Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 2 сесія

06 липня 2015, 14:47

Протокол №15 від 01.07.2015 р.

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                                  

                                                           Протокол № 15

 

                                                           01        липня            15

 

                                                            м.Київ,

                                                    вул.М.Грушевського, 18/2, кімн.12, о 15.00

 

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти  Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ:  члени  Комітету   Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Скрипник О.О.,  Кремінь Т.Д.,  Литвин В.М., Поплавський М.М.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету  Козієвська О.І., Шевченко М.М., головні консультанти: Гарбуза С.А., Красняков Є.В., Нестеренко Л.С., Семенюк С.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Квіт Сергій Миронович – Міністр освіти і науки України, Білаш Павло Миколайович - директор Департаменту мистецтв та навчальних закладів Міністерства культури України, Волосовець Олександр Петрович - заступник директора Департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки Міністерства охорони здоров’я України, Мартинюк Віктор Володимирович - заступник директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, П’ятницький Юрій Сергійович - заступник начальника відділу науки і освіти Департаменту кадрового менеджменту, освіти і науки  Міністерства охорони здоров’я України, Шевцов Андрій Гаррійович - начальник управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України, Загородній Анатолій Глібович - віце-президент Національної академії наук України, Безгін Олексій Ігорович - ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, Губерський Леонід Васильович - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, Коваль Ігор Миколайович - ректор Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова, Кривцов Володимир Станіславович - ректор Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського, Куліков Петро Мусійович - ректор Київського національного університету будівництва і архітектури, Ладика Володимир Іванович - ректор Сумського національного аграрного університету, Пилатюк Ігор Михайлович - ректор Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка, Кралюк Петро Михайлович - перший проректор Національного університету “Острозька академія”, Якименко Юрій Іванович - перший проректор Національного технічного  університету України “Київський політехнічний інститут”, Луговий Володимир Іларіонович - перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Калашнікова Світлана Андріївна - директор Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Ковтунець Володимир Віталійович - заступник директора з наукової роботи Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Курбатов Сергій Володимирович - завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України,  Носко Микола Олексійович  -  ректор Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, Пономаренко Володимир Степанович - ректор Харківського національного економічного  університету  імені Семена Кузнеця, Тацій Василь Якович - ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Цепенда Ігор Євгенович - ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Мельник Сергій Вікторович - директор наукової установи “Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин” Міністерства  соціальної політики України, Труханов Георгій Федорович - голова профспілки працівників освіти і науки  України, Романюк Сергій Михайлович - заступник голови Профспілки працівників освіти і науки  України, Бахрушин Володимир Євгенович - головний експерт групи ОСВІТА “Реанімаційного пакету реформ”, Запотоцький Сергій Петрович - член Вченої ради Українського географічного товариства, доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Зелінська Надія Віталіївна - голова підкомісії з видавничої справи та редагування Науково-методичної комісії з журналістики та інформації Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства, Теленик Сергій Федорович - голова Науково-методичної комісії “Автоматика та управління”, завідуючий кафедрою автоматики та управління Національного технічного університету України “КПІ”.  Загальна кількість учасників – 117 осіб (список додається).

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

“Про стан імплементації Закону України “Про вищу освіту”.

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Міністра освіти і науки України Квіта С.М.,  Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М., заступника директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України Мартинюка В.В., заступника директора Департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки Міністерства охорони здоров’я України Волосовця О.П. директора Департаменту мистецтв та навчальних закладів Міністерства культури України Білаша П.М. на тему: “Про стан імплементації Закону України “Про вищу освіту”.

 

В обговоренні  взяли участь:  Губерський  Л.В.,  Загородній А.Г., Цепенда І.Є., Тацій В.Я., Луговий В.І., Бахрушин В.Є., Якименко Ю.І., Запотоцький С.П., Курбатов С.В., Зелінська Н.В.,  Пономаренко В.С., Пилатюк І.М.,  Теленик С.Ф., Андреєв М.,  Цвих В.Ф.,  Таланова Ж.В.,  Булгаков В.А.,  Мельник С.В.,  Колишко Р.А., Ладика В.І., Мелешевич А.А., Кралюк П.М., Сазоненко Г.В., Костицький В.В., Смирнов О.О., Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Савельєва Н.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію Міністра освіти і науки України С.М.Квіта, Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М., заступника директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України Мартинюка В.В., заступника директора Департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки Міністерства охорони здоров’я України Волосовця О.П., директора Департаменту мистецтв та навчальних закладів Міністерства культури України Білаша П.М. на тему: “Про стан імплементації Закону України “Про вищу освіту” взяти до відома.

2. Доручити секретаріату доопрацювати проект рішення Комітету з урахуванням пропозицій, висловлених під час виступів учасників засідання.

Стенограма додається.

 

 

 

Голова Комітету                                                     Л. ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Заступник

Голови Комітету                                            І. КИРИЛЕНКО