаєв Євген Борисович – доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Малицький Борис Антонович – директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Калашнікова Світлана Андріївна – директор Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Похресник Анатолій Костянтинович – голова Всеукраїнської Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, директор Київського технікуму електронних приладів, Бойчук Петро Микитович – голова Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Волинської області, директор Луцького педагогічного коледжу, Похресник Анатолій Костянтинович – голова Всеукраїнської Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, директор Київського технікуму електронних приладів, Булгаков Валерій Андрійович – директор Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну, Гриценко Валерій Павлович – директор Сумського будівельного коледжу, Трішкіна Ніна Іванівна – голова Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Хмельницької області, директор Хмельницького торговельно-економічного коледжу, Таланова Жанна Василівна – менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні, Храпатий Сергій Вікторович – член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Євстіфеєв Микита Ігорович – голова секретаріату Української асоціації студентського самоврядування, Шулікін Дмитро Андрійович – журналіст газети «Освіта України». Загальна кількість учасників – 110 чоловік.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про стан реалізації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

2. Про стан впровадження Закону України “Про вищу освіту”.

3. Щодо виконання Рішення Комітету з питань науки і освіти  від 12 квітня 2016 року “Про діяльність Державного підприємства “Інфоресурс”, забезпечення доступу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, виготовлення і вартість документів про освіту та студентських квитків”.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В.  та заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Кириленка І.Г. про стан реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

 

В обговоренні взяли участь: Малицький Б.А., Петришин О.В., Кремень В.Г., Товстенко О.П., Широков А.І., Ільченко М.Ю., Півняк Г.Г., Кремінь Т.Д., Скрипник О.О., Кириленко І.Г., Констанкевич І.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. та заступника Голови Комітету з питань науки і освіти, голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, Народного депутата України Кириленка І.Г. про стан реалізації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” взяти до відома.

2. Визнати стан реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» незадовільним.

3. Вказати Міністерству освіти і науки України та Міністерству фінансів України на неприпустимість затягування прийняття рішень щодо погодження нормативно-правових актів з реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також з метою ефективного забезпечення створення узгоджених проектів нормативно-правових актів рекомендувати запровадити практику попереднього розгляду їх на круглих столах за участю зацікавлених міністерств і відомств.

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України переглянути і визначити нові реальні строки невиконаних завдань щодо прийняття нових та приведення у відповідність із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» раніше виданих нормативно-правових актів, розробки та подання на розгляд Верховної Ради України проектів законів України про внесення змін до Податкового, Бюджетного та Господарського кодексів для забезпечення особливого статусу Національного фонду досліджень України, а також розробити механізм щорічної реалізації статті 48 Закону щодо забезпечення у 2020 році бюджетного фінансування наукової і науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту України.

5. Розглянути питання про стан реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у ІІ-ІІІ кварталах 2017 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Комітету з питань науки і освіти, голову підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, Народного депутата України Кириленка І.Г.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В.В. та Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про стан впровадження Закону України «Про вищу освіту».

 

В обговоренні взяли участь: Кремень В.Г., Півняк Г.Г., Ніколаєв Є.Б., Романюк С.М., Ільченко М.Ю., Воробієнко П.П., Чебикін О.Я., Трішкіна Н.І., Парвадов О.О., Євстіфеєв М.І., Гриценко В.П., Гурак О.В., Таланова Ж.В., Скрипник О.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України В.В. Ковтунця щодо впровадження Закону України «Про вищу освіту» взяти до відома.

2. Звернути увагу Міністерства освіти і науки України на неналежну роботу щодо впровадження Закону України «Про вищу освіту».

3. Рекомендувати Верховній Раді України:

3.1. Прискорити розгляд і прийняття таких законопроектів:

- № 2316а від 08.07.2015 р. про внесення змін до розділу ХV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” щодо строків захисту дисертацій та права на отримання диплому доктора філософії;

- № 3491-д від 04.04.2016р. “Про освіту”, внісши до нього окрему статтю та окремий складник системи освіти – вища професійна освіта, що регулюватиметься окремим Законом України “Про вищу професійну освіту”;

- № 4783  від 06.06.2016 р. про внесення змін до розділу ХV Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про вищу освіту” (щодо вступу до аспірантури та діяльності спеціалізованих вчених рад);

- № 5023 від 12.08.2016 р. про внесення зміни до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

- № 5240 від 06.10.2016 р. про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст”.

3.2. Забезпечити пільгові умови оподаткування для роботодавців шляхом віднесення коштів, спрямованих на професійну підготовку кадрів у системі вищої та професійно-технічної освіти, на валові витрати, а також зменшення частини податку на прибуток у разі їх фінансових витрат на зміцнення навчально-матеріальної бази вищих та професійно-технічних навчальних закладів, інших економічних  методів стимулювання.

4. Рекомендувати Комітету з питань науки і освіти:

4.1. Підтримати проекти постанов Верховної Ради України від 06.12.2016 р.№ 5130-П, від 07.12.2016 р. № 5130-П1, від 07.12.2016 р. № 5130-П2 про скасування рішення Верховної Ради України від 06.12.2016 про прийняття в цілому, як закон законопроекту № 5130 як такого, що прийнятий з порушенням вимог Конституції України та Регламенту Верховної Ради України і яким скасовуються гарантії на стипендіальне забезпечення студентів, передбачені статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”.

4.2. Ініціювати питання про скасування норм пункту 26 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України  щодо застосування норм Закону України “Про вищу освіту” у порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів України.

4.3. Вжити заходів щодо недопущення прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо належного забезпечення територіальних громад земельними ресурсами)” (реєстр. № 4957 від 20.10.2016 р.) у частині, що стосується встановлення спеціального порядку вилучення земельних ділянок особливо цінних земель, зокрема земель дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів.

4.4. Ініціювати внесення змін до Податкового кодексу України з метою надання навчальним закладам, які здійснюють підготовку кваліфікованих кадрів для агропромислового виробництва і мають у своїй структурі навчальні (навчально-дослідні) господарства, статусу сільськогосподарського підприємства.

4.5.  Під час підготовки проекту Закону України “Про освіту” до другого читання ретельно опрацювати пропозиції, які надійшли до Комітету в процесі підготовки та проведення цього розширеного засідання.

5. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

5.1. Вжити невідкладних заходів для забезпечення початку діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У зв’язку з цим розглянути питання щодо призначення на посади обраних голови та заступників голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

5.2. Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” розробити і затвердити проекти актів Кабінету Міністрів України:

- щодо порядку та спеціальностей, за якими може здійснюватися атестація осіб, які здобувають ступінь магістра у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту;

- щодо порядку скасування  рішення спеціалізованої вченої ради про присудження  наукового ступеня у разі виявлення академічного плагіату;

- щодо нормативів  матеріально-технічного і фінансового забезпечення вищих навчальних закладів;

- щодо порядку та критеріїв, за якими здійснюється надання вищому навчальному закладу статусу національного;

- про дослідницький університет та критерії, що включають показники, приведені до кількості науково-педагогічних і наукових працівників вищих навчальних закладів;

- про затвердження комплексної державної програми щодо забезпечення конституційного права на освіту осіб з особливими освітніми потребами;

- щодо положення про Український центр оцінювання якості освіти;

- щодо повного переліку посад науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів;

- щодо порядку отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти;

- щодо розміру академічної та соціальної стипендій та порядку їх призначення;

- щодо затвердження нормативів чисельності здобувачів вищої освіти (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах державної форми власності;

- щодо порядку пільгового проїзду у транспорті здобувачів вищої освіти, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання.

5.3. У місячний термін підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” з урахуванням пропозицій і рекомендацій учасників розширеного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти “Про стан впровадження Закону України “Про вищу освіту” ( 21 грудня 2016 року), у тому числі:

- внести зміни до частини четвертої статті 7 з метою усунення протиріччя між записом у дипломі, визначеному в абзацах першому і другому цієї частини;

- враховуючи відсутність в Україні станом на 01.12.2016 року професійних стандартів, які мають статус національних, пункт 6 частини третьої статті 10 замінити словами “вимоги кваліфікаційних характеристик професій працівників (професійних стандартів (у разі їх наявності)”;

- пункт 8 частини першої статті 18 викласти в такій редакції:

“8) розробляє і погоджує з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки порядок присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ), зокрема вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені”;

- уточнити статус закладу післядипломної освіти як вищого навчального закладу (стаття 28);

- внести зміни до статей 34 і 36 з метою забезпечення збалансованості повноважень між учасниками освітнього процесу у вищих навчальних закладах, зокрема між керівником і вченою радою вищого навчального закладу; визначити повноваження керівників кафедр (стаття 35);

- абзац третій частини другої статті 56 викласти в такій редакції: “Мінімальний та максимальний обсяг навчального навантаження науково-педагогічного працівника на ставку визначається вищим навчальним закладом у межах його річного робочого часу,  виходячи з нормативів кількості посад”;

- внести зміни до пункту 7 статті 73 щодо можливості встановлення вищими навчальними закладами розміру плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, післядипломної освіти, додаткових освітніх послуг для категорії іноземців, визначеної абзацом другим частини другої статті 4, в іноземній валюті;

- у пункті 1 статті 77 слова “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти” замінити словами “центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки”;

- відповідно до Плану заходів імплементації Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом розробити нову редакцію розділу “Фінансово-економічні відносини у сфері вищої освіти” чинного Закону України “Про вищу освіту” з врахуванням статусу України як країни з ринковою економікою та основних положень Системи національних рахунків (СНР 2008);

- внести зміни до пункту 7 частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про вищу освіту” щодо права на захист дисертацій та отримання диплому доктора філософії, передбачивши, що особи, які закінчили аспірантуру до набрання чинності цим Законом, мають право на захист дисертації доктора філософії протягом чотирьох років з дати набрання чинності цим Законом;

- у пункті 10 частини другої Прикінцевих та перехідних положень слова “на час набрання чинності цим Законом” замінити словами “до набрання чинності цим Законом”;

- пункт 10 частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про вищу освіту” викласти у такій редакції:

“10) дія статей 42 і 43 цього Закону в частині вимог щодо перебування керівника вищого навчального закладу та керівника структурного підрозділу на посаді не більше двох строків поширюється на керівників, обраних на посаду після набрання чинності цим Законом. Керівники вищих навчальних закладів та їх структурних підрозділів (факультетів, інститутів, коледжів, філій), які обрані на відповідні посади до набрання чинності цим Законом, продовжують виконувати свої повноваження згідно з укладеними з ними контрактами до їх закінчення та мають право обиратися на відповідні посади на загальних підставах, передбачених цим Законом”.

5.4. Підготувати пропозиції внесення змін до чинного законодавства України з метою прискорення переходу вищих навчальних закладів державної форми власності зі статусу бюджетних установ у статус неприбуткових організацій.

5.5.Прискорити запровадження дійового механізму фінансової автономії вищих навчальних закладів, забезпечивши терміновий перегляд в установленому порядку відповідних нормативно-правових документів, зокрема, щодо закріплення майна за державним або комунальним вищим навчальним закладом на праві господарського відання, як це передбачено частиною другою статті 70 Закону України “Про вищу освіту”.

5.6. Передбачити фіксований обсяг державного замовлення для спеціальностей аграрного профілю, як це передбачено Законом України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”.

5.7. Розробити механізм пільгового кредитування провідних державних університетів, наукових установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України на придбання сучасного наукового обладнання, у т. ч. і зарубіжного, для проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямів науки і техніки.

5.8. Розробити механізм надання державним і комунальним вищим навчальним закладам, як неприбутковим установам, субсидій (дотацій) для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг.

5.9. Внести зміни і доповнення до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 “Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту”, з метою врахування специфіки формування професорсько-викладацького складу мистецьких вищих навчальних закладів, що зумовлено особливостями підготовки фахівців для галузі культури і мистецтва.

5.10. Прийняти постанову Кабінету Міністрів України про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти  відповідно до Закону України  від 14 травня 2015 р. № 425-VІІІ “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти”.

5.11. Передбачити, починаючи з 2017 року, у Державному бюджеті України для Міністерства освіти і науки України бюджетну програму “Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів” з метою створення умов викладачам вищих навчальних закладів для обміну досвідом роботи щодо запровадження інноваційних технологій навчання, оновлення змісту освіти, проведення міжуніверситетських наукових досліджень та підвищення якості підготовки фахівців.

5.12. Забезпечити фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації з Державного бюджету України до моменту законодавчого врегулювання їх освітньої діяльності.

5.13. Розробити і впровадити нормативно-правові акти щодо реалізації у державних і комунальних вищих навчальних закладах фінансової автономії з питань самостійного розпоряджання коштами, встановлення оплати праці тощо.

5.14. Доручити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України спільно з Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України та іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких знаходяться вищі навчальні заклади, здійснити роботу щодо удосконалення методики визначення потреби держави у фахівцях з вищою освітою та обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах державної і комунальної форми власності з урахуванням реальних потреб економіки у трудових ресурсах та проблем регіонального розвитку.

5.15. Запровадити державну програму пільгового житлового кредитування викладачів та співробітників переміщених університетів.

6. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

6.1. Привести свої нормативно-правові акти, які прийняті у період з 1 вересня 2015 року до цього часу і стосуються питань акредитації, проведення ліцензійних експертиз, порядку присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ), формування пропозицій щодо переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, тощо у відповідність із Законом України “Про вищу освіту”.

6.2. Вжити невідкладних заходів щодо затвердження кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, штатного розпису Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та включення його до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

6.3. Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” розробити нормативні акти:

- щодо стратегії та програм розвитку вищої освіти;

- щодо затвердження переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та / або фізичних здібностей вступників;

- стандарти вищої освіти для кожного рівня  вищої освіти в межах спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 року;

- щодо Положення про поновлення, переведення, відрахування здобувачів вищої освіти та надання академічних відпусток;

- щодо порядку проведення атестації педагогічних працівників;

- щодо норм часу навчальної роботи у вищих навчальних закладах державної та комунальної власності (крім вищих навчальних закладів, що мають статус національного або дослідницького);

-  щодо рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних і педагогічних працівників.

6.4. Розробити ефективну систему  фінансування вищої освіти України, спрямовану на забезпечення якості вищої освіти, яка передбачає:

- створення прозорого ринку надання освітніх послуг;

- залучення суттєвих додаткових фінансових інструментів, в тому числі і кредитних ресурсів під гарантії держави;

- перехід від ідеології дотацій до ідеології інвестування в освіту;

- стимулювання постійної мотивації студентів до якісного навчання.

6.5. Привести у відповідність до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” і положень Закону України “Про вищу освіту” заходи щодо базового фінансування наукових досліджень вищих навчальних закладів та забезпечити їх відображення у Державному бюджеті України.

6.6. Формувати індикативні ціни на послуги з вищої освіти з метою збалансування бюджетних асигнувань та власних надходжень вищих навчальних закладів.

6.7. Унормувати діяльність вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації із збереженням їх фінансування з Державного бюджету України, права на вступ до них на базі основної школи, збереженням ступеневої освіти, права випускників технікумів і коледжів вступати до вищих навчальних закладів на профільні спеціальності за скороченим терміном навчання.

6.8. Розробити пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” з метою вилучення освітньо-професійного ступеня “молодший бакалавр”; у проекті Закону України “Про вищу професійну освіту” освітньо-професійний ступінь “молодший спеціаліст” замінити на “молодший бакалавр”.

6.9. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2002 року № 450 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної, основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників” як такий, що суперечить Закону України “Про вищу освіту”.

6.10. Проаналізувати наявність і причини зменшення площі державних земель, що знаходяться в постійному користуванні та оперативному управлінні державних навчальних закладів, які здійснюють підготовку кваліфікованих кадрів для агропромислового виробництва. Здійснити заходи щодо їх збереження та повернення після незаконного відчуження.

6.11. Внести зміни до Таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), щодо спеціальності “Агроінженерія”.

6.12. Створити нормативну базу для запровадження модульного (кластерного) співробітництва між навчальними закладами, наукою і бізнесом з метою якісної підготовки фахівців для потреб економіки України.

6.13. Сформувати перелік галузевих (міжгалузевих) рамок кваліфікації для впровадження Національної рамки кваліфікацій, розробити та затвердити методику створення галузевих (міжгалузевих) рамок кваліфікацій.

6.14. В Умовах прийому на навчання до вищих навчальних закладів на 2017 рік врахувати таку послідовність пріоритетів, які визначають місце вступника при автоматизованому зарахуванні:

-  пріоритет регіонів країни, який визначає регіональну потребу у формуванні трудового потенціалу;

-  пріоритет базових галузей промисловості України, відповідальних за розвиток економіки та наповнення бюджету держави, що визначає групу «гостродефіцитних спеціальностей»;

-  пріоритет заяви вступника, щодо визначення навчального закладу;

- конкурсний бал ЗНО.

6.15. Створити додаткову мотивацію для вступу абітурієнтів на визначені на законодавчому рівні “гостродефіцитні спеціальності” шляхом підвищення розміру стипендій студентів, покращення рівня матеріально-технічної та лабораторної бази відповідних вищих навчальних закладів.

6.16. В Умовах прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2017 році передбачити, що при проведенні конкурсного відбору перелік предметів і значення вагових коефіцієнтів мають бути однаковими в рамках галузі знань або спеціальностей.

6.17. Відтворити повноцінну систему доуніверситетської підготовки як ефективний засіб ранньої профорієнтації молоді та її мотивації до вступу на природничі й інженерні спеціальності.

6.18. Розробити проект Закону України “Про освіту дорослих” за участі представників Міністерства соціальної політики України, Всеукраїнської асоціації роботодавців, громадських організацій, Інституту педагогічної і освіти дорослих НАПН України та інших установ, закладів, організацій.

6.19. Унормувати організацію психологічної служби у вищих навчальних закладах та перелік посад фахівців психологічної служби.

6.20. Враховувати специфіку вищих навчальних закладів мистецького спрямування та особливості підготовки фахівців для Збройних Сил України при розробленні відповідних нормативно-правових актів, стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти.

7. Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти розробити та подати на затвердження центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки:

7.1. Положення про акредитацію освітніх програм.

7.2. Положення про критерії оцінки якості освітньої діяльності, у тому числі наукових здобутків, вищих навчальних закладів України, за якими можуть визначатися рейтинги вищих навчальних закладів України.

7.3. Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад.

7.4. Порядок присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ).

8. Міністерству освіти і науки України разом з Національною академією педагогічних наук України рекомендувати:

- провести самосертифікацію Національної рамки кваліфікацій в частині кваліфікацій вищої освіти з метою забезпечення їх визнання в Європейському просторі вищої освіти.

9. Направити це Рішення Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Національній академії педагогічних наук України, Спілці ректорів вищих навчальних закладів України, Всеукраїнській Раді директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

10. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В.В. та Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В щодо виконання Рішення Комітету з питань науки і освіти від 12 квітня 2016 року “Про діяльність Державного підприємства “Інфоресурс”, забезпечення доступу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, виготовлення і вартість документів про освіту та студентських квитків”.

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

Перенести розгляд вищезазначеного питання на наступне засідання Комітету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                О. СПІВАКОВСЬКИЙ

 

Заступник

Голови Комітету                                                                                  І. КИРИЛЕНКО